ENSXETG00000020358 (syngap1)

xenopus tropicalis

synaptic Ras GTPase activating protein 1