os02g0820500

oryza sativa

Similar to LOB domain protein 17