WBGene00000513 (ckb-3)

caenorhabditis elegans

Putative choline kinase B3