ensg00000171671 (SHANK2-AS3)

homo sapiens

SHANK2 antisense RNA 3