ENSXETG00000013427 (atp13a2)

xenopus tropicalis

ATPase type 13A2