ensg00000230266 (XXYLT1-AS2)

homo sapiens

XXYLT1 antisense RNA 2