Sequence for MER0002010

>MER0002010 - carboxypeptidase Y [S10.001] peptidase unit: 112-532 ( active site residue(s): 257,449,508 ) (Saccharomyces cerevisiae) (Source: UniProt P00729) 
1    MKAFTSLLCGLGLSTTLAKAISLQRPLGLDKDVLLQAAEKFGLDLDLDHLLKELDSNVLD    60
61    AWAQIEHLYPNQVMSLETSTKPKFPEAIKTKKDWDFVVKNDAIENYQLRVNKIKDPKILG   120
121   IDPNVTQYTGYLDVEDEDKHFFFWTFESRNDPAKDPVILWLNGGPGCSSLTGLFFELGPS   180
181   SIGPDLKPIGNPYSWNSNATVIFLDQPVNVGFSYSGSSGVSNTVAAGKDVYNFLELFFDQ   240
241   FPEYVNKGQDFHIAGESYAGHYIPVFASEILSHKDRNFNLTSVLIGNGLTDPLTQYNYYE   300
301   PMACGEGGEPSVLPSEECSAMEDSLERCLGLIESCYDSQSVWSCVPATIYCNNAQLAPYQ   360
361   RTGRNVYDIRKDCEGGNLCYPTLQDIDDYLNQDYVKEAVGAEVDHYESCNFDINRNFLFA   420
421   GDWMKPYHTAVTDLLNQDLPILVYAGDKDFICNWLGNKAWTDVLPWKYDEEFASQKVRNW   480
481   TASITDEVAGEVKSYKHFTYLRVFNGGHMVPFDVPENALSMVNEWIHGGFSL       532