ENSXETG00000013512 (lmbr1)

xenopus tropicalis

limb development membrane protein 1