ensg00000224699 (LAMTOR5-AS1)

homo sapiens

LAMTOR5 antisense RNA 1