ENSG00000110245 (APOC3)

homo sapiens

apolipoprotein C3