ensg00000102007 (PLP2)

homo sapiens

proteolipid protein 2