EC 1.22.1.1 - Iodotyrosine deiodinase

  IntEnz view ENZYME view

IntEnz Enzyme Nomenclature
EC 1.22.1.1

Transferred entry: iodotyrosine deiodinase. Now EC 1.21.1.1, iodotyrosine deiodinase . Transferred to EC 1.21.1.1
[EC 1.22.1.1 created 2010, deleted 2015]