Protein

Similar proteins: Adenosylhomocysteinase (P23526)

Showing 1 to 20 of 23402 results
Accession Protein name Species Domain architecture
A0A087WNH6 3D Adenosylhomocysteinase Bradyrhizobium elkanii
Loading...
A0M5W6 Adenosylhomocysteinase Gramella forsetii (strain KT0803)
Loading...
A0PRF5 Adenosylhomocysteinase Mycobacterium ulcerans (strain Agy99)
Loading...
A1BEZ2 Adenosylhomocysteinase Chlorobium phaeobacteroides (strain DSM 266)
Loading...
A1KNQ0 Adenosylhomocysteinase Mycobacterium bovis (strain BCG / Pasteur 1173P2)
Loading...
A1TUG3 Adenosylhomocysteinase Acidovorax citrulli (strain AAC00-1)
Loading...
A1UCK8 Adenosylhomocysteinase Mycobacterium sp. (strain KMS)
Loading...
A1V8Z2 Adenosylhomocysteinase Burkholderia mallei (strain SAVP1)
Loading...
A1VFZ7 Adenosylhomocysteinase Desulfovibrio vulgaris subsp. vulgaris (strain DP4)
Loading...
A1W3P0 Adenosylhomocysteinase Acidovorax sp. (strain JS42)
Loading...
A1WXM7 Adenosylhomocysteinase Halorhodospira halophila (strain DSM 244 / SL1)
Loading...
A2C620 Adenosylhomocysteinase Prochlorococcus marinus (strain MIT 9303)
Loading...
A2S6W2 Adenosylhomocysteinase Burkholderia mallei (strain NCTC 10229)
Loading...
A2SL00 Adenosylhomocysteinase Methylibium petroleiphilum (strain ATCC BAA-1232 / LMG 22953 / PM1)
Loading...
A3MQW7 Adenosylhomocysteinase Burkholderia mallei (strain NCTC 10247)
Loading...
A3NER1 Adenosylhomocysteinase Burkholderia pseudomallei (strain 668)
Loading...
A3P0L8 Adenosylhomocysteinase Burkholderia pseudomallei (strain 1106a)
Loading...
A3PFB5 Adenosylhomocysteinase Prochlorococcus marinus (strain MIT 9301)
Loading...
A3PW97 Adenosylhomocysteinase Mycobacterium sp. (strain JLS)
Loading...
A4G975 Adenosylhomocysteinase Herminiimonas arsenicoxydans
Loading...