EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF06325 - PrmA)
FAM PF06325
PID PrmA
DES Ribosomal protein L11 methyltransferase (PrmA)
IPR IPR010456
ANO 31
ALN 493
AID 0.36238
APH (((((Q9FN34_ARATH/67-365:0.66808,(((PRMA_BRUSU/2-285:0.41475,PRMA_RHILO/2-290:0.32045):0.34115,PRMA_CAUCR/5-288:0.64214):0.47786,((PRMA_SYNY3/6-297:0.36302,(PRMA_SYNEL/4-295:0.51253,PRMA_ANASP/4-306:0.30417):0.14733):0.51476,((PRMA_THETN/2-308:0.38470,(PRMA_CLOAB/4-310:0.28725,PRMA_CLOPE/4-313:0.41428):0.16378):0.11842,(((PRMA_STAAM/2-310:0.16870,PRMA_STAEP/2-310:0.21356):0.47537,((PRMA_STRA5/3-308:0.16426,((PRMA_STRMU/3-308:0.10859,PRMA_STRR6/3-307:0.17416):0.07717,PRMA_STRP8/3-308:0.16443):0.02849):0.07081,PRMA_LACLA/3-308:0.29513):0.44467):0.11597,(PRMA_LISIN/2-312:0.39189,((PRMA_OCEIH/2-312:0.25174,PRMA_BACSU/2-311:0.19287):0.12409,PRMA_BACHD/2-311:0.31365):0.11025):0.14570):0.10781):0.37616):0.25135):0.07090):0.13046,(PRMA_RALSO/2-297:0.47475,PRMA_NEIMA/2-295:0.32976):0.13849):0.11936,(((PRMA_VIBVU/2-294:0.25060,(PRMA_ECOLI/2-293:0.15538,PRMA_HAEIN/2-294:0.25372):0.04201):0.08415,PRMA_SHEON/2-293:0.25325):0.24986,PRMA_PSEAE/2-292:0.22581):0.10424):0.38519,PRMA_XYLFA/2-305:0.29196):0.15601,PRMA_XANAC/2-305:0.10637,PRMA_XANCP/2-305:0.17196);
ATP (((((Q9FN34_ARATH/67-365,(((PRMA_BRUSU/2-285,PRMA_RHILO/2-290),PRMA_CAUCR/5-288),((PRMA_SYNY3/6-297,(PRMA_SYNEL/4-295,PRMA_ANASP/4-306)),((PRMA_THETN/2-308,(PRMA_CLOAB/4-310,PRMA_CLOPE/4-313)),(((PRMA_STAAM/2-310,PRMA_STAEP/2-310),((PRMA_STRA5/3-308,((PRMA_STRMU/3-308,PRMA_STRR6/3-307),PRMA_STRP8/3-308)),PRMA_LACLA/3-308)),(PRMA_LISIN/2-312,((PRMA_OCEIH/2-312,PRMA_BACSU/2-311),PRMA_BACHD/2-311))))))),(PRMA_RALSO/2-297,PRMA_NEIMA/2-295)),(((PRMA_VIBVU/2-294,(PRMA_ECOLI/2-293,PRMA_HAEIN/2-294)),PRMA_SHEON/2-293),PRMA_PSEAE/2-292)),PRMA_XYLFA/2-305),PRMA_XANAC/2-305,PRMA_XANCP/2-305);
ATL 14.8199
DNO 29
DLN 1479
DID 0.456043
DPH ((PRMA_BACSU/2-311:0.25930,PRMA_OCEIH/2-312:0.24472):0.05903,(PRMA_LISIN/2-312:0.31848,(((PRMA_LACLA/3-308:0.23643,((PRMA_STRA5/3-308:0.23460,PRMA_STRP8/3-308:0.19836):0.06396,PRMA_STRMU/3-308:0.18896):0.12048):0.26886,(((PRMA_CLOPE/4-313:0.27577,PRMA_CLOAB/4-310:0.24580):0.07109,PRMA_THETN/2-308:0.36727):0.07676,(((PRMA_ANASP/4-306:0.31631,PRMA_SYNY3/6-297:0.28585):0.05958,PRMA_SYNEL/4-295:0.38318):0.31153,(((PRMA_NEIMA/2-295:0.26030,(PRMA_RALSO/2-297:0.31070,(((PRMA_CAUCR/5-288:0.38413,(PRMA_RHILO/2-290:0.20525,PRMA_BRUSU/2-285:0.36169):0.16026):0.19445,(PRMA_XANCP/2-305:0.11111,PRMA_XANAC/2-305:0.09872):0.22557):0.08143,PRMA_PSEAE/2-292:0.20976):0.06366):0.11565):0.16933,(PRMA_SHEON/2-293:0.21068,(PRMA_VIBVU/2-294:0.22281,(PRMA_ECOLI/2-293:0.20106,PRMA_HAEIN/2-294:0.30270):0.06198):0.06113):0.09571):0.20568,Q9FN34_ARATH/67-365:0.46992):0.12852):0.22911):0.05516):0.05118,(PRMA_STAEP/2-310:0.16925,PRMA_STAAM/2-310:0.18071):0.27615):0.12293):0.06758,PRMA_BACHD/2-311:0.29334);
DTP ((PRMA_BACSU/2-311,PRMA_OCEIH/2-312),(PRMA_LISIN/2-312,(((PRMA_LACLA/3-308,((PRMA_STRA5/3-308,PRMA_STRP8/3-308),PRMA_STRMU/3-308)),(((PRMA_CLOPE/4-313,PRMA_CLOAB/4-310),PRMA_THETN/2-308),(((PRMA_ANASP/4-306,PRMA_SYNY3/6-297),PRMA_SYNEL/4-295),(((PRMA_NEIMA/2-295,(PRMA_RALSO/2-297,(((PRMA_CAUCR/5-288,(PRMA_RHILO/2-290,PRMA_BRUSU/2-285)),(PRMA_XANCP/2-305,PRMA_XANAC/2-305)),PRMA_PSEAE/2-292))),(PRMA_SHEON/2-293,(PRMA_VIBVU/2-294,(PRMA_ECOLI/2-293,PRMA_HAEIN/2-294)))),Q9FN34_ARATH/67-365)))),(PRMA_STAEP/2-310,PRMA_STAAM/2-310))),PRMA_BACHD/2-311);
DTL 10.9439
RID 0.359637
RPH (((((PRMA_VIBVU/2-294:0.24697,(PRMA_ECOLI/2-293:0.15494,PRMA_HAEIN/2-294:0.25403):0.04828):0.07897,PRMA_SHEON/2-293:0.25620):0.22289,PRMA_PSEAE/2-292:0.26360):0.09981,(((((PRMA_BRUSU/2-285:0.41419,PRMA_RHILO/2-290:0.32368):0.34988,PRMA_CAUCR/5-288:0.63659):0.49157,((PRMA_SYNY3/6-297:0.36309,(PRMA_SYNEL/4-295:0.50984,PRMA_ANASP/4-306:0.30897):0.14741):0.51208,((PRMA_THETN/2-308:0.38748,(PRMA_CLOAB/4-310:0.28742,PRMA_CLOPE/4-313:0.41635):0.16325):0.12117,(((PRMA_STAAM/2-310:0.16985,PRMA_STAEP/2-310:0.21390):0.47806,(((PRMA_STRP8/3-308:0.13724,PRMA_STRMU/3-308:0.15905):0.04983,PRMA_STRA5/3-308:0.18276):0.06528,PRMA_LACLA/3-308:0.29238):0.44822):0.11356,(PRMA_LISIN/2-312:0.39595,((PRMA_OCEIH/2-312:0.25121,PRMA_BACSU/2-311:0.19502):0.12475,PRMA_BACHD/2-311:0.31388):0.10959):0.14539):0.10713):0.37929):0.23974):0.07456,Q9FN34_ARATH/67-365:0.65920):0.14354,(PRMA_RALSO/2-297:0.47983,PRMA_NEIMA/2-295:0.32543):0.12752):0.11243):0.50144,PRMA_XANAC/2-305:0.12229,PRMA_XANCP/2-305:0.15729);
RTP (((((PRMA_VIBVU/2-294,(PRMA_ECOLI/2-293,PRMA_HAEIN/2-294)),PRMA_SHEON/2-293),PRMA_PSEAE/2-292),(((((PRMA_BRUSU/2-285,PRMA_RHILO/2-290),PRMA_CAUCR/5-288),((PRMA_SYNY3/6-297,(PRMA_SYNEL/4-295,PRMA_ANASP/4-306)),((PRMA_THETN/2-308,(PRMA_CLOAB/4-310,PRMA_CLOPE/4-313)),(((PRMA_STAAM/2-310,PRMA_STAEP/2-310),(((PRMA_STRP8/3-308,PRMA_STRMU/3-308),PRMA_STRA5/3-308),PRMA_LACLA/3-308)),(PRMA_LISIN/2-312,((PRMA_OCEIH/2-312,PRMA_BACSU/2-311),PRMA_BACHD/2-311)))))),Q9FN34_ARATH/67-365),(PRMA_RALSO/2-297,PRMA_NEIMA/2-295))),PRMA_XANAC/2-305,PRMA_XANCP/2-305);
RTL 14.3403
LNK PRMA_ANASP/4-306:Q8YVT3:AP003587
LNK PRMA_BACHD/2-311:Q9KD70:AP001511
LNK PRMA_BACSU/2-311:P54460:D84432
LNK PRMA_BRUSU/2-285:Q8FZQ6:AE014437
LNK PRMA_CAUCR/5-288:Q9A838:AE005827
LNK PRMA_CLOAB/4-310:P45558:AE007641
LNK PRMA_CLOPE/4-313:Q8XIT6:AP003192
LNK PRMA_ECOLI/2-293:P28637:U00096
LNK PRMA_HAEIN/2-294:P44402:U32778
LNK PRMA_LACLA/3-308:Q9CJ97:AE006248
LNK PRMA_LISIN/2-312:Q92BP0:AL596168
LNK PRMA_NEIMA/2-295:Q9JW08:AL162753
LNK PRMA_OCEIH/2-312:Q8EPW5:AP004599
LNK PRMA_PSEAE/2-292:Q9HUW3:AE004898
LNK PRMA_RALSO/2-297:Q8XVP2:AL646071
LNK PRMA_RHILO/2-290:Q98KD0:AP002997
LNK PRMA_SHEON/2-293:Q8EJR7:AE015487
LNK PRMA_STAAM/2-310:P45557:AP003362
LNK PRMA_STAEP/2-310:Q8CSC7:AE016748
LNK PRMA_STRA5/3-308:Q8DX85:AE014280
LNK PRMA_STRMU/3-308:Q8DS02:AE015027
LNK PRMA_STRP8/3-308:Q8NZ98:AE010109
LNK PRMA_STRR6/3-307:Q8DNP4:
LNK PRMA_SYNEL/4-295:Q8DM00:AP005370
LNK PRMA_SYNY3/6-297:P73820:D90910
LNK PRMA_THETN/2-308:Q8RB66:AE013061
LNK PRMA_VIBVU/2-294:Q8DD03:AE016801
LNK PRMA_XANAC/2-305:Q8PQ06:AE011679
LNK PRMA_XANCP/2-305:Q8PD33:AE012148
LNK PRMA_XYLFA/2-305:Q9PBE3:
LNK Q9FN34_ARATH/67-365:Q9FN34:AB007644
AMK xxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxx....xx.x....x.xxxxxx.......x.xxxxxx......xx.xx.xx..xxx.....xx..x...xxx.xxxxxx............xxxx.xx.......xxxxx..x.xxx.......xxx.....x.....xx.x.....xx......xxx.....xxx.......xxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxx..x....xx..x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxx.xxxxxxxxx...x.......x.xx...xx........x...xx.......xx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.x.xx.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxx...xxx............xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxx...xxxxxx...xxxxxx......xxxxxxxxx...............xxxxxx......xxx.........xxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx....................................xxxxxxxxxxxx...xxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxx......xxx...xxxxxxxxx.....................xxxxxxxxx...............xxx...............xxxxxx...xxx...............xxxxxx..................xxxxxxxxx...............xxxxxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....................................xxxxxxxxxxxxxxx......xxx............xxxxxx......xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxx.....................xxx...xxxxxx.........xxxxxx........................xxx.........xxxxxx.....................xxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx...xxx...xxxxxx...xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM PRMA_BACHD/2-311
ASQ KWSEFSIHTTQEAVEP....VCNIL....HE.A....G.ASGVVI.......E.DPK-DL......VK.EW.GV..H--.....--..Y...GEIyQLNPDDyp.......eegVMIK.AY.......FPVNS..F.LGE.......TIE.....E.....IK.E.....AI......NGLllydiDLG.......HNKIQ...LVEVLEEEWATAWKKYYKPVKVSNTITIVPTW.EEY..-EA---HEDEMIIELDPGMAFGTGTHPTTVLCIQALENV............-IQGG..E....SV..I.DVGTGSGVLSIAAAKLGASEVLGLDLDEVAVKSAQMNVKLN......KVHR.-QVMVRQNH...L.......L.EG...I-........T...G-.......TR...DVIVANILAEVIIRFVADAKAVLKPGGTFIVSGIIKRKKNDV.K.D.ALvT.N-GFQIEETVELEDWVAIIAKNG
DSQ AAATGGTCTGAGTTTAGCATCCATACAACACAGGAGGCGGTCGAACCT............GTCTGCAATATTTTG............CATGAA...GCA............GGG...GCGAGTGGTGTTGTCATT.....................GAA...GACCCTAAA---GATTTA..................GTGAAG...GAATGG...GGTGTG......CAT------...............------......TAC.........GGTGAAATCtacCAACTTAACCCTGACGATtaccct.....................gaagaaggtGTGATGATTAAA...GCATAC.....................TTTCCTGTCAATAGT......TTC...TTAGGAGAA.....................ACGATTGAG...............GAA...............ATTAAG...GAA...............GCTATT..................AATGGTCTTttgctttatgatatcGATCTCGGT.....................CATAATAAAATTCAA.........CTCGTTGAAGTCCTTGAGGAAGAATGGGCGACGGCTTGGAAGAAGTATTATAAGCCGGTGAAAGTGTCAAACACCATCACGATCGTTCCGACTTGG...GAAGAGTAT......---GAAGCC---------CATGAGGATGAAATGATCATTGAGCTCGATCCAGGAATGGCATTTGGAACAGGTACCCACCCTACGACCGTTCTTTGTATTCAGGCGCTCGAAAACGTC....................................---ATCCAAGGCGGC......GAG............TCAGTG......ATT...GACGTTGGAACAGGTTCAGGGGTTCTGAGCATTGCAGCAGCCAAACTTGGAGCTAGTGAGGTGCTTGGACTCGACCTGGATGAAGTAGCTGTAAAGAGCGCTCAAATGAATGTGAAGCTGAAT..................AAAGTTCATAGA...---CAAGTAATGGTTCGACAAAATCAT.........TTA.....................CTT...GAAGGG.........ATT---........................ACA.........GGG---.....................ACGCGA.........GATGTCATCGTCGCGAACATTTTAGCGGAAGTGATCATCCGCTTTGTCGCAGATGCAAAAGCGGTGTTAAAACCAGGAGGAACGTTTATTGTTTCGGGGATTATTAAAAGGAAAAAAAACGATGTA...AAA...GAT...GCCCTCgtcACA...AAC---GGATTTCAGATCGAAGAGACGGTTGAATTGGAAGACTGGGTGGCGATCATCGCCAAAAACGGA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_BACSU/2-311
ASQ KWSELSIHTTHEAVEP....ISNIL....HE.A....G.ASGVVI.......E.DPL-DL......IK.EReNV..YGEiyqldPNdyP...DEG.VIVKAY............LPVN.SF.......LGETV..DgIKE.......TIN.....N.....LL.L.....YN......IDL.....GRN.......HITI-...-SEVNEEEWATAWKKYYHPVKISEKFTIVPTW.EEY..TPV--HTDE-LIIEMDPGMAFGTGTHPTTVLCIQAHERF............-VQKG..D....KV..I.DVGTGSGILSIAAAMLEAESVHAYDLDPVAVESARLNLKLN......KVSD.-IAQVKQNN...L.......L.DG...I-........E...G-.......EH...DVIVANILAEVILRFTSQAYRLLKEGGHFITSGIIGHKKQVV.K.E.AL.E.QAGFTIVEILSMEDWVSII-AKK
DSQ AAATGGTCCGAATTAAGCATTCACACAACACATGAAGCGGTCGAACCT............ATCTCAAATATATTG............CATGAA...GCT............GGT...GCAAGTGGGGTTGTGATA.....................GAG...GACCCGCTT---GATTTA..................ATTAAA...GAACGTgagAATGTG......TACGGGGAAatctaccagctcgacCCCAATgattacCCA.........GATGAGGGT...GTCATTGTCAAAGCATAT....................................CTGCCGGTTAAC...AGTTTT.....................CTGGGCGAAACTGTA......GACggcATCAAAGAA.....................ACGATTAAT...............AAT...............CTCCTT...CTT...............TACAAT..................ATTGATTTG...............GGCAGAAAC.....................CACATCACTATT---.........---TCTGAAGTAAATGAAGAAGAGTGGGCGACTGCCTGGAAAAAGTATTATCATCCTGTGAAAATTTCTGAAAAGTTTACAATTGTGCCGACGTGG...GAGGAATAT......ACGCCGGTC------CATACTGATGAA---CTGATTATTGAAATGGACCCGGGAATGGCTTTCGGCACAGGGACACATCCGACAACCGTACTCTGCATTCAGGCGCATGAACGCTTT....................................---GTGCAAAAGGGT......GAT............AAGGTG......ATT...GATGTCGGCACTGGTTCGGGAATTTTAAGTATTGCGGCTGCAATGCTTGAGGCTGAATCGGTTCATGCCTACGATCTTGATCCCGTGGCTGTAGAAAGTGCACGCCTCAATCTCAAGCTGAAC..................AAAGTCAGCGAT...---ATTGCTCAAGTGAAGCAAAACAAT.........TTG.....................TTA...GACGGG.........ATT---........................GAA.........GGG---.....................GAACAT.........GATGTCATTGTGGCCAACATTTTGGCTGAAGTCATTCTTCGCTTTACTTCACAAGCGTACAGGCTGTTAAAAGAAGGCGGTCACTTTATTACGTCAGGAATCATCGGTCATAAAAAACAAGTAGTA...AAA...GAA...GCACTG...GAA...CAAGCTGGCTTTACCATTGTAGAAATCCTTTCAATGGAAGATTGGGTCAGCATTATT---GCGAAAAAA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_OCEIH/2-312
ASQ KWSEISIHTTNEAIEP....ISNIL....HE.T....G.ASGLVI.......E.DPL-DL......ERvEK.AE..FGElydldPA..LypeEGV.RI-KAY............LPMN.SF.......LG-ETveE.IKS.......AIN.....Q.....LL.I.....YD......IDL.....GKN.......EVSL-...-SEVHEEEWATAWKKYYKPVKISNRITITPTW.EEY..TPV---SSDELIIELDPGMAFGTGTHPTTVLSIQGLEAY............-VKPG..D....LV..M.DVGCGSGVLSIAAAKLGADKVNAYDLDEIAVKSTKLNSKLN......QIHE.-SVKVKQNN...L.......L.EG...VQ........Q...E-.......-A...DVIVSNILAEIIVRFVDDAWSNLKAGGYFITSGIIQNKKQLV.I.D.NL.TkQ-GFEVISLNEMEDWVSIVAKKP
DSQ AAATGGTCAGAGATAAGTATTCATACAACAAACGAGGCGATTGAACCA............ATTTCGAATATTTTA............CATGAA...ACA............GGT...GCAAGTGGTCTTGTTATT.....................GAG...GATCCATTA---GATCTC..................GAGAGGgtgGAGAAA...GCTGAA......TTTGGGGAActttatgatcttgacCCGGCG......CTAtaccctgaaGAGGGAGTA...CGTATT---AAAGCATAT....................................CTTCCTATGAAT...AGTTTT.....................TTAGGA---GAAACAgttgaaGAA...ATAAAGTCT.....................GCTATTAAT...............CAA...............TTGTTG...ATT...............TATGAT..................ATTGACTTA...............GGTAAGAAT.....................GAAGTCTCGTTG---.........---AGTGAGGTTCATGAAGAAGAATGGGCAACGGCTTGGAAGAAATATTATAAACCAGTTAAAATATCAAATCGAATCACAATTACTCCTACATGG...GAAGAGTAT......ACACCAGTA---------TCTAGTGATGAATTGATTATCGAATTAGATCCAGGTATGGCTTTTGGTACTGGCACACATCCAACTACAGTCCTTAGTATTCAAGGATTAGAGGCGTAT....................................---GTGAAACCAGGA......GAT............TTAGTA......ATG...GATGTAGGTTGTGGATCAGGGGTTTTAAGTATTGCAGCTGCCAAATTAGGTGCAGATAAAGTAAATGCTTATGATCTTGATGAAATTGCTGTAAAAAGTACAAAATTAAACTCCAAGTTAAAT..................CAGATCCATGAG...---TCTGTTAAGGTGAAACAAAATAAC.........TTG.....................CTA...GAAGGT.........GTTCAG........................CAA.........GAG---.....................---GCG.........GATGTTATTGTATCCAATATTTTAGCGGAAATTATCGTACGTTTTGTCGATGATGCATGGAGTAATTTAAAAGCAGGCGGATATTTTATCACTTCTGGAATAATTCAAAACAAAAAACAACTTGTT...ATA...GAT...AATTTA...ACAaaaCAA---GGATTTGAAGTTATATCTCTAAACGAGATGGAAGACTGGGTTTCGATTGTCGCTAAGAAGCCA
TRN 10010101110011000
NAM PRMA_LISIN/2-312
ASQ EWSEVEVHTTNEAVEP....VANVL....TE.F....G.AAGVSI.......E.DVA-DF......LR.ER.--..--E.....DK..F...GEI.YA-LKRedy.....pedgVIIK.AY.......FLKTT..E.FVEqipeieqTLK.....N.....LT.T.....FD......IPL.....GKF.......QFVV-...-NDVDDEEWATAWKKYYHPVQITDRITIVPSW.ESY..TPS----ANEIIIELDPGMAFGTGTHPTTQLCIRALSDY............-LQPG..D....EL..I.DVGTGSGVLSIASAKLGAKSILATDLDEIATRAAEENIRLN......KTEN.-IITVKQNN...L.......L.QD...IN........K...S-.......DV...DIVVANILAEVILLFPEDVYKALKPGGIFIASGIIEDKAKVV.E.E.AL.K.NAGLIIEKIEQQGDWVAIISKRG
DSQ GAATGGTCAGAAGTAGAAGTCCATACAACAAACGAAGCAGTGGAGCCA............GTTGCAAATGTTTTA............ACGGAG...TTC............GGG...GCAGCGGGAGTTTCTATT.....................GAA...GATGTAGCA---GACTTT..................TTACGC...GAACGA...------......------GAA...............GATAAA......TTC.........GGTGAAATT...TATGCA---TTAAAACGAgaagattat...............ccagaagatggcGTTATCATCAAA...GCTTAC.....................TTCTTAAAAACCACG......GAA...TTTGTCGAGcaaatcccagaaatcgaacaaACTTTGAAG...............AAC...............CTTACA...ACC...............TTTGAT..................ATTCCTCTT...............GGTAAATTT.....................CAATTTGTTGTG---.........---AACGATGTAGACGATGAAGAATGGGCAACTGCTTGGAAAAAATACTATCATCCTGTTCAAATCACAGACCGTATCACGATTGTACCAAGTTGG...GAATCTTAT......ACACCATCT------------GCTAACGAAATAATCATTGAGCTAGATCCAGGAATGGCTTTCGGTACTGGGACACATCCGACAACACAACTTTGTATCCGCGCGCTAAGTGATTAT....................................---TTACAACCAGGT......GAT............GAACTC......ATT...GATGTTGGCACGGGTTCCGGTGTGTTAAGTATTGCTAGCGCCAAACTTGGAGCAAAATCCATTTTAGCAACAGACCTCGACGAAATTGCTACTCGAGCTGCAGAAGAAAATATTCGTTTAAAT..................AAAACAGAAAAT...---ATCATTACTGTGAAGCAAAATAAT.........CTC.....................CTT...CAAGAT.........ATTAAT........................AAA.........TCC---.....................GATGTA.........GATATTGTCGTAGCCAACATTTTAGCAGAAGTGATTTTACTTTTCCCAGAAGATGTTTATAAAGCACTTAAACCAGGCGGAATTTTCATTGCTTCAGGAATTATTGAAGACAAAGCCAAAGTAGTA...GAA...GAA...GCGCTG...AAA...AACGCTGGGCTTATCATCGAAAAAATCGAGCAACAAGGGGACTGGGTTGCGATCATTTCCAAACGAGGA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_CLOPE/4-313
ASQ TWIEVRVITKSEALEP....ISGIF....YG.L....D.CKGVAI.......E.DPN---......--.--.DI..L--.....-G..R...EQG.PLTWDFadinilehkgkvAVVK.GY.......FSEED..N.IDD.......VIA.....Y.....VK.ErveelKE......SGL.....DVG.......EGTVE...AEKMFEEDWANNWKKYYKPIKIGEKIVIKPIW.EEY..EPT----GEEMVVELDPGMAFGTGDHETTRMCVQALDKY............-VKAD..T....TV..F.DIGTGSGILALVASKLGAKHVVGVDLDPVAVDSAKENISFN......NVDN.-IEVL---Yg.nL.......-.LD...VV........D...G-.......KA...DIVVANIIAEIICILVDDVKKALNKDGIFITSGIIHERRQMV.I.D.KL.E.QEGFEVMEVNKDGEWNCIVAKLK
DSQ ACTTGGATTGAAGTTAGAGTAATAACTAAAAGTGAGGCATTAGAGCCT............ATATCAGGAATATTT............TACGGA...TTA............GAC...TGTAAGGGTGTTGCCATA.....................GAG...GATCCAAAT---------..................------...------...GATATA......TTA------...............---GGA......AGA.........GAACAAGGA...CCTTTAACTTGGGATTTTgcagatataaacatattagaacataaggggaaggttGCCGTTGTTAAA...GGTTAT.....................TTCTCAGAAGAGGAT......AAC...ATTGATGAC.....................GTAATAGCT...............TAT...............GTTAAG...GAAagagtagaagagttaAAAGAG..................TCAGGCTTA...............GATGTTGGT.....................GAAGGAACAGTTGAA.........GCAGAAAAAATGTTTGAAGAAGACTGGGCTAATAATTGGAAGAAATACTATAAGCCAATAAAGATTGGAGAAAAAATAGTTATAAAACCAATATGG...GAAGAGTAT......GAGCCTACT------------GGAGAAGAAATGGTAGTAGAATTAGACCCAGGTATGGCTTTTGGTACTGGTGACCATGAAACTACAAGAATGTGTGTTCAAGCTTTAGATAAATAT....................................---GTTAAGGCTGAT......ACT............ACTGTA......TTT...GATATTGGAACAGGTTCAGGAATACTTGCTTTAGTTGCTTCTAAACTTGGTGCAAAACATGTTGTAGGAGTTGACTTAGACCCAGTTGCTGTAGATTCAGCTAAGGAAAATATATCATTTAAC..................AATGTTGACAAC...---ATAGAAGTATTA---------TATgga...aatCTT.....................---...TTAGAT.........GTTGTA........................GAT.........GGA---.....................AAAGCT.........GATATAGTTGTTGCAAATATAATAGCTGAAATAATCTGCATACTAGTTGATGATGTTAAAAAAGCATTAAATAAAGATGGAATTTTCATAACTTCAGGTATAATACATGAGAGAAGACAAATGGTT...ATA...GAT...AAATTA...GAA...CAAGAAGGTTTTGAGGTTATGGAAGTTAACAAAGATGGAGAATGGAACTGTATTGTTGCTAAGTTAAAA
TRN 10010101110011000
NAM PRMA_CLOAB/4-310
ASQ DWFEVSVITSSEAVEA....VTGIL....YN.T....P.VKGVAI.......E.DSK-DVefkkkhPG.DW.DY..F--.....--..-...DES.LLNVKD............GAVIkAY.......YKDDH..N.FDE.......SVK.....Y.....IE.E.....SI......DKL.....SEFginkgegKVFV-...-NKVNETDWENNWKKYYKPTKIGARIVVKPLW.EEY..TPK----DYELMLNMDPGMAFGTGTHETTRMCIQALERY............-VNED..A....EV..F.DIGTGSGILAIAAAKLNAKKVLGVDLDSVAVKAAKENIQYN......NVNN.IEI------...L.......H.GN...LMe.....vvQ...G-.......KA...DIIVANIIADVINILIPDINKFLKTDGYFISSGIIKDRAEDV.I.E.NL.K.KNKFEIIEVNNQGEWICI--VAK
DSQ GATTGGTTTGAGGTCAGTGTTATAACTAGCAGTGAAGCTGTAGAAGCT............GTAACAGGTATATTG............TATAAT...ACT............CCT...GTTAAAGGTGTGGCTATA.....................GAG...GATTCTAAG---GACGTTgaatttaagaagaagcatCCTGGT...GATTGG...GACTAT......TTT------...............------......---.........GATGAATCA...TTACTCAATGTTAAAGAT....................................GGTGCTGTTATAaaaGCTTAT.....................TATAAGGATGATCAT......AAC...TTTGACGAG.....................AGCGTAAAA...............TAC...............ATAGAA...GAA...............AGTATA..................GATAAACTC...............TCTGAGTTTggaataaataagggcgaaggtAAGGTTTTTGTA---.........---AATAAAGTTAATGAAACAGATTGGGAAAACAACTGGAAGAAATATTATAAACCTACCAAAATAGGCGCTAGAATTGTAGTTAAGCCTTTGTGG...GAAGAGTAT......ACTCCAAAA------------GATTATGAATTGATGCTTAATATGGACCCAGGAATGGCATTTGGGACTGGTACACATGAAACAACAAGAATGTGTATTCAGGCGCTTGAAAGATAT....................................---GTAAATGAAGAT......GCA............GAGGTA......TTT...GATATAGGAACAGGATCTGGGATACTTGCAATAGCAGCAGCAAAGTTAAATGCAAAGAAAGTACTTGGTGTTGATTTGGATTCAGTTGCAGTAAAGGCAGCAAAAGAGAATATTCAGTATAAC..................AATGTAAACAAT...ATTGAAATA------------------.........TTA.....................CAT...GGTAAC.........TTAATGgag...............gttgtaCAA.........GGA---.....................AAAGCT.........GATATAATTGTTGCCAATATTATTGCAGATGTAATAAATATTTTAATACCAGATATAAATAAATTTTTAAAGACTGATGGATATTTTATATCTTCTGGTATAATAAAAGATAGAGCGGAAGATGTT...ATA...GAA...AATTTA...AAG...AAAAATAAATTTGAGATAATTGAAGTTAACAATCAAGGAGAATGGATTTGTATA------GTGGCAAAA
TRN 10010101110011000
NAM PRMA_THETN/2-308
ASQ KWLEIQVTTSQEAEEA....VTGIL....YD.L....G.AGGVVIknpndvkE.LAQ---......TS.EW.DY..F-D.....PS..L...LEE.G---EE............VKIS.AY.......FLITT..D.ITD.......KVN.....F.....LK.E.....RI......WEL.....KSFginvgnvKVEV-...-SEVDEEDWADSWKKYYKPLKVGKRIVVRPLW.EEY..SPK----EGEIVIDLDPGMAFGTGTHETTKMCLQFLEDI............-VKPG..A....IV..F.DVGCGSGILSIAASKLGASYVYGADVDEMAVKIARENVKLN......GLENvEIFQ-----...-.......-.SD...LL........K...NFr.....gKA...DVIVANIIADAIIRLIPDVLPHLKEEGLFLASGIIKDRFEEV.K.E.RA.E.E-FFEIIDMKEEKEWLSILMKKK
DSQ AAATGGTTAGAAATACAGGTTACAACTTCACAGGAAGCAGAAGAGGCT............GTCACAGGCATTTTG............TACGAT...TTA............GGA...GCAGGCGGAGTGGTTATAaaaaatcctaacgatgtaaaaGAA...CTGGCACAG---------..................ACTAGT...GAGTGG...GATTAT......TTT---GAC...............CCTTCC......CTT.........CTAGAAGAA...GGA---------GAAGAG....................................GTAAAGATTTCG...GCCTAT.....................TTTCTAATCACTACT......GAT...ATAACAGAC.....................AAAGTAAAT...............TTT...............TTAAAA...GAG...............AGGATT..................TGGGAACTC...............AAGTCTTTTgggataaatgtgggaaatgtcAAGGTAGAGGTT---.........---TCTGAGGTGGACGAAGAAGACTGGGCAGACAGCTGGAAGAAGTATTACAAGCCTTTAAAAGTTGGCAAAAGGATTGTCGTAAGGCCTTTATGG...GAAGAATAC......AGCCCTAAA------------GAGGGAGAAATAGTTATAGACCTTGACCCTGGAATGGCTTTTGGCACGGGTACTCATGAGACTACAAAGATGTGCCTCCAATTTTTAGAAGACATT....................................---GTAAAGCCAGGA......GCA............ATTGTG......TTT...GACGTCGGTTGCGGTTCAGGTATACTTTCTATCGCCGCTTCTAAATTGGGAGCATCTTATGTGTACGGAGCGGACGTAGATGAAATGGCGGTGAAAATAGCTAGAGAAAATGTAAAATTAAAT..................GGTCTTGAAAATgtgGAGATTTTTCAA---------------.........---.....................---...AGCGAC.........CTCCTT........................AAA.........AATTTTaga...............ggaAAGGCA.........GATGTGATAGTAGCTAACATTATTGCAGATGCAATAATTAGGCTTATTCCTGATGTTTTGCCTCATCTTAAAGAGGAAGGTTTATTTTTAGCAAGCGGCATCATTAAAGACAGGTTTGAAGAAGTG...AAA...GAA...AGAGCA...GAG...GAA---TTTTTTGAAATAATTGATATGAAAGAAGAAAAAGAGTGGTTGAGCATATTGATGAAGAAAAAG
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_LACLA/3-308
ASQ NWNSITIKISREAGEA....ISALL....IE.A....G.SAGVEI.......N.DSA-DY......LN.HE.DQ..FGE.....VL..P...EIE.QS--DF............VEIT.AY.......YPENM..P.IVE.......LKA.....E.....IE.H.....KIanlsdyFSL.....TGL.......SVTT-...-NNLSETNWAEAWKKYFEPARITHDLTIVPSW.TED..-YV-ATGSEKL-IRLDPGMAFGTGTHPTTKMSLYALEQV............-LRGG..E....TL..L.DVGTGSGVLSVAASYLGAAEIFAYDIDEVAVRVALENIELNpghekiHVSA.NNL------...-.......-.LE...GI........D...K-.......KA...DVIVANILADILVLMTEDAFRLVKEEGYLIMSGIIADKADMV.I.AsAE.K.A-GFFLETRMIQGEWNCLIFKKT
DSQ AATTGGAATTCAATCACAATAAAAATCAGTCGGGAAGCCGGAGAGGCC............ATTTCAGCTTTGCTG............ATAGAG...GCG............GGG...TCAGCCGGCGTTGAAATT.....................AAT...GACAGTGCT---GATTAT..................CTCAAT...CACGAA...GACCAA......TTTGGCGAA...............GTTCTT......CCT.........GAAATTGAA...CAATCT------GATTTT....................................GTTGAAATTACT...GCTTAT.....................TATCCAGAAAATATG......CCA...ATTGTGGAA.....................CTCAAAGCC...............GAA...............ATCGAA...CAT...............AAAATCgcaaatttgagtgattatTTTTCGCTG...............ACAGGTCTG.....................TCAGTAACAACG---.........---AATAACCTGTCAGAAACAAATTGGGCAGAAGCTTGGAAAAAATATTTTGAACCAGCACGAATTACGCATGATTTAACCATTGTGCCGAGTTGG...ACAGAGGAT......---TACGTG---GCGACAGGCTCTGAAAAATTG---ATTCGACTTGACCCTGGTATGGCTTTTGGGACTGGAACACATCCAACGACCAAAATGTCACTCTATGCCTTAGAACAAGTT....................................---CTTCGTGGTGGA......GAA............ACGTTA......CTT...GACGTTGGAACAGGTTCGGGTGTGCTGTCAGTTGCAGCTTCATATCTTGGCGCAGCAGAAATATTTGCTTATGATATTGATGAAGTGGCTGTGCGCGTGGCTTTAGAAAATATTGAACTCAATcctggtcatgaaaaaattCATGTTTCAGCA...AACAATCTG------------------.........---.....................---...CTTGAA.........GGAATT........................GAC.........AAA---.....................AAAGCG.........GATGTCATTGTGGCTAATATTTTGGCTGATATCCTTGTTTTAATGACAGAAGACGCATTCCGCTTGGTCAAAGAAGAAGGCTATCTCATTATGTCAGGAATTATTGCTGACAAAGCGGACATGGTC...ATT...GCAtcaGCAGAA...AAA...GCT---GGATTTTTCCTTGAAACACGAATGATTCAAGGCGAATGGAACTGCCTGATTTTCAAGAAAACA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_STRA5/3-308
ASQ TWNELTVHVNREAEEA....VSNLL....IE.T....G.SQGVAI.......S.DSA-DY......LG.QE.DR..FGE.....-L..Y...PEV.----EQ............SDMI.AItayypdtLDIEA..V.KAD.......LAD.....R.....LA.N.....FE.....gFGL.....ATG.......SVNLD...SQELVEEDWADNWKKYYEPARITHDLTIVPSW.TDY..---EAKAGEKI-IKMDPGMAFGTGTHPTTKMSLFALEQV............-LRGG..E....TV..I.DVGTGSGVLSIASSLLGAKDIYAYDLDDVAVRVAQENIDMNpgteniHVAA.-GD------...L.......L.KG...VQ........Q...E-.......-V...DVIVANILADILIHLTDDAYRLVKDEGYLIMSGIISEKWDMV.R.EsAE.K.A-GFFLETHMVQGEWNACVFKKT
DSQ ACATGGAATGAACTAACGGTTCACGTGAATCGTGAGGCAGAGGAAGCT............GTCTCGAATTTATTG............ATTGAA...ACT............GGC...AGTCAGGGGGTTGCCATT.....................AGC...GATTCGGCT---GACTAC..................CTTGGA...CAGGAG...GATCGT......TTCGGTGAG...............---CTT......TAT.........CCTGAGGTG...------------GAGCAG....................................TCTGATATGATT...GCTATTactgcttattatcctgatacgCTTGATATTGAGGCG......GTT...AAGGCTGAT.....................TTGGCTGAT...............CGT...............TTAGCT...AAT...............TTTGAA...............ggcTTTGGTCTT...............GCGACGGGT.....................AGCGTCAACCTTGAC.........AGTCAGGAATTGGTCGAAGAGGACTGGGCTGATAACTGGAAGAAGTACTATGAGCCAGCTCGCATTACCCATGATTTGACCATCGTGCCGTCATGG...ACGGACTAC......---------GAGGCTAAGGCTGGTGAGAAGATT---ATCAAGATGGATCCTGGTATGGCTTTTGGGACTGGGACTCACCCAACGACTAAGATGAGTCTTTTTGCCTTGGAGCAAGTG....................................---CTTCGTGGTGGT......GAG............ACGGTT......ATC...GATGTGGGGACTGGTTCTGGCGTTTTGTCTATTGCTAGCTCTCTCTTGGGTGCCAAGGACATCTATGCCTATGATTTGGATGATGTTGCAGTGCGCGTGGCTCAGGAAAATATCGATATGAACcctggcactgaaaatattCATGTGGCTGCT...---GGTGAT------------------.........CTG.....................CTC...AAAGGT.........GTCCAG........................CAA.........GAG---.....................---GTA.........GATGTTATTGTTGCCAATATTTTGGCGGATATTTTGATCCATCTGACAGACGACGCCTACCGTTTGGTCAAGGATGAGGGCTATCTCATCATGTCTGGTATCATTTCTGAGAAGTGGGACATGGTG...CGT...GAGagtGCTGAA...AAA...GCT---GGTTTCTTCCTTGAGACTCACATGGTTCAAGGTGAGTGGAATGCCTGCGTTTTCAAAAAGACA
TRN 11011101101011000
NAM PRMA_STRR6/3-307
ASQ TWQELKVTVKREGEEL....VSNLL....IE.L....G.AQGVAI.......E.DSM-DY......MG.NV.DR..FGE.....IF..P...EVE.QQ--EE............IVVT.AY.......YPDTV..D.VTVve...adLQA.....R.....LA.E.....LT......DFM.....DLG.......EVKMG...TTALAEEDWADNWKKYYEPARITHDLTIVPSW.TDY..---EATAGEKI-IKLDPGMAFGTGTHPTTKMSLFALEQV............-LRGG..E....TV..L.DVGTGSGVLSIASSLLGAKEIFAYDLDDVAVRVAQENIELN......PGME.-NIHV----...A.......A.GD...LL........K...GVe.....iEA...DVIVANILADILIHLTDDAYRLVKDEGYLIMSGIIKDKWDMV.R.EsAE.S.A-GFFLETHMVQGEWNACVFKKT
NAM PRMA_STRMU/3-308
ASQ KWQELTITVNREAEEA....ASNIL....IE.C....G.SQGVVI.......D.DSA-DY......LG.KV.GK..YGE.....VF..P...EVE.QV--EM............VTIT.AY.......YPESA..D.MTV.......ITA.....QvnerlAE.L.....TD......FGL.....QTG.......QVQLT...TQELAEEDWAENWKKYYEPTRITHDLTIVPSW.TDY..-EVQAGEK---IIKLDPGMAFGTGTHPTTKMSLFALEQV............-LRGG..E....TV..I.DVGTGSGVLSVASSLLGAKEIFAYDLDDVAVRVAQENIDLN......VGTE.-NIHV----...T.......A.GD...LL........K...GIa.....iEA...DVIVANILADILVNLTDDAYRLVKDEGYLIMSGIISEKLDMV.LeA.AH.S.A-GFFLETHMIQGEWNALVFKKT
DSQ AAATGGCAAGAATTAACCATCACAGTCAATCGTGAGGCAGAAGAAGCG............GCCTCCAATATTTTA............ATCGAA...TGT............GGC...AGTCAAGGCGTAGTCATT.....................GAT...GATAGTGCG---GACTAC..................CTTGGT...AAGGTT...GGTAAG......TATGGCGAA...............GTTTTT......CCA.........GAGGTGGAA...CAAGTG------GAAATG....................................GTTACCATTACT...GCCTAC.....................TATCCTGAATCTGCT......GAT...ATGACAGTC.....................ATTACCGCA...............CAGgtcaatgagcgcttaGCAGAA...TTA...............ACCGAT..................TTCGGTCTG...............CAGACAGGT.....................CAGGTGCAGTTGACT.........ACTCAGGAGCTGGCTGAGGAAGACTGGGCAGAAAACTGGAAAAAGTATTATGAGCCTACTCGTATCACCCATGACTTGACTATTGTGCCTAGCTGG...ACTGATTAT......---GAAGTCCAAGCAGGTGAGAAA---------ATCATCAAACTTGACCCCGGCATGGCTTTCGGCACAGGTACCCATCCGACAACCAAGATGAGCCTCTTTGCTTTGGAGCAGGTC....................................---TTGCGAGGTGGC......GAA............ACGGTT......ATT...GATGTCGGTACTGGAAGTGGGGTACTTTCCGTTGCTAGCTCACTTCTGGGTGCCAAGGAGATCTTCGCTTACGACTTAGATGATGTAGCGGTGCGCGTGGCTCAAGAAAATATTGATCTCAAT..................GTTGGGACTGAA...---AACATTCATGTG------------.........ACA.....................GCG...GGTGAT.........CTACTC........................AAG.........GGTATTgcg...............attGAAGCG.........GACGTTATTGTAGCTAACATTTTGGCAGATATACTGGTCAATCTGACGGATGATGCCTATCGTCTCGTTAAGGACGAGGGTTATCTCATCATGTCCGGTATTATTTCAGAAAAATTAGATATGGTT...CTTgaaGCG...GCTCAC...AGC...GCA---GGCTTTTTCCTTGAAACCCACATGATTCAAGGCGAATGGAATGCCCTTGTCTTCAAGAAAACC
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_STRP8/3-308
ASQ TWQEVTVHVHRDAQEA....VSHVL....IE.T....G.SQGVAI.......A.DSA-DY......IG.QK.DR..FGEl...yPD..V...EQS.----DM............IAIT.AY.......YPSST..N.LAD.......VIAtineqL.....AE.L.....AS......FGL.....QVG.......QVTVD...SQELAEEDWADNWKKYYEPARITHDLTIVPSW.TDY..--DASAGEK--VIKLDPGMAFGTGTHPTTKMSLFALEQI............-LRGG..E....TV..I.DVGTGSGVLSIASSLLGAKTIYAYDLDDVAVRVAQENIDLN......QGTD.-NIHV---AagdL.......L.KG...VS........Q...E-.......-A...DVIVANILADILVLLTDDAYRLVKKEGYLILSGIISEKLDMV.LeA.AF.S.A-GFFLETHMIQGEWNALVFKKT
DSQ ACATGGCAAGAAGTGACGGTTCATGTGCATCGTGATGCGCAAGAGGCT............GTTTCACATGTGTTG............ATTGAG...ACA............GGC...AGCCAAGGGGTTGCTATC.....................GCA...GATAGCGCA---GACTAT..................ATTGGG...CAAAAG...GACCGC......TTTGGGGAGtta.........tacCCAGAT......GTG.........GAGCAGTCT...------------GACATG....................................ATAGCTATCACA...GCCTAT.....................TACCCAAGTAGCACT......AAT...TTGGCGGAT.....................GTTATTGCGaccattaatgaacagTTA...............GCGGAG...TTA...............GCTAGT..................TTTGGGTTA...............CAGGTTGGT.....................CAGGTTACTGTGGAC.........AGTCAAGAATTAGCTGAGGAAGACTGGGCAGACAATTGGAAAAAATACTATGAACCAGCTCGCATCACGCATGATTTAACCATTGTCCCTAGTTGG...ACGGATTAT......------GACGCTTCTGCTGGGGAAAAG------GTGATTAAGTTAGATCCTGGAATGGCATTTGGGACAGGGACACATCCCACAACTAAGATGAGCCTTTTTGCTCTAGAACAAATC....................................---CTTCGTGGTGGT......GAG............ACAGTT......ATC...GATGTAGGGACCGGATCAGGTGTCCTCTCGATTGCCAGTTCCTTACTAGGTGCTAAAACCATCTACGCTTATGACTTAGATGACGTGGCTGTTCGAGTGGCTCAAGAAAACATTGATTTGAAT..................CAAGGAACAGAC...---AACATTCATGTG---------GCTgctggcgacCTT.....................TTA...AAAGGG.........GTTAGC........................CAA.........GAA---.....................---GCG.........GATGTGATCGTAGCCAATATCTTGGCGGATATCTTAGTCTTGTTGACTGATGATGCTTACCGTTTGGTCAAAAAGGAAGGTTACCTTATCTTATCAGGCATCATTTCTGAGAAATTGGATATGGTT...CTGgaaGCT...GCCTTT...AGC...GCA---GGCTTCTTCCTTGAGACGCACATGATTCAAGGTGAGTGGAACGCCCTTGTCTTTAAAAAAACA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_STAEP/2-310
ASQ NWMELSIVVNHEVEYD....VTEIL....ES.Y....G.SNGVVI.......E.DSN--I......LE.EQ.PVdkFGE....iYD..L...NPE.DYPEKG............VRLK.AY.......FNEFT..Y.NEN.......LKS.....N.....IN.Y.....EI......LSL.....QQI.......DKTIYdyqEKLIAEVDWENEWKNYFHPFRASKQFTIVPSW.ESY..-VK--ENDNELCIELDPGMAFGTGDHPTTSMCLKAIETF............-VKPT..D....SV..I.DVGTGSGILSIASHLLGVQRIKALDIDEMAVNVAKENFKKN......HCDD.-AIE----A...V.......P.GN...LL........KnenE-.......KF...NIVIANILAHIIEEMIEDTYNTLIEDGYFITSGIIEEKYQDIeS.Q.MK.R.I-GFKIISVEHDNGWVCIVGQKV
DSQ AATTGGATGGAACTCTCAATTGTAGTTAATCACGAAGTAGAATATGAT............GTTACAGAAATTCTT............GAAAGT...TAT............GGC...TCTAATGGAGTTGTAATT.....................GAA...GATTCAAAT------ATT..................TTAGAA...GAACAA...CCTGTTgataagTTTGGAGAA............attTATGAC......TTA.........AACCCTGAA...GACTATCCTGAAAAAGGA....................................GTTCGATTAAAA...GCTTAC.....................TTTAATGAGTTCACT......TAT...AATGAAAAC.....................TTAAAATCC...............AAC...............ATCAAT...TAT...............GAAATA..................TTAAGTCTT...............CAGCAAATT.....................GATAAAACAATTTATgattaccagGAAAAACTTATTGCCGAAGTAGATTGGGAAAATGAATGGAAGAATTATTTTCATCCATTTAGAGCTTCAAAACAATTTACGATAGTACCAAGTTGG...GAATCATAT......---GTTAAA------GAAAATGATAACGAATTGTGCATTGAATTAGATCCAGGTATGGCTTTTGGAACAGGTGATCATCCAACGACAAGTATGTGTTTAAAAGCAATTGAAACTTTT....................................---GTAAAACCAACT......GAT............TCAGTT......ATC...GACGTTGGAACAGGGTCAGGCATTTTAAGTATTGCTAGTCATTTACTTGGAGTTCAAAGAATAAAGGCATTAGATATAGATGAAATGGCTGTAAATGTGGCAAAAGAAAACTTTAAGAAAAAT..................CATTGTGATGAT...---GCAATTGAA------------GCA.........GTT.....................CCA...GGTAAT.........TTATTA........................AAAaatgaaaatGAG---.....................AAATTT.........AATATCGTTATTGCAAATATTCTTGCTCATATTATTGAAGAAATGATTGAAGATACTTATAATACTTTAATTGAAGATGGTTATTTTATCACATCAGGTATTATTGAAGAAAAGTATCAAGATATAgaaTCA...CAA...ATGAAG...CGT...ATT---GGTTTCAAAATTATTTCAGTAGAACATGACAATGGCTGGGTTTGTATAGTTGGTCAGAAAGTG
TRN 10010101110011000
NAM PRMA_STAAM/2-310
ASQ NWTELSIIINHEAVEL....ATNIL....EN.H....G.SNGVVI.......E.DSD-DL......IN.-Q.P-..--E.....DK..Y...GEI.YA-LKKedy.....pdkgVRLK.AY.......FNEMT..Y.DDK.......LRQ.....Q.....IKdE.....LL......NLD.....ELD.......QHNIQf.sEQIIAETDWENEWKNYFHPFRASKKFTIVPSW.ETY..-AK--EADEELCIELDPGMAFGTGDHPTTSMCLKAIETY............-VLPQ..H....SV..I.DVGTGSGILSIASHLIGVKRIKALDIDEMAVSVAKENFRRN......HCET.-LIEA---VpgnL.......L.KD...ET........E...K-.......-F...DIVIANILAHIIDEMIEDAYNTLNEGGYFITSGIIKEKYEGIqS.H.ME.R.V-GFKIISEQHDNGWVCLVGQKV
DSQ AACTGGACAGAGCTTTCAATTATTATTAATCATGAAGCAGTAGAATTG............GCTACCAATATACTT............GAAAAT...CAT............GGA...TCAAATGGTGTCGTGATA.....................GAA...GATTCAGAT---GATTTA..................ATTAAC...---CAA...CCA---......------GAA...............GATAAA......TAC.........GGTGAAATT...TACGCT---TTGAAAAAAgaggattat...............ccagataagggaGTAAGATTGAAA...GCCTAT.....................TTTAATGAAATGACT......TAT...GATGATAAG.....................TTGCGACAG...............CAA...............ATTAAAgatGAG...............TTATTA..................AATTTAGAT...............GAACTTGAT.....................CAACATAACATTCAAttc...agtGAGCAAATTATTGCAGAGACGGATTGGGAAAATGAATGGAAAAACTATTTCCATCCATTCCGAGCGTCGAAGAAGTTCACAATAGTTCCTAGTTGG...GAAACATAT......---GCTAAA------GAAGCGGATGAAGAGCTTTGCATTGAGCTCGACCCAGGTATGGCTTTTGGAACAGGCGATCATCCGACTACAAGTATGTGTTTGAAGGCAATAGAAACATAT....................................---GTATTGCCACAG......CAT............TCAGTA......ATT...GATGTTGGTACTGGCTCAGGTATATTAAGTATTGCAAGTCATCTAATCGGTGTAAAACGTATTAAAGCGTTGGATATTGATGAAATGGCAGTGAGTGTAGCTAAAGAAAACTTCAGAAGAAAT..................CATTGTGAAACG...---TTAATTGAAGCT---------GTTccaggtaacTTA.....................TTG...AAAGAC.........GAAACA........................GAA.........AAA---.....................---TTT.........GATATTGTAATAGCAAATATTTTAGCGCATATTATTGATGAAATGATTGAAGATGCTTATAATACTCTAAATGAAGGCGGTTATTTTATTACTTCTGGTATTATAAAAGAGAAGTATGAAGGTATAcagTCA...CAT...ATGGAG...CGT...GTA---GGTTTTAAAATTATTTCAGAACAACATGACAATGGTTGGGTTTGTCTTGTTGGCCAGAAAGTG
TRN 10010101110011000
NAM PRMA_ANASP/4-306
ASQ TWWELQISCESALEDS....VSWRL....ED.F....G.CRGTAS.......E.SKG---......--.DS.CL..V--.....--..K...GYL.PI-FQA............Q---.-L.......LD--L..A.ALG.......LWL.....Q.....QD.A.....LC......IGL.....SSP.......TLTW-...-QLIDEEDWASSWKQYWHPQEIGDRFLINPAW.LPS..-PE---NSDRLIIRLDPGVAFGTGNHATTQLCLESLEMRlsevpksfiskgGNQEP..V....II..A.DIGCGSGILSIGAVLLGAQKVYAVDTDPLAVQSTFSNRALN......EVNP.ERL------...V.......P.AE...GS........V...DIlkklierPV...DGIVCNILADVIIQLVPEISEISKPSTWAIFSGILVEQSTSV.A.E.AL.E.KHGWVVATMWKRKEWCCLNVRRT
DSQ ACTTGGTGGGAACTACAGATTTCATGTGAATCGGCGCTAGAAGACTCT............GTTTCTTGGCGACTG............GAAGAT...TTT............GGT...TGTCGTGGTACAGCTAGC.....................GAA...AGTAAGGGT---------..................------...GATTCT...TGCTTA......GTT------...............------......AAG.........GGTTATTTG...CCGATA---TTTCAAGCA....................................CAG---------...---TTA.....................TTAGAT------TTA......GCG...GCGCTGGGG.....................CTATGGTTG...............CAA...............CAAGAT...GCC...............CTGTGT..................ATAGGATTA...............TCTTCTCCT.....................ACCTTGACTTGG---.........---CAGCTAATTGATGAGGAAGATTGGGCGAGTAGCTGGAAACAATATTGGCATCCCCAGGAAATAGGCGATCGCTTTCTCATCAACCCCGCATGG...CTACCATCA......---CCGGAA---------AACTCCGATAGGTTAATCATCCGCCTCGACCCTGGCGTAGCATTTGGTACAGGAAACCATGCTACTACTCAATTATGTCTAGAATCCCTAGAAATGAGAttgagtgaggttcccaaatcgtttatcagtaaaggaGGGAACCAAGAACCT......GTC............ATAATT......GCG...GATATTGGCTGCGGTTCTGGTATCCTTTCGATTGGGGCAGTTTTATTAGGCGCACAGAAAGTTTATGCAGTAGATACCGACCCTTTAGCTGTGCAGTCAACCTTCAGCAATCGCGCCCTCAAC..................GAAGTAAACCCA...GAACGCCTA------------------.........GTA.....................CCA...GCAGAA.........GGTAGC........................GTA.........GATATCttaaagaaactgattgaacgcCCGGTA.........GATGGTATTGTTTGCAATATTTTAGCTGATGTCATTATTCAATTAGTCCCAGAAATCAGCGAGATATCTAAACCTAGCACTTGGGCTATTTTTAGCGGGATTTTAGTTGAACAATCTACCTCTGTT...GCT...GAG...GCTTTA...GAA...AAACACGGTTGGGTAGTCGCTACTATGTGGAAACGCAAAGAATGGTGCTGCTTAAATGTCAGGCGTACT
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_SYNY3/6-297
ASQ SWWEIRILCHPSLEET....AFWRL....EK.F....G.CLGTST.......EkKAH--S......LL.VR.GY..L--.....PQ..E...KAE.ILD---............LAAL.AL.......WC-EQ..D.ALL.......F--.....-.....--.-.....QV......P--.....-KP.......RFHW-...-QLIDEEDWSISWKEHWQPTPVGDRFIIYPAW.IDP..-PE---NSDRLILRLDPGVAFGTGTHATTQLCLESLEMR............-VEPD..K...hQV..LaDLGCGSGILGIGAVLLGAAKVYGVDNDPLTVESARHNRHLN......QIHP.DNL-V---I...N.......E.GS...VPe......lE...QL.......IAepvDGIICNILAEVIVDLLPQFTPLVKPHGWAILSGIMVEQSQAI.A.D.AL.E.QNGWTVVAIWKRQEWCCFQARRE
DSQ AGTTGGTGGGAAATTAGAATACTTTGCCATCCTTCCCTGGAAGAAACT............GCTTTTTGGCGGCTG............GAAAAG...TTC............GGT...TGTTTAGGCACCTCCACC.....................GAAaaaAAGGCCCAC------TCC..................CTGCTT...GTCCGT...GGCTAT......TTA------...............CCCCAG......GAA.........AAGGCTGAA...ATTCTCGAC---------....................................TTGGCCGCCCTA...GCCCTC.....................TGGTGT---GAGCAG......GAC...GCATTACTG.....................TTC------...............---...............------...---...............CAGGTG..................CCC------...............---AAGCCC.....................CGCTTCCATTGG---.........---CAATTAATTGACGAAGAAGATTGGTCCATTAGCTGGAAAGAGCATTGGCAACCCACCCCCGTTGGCGATCGGTTTATCATCTATCCGGCCTGG...ATTGATCCT......---CCGGAA---------AATTCGGATCGGCTGATTCTCCGCCTAGATCCTGGTGTGGCCTTTGGCACCGGCACCCATGCCACCACCCAGCTTTGTTTAGAATCCTTGGAAATGCGG....................................---GTGGAGCCAGAC......AAA.........catCAAGTT......CTGgcgGATCTAGGTTGTGGTTCCGGTATTTTAGGCATTGGAGCGGTTTTATTAGGGGCAGCCAAGGTTTATGGAGTGGATAATGATCCCCTAACGGTGGAATCAGCCCGTCATAATCGTCATCTGAAC..................CAAATTCACCCC...GATAATTTG---GTC---------ATC.........AAT.....................GAG...GGCAGT.........GTGCCGgaa..................ttgGAA.........CAGTTA.....................ATTGCTgagccggtgGACGGCATTATTTGCAATATTTTGGCGGAGGTAATTGTGGATTTACTGCCCCAATTCACCCCTCTAGTCAAACCCCATGGCTGGGCTATTCTCAGCGGTATTATGGTGGAACAAAGTCAGGCGATC...GCC...GAT...GCGCTG...GAG...CAAAACGGTTGGACGGTGGTCGCTATATGGAAACGGCAGGAATGGTGTTGCTTTCAGGCCAGAAGGGAA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_SYNEL/4-295
ASQ RWWEITVTCQAEAEEL....VYWRL....QS.F....G.CQGTAT.......Q.LQQ---......--.GR.VL..I-Q.....GY..V...PQQ.R-----............---V.SL.......LD--I..A.ALG.......VWI.....E.....QD.V.....VA......QGY.....LSP.......KLHW-...-QLVNEQDWAHSWQAYWHPIPVGDRLLICPAW.EMP..-PL---DNTRLVIKLDPGMAFGTGTHETTQLCLEALEMQ............LDQTF..EplppTV..IaDIGCGSGILAIASLLLGAQKAYAVDTSDLAVTATQRNAELN......GIRA.DQLIV---H...Q......gS.WE...QV........L...E-.......LV...DGVVCNILAPVIIEILPHLPAIVKPKGWGIFSGILLDQADRV.A.E.QLkR.Q-GWSLGSVWRRNEWCCLNARFE
DSQ CGTTGGTGGGAAATTACCGTCACTTGTCAAGCTGAGGCGGAAGAGCTG............GTCTACTGGCGCCTT............CAATCC...TTT............GGC...TGTCAAGGAACGGCAACT.....................CAA...CTACAGCAG---------..................------...GGACGA...GTGTTG......ATC---CAA...............GGCTAT......GTG.........CCGCAGCAG...CGG---------------....................................---------GTG...AGCTTA.....................CTGGAC------ATT......GCT...GCCCTAGGG.....................GTTTGGATT...............GAG...............CAGGAT...GTG...............GTGGCG..................CAAGGTTAT...............CTCTCGCCA.....................AAACTCCACTGG---.........---CAATTGGTGAACGAGCAGGATTGGGCCCATAGTTGGCAAGCCTATTGGCATCCGATACCCGTGGGCGATCGCTTGCTGATTTGTCCCGCTTGG...GAAATGCCA......---CCCCTT---------GATAACACTCGCTTGGTGATCAAACTGGATCCCGGCATGGCCTTTGGCACAGGCACCCACGAAACCACCCAGCTTTGCCTTGAAGCCCTAGAGATGCAA....................................CTGGATCAAACCTTT......GAGccgctgccgccgACAGTG......ATTgccGATATTGGTTGTGGTAGCGGTATTCTGGCGATCGCCAGCCTCTTGCTGGGGGCCCAAAAAGCCTATGCCGTGGATACCTCGGATCTTGCTGTCACCGCCACTCAACGGAATGCAGAACTAAAT..................GGCATTAGAGCC...GACCAGTTGATTGTC---------CAC.........CAA..................ggaAGT...TGGGAG.........CAAGTT........................CTG.........GAG---.....................CTCGTC.........GATGGGGTCGTCTGTAACATCTTGGCGCCCGTCATTATTGAGATTCTGCCCCACTTGCCCGCAATTGTGAAACCCAAGGGCTGGGGTATCTTTAGTGGCATTCTCTTGGATCAAGCAGATCGTGTT...GCC...GAA...CAACTGaaaCGG...CAA---GGCTGGAGCTTGGGTAGTGTTTGGCGACGGAACGAGTGGTGTTGTCTCAATGCTCGCTTTGAA
TRN 10010101100011010
NAM PRMA_NEIMA/2-295
ASQ PYQQITVNVNDAVAER....LADAL....ME.H....G.ALSAAI.......E.DAYAGT......QN.EQ.AI..FGE.....PG..M...PAE.QI-WQQ............SKVI.AL.......FG-EH..D.EAA.......AII.....Q.....TA.A.....QE......CGL.....KDL.......AYTG-...-EILEDQDWVRLTQAQFDPIRISERLWITPSW.HEA..-PE----DTAVNLRLDPGLAFGTGSHPTTRLCLKWLDTQ............-LKNG..E....SV..L.DYGCGSGILTIAALKLGAGFAVGVDIDEQAVRAGKDNAEQN......NVDA.-QF-----F...L.......P.DG...LP........Q...G-.......QF...DVVVANILANPLRMLGEMLAARTKQGGRIVLSGLLDEQAEEL.G.G.IY.S.Q-WFDLDPAETEEGWARLSGTKR
DSQ CCCTACCAACAAATCACCGTCAACGTCAACGATGCCGTCGCCGAACGC............CTCGCCGACGCGCTG............ATGGAA...CAC............GGC...GCACTCTCCGCCGCCATC.....................GAA...GATGCCTACGCCGGCACG..................CAAAAC...GAACAG...GCGATT......TTCGGCGAA...............CCCGGT......ATG.........CCCGCCGAA...CAAATC---TGGCAGCAG....................................AGCAAAGTCATC...GCCCTG.....................TTCGGC---GAACAC......GAC...GAAGCCGCC.....................GCCATCATC...............CAA...............ACCGCC...GCA...............CAAGAA..................TGCGGATTA...............AAAGACTTG.....................GCATACACCGGC---.........---GAAATCCTCGAAGACCAAGACTGGGTACGCCTGACCCAAGCTCAATTCGACCCCATCCGAATTTCCGAACGCCTGTGGATTACCCCCTCTTGG...CACGAAGCC......---CCCGAA------------GACACTGCCGTCAACCTCCGCCTCGATCCCGGCCTCGCCTTCGGCACCGGCAGCCACCCGACCACGCGCCTCTGCCTCAAATGGCTGGATACGCAA....................................---CTCAAAAACGGC......GAA............AGCGTC......CTC...GACTACGGCTGCGGTTCGGGCATCCTGACCATCGCCGCCCTCAAACTCGGTGCAGGTTTCGCCGTCGGCGTGGATATTGACGAACAAGCCGTCCGCGCCGGCAAGGACAACGCCGAACAGAAC..................AACGTCGATGCA...---CAATTC---------------TTC.........CTG.....................CCC...GACGGT.........CTGCCT........................CAA.........GGG---.....................CAATTC.........GACGTAGTTGTCGCCAACATCCTCGCCAACCCTTTACGTATGCTCGGCGAAATGCTCGCCGCCCGCACCAAACAAGGCGGCCGCATCGTGTTATCCGGTTTGTTGGACGAACAAGCCGAAGAACTC...GGC...GGC...ATTTAC...AGC...CAA---TGGTTCGATCTCGATCCTGCGGAAACAGAAGAAGGATGGGCGCGACTGAGCGGGACAAAACGC
TRN 11011101101011010
NAM PRMA_RALSO/2-297
ASQ TYRECVLEVARDDAEA....LSEAL....FD.L....G.ALSVSV.......E.DADADT......PD.EE.PL..FGE.....PG..H...EPT.RLAWNR............SRVV.AL.......LGDDA..D.PAL.......LVA.....A.....AA.N.....AI......GLS.....AAP.......AYTV-...-REVEEQDWVRLTQSQFEPIHIGEHIWVVPSW.HDA..-PQ----PEAVVLELDPGLAFGTGSHPTTRLCMEWLEQH............-VQPG..E....RT..L.DYGCGSGILAIVAKKLGTGETVGVDIDPNAVEASRYNAERN......RVEA.-GFS-----...L.......P.GD...AP........E...G-.......TF...DLVVANILSNPLKLMASMLCARVRPGGRLVLSGVLERQAEDV.A.A.AY.A.D-AIPLSVWRARDGWVCLHGVKP
DSQ ACCTACCGCGAATGCGTGCTGGAAGTCGCGCGCGACGATGCCGAGGCG............CTGTCCGAGGCGTTG............TTCGAC...CTG............GGT...GCGCTGTCGGTGTCGGTG.....................GAA...GACGCCGATGCCGACACG..................CCCGAC...GAGGAG...CCCCTG......TTCGGCGAG...............CCCGGC......CAC.........GAGCCGACG...CGCCTGGCCTGGAACCGG....................................TCCCGCGTGGTC...GCCCTG.....................CTGGGCGATGACGCC......GAC...CCGGCGCTG.....................CTGGTGGCC...............GCC...............GCGGCC...AAT...............GCCATC..................GGCCTGTCC...............GCCGCGCCC.....................GCCTACACCGTG---.........---CGCGAGGTCGAGGAGCAGGACTGGGTGCGCCTGACGCAGTCGCAGTTCGAGCCGATCCATATCGGCGAGCACATCTGGGTGGTCCCTTCGTGG...CACGATGCG......---CCGCAA------------CCCGAGGCGGTGGTGCTGGAGCTCGACCCCGGCCTCGCCTTCGGCACCGGCAGCCACCCGACCACGCGGCTGTGCATGGAATGGCTGGAGCAACAC....................................---GTCCAGCCCGGC......GAG............CGCACG......CTG...GACTACGGCTGCGGCTCGGGCATCCTCGCCATCGTCGCCAAGAAGCTCGGCACGGGCGAAACCGTCGGCGTCGACATCGACCCGAACGCCGTGGAAGCCTCGCGCTACAACGCCGAGCGCAAC..................CGCGTCGAGGCC...---GGCTTCAGC---------------.........CTG.....................CCG...GGCGAT.........GCGCCC........................GAG.........GGC---.....................ACGTTC.........GATCTGGTCGTCGCCAATATCCTGTCGAACCCGCTCAAGCTGATGGCCTCGATGCTGTGCGCACGCGTGCGCCCGGGCGGAAGGCTCGTGCTGTCGGGCGTGCTGGAGCGCCAGGCGGAAGACGTT...GCC...GCG...GCGTAT...GCC...GAC---GCGATCCCGCTGTCGGTGTGGCGCGCGCGTGACGGCTGGGTCTGCCTGCACGGTGTGAAACCC
TRN 10010101100011011
NAM PRMA_PSEAE/2-292
ASQ PWLQVRLAITPEQAET....YEDAL....LE.V....G.AVSVTF.......M.DAE---......--.DQ.PI..F-E.....PD..L...GTT.PL-WSR............THLL.AL.......FEADT..D.ETA.......LLA.....H.....LA.L.....LT......G-G.....DLP.......EHHV-...-EEIADQDWERSWMDNFQPMRFGRRLWIVPSW.HAA..-PE----PDAVNLLLDPGLAFGTGTHPTTALCLEWLDGQ............-ELAG..R....QV..L.DFGCGSGILAIAALLLGAERAVGTDIDPQALEASRDNASRN......GIEP.ARFPV---Y...L.......P.AD...LP........Q...R-.......QA...DVLVANILAGPLVSLAPQLTGLVRPGGLLALSGILAEQAEEV.R.A.AY.S.A-HFDLDPTAEREGWIRISGRRR
DSQ CCCTGGTTACAAGTTCGCCTGGCCATCACCCCGGAACAGGCCGAAACC............TACGAAGACGCCCTG............CTCGAA...GTC............GGC...GCCGTCTCCGTGACCTTC.....................ATG...GACGCCGAA---------..................------...GACCAG...CCGATC......TTC---GAG...............CCGGAC......CTC.........GGCACCACC...CCGCTG---TGGTCGCGC....................................ACCCACCTGCTG...GCGCTG.....................TTCGAAGCGGACACC......GAT...GAGACCGCC.....................CTGCTCGCC...............CAC...............CTCGCC...TTG...............CTTACC..................GGC---GGC...............GACCTGCCC.....................GAGCACCATGTC---.........---GAGGAAATCGCCGACCAGGATTGGGAACGCAGCTGGATGGACAACTTCCAGCCGATGCGTTTCGGCCGCCGCCTGTGGATCGTGCCGAGCTGG...CACGCCGCC......---CCCGAG------------CCGGACGCGGTCAACCTGCTGCTCGATCCGGGCCTGGCCTTCGGCACCGGCACCCACCCGACCACCGCGCTGTGCCTGGAATGGCTCGACGGCCAG....................................---GAACTGGCCGGC......CGG............CAGGTG......CTC...GACTTCGGCTGCGGCTCGGGAATCCTCGCCATCGCCGCGCTGCTGCTCGGCGCCGAACGGGCGGTCGGCACCGACATCGATCCACAGGCCCTGGAAGCCTCGCGCGACAATGCCTCGCGCAAC..................GGTATCGAGCCC...GCGCGGTTCCCTGTC---------TAC.........CTG.....................CCG...GCGGAC.........CTGCCG........................CAG.........CGA---.....................CAGGCC.........GACGTGCTGGTCGCCAATATCCTCGCCGGCCCGCTGGTTTCCCTCGCCCCGCAACTGACCGGCCTGGTACGTCCCGGCGGCCTGCTGGCGTTGTCCGGCATCCTCGCCGAGCAGGCCGAGGAGGTC...CGC...GCG...GCCTAC...TCC...GCA---CACTTCGATCTCGACCCGACCGCCGAGCGCGAAGGCTGGATCCGCATCAGCGGCCGCCGCCGC
TRN 11011111101111110
NAM PRMA_SHEON/2-293
ASQ PWIQLRINTNSDDAET....ISDLL....ME.E....G.AVSITF.......E.DGK---......--.DT.PI..F-E.....PK..L...GET.PL-WRD............TVVV.AL.......FEADT..D.LTP.......TIE.....M.....LK.T.....LP......FLG.....EHF.......SHKI-...-EQIEDKDWVREWMDNYHPIQFGKRLWICPSW.REV..-PD----PTAVNVILDPGLAFGTGTHPTTALCLEWLDSL............-DLSN..E....EV..I.DFGCGSGILAVAALKLGAKKVTGIDIDYQAIDASKANAERN......DVAD.-QLEL---Y...L.......P.ED...QP........A...DL.......KA...DVLVANILAGPLRELAPLIAERVKTGGKLALSGLLKEQAQEI.S.D.FY.S.Q-WFDMDEAAHKEDWSRLTGTRK
DSQ CCTTGGATCCAACTCCGCATTAACACTAACAGTGATGATGCTGAAACC............ATCAGCGACTTACTC............ATGGAA...GAA............GGC...GCAGTCTCTATTACTTTT.....................GAA...GATGGTAAA---------..................------...GACACC...CCGATC......TTT---GAA...............CCTAAA......CTG.........GGTGAAACC...CCGCTG---TGGCGTGAT....................................ACCGTGGTTGTC...GCGCTA.....................TTTGAGGCCGATACC......GAT...CTAACGCCA.....................ACCATTGAG...............ATG...............TTGAAA...ACA...............CTGCCG..................TTTTTAGGT...............GAACACTTC.....................AGCCACAAAATT---.........---GAGCAGATTGAAGACAAAGACTGGGTACGTGAGTGGATGGATAACTACCACCCGATCCAATTTGGTAAACGCCTATGGATATGCCCAAGCTGG...CGTGAAGTG......---CCCGAT------------CCAACTGCAGTCAATGTGATCTTAGATCCGGGTCTTGCCTTCGGCACTGGCACTCACCCCACAACAGCACTGTGTTTAGAGTGGTTAGATAGCTTA....................................---GATCTAAGCAAC......GAA............GAAGTG......ATC...GACTTTGGTTGTGGCTCAGGCATTCTCGCCGTTGCCGCCCTAAAACTGGGCGCGAAAAAAGTCACCGGTATTGACATCGACTATCAAGCCATTGACGCCTCAAAAGCCAATGCCGAACGTAAC..................GATGTTGCCGAC...---CAACTCGAGCTC---------TAC.........CTG.....................CCT...GAAGAT.........CAACCC........................GCC.........GATCTT.....................AAGGCC.........GATGTATTAGTTGCCAATATTCTCGCAGGCCCACTGCGCGAACTTGCCCCCCTTATCGCCGAGCGAGTCAAAACCGGCGGTAAATTAGCCCTCTCTGGACTCCTAAAAGAGCAAGCGCAAGAAATC...TCT...GAC...TTTTAT...AGC...CAA---TGGTTCGACATGGACGAAGCGGCTCACAAAGAAGATTGGAGCCGCTTGACAGGTACGCGCAAA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_HAEIN/2-294
ASQ AWIQIRLNSTNEKAEQ....MSDFL....EE.I....G.SVSVTF.......M.DSQ---......--.DT.PI..F-E.....PL..P...GET.RL-WGN............TDVI.AL.......FDAET..D.MAE.......IVR.....L.....LK.E.....AK......HLD.....SNT.......AYKI-...GTNRRLKNWEREWMDNFHPMQFGKRLWICPSW.RDV..-PD----ENAVNVMLDPGLAFGTGTHPTTALCLEWLDGL............-DLKD..K....SV..I.DFGCGSGILAIAALKLGAKSAVGIDIDPQAILASRNNAEQN......GVTD.-RLQL---F...L.......S.DE...KP........S...DL.......KA...DVVVANILAGPLKELYPIISQLVKPNGDLGLSGILETQAQSV.C.D.TY.T.Q-TFALEPVAAREEWCRITGKLK
DSQ GCTTGGATTCAAATTCGCCTGAACAGCACCAATGAAAAAGCAGAACAA............ATGAGCGATTTTTTA............GAAGAA...ATC............GGC...TCCGTCTCTGTAACTTTT.....................ATG...GATAGTCAA---------..................------...GATACA...CCGATT......TTT---GAG...............CCTTTG......CCA.........GGCGAAACG...CGTTTA---TGGGGTAAT....................................ACCGATGTTATT...GCGCTA.....................TTTGATGCAGAAACA......GAT...ATGGCAGAA.....................ATTGTCCGC...............TTA...............TTAAAA...GAA...............GCGAAA..................CACTTAGAT...............AGCAATACG.....................GCATACAAAATT---.........GGAACAAATAGAAGATTAAAGAACTGGGAGCGTGAGTGGATGGATAACTTCCACCCAATGCAATTTGGTAAGCGTTTATGGATTTGTCCAAGTTGG...CGTGATGTG......---CCTGAT------------GAAAATGCCGTCAATGTTATGCTTGACCCAGGTTTAGCATTTGGGACTGGCACGCATCCTACAACCGCACTATGTTTAGAATGGCTAGATGGTCTT....................................---GATTTAAAAGAT......AAA............AGCGTC......ATC...GATTTTGGTTGTGGATCTGGTATTTTAGCCATTGCAGCATTAAAACTTGGTGCGAAAAGTGCGGTGGGAATTGACATCGATCCACAAGCCATTCTGGCTAGTCGCAATAATGCTGAGCAAAAT..................GGCGTGACAGAT...---CGCCTACAGCTG---------TTC.........TTA.....................TCT...GATGAA.........AAACCC........................TCT.........GATTTA.....................AAAGCT.........GACGTCGTGGTGGCAAATATTCTTGCTGGCCCTCTCAAAGAACTTTACCCAATCATTAGCCAACTTGTTAAGCCGAATGGCGATCTTGGTTTATCAGGCATTTTAGAAACTCAAGCTCAATCGGTA...TGC...GAT...ACCTAT...ACG...CAA---ACATTTGCGTTAGAGCCCGTCGCGGCGAGAGAAGAATGGTGCCGAATTACGGGTAAGCTAAAA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_ECOLI/2-293
ASQ PWIQLKLNTTGANAED....LSDAL....ME.A....G.AVSITF.......Q.DTH---......--.DT.PV..F-E.....PL..P...GET.RL-WGD............TDVI.GL.......FDAET..D.MND.......VVA.....I.....LE.N.....HP......LLG.....AGF.......AHKI-...-EQLEDKDWEREWMDNFHPMRFGERLWICPSW.RDV..-PD----ENAVNVMLDPGLAFGTGTHPTTSLCLQWLDSL............-DLTG..K....TV..I.DFGCGSGILAIAALKLGAAKAIGIDIDPQAIQASRDNAERN......GVSD.-RLEL---Y...L.......P.KD...QP........E...EM.......KA...DVVVANILAGPLRELAPLISVLPVSGGLLGLSGILASQAESV.C.E.AY.A.D-SFALDPVVEKEEWCRITGRKN
DSQ CCTTGGATCCAACTGAAACTGAACACCACCGGCGCGAACGCGGAAGAT............CTTAGCGATGCGCTG............ATGGAA...GCG............GGT...GCCGTTTCTATCACTTTT.....................CAG...GATACCCAC---------..................------...GATACG...CCAGTA......TTT---GAA...............CCGCTG......CCG.........GGCGAAACG...CGCCTG---TGGGGCGAC....................................ACCGATGTGATT...GGTCTG.....................TTCGACGCTGAAACC......GAT...ATGAACGAC.....................GTGGTGGCG...............ATT...............CTGGAA...AAC...............CATCCG..................CTGCTCGGC...............GCAGGCTTC.....................GCGCATAAAATC---.........---GAACAACTAGAAGATAAAGACTGGGAGCGCGAATGGATGGATAATTTCCACCCGATGCGCTTTGGTGAACGACTGTGGATCTGCCCTAGCTGG...CGTGATGTG......---CCGGAC------------GAAAACGCCGTCAACGTGATGTTAGATCCAGGGCTGGCGTTTGGTACGGGTACCCATCCAACCACCTCTCTGTGCCTGCAATGGCTCGACAGCCTC....................................---GATTTAACCGGT......AAA............ACAGTC......ATC...GACTTTGGCTGTGGTTCCGGCATTCTGGCGATCGCGGCGCTGAAACTGGGTGCAGCAAAAGCCATTGGTATTGATATCGATCCGCAGGCGATTCAGGCCAGCCGCGATAACGCCGAACGTAAT..................GGCGTTTCTGAC...---CGTCTGGAACTC---------TAC.........TTA.....................CCG...AAAGAT.........CAGCCA........................GAA.........GAAATG.....................AAAGCC.........GACGTGGTGGTCGCTAACATCCTTGCAGGCCCATTACGTGAACTGGCACCGTTAATCAGCGTCCTGCCGGTTTCAGGCGGTTTGCTGGGCCTTTCCGGTATTCTGGCAAGCCAGGCAGAGAGCGTT...TGT...GAA...GCTTAT...GCC...GAT---AGCTTCGCACTGGACCCGGTCGTGGAAAAAGAAGAGTGGTGCCGTATTACCGGTCGTAAGAAT
TRN 11011101101011000
NAM PRMA_VIBVU/2-294
ASQ PWIQIKLNATNENAEL....IGDML....MEeT....G.ALSVTF.......L.DAH---......--.DT.PV..F-E.....PL..P...GET.RL-WGD............TDVL.AL.......YDAEA..D.TQL.......IMS.....Q.....IK.A.....SN......MLA.....EGF.......AYKI-...-EQLEDKDWEREWMDNFHPMKFGQRLWICPSW.RDI..-PD----PTAVNVMLDPGLAFGTGTHPTTALCLEWLESL............-DLSG..K....TV..I.DFGCGSGILAIAAIKLGAEKVIGIDIDPQALLASKDNAQRN......GVAD.-QLDV---Y...L.......P.QD...QP........E...GL.......LA...DVVVANILAAPLRELSSIIKGLVKPNGQLAMSGVLDTQAEDV.A.N.YY.R.D-ELHIDPIVEQSEWCRISGRKQ
DSQ CCTTGGATTCAAATCAAACTCAATGCGACCAACGAAAACGCTGAGCTT............ATCGGCGATATGCTT............ATGGAAgagACT............GGC...GCGCTATCGGTGACTTTC.....................CTA...GATGCGCAC---------..................------...GATACC...CCTGTC......TTC---GAG...............CCACTG......CCT.........GGTGAAACG...CGTCTT---TGGGGTGAT....................................ACGGATGTCCTG...GCACTG.....................TACGACGCAGAGGCG......GAC...ACTCAGCTC.....................ATCATGTCG...............CAA...............ATCAAA...GCA...............AGCAAC..................ATGCTGGCT...............GAAGGCTTT.....................GCTTACAAAATT---.........---GAGCAGCTAGAAGATAAAGATTGGGAACGCGAGTGGATGGACAACTTCCACCCAATGAAATTTGGTCAGCGTTTGTGGATCTGCCCAAGCTGG...CGTGACATT......---CCCGAT------------CCCACCGCAGTGAACGTGATGCTGGATCCTGGCCTTGCGTTTGGTACGGGTACTCACCCAACCACAGCACTGTGTCTTGAATGGCTAGAGAGCCTT....................................---GATCTTTCGGGT......AAA............ACCGTT......ATC...GATTTTGGTTGTGGCTCTGGCATCTTGGCGATCGCAGCGATCAAACTGGGTGCAGAAAAAGTCATCGGGATCGACATTGATCCTCAAGCACTTCTCGCTTCGAAAGACAACGCCCAACGTAAT..................GGCGTTGCCGAT...---CAACTGGATGTT---------TAT.........CTG.....................CCT...CAAGAT.........CAACCG........................GAA.........GGTCTG.....................CTTGCT.........GACGTTGTTGTCGCAAACATTTTGGCGGCACCACTGCGTGAGCTTTCTTCGATCATCAAGGGGCTTGTCAAACCAAATGGCCAATTAGCGATGTCGGGCGTATTGGATACCCAAGCAGAAGATGTG...GCC...AAC...TATTAC...CGT...GAT---GAGCTTCACATTGATCCAATCGTTGAGCAAAGTGAATGGTGTCGCATCTCTGGTCGCAAGCAA
TRN 11011101101011010
NAM PRMA_XANCP/2-305
ASQ PFLELTLPCTRATQPR....FENAL....ED.V....G.ALAVTM.......L.DAHAGT......IN.ER.AI..L-E.....PG..V...GEV.RL-WEE............TELT.AL.......FDGDS..D.PLM.......LLA.....A.....LE.A.....FD......PSL.....DTR.......HATF-...-RSVEDSAWERAWIDQFKPMRFGARTFIVPWN.QDL..-PEEANTPDAAVVRLDPGLAFGSGTHQTTALCLRWLDALa.........geGQLQG..C....SV..L.DFGCGSGILALAALKLGAANAVGVDYDPQALLATAENAERN......AMEA.-QMQV---Y...L.......P.QD...EP........V...Q-.......TY...PVVLANILATALDALAETLAARVAPGGRIALSGIMQGQEQDL.V.Q.RY.T.P-WFEHLHCEYDAEWVRIDGVRR
DSQ CCGTTCCTTGAATTGACCCTGCCCTGCACCCGCGCCACCCAGCCCCGT............TTCGAGAACGCGCTG............GAAGAT...GTG............GGC...GCCTTGGCCGTGACCATG.....................CTC...GATGCCCATGCCGGCACC..................ATCAAC...GAGCGC...GCCATC......CTT---GAG...............CCGGGC......GTG.........GGCGAGGTG...CGGTTG---TGGGAGGAG....................................ACAGAGCTCACC...GCGCTG.....................TTCGACGGCGACAGC......GAC...CCGCTGATG.....................CTGCTGGCC...............GCG...............CTGGAA...GCC...............TTCGAC..................CCGAGCCTG...............GACACGCGC.....................CATGCGACGTTT---.........---CGCAGCGTGGAAGACAGCGCCTGGGAACGGGCCTGGATCGACCAGTTCAAGCCGATGCGCTTTGGCGCGCGCACCTTCATCGTGCCGTGGAAT...CAGGACCTG......---CCCGAAGAGGCCAACACGCCCGACGCGGCGGTGGTGCGGCTGGATCCGGGCCTGGCGTTCGGCTCGGGCACCCACCAGACCACCGCGCTGTGCCTGCGCTGGCTGGATGCGCTGgcc...........................ggcgagGGCCAGTTGCAGGGC......TGC............AGCGTG......CTG...GATTTCGGCTGCGGATCCGGCATCCTGGCCCTGGCCGCGCTCAAGCTCGGTGCGGCCAACGCGGTGGGCGTGGATTACGACCCGCAAGCGTTGCTGGCCACGGCCGAAAATGCCGAGCGCAAT..................GCGATGGAAGCG...---CAAATGCAGGTG---------TAC.........CTG.....................CCG...CAGGAC.........GAACCC........................GTG.........CAG---.....................ACCTAC.........CCGGTGGTGCTGGCCAATATCCTGGCCACCGCACTGGACGCGCTGGCCGAGACCCTGGCCGCGCGCGTGGCGCCCGGCGGGCGCATTGCGCTGTCGGGCATCATGCAGGGCCAGGAGCAGGACCTG...GTG...CAG...CGCTAC...ACG...CCC---TGGTTCGAGCACCTGCACTGCGAATACGACGCGGAATGGGTACGCATCGACGGCGTTCGCCGC
TRN 11011111101111111
NAM PRMA_XANAC/2-305
ASQ PFLELTLSCSEVTLPR....FQNAL....DD.V....G.ALAVTM.......L.DADADT......SN.ER.AI..L-E.....PG..V...GEM.PL-WDR............LTMT.AL.......FDGDS..D.ALV.......VLA.....A.....LE.A.....FD......PGL.....DWS.......QVAF-...-RMVEDSDWERAWMDLFKPMQFGERTFIVPWN.HAL..-PEAADTPEAAVVRLDPGLAFGSGTHQTTALCLRWLDSLa.........gsGELQG..R....SV..L.DFGCGSGILAVAALKLGATHAVGVDNDPQALLATADNAQRN......GVDA.-QLAV---Y...M.......P.QD...EP........V...Q-.......TY...QVVVANILASALDALADTLAARVAPGGRIALSGILHGQEDDL.L.K.RY.A.P-WFEQLRCERDEDWMRIDGVRR
DSQ CCGTTTCTTGAACTGACGCTTTCCTGTTCCGAGGTCACCCTGCCCCGT............TTCCAGAATGCACTG............GACGAT...GTG............GGC...GCACTGGCGGTGACCATG.....................CTC...GACGCCGATGCCGATACC..................AGCAAC...GAGCGC...GCCATT......CTC---GAA...............CCCGGT......GTG.........GGCGAGATG...CCGCTG---TGGGACCGA....................................CTGACGATGACC...GCGCTG.....................TTCGATGGCGACAGC......GAC...GCGCTGGTG.....................GTGCTGGCG...............GCG...............CTGGAA...GCC...............TTCGAT..................CCGGGCCTG...............GACTGGAGC.....................CAGGTGGCGTTT---.........---CGTATGGTCGAAGACAGCGACTGGGAACGTGCCTGGATGGACCTGTTCAAGCCGATGCAGTTTGGCGAACGCACCTTTATCGTGCCGTGGAAT...CACGCGCTG......---CCCGAAGCCGCGGACACCCCGGAAGCCGCCGTGGTGCGGCTGGACCCGGGCCTGGCATTCGGCTCGGGCACCCATCAAACCACCGCGCTGTGCCTGCGCTGGCTGGACAGCCTGgcc...........................ggcagcGGCGAGCTGCAGGGC......CGC............AGCGTG......CTC...GATTTCGGATGTGGCTCGGGCATCCTGGCGGTCGCCGCGCTGAAGCTGGGCGCCACCCACGCGGTCGGCGTGGACAACGACCCGCAGGCACTGCTGGCGACCGCCGACAATGCGCAACGCAAC..................GGCGTGGACGCC...---CAGCTGGCGGTC---------TAC.........ATG.....................CCG...CAGGAC.........GAACCG........................GTG.........CAG---.....................ACCTAC.........CAGGTGGTGGTGGCCAACATCCTGGCCTCGGCACTGGACGCCCTGGCCGACACCCTGGCCGCGCGCGTGGCACCGGGCGGACGGATTGCGCTGTCGGGCATCCTGCACGGCCAGGAAGACGACTTG...CTG...AAA...CGCTAC...GCC...CCC---TGGTTCGAACAGTTGCGCTGCGAACGCGACGAAGACTGGATGCGGATCGACGGCGTGCGCCGC
TRN 11011101101011011
NAM PRMA_XYLFA/2-305
ASQ AFLEVSVQCQGRSQAR....YEEVL....ES.F....G.ALAVTL.......L.DADADT......VR.ER.GV..F-E.....PG..V...GET.VL-WDV............VVLS.AL.......FPVET..D.ALG.......LLA.....G.....LE.G.....AE......PGL.....DWG.......GVRF-...-RVVVDEDWERVWMDQFQPMRFGERTFIVPWN.QAV..-PVEASGMDAAVVRLDPGLAFGSGTHPTTGLCLRWLDRLg.........gdGVLGG..G....EV..L.DFGCGSGILALAALKLGAVYAVGVDNDPQALLASRENALRN......GVAE.-RLEV---Y...L.......P.AE...AP........V...R-.......RY...PVVVANILASTLVALAERLAGCVAPGGRLALSGILRGEEKEV.L.R.CY.A.V-WLDVLGCEEEDGWIRIDGVRR
NAM Q9FN34_ARATH/67-365
ASQ PYLSVRIHCPKHALDP....FSEAL....LC.F....G.ASSVAV.......-.------......--.DE.AI..E-E.....AD..Q...DET.SLASKE............ICIE.SI.......FPVHE..E.VKM.......CIS.....Q.....AA.N.....SI......GLK.....EIP.......KFKV-...-EMGDELDWITKNQDLFQPVEIAERLWIVPEW.TSP..-PV----AEAVNIILNPGFAFGTGEHPTTKLCLLLLQSL............-IKGG..E....AF..L.DYGTGSGILAIAALKFGAASSVGVDIDPLAINSAIHNAALN......NIPL.EKLEL---H...LapienssSgRE...IPl......qK...E-.......QF...DVVIANILLNPVMNLADHILSFVKPGATIGISGILSEQLPNV.R.E.RY.S.P-FLEDISVATIGDWVCMSGTKK
DSQ CCTTACCTCTCAGTTCGTATCCACTGTCCAAAACATGCCCTCGATCCA............TTCTCGGAGGCACTT............TTGTGT...TTT............GGA...GCAAGCTCTGTAGCTGTA.....................---...------------------..................------...GATGAA...GCCATC......GAA---GAA...............GCCGAC......CAA.........GATGAGACT...TCTCTTGCTTCAAAAGAG....................................ATATGTATAGAA...TCAATA.....................TTTCCAGTGCATGAA......GAG...GTGAAAATG.....................TGCATTTCA...............CAA...............GCTGCA...AAT...............TCCATA..................GGCTTGAAA...............GAGATACCC.....................AAATTCAAAGTT---.........---GAAATGGGAGATGAACTTGACTGGATTACCAAAAACCAGGATTTGTTTCAGCCTGTTGAAATCGCCGAGAGACTTTGGATTGTACCTGAGTGG...ACATCTCCT......---CCTGTC------------GCTGAAGCGGTAAACATAATTCTGAACCCTGGATTTGCGTTTGGGACTGGAGAACATCCTACTACTAAGCTGTGTCTATTGCTTCTACAAAGTTTG....................................---ATAAAAGGCGGA......GAA............GCTTTC......CTC...GACTATGGTACCGGTTCAGGAATACTTGCAATTGCAGCCCTCAAGTTTGGTGCTGCATCATCCGTTGGTGTTGATATTGATCCTCTAGCAATAAACTCTGCAATTCATAATGCAGCTCTGAAC..................AACATTCCGTTG...GAGAAACTGGAGCTG---------CAC.........CTTgcacctattgagaatagctctTCTggaAGAGAA.........ATACCAttg..................caaAAG.........GAA---.....................CAGTTT.........GATGTAGTCATTGCAAACATACTCTTGAACCCGGTTATGAATCTGGCGGATCATATCCTTTCATTCGTGAAACCTGGGGCAACCATTGGCATTTCTGGTATCTTATCTGAACAGCTTCCAAATGTA...AGA...GAA...CGGTAC...TCT...CCC---TTCTTGGAGGACATTTCTGTAGCCACAATAGGTGATTGGGTATGCATGAGTGGTACCAAGAAA
TRN 10010101100011000
NAM PRMA_CAUCR/5-288
ASQ TPQQIVARGARLEAET....AADAI....DN.HpgleG.A-TYSI.......L.EED---......-E.DR.GV..W--.....--..-...---.------............-RID.AF.......PTTDE..E.DAS.......LMA.....L.....LG.G.....YD......L--.....---.......KVSR-...-DTLADADWLAMALSGLPPVRAGR--FFVYGM.HDRgrLPA-----STVNLRIEAGAAFGTGHHGTTVGCLQAYDRL............-IKAR..Rf..nKV..L.DVGAGTGLLAIAAARTGAKLAVGTDIDKPSVRISKENALVN......KANA.-RF-V---HasgL.......S.NR...LV........A...EN......aPY...DLVFANILARPLISLAQDIKRALVPGGTVILSGLLRTQERMV.K.A.AYlS.R-GFKVVTRIHRDAWATLVLQRP
DSQ ACGCCCCAGCAGATCGTCGCCCGAGGCGCGCGCCTCGAGGCCGAGACC............GCCGCCGACGCCATC............GACAAC...CATccgggcctggaaGGC...GCG---ACCTACTCGATC.....................CTG...GAAGAGGAC---------..................---GAG...GATCGC...GGCGTC......TGG------...............------......---.........---------...------------------....................................---CGCATCGAC...GCCTTC.....................CCGACGACCGACGAG......GAA...GACGCCAGC.....................CTGATGGCG...............TTG...............CTGGGC...GGC...............TACGAC..................CTG------...............---------.....................AAGGTTTCGCGC---.........---GACACCCTGGCCGACGCCGACTGGCTGGCCATGGCGCTGTCGGGCCTGCCGCCGGTGCGGGCCGGCCGC------TTCTTTGTCTACGGCATG...CACGATCGCggccgtCTGCCGGCC---------------AGCACGGTCAACCTGCGCATCGAGGCCGGCGCGGCCTTCGGTACGGGCCACCACGGCACCACCGTCGGCTGCCTGCAGGCCTATGACCGCCTG....................................---ATCAAGGCGCGC......AGGttc......aacAAGGTG......CTC...GACGTCGGGGCCGGCACCGGCCTCCTGGCCATCGCGGCGGCCCGCACCGGCGCCAAGCTGGCGGTCGGCACCGACATCGACAAGCCCAGCGTGCGGATCTCCAAGGAGAACGCCCTGGTCAAC..................AAGGCCAACGCC...---CGCTTC---GTC---------CACgcctcgggcCTC.....................TCC...AACCGC.........CTGGTC........................GCC.........GAGAAC..................gcgCCCTAT.........GATCTGGTGTTCGCCAACATCCTGGCCCGCCCGCTGATCAGCCTGGCCCAGGACATCAAGCGCGCTCTCGTTCCCGGCGGCACGGTGATCCTGTCGGGCCTGCTGCGCACCCAGGAACGCATGGTC...AAG...GCC...GCCTACctgTCG...CGC---GGCTTCAAGGTCGTGACCCGCATCCACCGCGACGCCTGGGCGACGCTGGTGCTGCAGCGGCCG
TRN 10010101100011011
NAM PRMA_RHILO/2-290
ASQ TQTRLHFTTGKIEAER....IFAALelafED.E....G.-LPIAV.......L.EVD---......-E.DQ.DI..H--.....--..-...-EV.SL-YAD............GDVD.T-.......--VEA..R.VKD.......ILA.....G.....LA.L.....SK......P--.....---.......-VER-...-EVLPDIDWVARSLEGLKPVRAGR--FFVHGA.HDR..-RKRHSGELAIEIEA--GLAFGTGHHGTTSGCLEMLEKV............-VRREhpR....NA..L.DLGTGSAVLAIAVAKLAHIPVLATDIDPVAVKVAAANARLN......HVKA.-LIET----...-.......-.VT...APgfhhpifgR...RA.......PF...DLIVANILARPLMRLAPQMAGHIALGGSIVLSGILERQRDAV.I.S.AY.VgQ-NFRHVRTLYREGWVTIH-LKH
DSQ ACCCAGACGCGGCTGCATTTCACCACCGGCAAGATCGAGGCTGAGCGC............ATTTTCGCGGCGCTTgagctggccttcGAGGAT...GAA............GGC...---CTGCCGATCGCCGTG.....................CTC...GAGGTCGAC---------..................---GAA...GACCAG...GACATC......CAC------...............------......---.........---GAGGTC...TCGCTC---TATGCCGAT....................................GGCGATGTCGAT...ACG---.....................------GTCGAGGCG......CGG...GTCAAGGAC.....................ATTCTCGCC...............GGC...............CTTGCT...TTG...............TCGAAG..................CCG------...............---------.....................---GTCGAGCGC---.........---GAAGTGCTGCCTGACATCGACTGGGTGGCGCGTTCGCTGGAGGGCCTGAAGCCAGTGCGCGCCGGCCGT------TTCTTCGTCCACGGCGCG...CATGACCGA......---AGGAAGCGCCACAGCGGCGAACTCGCCATCGAGATCGAGGCC------GGCCTTGCCTTCGGCACCGGCCATCACGGCACCACATCAGGCTGCCTGGAAATGCTGGAGAAAGTG....................................---GTGCGGCGCGAGcatccgCGC............AATGCG......CTC...GACCTCGGCACCGGCAGCGCCGTGCTGGCCATCGCCGTCGCCAAGCTGGCGCATATTCCGGTGCTCGCCACCGACATCGACCCGGTGGCGGTGAAGGTCGCCGCCGCCAATGCGCGGCTCAAT..................CACGTCAAGGCG...---CTCATCGAAACG------------.........---.....................---...GTTACC.........GCACCGggctttcaccacccgatcttcggcAGG.........CGTGCC.....................CCCTTC.........GATCTGATCGTCGCCAACATATTGGCGCGGCCGCTGATGCGGCTGGCGCCGCAAATGGCCGGGCACATCGCACTTGGCGGCTCGATCGTCCTGTCAGGCATTCTCGAGCGCCAGCGCGACGCCGTC...ATC...TCG...GCCTAT...GTCggcCAG---AATTTCCGGCACGTGCGCACCTTGTACCGCGAAGGCTGGGTGACGATCCAC---CTCAAGCAC
TRN 10010101100011001
NAM PRMA_BRUSU/2-285
ASQ AQSRLFFSADKAEAERtyniLEQAF....ED.D....GfPIAITE.......I.DED---......--.-R.QI..FE-.....--..-...---.------............VSVY.--.......--VED..D.AEE.......VAA.....R.....VD.A.....LV......G--.....-PG.......LFDT-...-EELPDIDWVTHSLEGLKPVRAG-HFFVHGSHdRDK..-IE----PGDIAIEIDAGLAFGTGHHGTTAGCLELIEET............-VETE..H....PTnaL.DLGTGSAVLAIAIARLAPIPILATDIDPIAVTVAAENAAKN......GVAE.-HI-V---T...A.......T.AEgfgHP........I...FRs....ysPF...DLIVANILANPLIELAPSIKEHLAPGGSIILSGILDSQHDAV.L.A.AYqT.Q-GLTHQKTLHREGWVAIH--LK
DSQ GCCCAGTCACGACTTTTCTTTTCGGCAGACAAGGCGGAAGCCGAGCGCacctacaatattCTCGAACAGGCGTTC............GAGGAC...GAC............GGCttcCCCATCGCCATCACCGAA.....................ATC...GACGAAGAC---------..................------...---CGG...CAGATT......TTTGAA---...............------......---.........---------...------------------....................................GTCTCGGTCTAT...------.....................------GTCGAGGAT......GAC...GCCGAGGAG.....................GTGGCGGCG...............CGC...............GTGGAC...GCG...............CTCGTC..................GGC------...............---CCCGGC.....................CTTTTCGACACG---.........---GAAGAATTGCCGGATATCGACTGGGTGACGCATTCGCTCGAAGGCCTGAAGCCGGTGCGCGCCGGC---CATTTCTTCGTGCATGGCTCGCATgacCGAGACAAG......---ATCGAG------------CCGGGCGATATCGCCATCGAAATCGATGCAGGCCTTGCTTTCGGCACCGGCCACCATGGCACCACGGCCGGCTGCCTTGAACTGATCGAGGAAACC....................................---GTCGAAACCGAA......CAC............CCGACCaatgcgCTG...GATCTGGGCACCGGCAGCGCCGTGCTGGCAATTGCCATTGCCAGGCTTGCACCAATCCCGATTCTCGCGACAGATATCGACCCGATTGCCGTCACCGTTGCAGCAGAAAATGCCGCCAAGAAC..................GGCGTTGCAGAA...---CATATC---GTC---------ACC.........GCA.....................ACG...GCAGAAggtttcggcCATCCG........................ATT.........TTCCGTtcc............tattcgCCGTTC.........GACCTGATCGTCGCCAATATTCTCGCCAATCCGCTTATCGAGCTTGCACCATCCATCAAGGAACATCTGGCGCCCGGCGGGTCCATCATTCTTTCCGGCATACTTGACAGCCAGCATGATGCAGTG...CTC...GCT...GCCTATcagACT...CAG---GGACTCACCCATCAGAAAACCCTCCACCGTGAAGGATGGGTGGCAATTCAT------CTGAAA
TRN 10010101100011001
//