ensg00000146001 (PCDHB18P)

homo sapiens

protocadherin beta 18 pseudogene