ENSG00000110013 (SIAE)

homo sapiens

sialic acid acetylesterase