EC 2.3.1.134 - Galactolipid O-acyltransferase

  IntEnz view ENZYME view

ENZYME: 2.3.1.134


ID   2.3.1.134
DE   Galactolipid O-acyltransferase.
AN   Galactolipid:galactolipid acyltransferase.
CA   2 mono-beta-D-galactosyldiacylglycerol = acylmono-beta-D-
CA   galactosyldiacylglycerol + mono-beta-D-galactosylacylglycerol.
CC   -!- Di-D-galactosyldiacylglycerol can also act as acceptor.
//