ensg00000237233 (TMEM26-AS1)

homo sapiens

TMEM26 antisense RNA 1