ENSG00000171503 (ETFDH)

homo sapiens

electron transfer flavoprotein dehydrogenase