ENSG00000134940 (ACRV1)

homo sapiens

acrosomal vesicle protein 1