WBGene00000511 (ckb-1)

caenorhabditis elegans

Choline kinase B1