at1g14240 (APY3)

arabidopsis thaliana

Probable apyrase 3