WBGene00000514 (ckb-4)

caenorhabditis elegans

Choline Kinase B