ensg00000175147 (TMEM51-AS1)

homo sapiens

TMEM51 antisense RNA 1