ENSG00000114805 (PLCH1)

homo sapiens

phospholipase C eta 1