os02g0565600

oryza sativa

Similar to Homeodomain leucine zipper protein (Fragment)