ENSG00000119682 (AREL1)

homo sapiens

apoptosis resistant E3 ubiquitin protein ligase 1