EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF05899 - Cupin_3)
FAM PF05899
PID Cupin_3
DES Protein of unknown function (DUF861)
IPR IPR008579
ANO 33
ALN 111
AID 0.282896
APH (((((((O48852_ARATH/57-136:1.00098,((Q9AV85_ORYSA/4-88:0.76165,((Q8LAH4_ARATH/19-102:0.19224,Q9M8Y6_ARATH/14-88:0.21321):0.18845,Q8LEK1_ARATH/59-133:0.12398):0.13173):0.13511,(Q9SV93_ARATH/59-136:0.44213,(Q8YWA1_ANASP/14-87:0.33421,Q9X0J6_THEMA/13-86:0.43558):0.13681):0.09603):0.08507):0.46050,(Q9I2I7_PSEAE/38-111:0.50615,(((((Q9HTP0_PSEAE/40-113:0.56277,O69827_STRCO/44-117:0.34677):0.14010,((Q8UFZ1_AGRT5/36-109:0.17227,Q92QQ8_RHIME/36-109:0.13084):0.16884,Q982W1_RHILO/37-110:0.12131):0.17495):0.16579,(Q8UAH4_AGRT5/39-113:0.11304,(Q987H8_RHILO/48-122:0.09659,Q92Y73_RHIME/39-113:0.20379):0.07344):0.44854):0.06014,(Q98FW1_RHILO/39-112:0.60359,Q9I081_PSEAE/38-111:0.43854):0.15330):0.18401,((Q9KZG3_STRCO/97-169:0.75836,Q98HB3_RHILO/42-116:0.44332):0.15132,(((Q98EK9_RHILO/38-111:0.26248,Q98EL0_RHILO/37-110:0.57499):0.09578,Q98EL1_RHILO/40-113:0.36264):0.35958,Q9HYI0_PSEAE/36-109:0.37769):0.22119):0.05044):0.22565):0.16474):0.00000,Q8UII6_AGRT5/67-140:0.78871):0.29066,(Q8Z3S2_SALTI/4-78:0.44597,Q9I1F7_PSEAE/42-117:0.47525):0.70310):0.00970,Q93NG7_ARTNI/39-112:0.95313):0.94411,(YLBA_ECOLI/55-136:1.37234,Q9RV77_DEIRA/44-121:0.75042):0.09026):0.33706,Q8G2H6_BRUSU/61-144:0.19464,Q8UB12_AGRT5/53-136:0.45706);
ATP (((((((O48852_ARATH/57-136,((Q9AV85_ORYSA/4-88,((Q8LAH4_ARATH/19-102,Q9M8Y6_ARATH/14-88),Q8LEK1_ARATH/59-133)),(Q9SV93_ARATH/59-136,(Q8YWA1_ANASP/14-87,Q9X0J6_THEMA/13-86)))),(Q9I2I7_PSEAE/38-111,(((((Q9HTP0_PSEAE/40-113,O69827_STRCO/44-117),((Q8UFZ1_AGRT5/36-109,Q92QQ8_RHIME/36-109),Q982W1_RHILO/37-110)),(Q8UAH4_AGRT5/39-113,(Q987H8_RHILO/48-122,Q92Y73_RHIME/39-113))),(Q98FW1_RHILO/39-112,Q9I081_PSEAE/38-111)),((Q9KZG3_STRCO/97-169,Q98HB3_RHILO/42-116),(((Q98EK9_RHILO/38-111,Q98EL0_RHILO/37-110),Q98EL1_RHILO/40-113),Q9HYI0_PSEAE/36-109))))),Q8UII6_AGRT5/67-140),(Q8Z3S2_SALTI/4-78,Q9I1F7_PSEAE/42-117)),Q93NG7_ARTNI/39-112),(YLBA_ECOLI/55-136,Q9RV77_DEIRA/44-121)),Q8G2H6_BRUSU/61-144,Q8UB12_AGRT5/53-136);
ATL 21.646
DNO 33
DLN 333
DID 0.432892
DPH (((((((((((Q9KZG3_STRCO/97-169:0.46797,Q98HB3_RHILO/42-116:0.37097):0.07187,((((Q98EK9_RHILO/38-111:0.18071,Q98EL0_RHILO/37-110:0.38238):0.10973,Q98EL1_RHILO/40-113:0.19751):0.18173,Q9HYI0_PSEAE/36-109:0.23221):0.09822,Q9I2I7_PSEAE/38-111:0.31094):0.06173):0.05796,((Q8UAH4_AGRT5/39-113:0.15423,(Q987H8_RHILO/48-122:0.11289,Q92Y73_RHIME/39-113:0.16001):0.04783):0.19632,((Q98FW1_RHILO/39-112:0.35734,Q9I081_PSEAE/38-111:0.25776):0.08966,((Q8UFZ1_AGRT5/36-109:0.18972,Q92QQ8_RHIME/36-109:0.13319):0.06009,Q982W1_RHILO/37-110:0.13993):0.17490):0.02033):0.10584):0.08686,(Q9HTP0_PSEAE/40-113:0.37042,O69827_STRCO/44-117:0.17645):0.07186):0.09659,(((Q9X0J6_THEMA/13-86:0.20480,(Q8YWA1_ANASP/14-87:0.34383,O48852_ARATH/57-136:0.65365):0.09036):0.13466,(((Q8LAH4_ARATH/19-102:0.18738,Q9M8Y6_ARATH/14-88:0.22004):0.19586,Q8LEK1_ARATH/59-133:0.10096):0.16359,Q9SV93_ARATH/59-136:0.25057):0.11625):0.23492,Q9AV85_ORYSA/4-88:0.41997):0.21994):0.05208,Q8UII6_AGRT5/67-140:0.43600):0.05092,(Q8Z3S2_SALTI/4-78:0.57260,Q9I1F7_PSEAE/42-117:0.26236):0.26147):0.04869,Q93NG7_ARTNI/39-112:0.67141):0.21063,YLBA_ECOLI/55-136:0.85411):0.10699,Q9RV77_DEIRA/44-121:0.42397):0.28345,Q8G2H6_BRUSU/61-144:0.19436,Q8UB12_AGRT5/53-136:0.30901);
DTP (((((((((((Q9KZG3_STRCO/97-169,Q98HB3_RHILO/42-116),((((Q98EK9_RHILO/38-111,Q98EL0_RHILO/37-110),Q98EL1_RHILO/40-113),Q9HYI0_PSEAE/36-109),Q9I2I7_PSEAE/38-111)),((Q8UAH4_AGRT5/39-113,(Q987H8_RHILO/48-122,Q92Y73_RHIME/39-113)),((Q98FW1_RHILO/39-112,Q9I081_PSEAE/38-111),((Q8UFZ1_AGRT5/36-109,Q92QQ8_RHIME/36-109),Q982W1_RHILO/37-110)))),(Q9HTP0_PSEAE/40-113,O69827_STRCO/44-117)),(((Q9X0J6_THEMA/13-86,(Q8YWA1_ANASP/14-87,O48852_ARATH/57-136)),(((Q8LAH4_ARATH/19-102,Q9M8Y6_ARATH/14-88),Q8LEK1_ARATH/59-133),Q9SV93_ARATH/59-136)),Q9AV85_ORYSA/4-88)),Q8UII6_AGRT5/67-140),(Q8Z3S2_SALTI/4-78,Q9I1F7_PSEAE/42-117)),Q93NG7_ARTNI/39-112),YLBA_ECOLI/55-136),Q9RV77_DEIRA/44-121),Q8G2H6_BRUSU/61-144,Q8UB12_AGRT5/53-136);
DTL 14.1225
RID 0.282896
RPH (((((((O48852_ARATH/57-136:1.00098,((Q9AV85_ORYSA/4-88:0.76165,((Q8LAH4_ARATH/19-102:0.19224,Q9M8Y6_ARATH/14-88:0.21321):0.18845,Q8LEK1_ARATH/59-133:0.12398):0.13173):0.13511,(Q9SV93_ARATH/59-136:0.44213,(Q8YWA1_ANASP/14-87:0.33421,Q9X0J6_THEMA/13-86:0.43558):0.13681):0.09603):0.08507):0.46050,(Q9I2I7_PSEAE/38-111:0.50615,(((((Q9HTP0_PSEAE/40-113:0.56277,O69827_STRCO/44-117:0.34677):0.14010,((Q8UFZ1_AGRT5/36-109:0.17227,Q92QQ8_RHIME/36-109:0.13084):0.16884,Q982W1_RHILO/37-110:0.12131):0.17495):0.16579,(Q8UAH4_AGRT5/39-113:0.11304,(Q987H8_RHILO/48-122:0.09659,Q92Y73_RHIME/39-113:0.20379):0.07344):0.44854):0.06014,(Q98FW1_RHILO/39-112:0.60359,Q9I081_PSEAE/38-111:0.43854):0.15330):0.18401,((Q9KZG3_STRCO/97-169:0.75836,Q98HB3_RHILO/42-116:0.44332):0.15132,(((Q98EK9_RHILO/38-111:0.26248,Q98EL0_RHILO/37-110:0.57499):0.09578,Q98EL1_RHILO/40-113:0.36264):0.35958,Q9HYI0_PSEAE/36-109:0.37769):0.22119):0.05044):0.22565):0.16474):0.00000,Q8UII6_AGRT5/67-140:0.78871):0.29066,(Q8Z3S2_SALTI/4-78:0.44597,Q9I1F7_PSEAE/42-117:0.47525):0.70310):0.00970,Q93NG7_ARTNI/39-112:0.95313):0.94411,(YLBA_ECOLI/55-136:1.37234,Q9RV77_DEIRA/44-121:0.75042):0.09026):0.33706,Q8G2H6_BRUSU/61-144:0.19464,Q8UB12_AGRT5/53-136:0.45706);
RTP (((((((O48852_ARATH/57-136,((Q9AV85_ORYSA/4-88,((Q8LAH4_ARATH/19-102,Q9M8Y6_ARATH/14-88),Q8LEK1_ARATH/59-133)),(Q9SV93_ARATH/59-136,(Q8YWA1_ANASP/14-87,Q9X0J6_THEMA/13-86)))),(Q9I2I7_PSEAE/38-111,(((((Q9HTP0_PSEAE/40-113,O69827_STRCO/44-117),((Q8UFZ1_AGRT5/36-109,Q92QQ8_RHIME/36-109),Q982W1_RHILO/37-110)),(Q8UAH4_AGRT5/39-113,(Q987H8_RHILO/48-122,Q92Y73_RHIME/39-113))),(Q98FW1_RHILO/39-112,Q9I081_PSEAE/38-111)),((Q9KZG3_STRCO/97-169,Q98HB3_RHILO/42-116),(((Q98EK9_RHILO/38-111,Q98EL0_RHILO/37-110),Q98EL1_RHILO/40-113),Q9HYI0_PSEAE/36-109))))),Q8UII6_AGRT5/67-140),(Q8Z3S2_SALTI/4-78,Q9I1F7_PSEAE/42-117)),Q93NG7_ARTNI/39-112),(YLBA_ECOLI/55-136,Q9RV77_DEIRA/44-121)),Q8G2H6_BRUSU/61-144,Q8UB12_AGRT5/53-136);
RTL 21.646
LNK O48852_ARATH/57-136:O48852:AC003974
LNK O69827_STRCO/44-117:O69827:AL939127
LNK Q8G2H6_BRUSU/61-144:Q8G2H6:AE014291
LNK Q8LAH4_ARATH/19-102:Q8LAH4:AY087808
LNK Q8LEK1_ARATH/59-133:Q8LEK1:AY085380
LNK Q8UAH4_AGRT5/39-113:Q8UAH4:AE009270
LNK Q8UB12_AGRT5/53-136:Q8UB12:AE009250
LNK Q8UFZ1_AGRT5/36-109:Q8UFZ1:AE009087
LNK Q8UII6_AGRT5/67-140:Q8UII6:AE009002
LNK Q8YWA1_ANASP/14-87:Q8YWA1:BA000019
LNK Q8Z3S2_SALTI/4-78:Q8Z3S2:AL627277
LNK Q92QQ8_RHIME/36-109:Q92QQ8:AL591786
LNK Q92Y73_RHIME/39-113:Q92Y73:AE007287
LNK Q93NG7_ARTNI/39-112:Q93NG7:AF373840
LNK Q982W1_RHILO/37-110:Q982W1:BA000012
LNK Q987H8_RHILO/48-122:Q987H8:BA000012
LNK Q98EK9_RHILO/38-111:Q98EK9:BA000012
LNK Q98EL0_RHILO/37-110:Q98EL0:BA000012
LNK Q98EL1_RHILO/40-113:Q98EL1:BA000012
LNK Q98FW1_RHILO/39-112:Q98FW1:BA000012
LNK Q98HB3_RHILO/42-116:Q98HB3:BA000012
LNK Q9AV85_ORYSA/4-88:Q9AV85:AC022457
LNK Q9HTP0_PSEAE/40-113:Q9HTP0:AE004944
LNK Q9HYI0_PSEAE/36-109:Q9HYI0:AE004763
LNK Q9I081_PSEAE/38-111:Q9I081:AE004704
LNK Q9I1F7_PSEAE/42-117:Q9I1F7:AE004657
LNK Q9I2I7_PSEAE/38-111:Q9I2I7:AE004617
LNK Q9KZG3_STRCO/97-169:Q9KZG3:AL939129
LNK Q9M8Y6_ARATH/14-88:Q9M8Y6:AC016829
LNK Q9RV77_DEIRA/44-121:Q9RV77:AE001964
LNK Q9SV93_ARATH/59-136:Q9SV93:AL049488
LNK Q9X0J6_THEMA/13-86:Q9X0J6:AE001769
LNK YLBA_ECOLI/55-136:P75713:U00096
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx...........xx....xxxx......xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx....xxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................xxxxxx............xxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxx
NAM Q9X0J6_THEMA/13-86
ASQ LKELSVEKWPIWEKEVSEFDWYYDT-NETC-.--YILEGKVEVT...........TE....DGKK......YVIEKGDLVTFPKGL.---.-RCRWKVLEP-VR....KHY
DSQ CTCAAGGAACTCAGCGTTGAGAAATGGCCCATCTGGGAAAAAGAGGTCAGCGAGTTCGATTGGTACTACGATACG---AACGAGACCTGC---...------TACATACTGGAAGGCAAGGTGGAAGTCACA.................................ACAGAG............GATGGAAAAAAG..................TACGTCATAGAGAAAGGTGATCTCGTCACCTTTCCGAAAGGTTTG...---------...---AGGTGCAGGTGGAAGGTTTTAGAGCCG---GTCAGA............AAGCACTAC
TRN 10010101100011010
NAM Q8YWA1_ANASP/14-87
ASQ LQKLGVFQWGLWQKEVSKFPWTYDT-QETC-.--YFLEGDVIVT...........PD....GGQP......VQMGKGDLVTFPVGM.---.-SCIWEIKSG-VK....KHY
DSQ CTCCAGAAGTTGGGTGTTTTCCAATGGGGACTTTGGCAAAAAGAGGTCTCAAAATTTCCTTGGACTTATGATACT---CAAGAAACTTGT---...------TACTTTTTAGAAGGTGATGTCATTGTTACG.................................CCTGAC............GGTGGACAACCA..................GTACAAATGGGTAAAGGCGATTTAGTAACCTTTCCGGTTGGAATG...---------...---TCCTGTATATGGGAAATTAAAAGCGGC---GTGAAA............AAACATTAT
TRN 10010101110011000
NAM Q9SV93_ARATH/59-136
ASQ LAQLGVASWPKWEGAPSKFPWEFKK-TETI-.--YFMEGKVKVN...........VDgydeEEET......FEIGKGDVVVFPKDM.---.-KVVWEITEA-VK....KQY
DSQ CTTGCTCAATTAGGCGTTGCCTCTTGGCCCAAGTGGGAAGGTGCTCCAAGCAAGTTTCCATGGGAGTTTAAGAAG---ACAGAGACAATA---...------TATTTCATGGAAGGGAAAGTGAAAGTGAAT.................................GTAGACggatacgacgaaGAAGAAGAAACC..................TTTGAGATAGGGAAAGGAGATGTTGTTGTTTTCCCTAAAGATATG...---------...---AAAGTTGTTTGGGAGATAACTGAAGCT---GTGAAG............AAGCAATAT
TRN 10010101110011010
NAM Q8LEK1_ARATH/59-133
ASQ LTQLGVRSWPKWGCPPSKFPWTYSA-KETC-.--YLLQGKVKVY...........PN....GSDEg.....VEIEAGDFVVFPKGM.---.-SCTWDVSVA-VD....KHY
DSQ CTAACCCAACTCGGTGTTCGTAGTTGGCCCAAGTGGGGTTGTCCTCCAAGCAAGTTTCCATGGACTTACAGTGCA---AAGGAGACTTGT---...------TATTTACTACAAGGTAAAGTGAAAGTGTAC.................................CCTAAT............GGATCCGATGAAggc...............GTAGAGATCGAAGCAGGCGACTTTGTTGTTTTCCCTAAAGGAATG...---------...---AGTTGCACTTGGGATGTCTCTGTTGCT---GTTGAC............AAACATTAC
TRN 11011101111011010
NAM Q9M8Y6_ARATH/14-88
ASQ LSDLGVMSWPKWSCQPGKYALVFEE-RETC-.--YLVKGKVKVY...........PK....GSSEf.....VEFGAGDLVTIPKGL.---.-SCTWDVSLF-ID....KHY
DSQ TTATCTGACCTTGGAGTCATGTCATGGCCTAAATGGTCTTGTCAGCCGGGGAAATATGCATTGGTATTTGAAGAA---AGAGAGACATGC---...------TATTTGGTGAAGGGAAAGGTGAAGGTGTAT.................................CCAAAA............GGGTCATCTGAGttt...............GTAGAGTTTGGTGCAGGAGACCTTGTGACCATCCCCAAGGGACTT...---------...---AGCTGCACTTGGGATGTATCACTTTTC---ATAGAC............AAACACTAC
TRN 10010101110011000
NAM Q8LAH4_ARATH/19-102
ASQ LDELKFKSWPKWGCSPGKYHLKYEA-EEIC-.--YILRGKVKVY...........PKpppsSSSDaevewcVEFGAGDIVTFPKGL.---.-SCTWDVSLS-VD....KHY
DSQ CTTGACGAACTAAAGTTCAAGTCATGGCCCAAGTGGGGATGTTCACCAGGGAAGTACCATTTGAAATATGAAGCA---GAAGAGATATGT---...------TACATTTTGAGGGGCAAAGTTAAGGTTTAC.................................CCTAAAccaccaccatcaTCATCGTCGGATgcagaagttgaatggtgtGTAGAGTTTGGGGCAGGTGATATTGTCACTTTTCCAAAGGGACTT...---------...---TCTTGTACTTGGGATGTATCTCTCTCT---GTTGAC............AAGCACTAC
TRN 10010101110011001
NAM Q9AV85_ORYSA/4-88
ASQ CGPRQQQVVGKWGGGPGRMALSYGA-RQTC-.--YIVRGKVTATataaasaaegsPE....NGRR......VEFGAGDIVVFPKGT.---.-RCTWHIAAA-VD....MHY
DSQ TGCGGTCCACGACAGCAGCAAGTCGTCGGAAAGTGGGGCGGTGGTCCGGGGAGGATGGCGCTGAGCTACGGCGCG---CGGCAGACGTGC---...------TACATCGTGAGAGGGAAGGTGACGGCGACGgcgacggcggcggcgtcggcggcggagggctcgCCGGAG............AATGGGCGGCGC..................GTCGAGTTCGGCGCCGGCGACATCGTCGTCTTCCCCAAGGGCACA...---------...---CGGTGCACCTGGCACATCGCCGCCGCC---GTGGAC............ATGCACTAC
TRN 10010101100011011
NAM O48852_ARATH/57-136
ASQ LEELGVSRWSVWKTGKCKLPWDWQV-DQLV-.--YIEQGEVRVV...........PE....GSKRy.....MQFLAGDLVRYPKWL.---.-EADLFFNAPYIErycfKAY
DSQ TTGGAGGAACTCGGGGTTTCGAGATGGTCAGTTTGGAAGACAGGGAAATGCAAATTGCCATGGGATTGGCAGGTG---GATCAGTTGGTT---...------TACATTGAACAAGGAGAGGTTCGAGTAGTT.................................CCCGAA............GGAAGCAAGAGGtat...............ATGCAGTTTTTAGCTGGAGATCTTGTTCGGTATCCGAAATGGTTG...---------...---GAAGCTGATCTTTTCTTTAACGCTCCTTATATTGAGcggtattgtttcAAGGCCTAT
TRN 10010101110011000
NAM Q8UII6_AGRT5/67-140
ASQ RSGDRASSTAMWDCTAGEFRWFFGW-DETV-.--YILEGEVHVT...........AE....DGSV......SILRVGDVAYFRAGT.---.-WATWRVDDY-VR....KVA
DSQ AGAAGTGGCGACCGTGCCTCCAGCACAGCCATGTGGGATTGCACGGCCGGCGAATTCCGCTGGTTTTTCGGCTGG---GATGAAACCGTC---...------TATATTCTGGAAGGCGAAGTGCATGTGACG.................................GCCGAA............GACGGTTCGGTC..................AGCATCCTCAGGGTGGGGGACGTCGCCTATTTCCGGGCTGGAACC...---------...---TGGGCCACGTGGCGGGTGGACGACTAT---GTCCGC............AAGGTCGCC
TRN 10010101100011011
NAM Q9I2I7_PSEAE/38-111
ASQ PLADGNGVTGIWECTPGRFRRQVEQ-AEYS-.--YIVSGEGRFT...........PD....EGQA......VEFRAGDALYFAAAT.---.-QGTWDIRQT-VR....KTY
DSQ CCGCTCGCCGACGGCAACGGCGTGACCGGCATCTGGGAATGCACCCCGGGGCGCTTCCGCCGACAGGTCGAGCAG---GCCGAGTACAGC---...------TACATCGTCAGCGGTGAAGGTCGCTTCACC.................................CCCGAC............GAAGGCCAGGCC..................GTGGAGTTTCGCGCCGGCGACGCGCTCTATTTCGCCGCTGCCACC...---------...---CAGGGCACCTGGGACATCCGCCAGACC---GTGCGC............AAGACCTAC
TRN 11011111111111111
NAM Q98HB3_RHILO/42-116
ASQ QSPDGTVDIGIWECTPGRFTADRTGSSEIC-.--HIISGRVEVS...........RA....DGEA......RELGPGDLLVLPQGW.---.-KGEWRIRET-TR....KLY
DSQ CAATCGCCGGACGGGACCGTCGATATCGGCATCTGGGAGTGTACACCTGGCCGCTTCACCGCCGACCGCACGGGTTCGTCGGAGATTTGC---...------CATATCATTTCGGGGCGGGTCGAGGTGAGC.................................CGCGCC............GACGGCGAGGCG..................CGCGAACTGGGGCCGGGCGACCTTCTCGTGCTGCCGCAGGGTTGG...---------...---AAGGGCGAATGGCGCATCCGGGAAACC---ACGCGC............AAGCTCTAC
TRN 11011111101111111
NAM Q9HYI0_PSEAE/36-109
ASQ VERTDQVETGIWECTPGRWRRQIVE-QEFC-.--HFLQGRCTFT...........PD....GGET......IRIEAGDALLLPENS.---.-LGVWDVQET-VR....KSY
DSQ GTGGAGCGCACCGACCAGGTGGAAACCGGCATCTGGGAATGCACCCCCGGACGCTGGCGGCGGCAGATCGTCGAG---CAGGAGTTCTGC---...------CACTTCCTGCAAGGCCGCTGCACCTTCACC.................................CCGGAC............GGCGGCGAGACC..................ATCCGCATCGAGGCCGGCGATGCCCTGCTGCTGCCGGAGAACAGT...---------...---CTTGGCGTGTGGGATGTGCAGGAAACC---GTGCGC............AAGAGCTAC
TRN 11011111101111111
NAM Q92Y73_RHIME/39-113
ASQ VARGEMIQTGVWEASPGETRSVKGETFEFC-.--HILSGVVELT...........PE....NGKP......VVYKSGDSFVMKPGF.---.-VGIWKTIET-VR....KIY
DSQ GTCGCACGCGGGGAAATGATCCAAACCGGCGTCTGGGAAGCGTCCCCCGGCGAGACGCGCTCGGTCAAGGGGGAGACCTTCGAGTTCTGC---...------CATATTCTTTCCGGAGTCGTCGAACTCACG.................................CCGGAG............AACGGGAAGCCG..................GTCGTCTACAAGAGCGGCGACAGCTTCGTCATGAAGCCGGGCTTC...---------...---GTCGGCATCTGGAAGACAATCGAGACG---GTCCGC............AAGATCTAC
TRN 11011111111111111
NAM Q987H8_RHILO/48-122
ASQ TAKGDLVHTGVWEATPGETRSIKGETFEFC-.--HILTGVIEIT...........PD....GGEA......VTYRAGDSFVMKPGF.---.-TGVWKTIET-VR....KIY
DSQ ACGGCCAAGGGCGATCTCGTCCATACCGGCGTCTGGGAAGCGACGCCCGGCGAGACGCGCTCGATCAAGGGGGAGACTTTCGAGTTCTGC---...------CATATCCTCACCGGCGTGATCGAGATCACG.................................CCCGAT............GGCGGCGAGGCG..................GTGACCTACCGCGCCGGCGACAGTTTCGTGATGAAGCCCGGCTTC...---------...---ACCGGTGTCTGGAAAACCATCGAAACG---GTGCGC............AAGATCTAC
TRN 11011101111011011
NAM Q8UAH4_AGRT5/39-113
ASQ EARDGTVKTGIFEATPGANRSIKGETFEFC-.--HIVSGVIEIT...........PE....GGEP......VRYTAGDSFVMKPGF.---.-VGVWKTIET-VR....KIY
DSQ GAGGCCCGTGACGGCACCGTAAAAACGGGCATTTTTGAAGCAACGCCCGGTGCAAACCGCTCTATCAAAGGTGAGACCTTCGAGTTTTGC---...------CACATCGTTTCAGGCGTGATCGAAATCACC.................................CCCGAA............GGCGGCGAACCG..................GTTCGTTACACGGCGGGCGACAGCTTCGTCATGAAGCCGGGTTTC...---------...---GTCGGTGTGTGGAAGACCATCGAGACC---GTGCGC............AAGATCTAC
TRN 11111101111011001
NAM Q9I081_PSEAE/38-111
ASQ ASADGSKLMGTWICTPGKWEVNYER-WEFC-.--HFLDGYCIIT...........PE....GEQP......VHLRAGDVFVIEPGL.---.-RGTWEVVET-VR....KYF
DSQ GCCTCGGCGGACGGCAGCAAGCTGATGGGCACCTGGATCTGCACGCCGGGCAAGTGGGAGGTGAACTACGAACGC---TGGGAGTTCTGC---...------CACTTCCTCGACGGCTACTGCATCATCACC.................................CCGGAA............GGCGAGCAACCG..................GTGCACCTGAGGGCGGGCGACGTGTTCGTCATCGAGCCGGGCCTG...---------...---CGTGGTACCTGGGAGGTAGTGGAGACG---GTGCGC............AAGTACTTC
TRN 10010101100011011
NAM Q982W1_RHILO/37-110
ASQ EERDGGLYAGIWESTPGKWRIVYDE-WEFC-.--HILFGVSVIA...........ED....EGEA......RTVKAGDSFVLRPGF.---.-KGSWEVLET-TR....KEY
DSQ GAGGAGCGGGACGGCGGCCTCTATGCCGGCATCTGGGAATCGACCCCCGGCAAATGGCGCATCGTCTATGATGAA---TGGGAATTCTGT---...------CACATCCTGTTCGGCGTTTCGGTGATCGCG.................................GAAGAC............GAGGGCGAAGCG..................CGCACCGTCAAGGCCGGCGACAGTTTCGTGCTGAGGCCGGGCTTC...---------...---AAGGGCAGCTGGGAAGTGCTTGAAACC---ACCCGC............AAGGAGTAT
TRN 10010101100011011
NAM Q92QQ8_RHIME/36-109
ASQ FEEAGGLYAGIWEATPGKWRIVYDE-WEYF-.--HILSGHSIVT...........EE....GGVP......LHLRAGDSLVLRPGF.---.-KGTWEVVET-TR....KDY
DSQ TTCGAGGAGGCCGGCGGGCTCTATGCGGGCATATGGGAGGCCACGCCCGGCAAATGGCGCATCGTCTATGACGAG---TGGGAATATTTC---...------CACATCCTCTCCGGTCATTCGATCGTGACC.................................GAAGAG............GGCGGGGTACCC..................CTTCATCTCAGAGCCGGCGACAGCCTGGTGCTGAGACCCGGCTTC...---------...---AAGGGAACCTGGGAAGTCGTTGAAACG---ACTCGC............AAGGACTAC
TRN 10010101100011011
NAM Q8UFZ1_AGRT5/36-109
ASQ EEASGGIYAGIWQSTPGKWRVVYDE-WEYF-.--NILEGHSILT...........ED....GGAP......RDLRPGDRLVLRPGF.---.-TGTWEVLET-TR....KDY
DSQ GAAGAGGCTTCCGGTGGTATCTATGCCGGCATCTGGCAGTCCACGCCTGGAAAATGGCGGGTGGTCTATGATGAA---TGGGAGTATTTC---...------AACATTCTCGAAGGCCATTCCATCCTGACC.................................GAAGAC............GGCGGCGCACCG..................CGCGATCTGAGGCCGGGTGACCGCTTGGTCCTGCGCCCGGGCTTC...---------...---ACAGGCACCTGGGAAGTTTTGGAAACC---ACGCGG............AAGGATTAC
TRN 10010101100011011
NAM O69827_STRCO/44-117
ASQ TSPDGAFTSGIWESTPGKFRAVYEE-DEFY-.--HMLHGRVVIA...........DD....DGNA......RTFVPGDTIVVPAGF.---.-TGTWEVLEP-TK....KFY
DSQ ACCAGCCCCGACGGGGCCTTCACCTCGGGCATCTGGGAGAGCACCCCGGGCAAGTTCCGCGCGGTGTACGAGGAG---GACGAGTTCTAC---...------CACATGCTCCACGGCCGGGTGGTCATCGCC.................................GACGAC............GACGGCAACGCC..................CGCACCTTCGTCCCCGGCGACACCATCGTCGTCCCCGCCGGATTC...---------...---ACCGGCACCTGGGAGGTCCTGGAGCCC---ACCAAG............AAGTTCTAC
TRN 11011111101111111
NAM Q9HTP0_PSEAE/40-113
ASQ GSPCGQFNAGIWEGAVGQWTVNYTE-HEYC-.--EIIQGVSVLR...........DR....HGNA......KTVRAGDRFVIPAGF.---.-QGTWEVLEA-CR....KVY
DSQ GGCAGCCCCTGCGGGCAGTTCAACGCCGGTATCTGGGAAGGCGCCGTGGGCCAGTGGACGGTGAACTACACCGAA---CACGAGTACTGC---...------GAGATCATCCAGGGCGTCTCGGTGCTGCGC.................................GACCGG............CACGGCAACGCC..................AAGACCGTGCGCGCCGGCGACCGCTTCGTGATCCCTGCCGGCTTC...---------...---CAGGGCACCTGGGAAGTGCTCGAAGCC---TGTCGC............AAGGTGTAT
TRN 11011111101111111
NAM Q98FW1_RHILO/39-112
ASQ TTEDGKVMSGTWRASPGTYHATYTD-YEFV-.--HMIAGRIIIT...........PD....GGTP......VEVGPGDAFVVEADF.---.-KGTWKIIEP-VT....KHF
DSQ ACGACGGAGGACGGCAAGGTGATGTCGGGAACGTGGCGGGCGTCGCCCGGCACCTATCACGCGACCTACACCGAC---TATGAGTTCGTG---...------CACATGATCGCCGGCCGCATCATCATCACG.................................CCCGAC............GGCGGCACACCG..................GTCGAAGTCGGCCCTGGCGATGCTTTCGTGGTGGAAGCCGATTTC...---------...---AAGGGAACCTGGAAGATCATCGAGCCG---GTAACC............AAGCATTTC
TRN 11111111111111111
NAM Q9KZG3_STRCO/97-169
ASQ ESPDGRRVRGVWQITPGV--VTDTEADEMF-.--VVLSGSATIE...........VA....GGPT......LTVGPGDLAVLREGD.---.-RTTWTVHET-LR....KAY
DSQ GAGTCGCCGGACGGCCGCCGGGTGCGCGGGGTCTGGCAGATCACCCCCGGCGTG------GTCACCGACACGGAGGCGGACGAGATGTTC---...------GTCGTGCTCAGCGGCTCGGCCACCATCGAG.................................GTGGCG............GGCGGTCCGACC..................CTCACGGTCGGACCGGGCGACCTGGCCGTGCTGCGCGAGGGCGAC...---------...---CGTACGACGTGGACGGTGCACGAGACG---CTGCGC............AAGGCGTAC
TRN 11011111101111111
NAM Q98EL0_RHILO/37-110
ASQ QNPDGSSECGLWSCTPGTRKVTFAA-DEFC-.--HFLSGHGSYV...........HD....NGEQ......IPVEAGTLVFFPAGW.---.-TGISIITQT-LT....KAF
DSQ CAGAACCCGGACGGATCGAGTGAATGCGGCCTGTGGTCGTGCACGCCGGGCACCCGCAAGGTCACCTTCGCCGCC---GACGAGTTCTGT---...------CATTTCCTGTCGGGTCACGGCAGCTATGTC.................................CATGAC............AATGGCGAACAG..................ATTCCGGTCGAGGCCGGCACGCTGGTGTTCTTTCCCGCCGGCTGG...---------...---ACCGGCATCTCCATCATCACGCAAACG---CTGACC............AAGGCCTTC
TRN 11011111101111111
NAM Q98EL1_RHILO/40-113
ASQ KGPNNQPESGIWVCTPGRWRLSIPR-DELC-.--HFVAGRATYR...........SD....VGEV......IEVSAGTVVMFPAGW.---.-TGECTVHET-MR....NVY
DSQ AAGGGACCCAACAACCAGCCGGAATCCGGCATCTGGGTCTGCACGCCGGGCCGCTGGCGGCTCTCGATCCCGCGC---GATGAATTGTGC---...------CATTTCGTCGCCGGCCGCGCGACCTACCGC.................................TCGGAT............GTCGGCGAGGTG..................ATAGAAGTCTCGGCCGGGACCGTGGTCATGTTCCCCGCCGGCTGG...---------...---ACGGGCGAGTGCACGGTGCATGAGACC---ATGCGC............AACGTCTAC
TRN 10010111110111011
NAM Q98EK9_RHILO/38-111
ASQ KGPEGRSECGLWVCTPGKWHCHVTR-DEFC-.--HFLEGRCTYV...........HE....SGEV......IEIEPDTAAFFPQDW.---.-KGVCTVHET-IK....KVY
DSQ AAAGGACCGGAAGGTCGTTCCGAATGCGGCCTGTGGGTCTGCACCCCCGGCAAATGGCACTGCCACGTCACCCGC---GACGAGTTCTGC---...------CACTTCCTCGAAGGCCGCTGCACCTATGTG.................................CACGAA............TCGGGCGAAGTG..................ATCGAAATCGAGCCGGACACGGCGGCCTTCTTCCCGCAGGACTGG...---------...---AAGGGCGTCTGCACTGTCCATGAGACC---ATCAAG............AAGGTCTAC
TRN 11011101101011011
NAM Q93NG7_ARTNI/39-112
ASQ RTSSPQFGTGIFTSQPSTTTYELTD-NEII-.--YVVEGSATLT...........LA....SQEP......VSVTAGDLVFLPKGH.---.-TSTWEFHEP-FK....EIW
DSQ CGCACTTCCTCTCCCCAGTTCGGCACGGGTATCTTCACTTCGCAGCCGAGCACAACAACCTATGAACTCACTGAC---AACGAGATTATC---...------TACGTTGTCGAAGGCTCAGCAACGCTCACA.................................CTTGCA............TCCCAAGAGCCG..................GTTTCCGTGACTGCCGGCGATTTGGTATTTCTGCCGAAGGGGCAC...---------...---ACATCTACCTGGGAGTTTCACGAGCCA---TTCAAG............GAAATCTGG
TRN 11011111101111101
NAM Q9I1F7_PSEAE/42-117
ASQ GAPTDPVSAAYFGTTAGKFRMTYPF-SEQA-.--TVVSGEVRLT...........DEs...TGQS......TLYKAGDSWFVSKGT.---.-PVLWEVADGGFV....KHY
DSQ GGAGCCCCCACCGACCCGGTCAGCGCCGCCTACTTCGGCACCACCGCCGGCAAGTTCCGCATGACCTATCCGTTC---AGCGAACAGGCC---...------ACGGTGGTCAGCGGCGAGGTCCGCCTCACC.................................GACGAGtcc.........ACCGGCCAGAGC..................ACGCTCTACAAGGCCGGCGACAGCTGGTTCGTCAGCAAGGGCACC...---------...---CCGGTGCTCTGGGAGGTTGCCGACGGCGGCTTCGTC............AAGCACTAC
TRN 11011111111111111
NAM Q8Z3S2_SALTI/4-78
ASQ GKPEDVFTCGLFSSTRGGFTMIYPF-TEHA-.--TVLEGEVELT...........VV....GQEP......IRFSPGDSWFVEQGT.---.-EVAWKVLTPRFV....KHY
DSQ GGTAAACCTGAGGACGTATTTACCTGTGGACTGTTTTCATCGACCCGCGGCGGTTTCACTATGATTTATCCCTTT---ACCGAGCACGCA---...------ACCGTGCTGGAAGGGGAAGTGGAACTCACT.................................GTTGTG............GGTCAGGAACCG..................ATACGTTTTTCACCGGGCGATAGTTGGTTTGTTGAACAGGGAACC...---------...---GAAGTGGCATGGAAAGTTTTAACGCCCCGTTTTGTA............AAACATTAT
TRN 10010101100011000
NAM Q9RV77_DEIRA/44-121
ASQ VGLGARFVQFTAEMPAGAQATESVY-QRFA-.--FVLSGEVDVA...........V-....GGET......RTLREYDYVYLPAGEkHML.-TAKTDARVSVFE....KPY
DSQ GTGGGCCTGGGGGCGCGCTTCGTGCAGTTCACGGCGGAAATGCCCGCTGGCGCGCAGGCCACCGAGTCGGTGTAT---CAGCGCTTCGCC---...------TTCGTGCTCTCGGGTGAAGTGGACGTCGCG.................................GTC---............GGCGGCGAAACC..................CGCACCCTGCGCGAGTATGACTACGTCTACCTGCCCGCCGGCGAGaagCACATGCTG...---ACGGCGAAAACCGACGCCCGCGTGTCCGTCTTCGAG............AAGCCGTAC
TRN 11011101101011011
NAM Q8UB12_AGRT5/53-136
ASQ TGFSETFAQYIVEVKPGGGSERPEP-DERAEaAIFVVEGEMTVV...........F-....DGAQ......HALREGSFAFLPAGAgWQVkNSSKAPVKFHWVR....KVF
DSQ ACCGGTTTTTCCGAGACTTTCGCGCAATATATCGTTGAGGTGAAGCCCGGTGGTGGCAGTGAGCGGCCGGAGCCG---GACGAAAGGGCTGAAgccGCAATCTTCGTCGTGGAAGGCGAAATGACCGTGGTG.................................TTC---............GACGGCGCGCAG..................CATGCCCTGCGGGAGGGTTCGTTTGCCTTCCTGCCGGCCGGCGCAggcTGGCAGGTGaagAATTCCAGTAAGGCGCCCGTCAAGTTCCACTGGGTCCGC............AAGGTATTC
TRN 10010101100011011
NAM Q8G2H6_BRUSU/61-144
ASQ SGFAETFSQYIMEVQPGGGSDRAEL-DEGAEgVLFVVEGEVSVT...........V-....AGKT......HRLDEGGYAYLPPKSgWRLrNEGATTARFHWIR....KAY
DSQ TCGGGCTTCGCCGAGACTTTTTCGCAATATATCATGGAAGTGCAGCCGGGCGGCGGCAGTGATCGTGCCGAGCTG---GATGAAGGCGCGGAAggcGTGCTTTTCGTGGTGGAAGGCGAAGTGAGCGTGACG.................................GTG---............GCGGGCAAAACC..................CACAGGCTGGACGAAGGCGGCTATGCCTATCTGCCGCCGAAAAGCggcTGGCGGCTGcgcAATGAGGGGGCCACGACAGCGCGCTTCCACTGGATACGC............AAGGCCTAT
TRN 10010101100011011
NAM YLBA_ECOLI/55-136
ASQ LGASFVDYLVTLHQNGGNQQGFGGEGIETF-.-LYVISGNITAK...........A-....EGKT......FALSEGGYLYCPPGSlMTFvNAQAEDSQIFLYK....RRY
DSQ CTGGGTGCCTCTTTTGTTGATTATCTGGTCACACTGCATCAAAACGGTGGCAACCAACAGGGCTTCGGTGGCGAAGGCATTGAAACGTTC---...---CTGTATGTGATCTCTGGAAATATCACTGCCAAA.................................GCC---............GAAGGCAAAACA..................TTTGCCTTAAGCGAAGGTGGCTATCTTTATTGCCCGCCAGGCTCCttaATGACGTTTgttAACGCCCAGGCCGAAGACAGCCAAATCTTTTTATATAAG............CGCCGCTAT
TRN 11011101101011010
//