ENSG00000237009 (GLIS3-AS1)

homo sapiens

GLIS3 antisense RNA 1