ENSG00000197283 (SYNGAP1)

homo sapiens

synaptic Ras GTPase activating protein 1