ENSG00000155008 (APOOL)

homo sapiens

apolipoprotein O like