ENSXETG00000017680 (adgrb2)

xenopus tropicalis

adhesion G protein-coupled receptor B2