ENSG00000143450 (OAZ3)

homo sapiens

ornithine decarboxylase antizyme 3