EC 4.3.1 - Ammonia-lyases

Contents

EC 4.3.1.1
aspartate ammonia-lyase
EC 4.3.1.2
methylaspartate ammonia-lyase
EC 4.3.1.3
histidine ammonia-lyase
EC 4.3.1.4
formimidoyltetrahydrofolate cyclodeaminase
EC 4.3.1.5
phenylalanine ammonia-lyase. Now divided into EC 4.3.1.23 (tyrosine ammonia-lyase), EC 4.3.1.24 (phenylalanine ammonia-lyase) and EC 4.3.1.25 (phenylalanine/tyrosine ammonia-lyase).
EC 4.3.1.6
β-alanyl-CoA ammonia-lyase
EC 4.3.1.7
ethanolamine ammonia-lyase
EC 4.3.1.8
Now EC 2.5.1.61, hydroxymethylbilane synthase
EC 4.3.1.9
glucosaminate ammonia-lyase
EC 4.3.1.10
serine-sulfate ammonia-lyase
EC 4.3.1.11
(deleted)
EC 4.3.1.12
ornithine cyclodeaminase
EC 4.3.1.13
carbamoyl-serine ammonia-lyase
EC 4.3.1.14
3-aminobutyryl-CoA ammonia-lyase
EC 4.3.1.15
diaminopropionate ammonia-lyase
EC 4.3.1.16
threo-3-hydroxy-L-aspartate ammonia-lyase
EC 4.3.1.17
L-serine ammonia-lyase
EC 4.3.1.18
D-serine ammonia-lyase
EC 4.3.1.19
threonine ammonia-lyase
EC 4.3.1.20
erythro-3-hydroxy-L-aspartate ammonia-lyase
EC 4.3.1.21
(deleted)
EC 4.3.1.22
3,4-dihydroxyphenylalanine reductive deaminase
EC 4.3.1.23
tyrosine ammonia-lyase
EC 4.3.1.24
phenylalanine ammonia-lyase
EC 4.3.1.25
phenylalanine/tyrosine ammonia-lyase
EC 4.3.1.26
Now EC 1.21.3.9, dichlorochromopyrrolate synthase
EC 4.3.1.27
threo-3-hydroxy-D-aspartate ammonia-lyase
EC 4.3.1.28
L-lysine cyclodeaminase
EC 4.3.1.29
D-glucosaminate-6-phosphate ammonia lyase
EC 4.3.1.30
dTDP-4-amino-4,6-dideoxy-D-glucose ammonia-lyase
EC 4.3.1.31
L-tryptophan ammonia lyase
EC 4.3.1.32
7,8-didemethyl-8-hydroxy-5-deazariboflavin synthase