WBGene00000512 (ckb-2)

caenorhabditis elegans

Choline kinase B2