EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF06013 - WXG100)
FAM PF06013
PID WXG100
DES Proteins of 100 residues with WXG
IPR IPR010310
ANO 27
ALN 96
AID 0.233169
APH ((((((((((((((ESXK_MYCTU/2-91:1.48146,Q8FS24_COREF/2-90:0.51501):0.37482,O86643_STRCO/12-102:1.32630):0.26165,(Q82K72_STRAW/5-93:1.21836,Q9L0T5_STRCO/26-116:1.15505):0.33910):0.08882,(Q8FS23_COREF/1-89:1.15502,Q8G878_BIFLO/1-89:1.21581):0.34848):0.30587,Q97MZ8_CLOAB/3-91:1.14345):0.26039,(Q97KJ1_CLOAB/4-92:0.94648,Q97MZ2_CLOAB/4-94:0.28956):0.92274):0.00000,(Q97M02_CLOAB/1-89:0.84805,(Q9KE84_BACHD/1-89:0.88773,((Q99WU4_STAAM/1-89:0.30203,(Q92FQ4_LISIN/2-90:0.31782,(Q81EA6_BACCR/2-90:0.14459,Q8ERJ1_OCEIH/2-90:0.29600):0.18981):0.16795):0.13595,(Q8DZR0_STRA5/1-89:0.44536,(Q97MZ9_CLOAB/2-90:0.93951,Y3713_CLOAB/1-89:0.66283):0.01644):0.10673):0.18634):0.32571):0.25700):0.20368,Q97LY7_CLOAB/13-101:0.83785):0.09116,Q97LZ0_CLOAB/1-89:0.67782):0.10994,Q97LY9_CLOAB/2-92:1.08815):0.03775,Q81R67_BACAN/1-89:0.56624):0.14633,Q81R60_BACAN/4-92:0.68844):0.36854,Q81QV1_BACAN/1-89:0.46118):0.16690,Q81TJ4_BACAN/1-89:0.36361,Q9X367_BACAN/2-90:0.24001);
ATP ((((((((((((((ESXK_MYCTU/2-91,Q8FS24_COREF/2-90),O86643_STRCO/12-102),(Q82K72_STRAW/5-93,Q9L0T5_STRCO/26-116)),(Q8FS23_COREF/1-89,Q8G878_BIFLO/1-89)),Q97MZ8_CLOAB/3-91),(Q97KJ1_CLOAB/4-92,Q97MZ2_CLOAB/4-94)),(Q97M02_CLOAB/1-89,(Q9KE84_BACHD/1-89,((Q99WU4_STAAM/1-89,(Q92FQ4_LISIN/2-90,(Q81EA6_BACCR/2-90,Q8ERJ1_OCEIH/2-90))),(Q8DZR0_STRA5/1-89,(Q97MZ9_CLOAB/2-90,Y3713_CLOAB/1-89)))))),Q97LY7_CLOAB/13-101),Q97LZ0_CLOAB/1-89),Q97LY9_CLOAB/2-92),Q81R67_BACAN/1-89),Q81R60_BACAN/4-92),Q81QV1_BACAN/1-89),Q81TJ4_BACAN/1-89,Q9X367_BACAN/2-90);
ATL 25.7809
DNO 27
DLN 288
DID 0.394035
DPH (((((((Q97LY9_CLOAB/2-92:0.53847,(Q97LY7_CLOAB/13-101:0.41939,Q97MZ8_CLOAB/3-91:0.52640):0.08762):0.09264,(Q97KJ1_CLOAB/4-92:0.38820,Q97MZ2_CLOAB/4-94:0.30201):0.25414):0.06723,(Q97M02_CLOAB/1-89:0.46248,(((Q82K72_STRAW/5-93:0.44576,(((O86643_STRCO/12-102:0.57442,(ESXK_MYCTU/2-91:0.66564,Q8FS24_COREF/2-90:0.32926):0.06710):0.10081,Q8G878_BIFLO/1-89:0.65009):0.10876,Q8FS23_COREF/1-89:0.48459):0.17890):0.01355,Q9L0T5_STRCO/26-116:0.35847):0.80020,((Q97MZ9_CLOAB/2-90:0.47546,(Q8DZR0_STRA5/1-89:0.36294,(Y3713_CLOAB/1-89:0.51931,(Q99WU4_STAAM/1-89:0.22606,(Q92FQ4_LISIN/2-90:0.27608,(Q81EA6_BACCR/2-90:0.23652,Q8ERJ1_OCEIH/2-90:0.20381):0.04724):0.13894):0.07463):0.07204):0.06956):0.07400,Q9KE84_BACHD/1-89:0.58688):0.02475):0.08805):0.09822):0.10891,(Q97LZ0_CLOAB/1-89:0.48245,Q81R67_BACAN/1-89:0.29332):0.08377):0.06921,Q81R60_BACAN/4-92:0.54009):0.19980,Q81QV1_BACAN/1-89:0.33083):0.05385,Q81TJ4_BACAN/1-89:0.25813,Q9X367_BACAN/2-90:0.19543);
DTP (((((((Q97LY9_CLOAB/2-92,(Q97LY7_CLOAB/13-101,Q97MZ8_CLOAB/3-91)),(Q97KJ1_CLOAB/4-92,Q97MZ2_CLOAB/4-94)),(Q97M02_CLOAB/1-89,(((Q82K72_STRAW/5-93,(((O86643_STRCO/12-102,(ESXK_MYCTU/2-91,Q8FS24_COREF/2-90)),Q8G878_BIFLO/1-89),Q8FS23_COREF/1-89)),Q9L0T5_STRCO/26-116),((Q97MZ9_CLOAB/2-90,(Q8DZR0_STRA5/1-89,(Y3713_CLOAB/1-89,(Q99WU4_STAAM/1-89,(Q92FQ4_LISIN/2-90,(Q81EA6_BACCR/2-90,Q8ERJ1_OCEIH/2-90)))))),Q9KE84_BACHD/1-89)))),(Q97LZ0_CLOAB/1-89,Q81R67_BACAN/1-89)),Q81R60_BACAN/4-92),Q81QV1_BACAN/1-89),Q81TJ4_BACAN/1-89,Q9X367_BACAN/2-90);
DTL 14.0482
RID 0.233169
RPH ((((((((((((((ESXK_MYCTU/2-91:1.48146,Q8FS24_COREF/2-90:0.51501):0.37482,O86643_STRCO/12-102:1.32630):0.26165,(Q82K72_STRAW/5-93:1.21836,Q9L0T5_STRCO/26-116:1.15505):0.33910):0.08882,(Q8FS23_COREF/1-89:1.15502,Q8G878_BIFLO/1-89:1.21581):0.34848):0.30587,Q97MZ8_CLOAB/3-91:1.14345):0.26039,(Q97KJ1_CLOAB/4-92:0.94648,Q97MZ2_CLOAB/4-94:0.28956):0.92274):0.00000,(Q97M02_CLOAB/1-89:0.84805,(Q9KE84_BACHD/1-89:0.88773,((Q99WU4_STAAM/1-89:0.30203,(Q92FQ4_LISIN/2-90:0.31782,(Q81EA6_BACCR/2-90:0.14459,Q8ERJ1_OCEIH/2-90:0.29600):0.18981):0.16795):0.13595,(Q8DZR0_STRA5/1-89:0.44536,(Q97MZ9_CLOAB/2-90:0.93951,Y3713_CLOAB/1-89:0.66283):0.01644):0.10673):0.18634):0.32571):0.25700):0.20368,Q97LY7_CLOAB/13-101:0.83785):0.09116,Q97LZ0_CLOAB/1-89:0.67782):0.10994,Q97LY9_CLOAB/2-92:1.08815):0.03775,Q81R67_BACAN/1-89:0.56624):0.14633,Q81R60_BACAN/4-92:0.68844):0.36854,Q81QV1_BACAN/1-89:0.46118):0.16690,Q81TJ4_BACAN/1-89:0.36361,Q9X367_BACAN/2-90:0.24001);
RTP ((((((((((((((ESXK_MYCTU/2-91,Q8FS24_COREF/2-90),O86643_STRCO/12-102),(Q82K72_STRAW/5-93,Q9L0T5_STRCO/26-116)),(Q8FS23_COREF/1-89,Q8G878_BIFLO/1-89)),Q97MZ8_CLOAB/3-91),(Q97KJ1_CLOAB/4-92,Q97MZ2_CLOAB/4-94)),(Q97M02_CLOAB/1-89,(Q9KE84_BACHD/1-89,((Q99WU4_STAAM/1-89,(Q92FQ4_LISIN/2-90,(Q81EA6_BACCR/2-90,Q8ERJ1_OCEIH/2-90))),(Q8DZR0_STRA5/1-89,(Q97MZ9_CLOAB/2-90,Y3713_CLOAB/1-89)))))),Q97LY7_CLOAB/13-101),Q97LZ0_CLOAB/1-89),Q97LY9_CLOAB/2-92),Q81R67_BACAN/1-89),Q81R60_BACAN/4-92),Q81QV1_BACAN/1-89),Q81TJ4_BACAN/1-89,Q9X367_BACAN/2-90);
RTL 25.7809
LNK ESXK_MYCTU/2-91:O05299:BX842575
LNK O86643_STRCO/12-102:O86643:AL939124
LNK Q81EA6_BACCR/2-90:Q81EA6:AE017004
LNK Q81QV1_BACAN/1-89:Q81QV1:AE017031
LNK Q81R60_BACAN/4-92:Q81R60:AE017031
LNK Q81R67_BACAN/1-89:Q81R67:AE017031
LNK Q81TJ4_BACAN/1-89:Q81TJ4:AE017028
LNK Q82K72_STRAW/5-93:Q82K72:BA000030
LNK Q8DZR0_STRA5/1-89:Q8DZR0:AE014239
LNK Q8ERJ1_OCEIH/2-90:Q8ERJ1:BA000028
LNK Q8FS23_COREF/1-89:Q8FS23:BA000035
LNK Q8FS24_COREF/2-90:Q8FS24:BA000035
LNK Q8G878_BIFLO/1-89:Q8G878:AE014614
LNK Q92FQ4_LISIN/2-90:Q92FQ4:AL596163
LNK Q97KJ1_CLOAB/4-92:Q97KJ1:AE007608
LNK Q97LY7_CLOAB/13-101:Q97LY7:AE007556
LNK Q97LY9_CLOAB/2-92:Q97LY9:AE007556
LNK Q97LZ0_CLOAB/1-89:Q97LZ0:AE007555
LNK Q97M02_CLOAB/1-89:Q97M02:AE007554
LNK Q97MZ2_CLOAB/4-94:Q97MZ2:AE007518
LNK Q97MZ8_CLOAB/3-91:Q97MZ8:AE007518
LNK Q97MZ9_CLOAB/2-90:Q97MZ9:AE007517
LNK Q99WU4_STAAM/1-89:Q99WU4:BA000017
LNK Q9KE84_BACHD/1-89:Q9KE84:BA000004
LNK Q9L0T5_STRCO/26-116:Q9L0T5:AL939120
LNK Q9X367_BACAN/2-90:Q9X367:AF065404
LNK Y3713_CLOAB/1-89:P34159:X65276
AMK xxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q8G878_BIFLO/1-89
ASQ MPQYQVDS..ERIQSSSAAVATSISQIRQAVGGMYTN.LNALQ-DAW.RGSAATQF.TAVAEQWR.AAQQQMEASLESIQRSLTQASTVYADAEIQ
DSQ ATGCCCCAATATCAGGTAGATTCC......GAGCGAATCCAATCATCCTCGGCCGCAGTGGCCACTTCGATCTCGCAAATCAGGCAGGCCGTGGGCGGCATGTACACCAAT...CTCAATGCCTTGCAG---GACGCATGG...CGAGGTTCGGCGGCCACCCAGTTC...ACCGCGGTAGCCGAACAGTGGCGT...GCGGCCCAACAGCAGATGGAGGCCTCACTCGAGTCCATCCAACGCTCGCTGACGCAAGCCTCCACCGTGTACGCTGACGCCGAAATCCAA
TRN 10010101100011001
NAM Q8FS23_COREF/1-89
ASQ MDMIRYEF..GAIQGAATDINSTSGRINSLLDGLKQQ.LQPMV-ATW.EGDSAVAY.NEAQMKWD.NAAAELNTILATISQTVSQGAERMSDVNRQ
DSQ ATGGACATGATCCGTTATGAATTC......GGTGCCATCCAGGGTGCCGCCACCGACATCAACTCCACCTCCGGTCGCATCAACTCGCTTCTCGACGGACTGAAGCAGCAG...CTGCAGCCGATGGTC---GCCACCTGG...GAGGGTGACAGTGCCGTGGCCTAC...AACGAGGCCCAGATGAAGTGGGAC...AACGCCGCCGCCGAGCTCAACACCATCCTGGCCACCATCTCCCAGACCGTCTCCCAGGGCGCCGAGCGCATGAGTGACGTCAACAGGCAG
TRN 10010101100011011
NAM Q8FS24_COREF/2-90
ASQ SNLFRTES..DVMLATAGQVDDTNDQVQNELSRLRGV.VDSVR-GSW.AGQAQVSF.DALMNRWN.DSARQLQEALDSISTNIRANARSFDSTEAD
DSQ TCGAATCTTTTCAGGACAGAATCC......GATGTCATGCTGGCCACCGCAGGCCAGGTCGATGACACCAACGACCAGGTACAAAATGAGCTGAGCCGTCTGCGCGGGGTC...GTGGACTCCGTGCGG---GGCAGCTGG...GCGGGACAGGCGCAGGTGAGTTTC...GACGCGCTGATGAACCGCTGGAAT...GACTCCGCCCGCCAGCTGCAGGAGGCACTTGATTCCATCTCCACCAACATCCGCGCCAACGCCCGGTCCTTCGACTCCACCGAGGCGGAC
TRN 10010101100011011
NAM O86643_STRCO/12-102
ASQ QETMSVDYsdQDLTDLADKIRTFHTDVSSRVTSLNAV.VDMIQ-GGW.QGAAGKEF.DSVQRGVN.QHLKKLQDNLVDLEEVMRMSVKGFTQHEQD
DSQ CAAGAGACCATGAGCGTCGATTACagcgacCAGGACCTGACAGATCTCGCTGACAAGATCCGCACCTTCCACACGGATGTGAGCAGCCGGGTGACGTCGCTCAACGCCGTC...GTGGACATGATTCAG---GGGGGCTGG...CAGGGCGCCGCGGGCAAGGAGTTC...GACTCCGTTCAGCGCGGTGTGAAC...CAGCATCTCAAGAAGTTGCAGGACAACCTCGTCGACCTCGAAGAGGTCATGCGCATGAGCGTCAAGGGCTTCACCCAGCACGAGCAGGAC
TRN 11011111101111111
NAM Q97MZ8_CLOAB/3-91
ASQ ANKIEVNT..KMILDLSKRFKDASNTAKNTKGNMQKV.TDRLI-DGW.NGKSVREF.QNTYKILY.QNMNTYSDALDTLSKNLEQIAKSFNDADAA
DSQ GCAAATAAAATTGAGGTAAATACC......AAAATGATATTGGATTTATCAAAGAGATTTAAAGATGCTTCTAATACAGCCAAAAATACAAAAGGAAATATGCAAAAGGTA...ACAGATAGGCTCATA---GATGGATGG...AATGGAAAATCAGTTAGAGAGTTC...CAGAACACATATAAAATACTATAT...CAAAATATGAATACATACTCAGATGCGTTAGATACATTATCTAAAAATTTAGAGCAAATAGCTAAGTCATTTAATGATGCAGATGCAGCA
TRN 10010101110011000
NAM ESXK_MYCTU/2-91
ASQ ASRFMTDP..HAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWAS.AQNISGAGW.SGMAEATS.LDTMAQMN.QAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQA
DSQ GCCTCACGTTTTATGACGGATCCG......CACGCGATGCGGGACATGGCGGGCCGTTTTGAGGTGCACGCCCAGACGGTGGAGGACGAGGCTCGCCGGATGTGGGCGTCC...GCGCAAAACATTTCCGGTGCGGGCTGG...AGTGGCATGGCCGAGGCGACCTCG...CTAGACACCATGGCCCAGATGAAT...CAGGCGTTTCGCAACATCGTGAACATGCTGCACGGGGTGCGTGACGGGCTGGTTCGCGACGCCAACAACTACGAGCAGCAAGAGCAGGCC
TRN 11011111101111101
NAM Q8ERJ1_OCEIH/2-90
ASQ AGQIRMSP..EQLQAKAKRYGQSSQTIDQVLRDLQGL.QDELR-GEW.EGRAFEKF.DMQFQELK.PKVQDFSQLMLDIENQLVKTAEAVAQQDEQ
DSQ GCAGGACAAATTCGTATGAGTCCA......GAGCAATTACAAGCTAAGGCAAAAAGGTACGGTCAAAGCTCTCAAACAATTGACCAAGTACTTAGAGATTTACAAGGTTTA...CAAGATGAGTTACGC---GGAGAATGG...GAAGGTCGTGCTTTTGAGAAGTTT...GATATGCAATTCCAAGAACTTAAG...CCAAAAGTTCAAGACTTCTCACAACTTATGTTAGACATTGAGAATCAACTAGTTAAAACTGCTGAAGCGGTTGCACAACAAGATGAGCAA
TRN 10010101110011000
NAM Q81EA6_BACCR/2-90
ASQ AGQIRMSP..EELKSKATRYGQGANQIEDILRQLQNL.QNELR-GEW.EGRAFEGF.DQQFNQLK.PKVQNFAQLLQEINMQLNKTAEAVARHDED
DSQ GCAGGACAAATTCGTATGTCACCA......GAGGAGCTTAAATCGAAAGCGACTCGATATGGACAAGGTGCAAATCAAATTGAGGACATTTTACGTCAACTACAAAACTTA...CAAAATGAATTAAGA---GGAGAATGG...GAAGGTCGTGCTTTCGAAGGTTTT...GACCAACAGTTCAATCAATTAAAG...CCAAAAGTACAAAACTTCGCACAGCTATTACAAGAAATTAATATGCAGCTTAATAAAACTGCAGAAGCTGTTGCTAGACATGACGAAGAT
TRN 10010101110011000
NAM Q92FQ4_LISIN/2-90
ASQ SGQIRMSP..SELRDRAKTYGQSGRDIEDILSRLSQL.QDQLR-SEW.EGQAFMRF.DDQFEQLK.PKVTEFANLMDQINDQLEKTANAVEEHDQQ
DSQ TCAGGTCAAATTCGTATGAGTCCA......AGCGAACTACGTGATCGCGCGAAAACTTACGGTCAAAGTGGTCGAGATATTGAGGATATTCTAAGTCGTTTAAGTCAACTA...CAAGATCAACTACGT---AGCGAATGG...GAAGGTCAAGCTTTTATGCGTTTT...GATGATCAATTTGAGCAATTAAAA...CCAAAAGTAACTGAATTCGCAAACTTAATGGATCAAATTAACGATCAACTTGAGAAGACAGCAAACGCAGTAGAAGAGCACGATCAACAA
TRN 11011101111011000
NAM Q99WU4_STAAM/1-89
ASQ MAMIKMSP..EEIRAKSQSYGQGSDQIRQILSDLTRA.QGEIA-ANW.EGQAFSRF.EEQFQQLS.PKVEKFAQLLEEIKQQLNSTADAVQEQDQQ
DSQ ATGGCAATGATTAAGATGAGTCCA......GAGGAAATCAGAGCAAAATCGCAATCTTACGGGCAAGGTTCAGACCAAATCCGTCAAATTTTATCTGATTTAACACGTGCA...CAAGGTGAAATTGCA---GCGAACTGG...GAAGGTCAAGCTTTCAGCCGTTTC...GAAGAGCAATTCCAACAACTTAGT...CCTAAAGTAGAAAAATTTGCACAATTATTAGAAGAAATTAAACAACAATTGAATAGCACTGCTGATGCCGTTCAAGAACAAGACCAACAA
TRN 10010101110011000
NAM Q8DZR0_STRA5/1-89
ASQ MAQIKLTP..EELRSSAQKYTAGSQQVTEVLNLLTQE.QAVID-ENW.DGSTFDSF.EAQFNELS.PKITEFAQLLEDINQQLLKVADIIEQTDAD
DSQ ATGGCACAAATTAAATTAACACCA......GAAGAACTTCGCTCATCAGCACAAAAGTACACAGCTGGTTCTCAACAAGTAACAGAAGTTCTTAATTTGCTTACTCAAGAG...CAAGCAGTTATTGAC---GAAAATTGG...GATGGATCTACTTTTGATTCTTTT...GAAGCACAATTCAATGAATTATCT...CCAAAAATTACAGAATTTGCTCAATTACTCGAAGATATTAACCAGCAATTATTAAAAGTTGCAGATATCATTGAGCAGACGGATGCAGAT
TRN 11011101111011000
NAM Y3713_CLOAB/1-89
ASQ MAQISVTP..EELKSQAQVYIQSKEEIDQAIQKVNSM.NSTIA-EEW.KGQAFQAY.LEQYNQLH.QTVVQFENLLESVNQQLNKYADTVAERDAQ
DSQ ATGGCTCAAATATCTGTAACACCT......GAAGAGTTAAAATCTCAAGCTCAGGTTTATATTCAATCTAAAGAAGAAATCGATCAAGCAATTCAAAAAGTAAATTCAATG...AATAGCACAATCGCT---GAGGAATGG...AAAGGACAAGCCTTCCAAGCGTAT...TTGGAACAATACAATCAACTTCAT...CAAACTGTTGTTCAGTTTGAAAACCTTCTTGAGAGCGTAAATCAACAATTGAACAAATACGCAGATACTGTTGCTGAACGTGATGCACAA
TRN 10010101110011000
NAM Q9KE84_BACHD/1-89
ASQ MAQIRMTP..EELRTEANETRSDAASYQDLLQRGDAR.IEKLG-STW.EGEAFQGF.AAQWQDKR.KHVEELIQLYEELGAQTDDIANVVETTDQE
DSQ ATGGCACAAATTCGCATGACACCA......GAAGAATTGCGTACTGAAGCTAATGAGACTCGTTCAGACGCAGCATCTTATCAAGATCTACTACAAAGAGGAGATGCACGT...ATTGAGAAACTTGGC---TCTACTTGG...GAAGGGGAAGCATTCCAAGGCTTC...GCTGCACAATGGCAGGACAAGCGG...AAGCACGTAGAAGAGCTTATCCAACTTTATGAAGAGCTTGGAGCACAAACGGATGATATTGCAAATGTTGTAGAAACAACAGACCAAGAA
TRN 10010101110011001
NAM Q97MZ9_CLOAB/2-90
ASQ ADKIRLTV..SEIDHTASVFAKNGQDIENVLKALTNE.KNKLV-SSW.EGDAAKAF.SSEFDQFA.PQVTQFAKLVEQIGQQLKSASKTMQDTDAK
DSQ GCAGATAAAATTAGACTAACCGTA......TCAGAAATTGATCACACAGCATCAGTTTTCGCAAAAAATGGACAAGACATAGAAAATGTTTTAAAGGCATTAACAAATGAA...AAGAACAAATTAGTA---TCAAGCTGG...GAAGGTGACGCTGCAAAAGCTTTT...TCATCAGAGTTTGATCAGTTTGCA...CCACAAGTCACTCAATTTGCAAAATTAGTTGAACAAATAGGACAACAACTTAAGAGTGCTTCAAAAACAATGCAGGATACAGATGCAAAA
TRN 10010101110011000
NAM Q9X367_BACAN/2-90
ASQ STQIKVTP..EQLEQAAKTVKNTRSSLEYIHQDLYSQ.TEYIA-SQW.SGASSDRF.YQMFNEAK.PMMFNILQELDKIAVELERAAVKFREADEL
DSQ AGCACACAAATTAAGGTAACACCG......GAACAATTAGAACAAGCTGCTAAAACCGTAAAAAATACGAGATCATCATTAGAATATATACATCAAGATTTATACTCTCAA...ACTGAATATATAGCT---TCTCAGTGG...AGCGGCGCAAGTAGTGATCGTTTC...TATCAGATGTTTAATGAAGCGAAG...CCAATGATGTTTAACATTTTGCAAGAATTAGATAAAATCGCAGTAGAATTAGAGCGTGCAGCTGTTAAATTCCGAGAAGCAGATGAATTG
TRN 10010101110011000
NAM Q81TJ4_BACAN/1-89
ASQ MDLIKITP..ERLEQSAKLVQDIRQTLDNMHKDLYNQ.TEYIA-SQW.TGATSQNF.YQMFNEAK.PKIFEVNNLLDKISEKLKHSAKKFREADQT
DSQ ATGGATTTAATAAAAATTACTCCA......GAGCGTTTGGAGCAGTCTGCTAAGTTGGTACAAGATATAAGACAAACTTTAGACAATATGCACAAAGATCTTTATAATCAA...ACAGAATACATAGCG---TCTCAGTGG...ACAGGTGCAACAAGTCAAAATTTC...TATCAAATGTTTAATGAAGCTAAA...CCAAAGATTTTTGAAGTTAATAATCTATTGGATAAAATTTCAGAAAAACTCAAACATTCTGCTAAGAAATTCCGCGAAGCAGACCAAACG
TRN 10010101110011000
NAM Q81QV1_BACAN/1-89
ASQ MVQIKVTP..EMLEEVANRANNTRIALESIHNNLCNE.IDQLC-FQW.IGASNQQF.IQMFNDAR.PKAFTSINSLVKVEEDLKRIAEKFRNADNQ
DSQ ATGGTTCAAATCAAAGTAACACCT......GAAATGCTAGAAGAAGTGGCTAATCGTGCAAATAATACCAGAATCGCATTAGAATCTATACATAATAATTTATGTAACGAA...ATAGATCAATTGTGT---TTTCAATGG...ATTGGTGCCTCTAATCAACAGTTC...ATTCAAATGTTCAATGATGCGAGA...CCAAAAGCTTTTACATCTATTAATTCACTTGTAAAAGTAGAAGAAGACTTGAAACGGATTGCTGAAAAATTCCGCAATGCAGATAATCAA
TRN 10010101110011000
NAM Q81R67_BACAN/1-89
ASQ MAEIKITP..EELERIAGNFKNAAGEAQSQINRLEGD.INSLE-GQW.AGATQAKF.RGEFIQSK.QAMQQYIPILEGISTDLKRIADKFRNTDNA
DSQ ATGGCAGAAATTAAAATCACACCA......GAAGAACTTGAAAGAATCGCAGGAAACTTTAAAAACGCAGCAGGAGAAGCACAAAGTCAAATTAATAGACTTGAAGGCGAT...ATTAATAGTTTAGAA---GGACAATGG...GCTGGGGCAACACAAGCGAAGTTC...CGTGGAGAATTTATCCAATCTAAA...CAAGCAATGCAGCAATATATTCCAATTTTAGAGGGGATTTCAACAGATTTAAAACGCATTGCTGATAAATTCCGTAACACAGATAACGCA
TRN 10010101110011000
NAM Q97LZ0_CLOAB/1-89
ASQ MALIKMAP..EELEQLAAKFSAASEESQQMVSTLGSG.IANVQ-QNW.AGVSATKF.FGEYQQWS.KTMTGYVQLLQQISNELKGQAQKFRDADLR
DSQ ATGGCTTTAATAAAAATGGCGCCA......GAAGAATTGGAACAATTAGCAGCAAAATTTTCTGCAGCAAGTGAAGAATCACAGCAAATGGTCAGTACATTAGGATCAGGC...ATAGCAAATGTACAG---CAAAACTGG...GCAGGTGTTTCTGCAACAAAATTC...TTTGGTGAATATCAGCAGTGGAGT...AAGACCATGACAGGATATGTTCAATTACTTCAACAAATATCAAATGAATTAAAGGGACAAGCACAAAAGTTTAGAGATGCAGATTTAAGA
TRN 10010101110011000
NAM Q81R60_BACAN/4-92
ASQ GLEIKVKP..EQLEQIAKNISEMQTHSQNIQQNLNQS.MFSIQ-MQW.QGATSQHF.YGEYMRSM.RLMESYIRNLQVTEKELRRIAQKFRQADEE
DSQ GGTTTGGAAATTAAGGTCAAACCT......GAACAACTCGAACAAATTGCCAAAAACATATCAGAGATGCAAACACACAGCCAGAACATACAACAAAATCTCAATCAATCT...ATGTTTAGTATTCAA---ATGCAATGG...CAAGGAGCAACGAGTCAGCATTTT...TATGGGGAATATATGAGATCAATG...AGACTCATGGAATCTTACATACGTAACTTACAAGTTACAGAAAAAGAATTACGGCGTATCGCTCAAAAGTTTCGTCAAGCTGATGAAGAA
TRN 10010101110011000
NAM Q97M02_CLOAB/1-89
ASQ MLRYDVTP..KELKISAKIFKEKSDEIMGRISRLKAS.VDIYG-ATW.QGAGHDAF.ESKYKIIE.KDIQNIAKKLDNIAWELNNTANTFEQADER
DSQ TTGTTAAGATACGATGTAACACCA......AAAGAATTAAAAATTTCAGCTAAAATATTTAAAGAAAAATCAGATGAAATTATGGGTAGGATATCAAGATTAAAGGCAAGT...GTAGATATATATGGT---GCTACATGG...CAAGGAGCAGGACATGATGCGTTT...GAAAGTAAATATAAAATAATTGAA...AAAGATATACAAAATATTGCAAAGAAATTAGATAATATCGCATGGGAGCTAAATAATACAGCAAATACATTTGAACAAGCAGATGAAAGA
TRN 10010101110011000
NAM Q97LY7_CLOAB/13-101
ASQ DGSMKVNA..EEIQAMAKRYKELADKASTILNSLNST.IDEMK-QNW.KGKSSDTF.VSNYDGWK.SNGRRYVNEIDRIADELKNASERFREADRR
DSQ GATGGTAGTATGAAGGTAAATGCT......GAGGAAATCCAAGCTATGGCAAAAAGATATAAAGAACTGGCTGATAAGGCAAGCACTATATTAAACTCACTAAATAGTACT...ATAGATGAAATGAAA---CAAAATTGG...AAGGGAAAATCAAGTGATACTTTT...GTAAGCAATTATGATGGTTGGAAG...AGCAATGGCAGAAGGTATGTAAATGAAATTGATAGAATAGCGGATGAATTAAAAAATGCATCTGAAAGATTTAGAGAAGCTGATAGAAGA
TRN 10010101100011000
NAM Q97LY9_CLOAB/2-92
ASQ AEKIKMQG..EQLDSVASNLLNDAKTVQTVLDNLQSKyLQILN-DNW.EGNSKDKF.VDDFQNNTmKLLQNCVNNLNNTGNSLKQIVEMFAETDSS
DSQ GCTGAAAAAATTAAAATGCAGGGA......GAACAGTTAGATTCTGTTGCTTCTAATCTTTTAAATGATGCTAAAACCGTACAGACAGTATTAGATAATCTTCAATCAAAAtatTTACAGATTTTAAAT---GATAATTGG...GAAGGTAATTCTAAGGATAAATTT...GTAGATGACTTTCAAAATAATACAatgAAGCTTCTTCAAAATTGTGTTAACAACTTAAATAATACTGGTAACAGTCTTAAGCAAATAGTAGAAATGTTTGCAGAAACAGATAGCAGT
TRN 10010101110011000
NAM Q97MZ2_CLOAB/4-94
ASQ NYDIKINM..ETLQSAINEYKNCKTTLENLLKELESG.LKALEGTEW.KGAAKEAFvNAQFPNFK.EGMQRHCNMIGELIKELQETAKEFTKLDNE
DSQ AATTATGATATCAAAATAAATATG......GAAACGCTGCAAAGTGCCATAAATGAGTATAAAAATTGTAAGACAACCTTAGAAAATTTACTTAAAGAATTGGAAAGTGGA...TTAAAGGCATTGGAAGGAACAGAGTGG...AAGGGAGCAGCAAAAGAGGCTTTTgtgAACGCTCAGTTTCCTAATTTTAAA...GAAGGTATGCAAAGACACTGTAATATGATTGGTGAACTTATAAAAGAATTACAAGAAACAGCTAAAGAATTTACAAAGCTGGATAATGAG
TRN 10010101100011010
NAM Q97KJ1_CLOAB/4-92
ASQ RCDIEIDA..SIFEETIKVYSDSKVRLHDILCDLENE.LRKME-DTW.EGDAKKEF.DSTFPGFY.SAMKKDCDMLEELIKELKLVKTSFESLDTE
DSQ AGATGTGATATTGAAATTGATGCA......AGTATTTTTGAAGAAACCATAAAAGTTTATAGCGATAGTAAAGTTAGATTGCATGATATTTTATGTGATTTAGAAAATGAA...TTACGTAAAATGGAA---GATACATGG...GAAGGCGATGCTAAAAAAGAATTT...GATTCAACGTTTCCTGGATTTTAT...AGTGCAATGAAAAAGGACTGTGATATGTTAGAGGAACTGATAAAAGAATTAAAGTTAGTGAAAACAAGCTTTGAAAGTTTAGATACTGAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9L0T5_STRCO/26-116
ASQ PKDLDITY..QDMRDAAKHVVKEKEKLQEKLDGLRKY.IANLVESGYvTKSSSKAF.DDNFDEFT.RGAKDTLDGLDGMGDYLTMAADKFEQIDDE
DSQ CCCAAAGACCTTGACATCACATAT......CAGGACATGCGGGATGCCGCCAAGCATGTCGTGAAGGAGAAGGAAAAGCTCCAGGAGAAGCTCGACGGCCTCCGCAAGTAC...ATCGCGAACCTGGTCGAGTCGGGCTACgtcACGAAGTCGTCCTCCAAGGCCTTC...GACGACAACTTCGACGAGTTCACC...CGCGGCGCCAAGGACACCCTCGACGGCCTCGACGGCATGGGCGACTACCTCACCATGGCGGCCGACAAGTTCGAGCAGATCGACGACGAG
TRN 11011101101011011
NAM Q82K72_STRAW/5-93
ASQ ADGTQVTY..DALDFAATSIGNEAKTLEQDLQELKKL.VAQCK-QYW.DGAAQDAF.DSKLARWD.KEANDIHTALTGIGHAVGTAGGTYMGGDKK
DSQ GCAGACGGAACGCAAGTCACTTAT......GACGCACTTGACTTCGCGGCGACGAGTATCGGTAACGAGGCGAAGACCCTCGAGCAGGACCTCCAGGAGCTCAAGAAGCTC...GTGGCCCAGTGCAAG---CAGTACTGG...GACGGCGCGGCCCAGGACGCGTTC...GACAGCAAGCTCGCCAGGTGGGAC...AAGGAAGCCAACGACATCCACACCGCGCTGACCGGCATCGGTCACGCCGTCGGTACGGCCGGTGGTACGTACATGGGTGGCGACAAGAAG
TRN 10010101100011011
//