ENSG00000085998 (POMGNT1)

homo sapiens

protein O-linked mannose N-acetylglucosaminyltransferase 1 (beta 1,2-)