ENSG00000183943 (PRKX)

homo sapiens

protein kinase X-linked