ENSG00000170919 (TPT1-AS1)

homo sapiens

TPT1 antisense RNA 1