ENSG00000172403 (SYNPO2)

homo sapiens

synaptopodin 2