EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF05641 - Agenet)
FAM PF05641
PID Agenet
DES Agenet domain
IPR IPR008395
ANO 35
ALN 96
AID 0.268773
APH ((((((((Q8RXR3_ARATH/8-83:0.41182,Q9FMZ7_ARATH/32-101:0.57461):0.99073,((Q8S0V2_ORYSA/90-163:0.87829,(Q9LMI5_ARATH/3-71:0.42585,Q9LUZ5_ARATH/26-110:0.95962):0.18356):0.21744,(((Q9C8Z3_ARATH/333-399:0.36650,(Q9ZPZ3_ARATH/219-285:0.41510,Q9ZPZ3_ARATH/378-444:0.40579):0.21661):0.20248,Q9C8Z3_ARATH/169-236:0.66544):0.09801,((((((O22897_ARATH/150-221:0.16424,Q9FZD9_ARATH/154-222:0.36726):0.06640,Q9ZVT1_ARATH/150-221:0.25376):0.15270,(Q9FFA0_ARATH/165-234:0.33438,(Q9FFA2_ARATH/2-74:0.33983,Q9FFA3_ARATH/19-88:0.09129):0.02674):0.36539):0.15426,Q9LPZ2_ARATH/152-213:0.32796):0.23193,Q9M1P4_ARATH/161-226:0.85586):0.43878,FXR1_CRIGR/59-120:1.51174):0.14424):0.08618):0.00000):0.14478,Q9ZPZ3_ARATH/14-86:0.71244):0.04731,((Q8W109_ARATH/381-462:0.81971,Q8L7Q0_ARATH/363-446:0.43676):0.44192,(Q9FZD9_ARATH/8-77:0.21049,(O22897_ARATH/5-74:0.13692,((Q9M1P4_ARATH/13-85:0.54378,(Q9ZVT1_ARATH/3-74:0.39787,Q9FFA0_ARATH/12-78:0.90021):0.03477):0.18532,Q9LPZ2_ARATH/7-76:0.39252):0.06562):0.09806):0.49235):0.25023):0.18722,(Q9C8Z3_ARATH/7-75:1.13823,((O23575_ARATH/490-562:0.00046,O23576_ARATH/1601-1680:0.40598):0.36663,Q8SB96_ORYSA/1554-1624:0.61527):0.30386):0.24686):0.10780,Q9C8Z3_ARATH/79-136:1.57549):0.62128,Q8LES5_ARATH/3-61:0.46104):0.24043,Q9SLA4_ARATH/3-67:0.13801,Q9SUU8_ARATH/3-67:0.16917);
ATP ((((((((Q8RXR3_ARATH/8-83,Q9FMZ7_ARATH/32-101),((Q8S0V2_ORYSA/90-163,(Q9LMI5_ARATH/3-71,Q9LUZ5_ARATH/26-110)),(((Q9C8Z3_ARATH/333-399,(Q9ZPZ3_ARATH/219-285,Q9ZPZ3_ARATH/378-444)),Q9C8Z3_ARATH/169-236),((((((O22897_ARATH/150-221,Q9FZD9_ARATH/154-222),Q9ZVT1_ARATH/150-221),(Q9FFA0_ARATH/165-234,(Q9FFA2_ARATH/2-74,Q9FFA3_ARATH/19-88))),Q9LPZ2_ARATH/152-213),Q9M1P4_ARATH/161-226),FXR1_CRIGR/59-120)))),Q9ZPZ3_ARATH/14-86),((Q8W109_ARATH/381-462,Q8L7Q0_ARATH/363-446),(Q9FZD9_ARATH/8-77,(O22897_ARATH/5-74,((Q9M1P4_ARATH/13-85,(Q9ZVT1_ARATH/3-74,Q9FFA0_ARATH/12-78)),Q9LPZ2_ARATH/7-76))))),(Q9C8Z3_ARATH/7-75,((O23575_ARATH/490-562,O23576_ARATH/1601-1680),Q8SB96_ORYSA/1554-1624))),Q9C8Z3_ARATH/79-136),Q8LES5_ARATH/3-61),Q9SLA4_ARATH/3-67,Q9SUU8_ARATH/3-67);
ATL 25.7954
DNO 34
DLN 288
DID 0.412238
DPH ((FXR1_CRIGR/59-120:0.63927,(((((((((Q9FFA3_ARATH/19-88:0.09505,Q9FFA0_ARATH/165-234:0.14442):0.00525,Q9FFA2_ARATH/2-74:0.19907):0.17717,(Q9ZVT1_ARATH/150-221:0.16543,(Q9FZD9_ARATH/154-222:0.15090,O22897_ARATH/150-221:0.09292):0.06842):0.07060):0.08443,Q9LPZ2_ARATH/152-213:0.24968):0.31593,Q9M1P4_ARATH/161-226:0.33978):0.16259,Q9C8Z3_ARATH/7-75:0.81676):0.13725,(((Q9C8Z3_ARATH/333-399:0.31641,(Q9ZPZ3_ARATH/378-444:0.24037,Q9ZPZ3_ARATH/219-285:0.26783):0.12080):0.12837,Q9C8Z3_ARATH/169-236:0.35757):0.11989,(Q9LMI5_ARATH/3-71:0.40257,Q9LUZ5_ARATH/26-110:0.74371):0.14294):0.12962):0.09597,(((Q8SB96_ORYSA/1554-1624:0.31276,(O23576_ARATH/1601-1680:0.26697,O23575_ARATH/490-562:0.05821):0.33836):0.23601,(((Q9M1P4_ARATH/13-85:0.25151,Q9FFA0_ARATH/12-78:0.46769):0.03592,(((Q9FZD9_ARATH/8-77:0.21677,O22897_ARATH/5-74:0.15963):0.00378,Q9LPZ2_ARATH/7-76:0.26105):0.07565,Q9ZVT1_ARATH/3-74:0.33931):0.06368):0.30012,(Q8L7Q0_ARATH/363-446:0.41955,Q8W109_ARATH/381-462:0.54178):0.12589):0.12051):0.04877,Q9ZPZ3_ARATH/14-86:0.58881):0.08280):0.03490,(Q9FMZ7_ARATH/32-101:0.28041,Q8RXR3_ARATH/8-83:0.31390):0.43314):0.18556):0.12587,((Q9SUU8_ARATH/3-67:0.09461,Q9SLA4_ARATH/3-67:0.11940):0.10251,Q8LES5_ARATH/3-61:0.33001):0.31409,Q9C8Z3_ARATH/79-136:0.57102);
DTP ((FXR1_CRIGR/59-120,(((((((((Q9FFA3_ARATH/19-88,Q9FFA0_ARATH/165-234),Q9FFA2_ARATH/2-74),(Q9ZVT1_ARATH/150-221,(Q9FZD9_ARATH/154-222,O22897_ARATH/150-221))),Q9LPZ2_ARATH/152-213),Q9M1P4_ARATH/161-226),Q9C8Z3_ARATH/7-75),(((Q9C8Z3_ARATH/333-399,(Q9ZPZ3_ARATH/378-444,Q9ZPZ3_ARATH/219-285)),Q9C8Z3_ARATH/169-236),(Q9LMI5_ARATH/3-71,Q9LUZ5_ARATH/26-110))),(((Q8SB96_ORYSA/1554-1624,(O23576_ARATH/1601-1680,O23575_ARATH/490-562)),(((Q9M1P4_ARATH/13-85,Q9FFA0_ARATH/12-78),(((Q9FZD9_ARATH/8-77,O22897_ARATH/5-74),Q9LPZ2_ARATH/7-76),Q9ZVT1_ARATH/3-74)),(Q8L7Q0_ARATH/363-446,Q8W109_ARATH/381-462))),Q9ZPZ3_ARATH/14-86)),(Q9FMZ7_ARATH/32-101,Q8RXR3_ARATH/8-83))),((Q9SUU8_ARATH/3-67,Q9SLA4_ARATH/3-67),Q8LES5_ARATH/3-61),Q9C8Z3_ARATH/79-136);
DTL 15.2019
RID 0.269032
RPH (((((((Q9C8Z3_ARATH/79-136:1.57023,(Q8RXR3_ARATH/8-83:0.41238,Q9FMZ7_ARATH/32-101:0.57920):0.99027):0.04704,((Q9LMI5_ARATH/3-71:0.45900,Q9LUZ5_ARATH/26-110:0.89038):0.27200,((Q9C8Z3_ARATH/7-75:1.08638,FXR1_CRIGR/59-120:1.26186):0.18063,(((((O22897_ARATH/150-221:0.16473,Q9FZD9_ARATH/154-222:0.36918):0.06664,Q9ZVT1_ARATH/150-221:0.25521):0.15369,(Q9FFA0_ARATH/165-234:0.33723,(Q9FFA2_ARATH/2-74:0.34214,Q9FFA3_ARATH/19-88:0.09189):0.02662):0.36486):0.17629,Q9LPZ2_ARATH/152-213:0.31009):0.24727,Q9M1P4_ARATH/161-226:0.88348):0.48299):0.18477):0.05583):0.09371,((Q9C8Z3_ARATH/333-399:0.32911,(Q9ZPZ3_ARATH/219-285:0.41308,Q9ZPZ3_ARATH/378-444:0.40880):0.26480):0.22456,Q9C8Z3_ARATH/169-236:0.63770):0.10679):0.10554,Q9ZPZ3_ARATH/14-86:0.76611):0.15342,(((Q8W109_ARATH/381-462:0.82666,Q8L7Q0_ARATH/363-446:0.43672):0.32321,((O23575_ARATH/490-562:0.00000,O23576_ARATH/1601-1680:0.40978):0.41658,Q8SB96_ORYSA/1554-1624:0.59258):0.50660):0.10324,((((Q9ZVT1_ARATH/3-74:0.40501,(Q9FFA0_ARATH/12-78:0.87200,Q9M1P4_ARATH/13-85:0.54018):0.02517):0.20486,Q9FZD9_ARATH/8-77:0.22921):0.08319,O22897_ARATH/5-74:0.14544):0.05602,Q9LPZ2_ARATH/7-76:0.38345):0.58854):0.17447):0.82940,Q8LES5_ARATH/3-61:0.50068):0.20065,Q9SLA4_ARATH/3-67:0.13812,Q9SUU8_ARATH/3-67:0.16970);
RTP (((((((Q9C8Z3_ARATH/79-136,(Q8RXR3_ARATH/8-83,Q9FMZ7_ARATH/32-101)),((Q9LMI5_ARATH/3-71,Q9LUZ5_ARATH/26-110),((Q9C8Z3_ARATH/7-75,FXR1_CRIGR/59-120),(((((O22897_ARATH/150-221,Q9FZD9_ARATH/154-222),Q9ZVT1_ARATH/150-221),(Q9FFA0_ARATH/165-234,(Q9FFA2_ARATH/2-74,Q9FFA3_ARATH/19-88))),Q9LPZ2_ARATH/152-213),Q9M1P4_ARATH/161-226)))),((Q9C8Z3_ARATH/333-399,(Q9ZPZ3_ARATH/219-285,Q9ZPZ3_ARATH/378-444)),Q9C8Z3_ARATH/169-236)),Q9ZPZ3_ARATH/14-86),(((Q8W109_ARATH/381-462,Q8L7Q0_ARATH/363-446),((O23575_ARATH/490-562,O23576_ARATH/1601-1680),Q8SB96_ORYSA/1554-1624)),((((Q9ZVT1_ARATH/3-74,(Q9FFA0_ARATH/12-78,Q9M1P4_ARATH/13-85)),Q9FZD9_ARATH/8-77),O22897_ARATH/5-74),Q9LPZ2_ARATH/7-76))),Q8LES5_ARATH/3-61),Q9SLA4_ARATH/3-67,Q9SUU8_ARATH/3-67);
RTL 25.0611
LNK FXR1_CRIGR/59-120:O70523:Y12837
LNK O22897_ARATH/150-221:O22897:AC002337
LNK O22897_ARATH/5-74:O22897:AC002337
LNK O23575_ARATH/490-562:O23575:AJ222646
LNK O23576_ARATH/1601-1680:O23576:Z97343
LNK Q8L7Q0_ARATH/363-446:Q8L7Q0:AY128327
LNK Q8LES5_ARATH/3-61:Q8LES5:AY085260
LNK Q8RXR3_ARATH/8-83:Q8RXR3:AY080721
LNK Q8S0V2_ORYSA/90-163:Q8S0V2:
LNK Q8SB96_ORYSA/1554-1624:Q8SB96:AC079874
LNK Q8W109_ARATH/381-462:Q8W109:AF462815
LNK Q9C8Z3_ARATH/169-236:Q9C8Z3:AC020580
LNK Q9C8Z3_ARATH/333-399:Q9C8Z3:AC020580
LNK Q9C8Z3_ARATH/7-75:Q9C8Z3:AC020580
LNK Q9C8Z3_ARATH/79-136:Q9C8Z3:AC020580
LNK Q9FFA0_ARATH/12-78:Q9FFA0:AB005244
LNK Q9FFA0_ARATH/165-234:Q9FFA0:AB005244
LNK Q9FFA2_ARATH/2-74:Q9FFA2:AB005244
LNK Q9FFA3_ARATH/19-88:Q9FFA3:AB005244
LNK Q9FMZ7_ARATH/32-101:Q9FMZ7:AB007647
LNK Q9FZD9_ARATH/154-222:Q9FZD9:AC013427
LNK Q9FZD9_ARATH/8-77:Q9FZD9:AC013427
LNK Q9LMI5_ARATH/3-71:Q9LMI5:AC068143
LNK Q9LPZ2_ARATH/152-213:Q9LPZ2:AC011661
LNK Q9LPZ2_ARATH/7-76:Q9LPZ2:AC011661
LNK Q9LUZ5_ARATH/26-110:Q9LUZ5:AB020755
LNK Q9M1P4_ARATH/13-85:Q9M1P4:AL138651
LNK Q9M1P4_ARATH/161-226:Q9M1P4:AL138651
LNK Q9SLA4_ARATH/3-67:Q9SLA4:AC006053
LNK Q9SUU8_ARATH/3-67:Q9SUU8:AL034567
LNK Q9ZPZ3_ARATH/14-86:Q9ZPZ3:AC006416
LNK Q9ZPZ3_ARATH/219-285:Q9ZPZ3:AC006416
LNK Q9ZPZ3_ARATH/378-444:Q9ZPZ3:AC006416
LNK Q9ZVT1_ARATH/150-221:Q9ZVT1:AC005278
LNK Q9ZVT1_ARATH/3-74:Q9ZVT1:AC005278
AMK xxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxxx.x..xxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q9C8Z3_ARATH/79-136
ASQ FKADDEVDVFRDS---..EGCWVRGNVTTVLEDS---.-RYIVEF----------------........KGENRPEIEVDQFNL.-..RLHREWLD
DSQ TTCAAAGCTGACGATGAGGTCGATGTCTTCAGAGATAGC---------......GAAGGTTGCTGGGTTAGAGGCAATGTTACGACCGTACTTGAAGATTCA---------...---AGGTACATTGTGGAGTTT------------------------------------------------........................AAAGGGGAAAATCGTCCAGAAATAGAGGTTGATCAGTTCAATTTG...---......AGGCTTCATCGTGAATGGCTAGAT
TRN 10010101110011001
NAM FXR1_CRIGR/59-120
ASQ ISEGDEVEVYSRANDQe.PCGWWLAKVRMMKGE----.-FYVIEYAACDAT----------........YNEIVTFER-----L.-..RPVNQNKT
DSQ ATTAGTGAAGGAGATGAAGTAGAGGTATATTCGAGAGCAAATGACCAAgag...CCATGTGGATGGTGGCTAGCTAAAGTTCGGATGATGAAAGGAGAG------------...---TTTTATGTCATTGAATATGCTGCTTGTGATGCCACT------------------------------........................TACAATGAAATAGTCACATTTGAACGA---------------CTT...---......CGGCCTGTCAATCAAAATAAAACT
TRN 10010101110011011
NAM Q8SB96_ORYSA/1554-1624
ASQ IEKGSAVEVLVHKGES..GVAWFSAKVLDINND----.-SACISYDSHTEETGL-------........RKEWVPLRQEGEKAPqI..RLAHPATV
DSQ ATTGAAAAGGGATCTGCTGTTGAGGTTTTAGTTCACAAGGGTGAGTCT......GGAGTAGCTTGGTTTTCTGCCAAAGTTCTTGATATAAACAATGAT------------...---AGTGCATGTATCAGCTACGACTCTCACACTGAAGAAACTGGTCTT---------------------........................CGCAAAGAATGGGTGCCATTGAGACAGGAAGGGGAGAAGGCACCTcaaATC......CGCCTTGCTCATCCTGCAACTGTT
TRN 10010101110011010
NAM O23576_ARATH/1601-1680
ASQ IKEGSNVEVFKEEPGL..RTAWYSANVLSLEDD----.-KAYVLFSDLSVEQGFCIYHQCW........LEGVITEKNKKDENTvTvhFPAEEETL
DSQ ATCAAGGAGGGTTCTAATGTAGAGGTTTTCAAAGAAGAACCTGGATTA......AGAACCGCATGGTACTCTGCCAATGTATTGAGCTTAGAGGATGAT------------...---AAAGCTTACGTGTTGTTCAGTGACCTATCTGTAGAACAAGGTTTTTGTATTTATCATCAATGTTGG........................TTGGAGGGTGTTATCACAGAGAAGAACAAGAAAGATGAAAACACAgtgACTgtgcatTTTCCTGCGGAAGAAGAAACTTTG
TRN 10010101110011010
NAM O23575_ARATH/490-562
ASQ IKEGSNVEVFKEEPGL..RTAWYSANVLSLEDD----.-KAYVLFSDLSVEQGTDK-----........LKEWVALKGEGDQAPkI..RPARSVTA
DSQ ATCAAGGAGGGTTCTAATGTAGAGGTTTTCAAAGAAGAACCTGGATTA......AGAACCGCATGGTACTCTGCCAATGTATTGAGCTTAGAGGATGAT------------...---AAAGCTTACGTGTTGTTCAGTGACCTATCTGTAGAACAAGGAACAGACAAG---------------........................CTTAAGGAGTGGGTAGCCCTCAAAGGGGAAGGTGATCAGGCCCCTaaaATA......AGACCTGCTCGTTCTGTTACTGCC
TRN 10010101110011010
NAM Q9C8Z3_ARATH/7-75
ASQ WRGGDRVEVERLVSG-..ATAYFPASVVSAPSVRKK-.-LVWVEHESLTVGGSVSVR----........MKEYVTPTR-----L.-..RPSPPREL
DSQ TGGCGCGGCGGTGACCGCGTTGAGGTGGAACGACTAGTTTCTGGC---......GCGACGGCATATTTTCCGGCGAGTGTTGTTAGCGCGCCTTCGGTGAGAAAGAAA---...---CTCGTTTGGGTGGAGCATGAATCCCTAACTGTTGGAGGTTCCGTTTCCGTACGT------------........................ATGAAGGAGTACGTCACTCCCACGCGC---------------CTC...---......CGTCCATCTCCACCGCGTGAACTC
TRN 10010101110011011
NAM Q9SUU8_ARATH/3-67
ASQ IRKGSRVEVFSNKEAP..YGAWRCAEIVSGNGH----.-TYNVRFYSFQIEHEEA------........VMEKVPRKI-----I.-..RPCPPLVD
DSQ ATCAGAAAAGGAAGTAGAGTTGAGGTATTTAGCAACAAAGAGGCGCCT......TATGGTGCGTGGCGATGTGCTGAGATTGTCTCGGGTAATGGACAT------------...---ACCTACAATGTTAGATTTTACTCTTTCCAAATTGAACACGAGGAGGCA------------------........................GTTATGGAGAAAGTTCCAAGGAAGATA---------------ATT...---......AGGCCTTGTCCTCCACTTGTGGAT
TRN 10010101110011011
NAM Q9SLA4_ARATH/3-67
ASQ FRRGSRVEVFSIKEAS..YGVWRSAEIISGNGH----.-TYNVRYYSFEIANNEV------........VEDRVPRKI-----I.-..RPCPPQVD
DSQ TTCAGAAGAGGAAGTAGAGTTGAGGTGTTTAGCATCAAAGAAGCCTCT......TATGGTGTGTGGCGATCAGCGGAGATTATATCTGGTAATGGTCAC------------...---ACTTACAATGTTAGATATTACTCTTTTGAAATTGCTAACAATGAGGTT------------------........................GTTGAGGATAGAGTTCCAAGGAAGATA---------------ATT...---......AGGCCGTGTCCTCCGCAAGTAGAT
TRN 10010101110011001
NAM Q8LES5_ARATH/3-61
ASQ FNKGTKVEVLSKSSVP..SGAWRSAEIISGNGH----.-YYTVMYDHND------------........GTERVPRKS-----M.-..RPEPPRLQ
DSQ TTCAACAAGGGAACTAAAGTCGAAGTGTTGAGCAAATCATCGGTTCCA......TCTGGCGCCTGGCGGTCTGCAGAGATCATATCAGGAAATGGGCAT------------...---TACTACACTGTCATGTATGATCATAATGAT------------------------------------........................GGTACAGAGAGGGTACCGAGGAAGAGT---------------ATG...---......AGGCCTGAGCCTCCTCGTTTACAA
TRN 10010101110011000
NAM Q9C8Z3_ARATH/169-236
ASQ YEKGALVEVRSEEKAY..KGSWYCARILCLLGDD---.-KYIVEHLKFSRDDGESIP----........LRDVVEAKD-----I.-..RPVPPSEL
DSQ TATGAGAAGGGAGCTCTTGTCGAAGTCAGAAGTGAAGAAAAAGCTTAC......AAGGGTTCTTGGTATTGTGCTCGTATACTTTGTTTATTAGGTGATGAT---------...---AAGTACATTGTTGAACACTTGAAATTTAGTAGAGATGATGGTGAGTCGATCCCT------------........................CTGAGAGATGTGGTAGAAGCCAAGGAC---------------ATA...---......AGACCAGTTCCTCCTTCAGAACTC
TRN 10010101100011000
NAM Q9LUZ5_ARATH/26-110
ASQ LLDGDKIEVRSLEEGS..LGSWYLGTVTSAKKRR---.-RRCIRYDNILSDDGSGNLVETVdvsdivegLDDCTDVSDTFRGRL.-..RPVPPKLD
DSQ CTTCTCGACGGTGATAAGATAGAGGTAAGGAGTCTTGAAGAGGGGTCT......CTGGGTTCTTGGTATTTAGGAACTGTAACTTCAGCTAAAAAGCGACGT---------...---CGGCGTTGTATCAGATATGACAACATTCTCTCTGATGATGGTTCTGGTAATCTTGTGGAAACTGTTgatgtttctgatatagtagaagggTTGGATGATTGCACTGATGTTTCTGATACTTTCCGTGGACGTTTA...---......AGACCTGTGCCGCCAAAGCTGGAT
TRN 10010101100011000
NAM Q9LMI5_ARATH/3-71
ASQ FVKGDQVEVCSKEDGF..LGSYFGATVVSKTPEGS--.-YYKIKYKNLVSDTDQSKR----........LVEVISADE-----L.-..RPMPPKSL
DSQ TTCGTGAAAGGAGATCAAGTTGAAGTCTGCAGCAAAGAAGACGGTTTC......TTAGGGTCTTACTTCGGTGCCACGGTTGTATCAAAGACTCCCGAGGGATCT------...---TACTACAAGATTAAGTACAAGAATCTTGTGTCGGACACGGATCAATCTAAACGG------------........................TTAGTCGAAGTCATCTCAGCCGACGAA---------------CTA...---......CGTCCGATGCCTCCCAAATCTCTC
TRN 11011101111011000
NAM Q8S0V2_ORYSA/90-163
ASQ YAVGDEVEVRMDDPGF..HGAFYEATVSARLPCSG--.-RYEVMYSTLVEGGGGRGRRGGGp.......LRETVAACD-----V.-..RPRPPPPP
NAM Q9ZPZ3_ARATH/14-86
ASQ LKPGSAVEISSDEIGF..RGSWYMGKVITIPSSSDKDsVKCQVEYTTLFFDKEGTKP----........LKEVVDMSQ-----L.-..RPPAPPMS
DSQ CTCAAACCTGGCTCCGCCGTAGAAATCAGCTCCGACGAGATTGGATTC......CGCGGCTCGTGGTACATGGGAAAAGTAATCACCATCCCATCTTCCTCAGATAAGGATtccGTTAAATGCCAAGTCGAGTATACGACGCTCTTCTTCGATAAAGAGGGGACGAAGCCA------------........................CTGAAGGAAGTTGTCGACATGAGTCAG---------------CTT...---......CGTCCTCCGGCCCCGCCAATGTCT
TRN 11011101101011001
NAM Q9ZPZ3_ARATH/378-444
ASQ FSIGTPIEVSPEEEGF..EDSWFLAKLIEYRGKD---.-KCLVEYDNLKAEDGKEP-----........LREEVNVSR-----I.-..RPLPLESV
DSQ TTCAGCATTGGAACTCCGATCGAGGTTAGCCCTGAGGAAGAAGGATTT......GAAGATTCTTGGTTTCTTGCAAAACTTATTGAATACAGAGGAAAGGAC---------...---AAATGCCTTGTAGAATATGATAATCTGAAAGCTGAAGATGGGAAAGAGCCT---------------........................TTGAGAGAAGAGGTTAATGTTTCACGG---------------ATA...---......AGGCCTCTGCCACTAGAGAGTGTC
TRN 10010101100011001
NAM Q9ZPZ3_ARATH/219-285
ASQ FSSGTVVEVSSDEEGF..QGCWFAAKVVEPVGED---.-KFLVEYRDLREKDGIEP-----........LKEETDFLH-----I.-..RPPPPRDE
DSQ TTTTCCAGTGGCACTGTTGTCGAGGTTAGCAGCGATGAGGAAGGTTTC......CAGGGGTGTTGGTTTGCAGCTAAAGTTGTTGAACCCGTTGGCGAAGAC---------...---AAATTTCTTGTTGAGTACCGAGACTTGAGAGAAAAAGATGGTATAGAGCCT---------------........................TTGAAAGAAGAAACCGATTTTCTGCAC---------------ATA...---......AGGCCGCCACCACCAAGGGATGAG
TRN 10010101100011011
NAM Q9C8Z3_ARATH/333-399
ASQ FNNGMEVEVRSDEPGY..EASWFSAKIVSYLGEN---.-RYTVEYQTLKTDDEREL-----........LKEEARGSD-----I.-..RPPPPPLI
DSQ TTTAACAATGGAATGGAGGTGGAAGTTAGAAGCGACGAACCAGGTTAC......GAAGCCTCATGGTTCTCTGCAAAGATCGTAAGTTACTTGGGCGAAAAC---------...---AGATACACAGTGGAGTATCAAACACTAAAAACAGACGATGAAAGAGAGTTG---------------........................TTGAAGGAAGAAGCAAGAGGTTCAGAT---------------ATA...---......AGACCTCCTCCTCCTCCACTGATT
TRN 10010101100011001
NAM Q9M1P4_ARATH/13-85
ASQ VSKGSEIEISSQEYEYgsGNVWYCVILEENLAK--SKrKKLSVRHLDPLLKYDYSPP----........LIKTTVHRF-----M.-..RPVPPPDP
DSQ GTTTCTAAAGGTTCTGAAATTGAAATCTCGTCTCAAGAGTATGAGTATggtagtGGAAATGTCTGGTATTGTGTCATTCTCGAAGAAAATCTAGCTAAA------TCGAAGcggAAGAAGCTCTCTGTCCGTCACTTGGATCCTCTGCTCAAGTATGATTATTCTCCTCCG------------........................TTAATCAAAACCACCGTGCATCGTTTC---------------ATG...---......CGTCCAGTTCCGCCGCCGGATCCA
TRN 11011101101011010
NAM Q9ZVT1_ARATH/3-74
ASQ IFKDCEVEIFSEEDGF..RNAWYRAILEETPTNPTSEsKKLRFSYMTKSLNKEGSS-----........SPPTVEQRF-----I.-..RPVPPENL
DSQ ATTTTCAAAGATTGTGAAGTAGAGATCTTCTCTGAAGAAGATGGGTTT......AGAAACGCTTGGTACAGAGCAATTCTGGAGGAAACCCCAACGAATCCGACATCGGAAagcAAAAAGCTACGATTTAGTTACATGACGAAGTCGCTCAACAAAGAAGGTTCTTCG---------------........................TCTCCTCCAACGGTCGAACAGAGGTTC---------------ATA...---......AGACCGGTTCCGCCGGAAAACCTT
TRN 10010101100011011
NAM Q9LPZ2_ARATH/7-76
ASQ IRKDDKVEVFSEEEEL..KGSYYRAILEDNPTKSGHN.-KLKVRYLTQLNEHRLAP-----........LTEFVDQRF-----I.-..RPVPSEDV
DSQ ATTAGAAAAGACGACAAAGTAGAAGTTTTTTCTGAAGAAGAAGAGTTA......AAAGGGTCTTATTACAGAGCGATTCTGGAAGATAATCCAACGAAATCAGGACACAAT...---AAGCTTAAAGTTCGTTACTTGACGCAGCTCAATGAACACCGTTTGGCTCCT---------------........................TTAACGGAATTCGTCGATCAGAGGTTC---------------ATT...---......CGTCCTGTCCCGTCGGAGGATGTG
TRN 10010101100011000
NAM Q9FZD9_ARATH/8-77
ASQ ITKDCVVEVSSEEEGF..EGAWFRAVLEENPGNSSRR.-KLRVRYSTLLDMDGSSP-----........LIEHIEQRF-----I.-..RPVPPEEN
DSQ ATAACGAAAGATTGTGTAGTTGAAGTCAGTTCTGAAGAGGAAGGGTTC......GAAGGAGCTTGGTTCAGAGCTGTTTTAGAGGAAAACCCAGGGAACTCATCTCGCAGA...---AAGCTTCGTGTTCGTTACTCGACGTTGCTGGACATGGACGGTTCGTCTCCC---------------........................TTAATCGAACACATCGAACAGAGATTC---------------ATT...---......AGACCTGTACCTCCGGAGGAGAAT
TRN 10010101100011000
NAM O22897_ARATH/5-74
ASQ IRKGSEVEVSSTEEGF..ADAWFRGILQENPTKSGRK.-KLRVRYLTLLNDDALSP-----........LIENIEPRF-----I.-..RPVPPENE
DSQ ATTAGGAAAGGTTCTGAAGTGGAAGTGTCTTCTACAGAAGAAGGTTTT......GCAGATGCATGGTTCAGAGGTATCCTCCAAGAAAATCCTACCAAATCAGGTCGCAAA...---AAGCTCCGTGTTCGTTACTTGACTCTGTTAAACGACGACGCTTTGTCTCCT---------------........................CTTATCGAGAACATTGAACCGAGGTTT---------------ATT...---......CGACCGGTTCCGCCGGAGAATGAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9FFA0_ARATH/12-78
ASQ LSEGCEVEISYKNNGN..ESVWYKAILEAKPNS----.-IFKEELSVRLLKDDFSTP----........LNELRHKVL-----I.-..RPIPPTNV
DSQ CTGAGCGAAGGTTGTGAAGTCGAAATCTCTTACAAAAACAATGGCAAT......GAAAGCGTTTGGTACAAAGCCATTCTCGAAGCAAAACCCAATTCT------------...---ATATTCAAAGAAGAACTCTCTGTTCGTTTGCTTAAGGATGACTTCTCGACTCCT------------........................CTTAACGAACTCAGACACAAAGTCTTG---------------ATT...---......AGACCCATTCCGCCAACAAATGTA
TRN 10010101100011011
NAM Q9FMZ7_ARATH/32-101
ASQ FEVGQTVELKSFELGF..RGAWFRCKKRKAL------.-FFDVEYIDYPGEGIHSTK----........VFQQLEGGNEKCLMI.-..RPVYPPQC
DSQ TTTGAAGTTGGTCAAACTGTAGAATTGAAATCTTTTGAATTGGGTTTT......CGTGGTGCTTGGTTTCGTTGCAAGAAAAGGAAAGCATTA------------------...---TTCTTTGATGTTGAGTATATTGATTATCCAGGAGAAGGGATACATTCAACAAAA------------........................GTATTTCAACAACTCGAAGGCGGAAACGAGAAATGCTTGATGATT...---......CGACCTGTATATCCGCCACAATGT
TRN 10010101110011000
NAM Q8RXR3_ARATH/8-83
ASQ FQIGQIVEVKSFIRGY..RGAWFRCKILDISNEKGEL.-RYKFKYLDFPDEPLDNAL----........VFETPKGGTESQLML.-..RPKYPPLY
DSQ TTCCAAATTGGGCAAATTGTGGAGGTTAAATCTTTTATCAGAGGATAC......CGTGGAGCTTGGTTTCGATGCAAGATATTGGATATAAGCAATGAAAAGGGTGAACTA...---AGATACAAGTTTAAGTATCTCGACTTTCCAGATGAACCTTTAGATAATGCACTG------------........................GTCTTTGAAACACCTAAAGGTGGGACAGAAAGTCAGCTAATGCTT...---......CGTCCAAAATATCCACCACTTTAT
TRN 10010101100011010
NAM Q8L7Q0_ARATH/363-446
ASQ IKKGSLIEVLSEDSGI..RGCWFKALVLKKHKD----.-KVKVQYQDIQDADDESKKLEEWiltsrvaaGDHLGDLRIKGRKVV.-..RPMLKPSK
DSQ ATTAAAAAGGGTTCACTTATTGAAGTTCTTTCTGAAGATAGTGGCATC......AGAGGTTGTTGGTTTAAGGCTCTGGTATTAAAGAAACACAAAGAT------------...---AAGGTTAAGGTCCAGTACCAAGATATTCAGGATGCAGACGATGAATCTAAAAAGCTAGAGGAATGGattttgacatctcgggttgctgctGGTGATCATCTGGGGGATCTTAGAATCAAAGGACGGAAAGTAGTA...---......AGACCAATGCTGAAGCCCAGCAAA
TRN 10010101100011000
NAM Q8W109_ARATH/381-462
ASQ VKTDAKIEFLCQDSGI..RGCWFRCTVLDVSRK----.-QVKLQYDDIEDEDGYGNLEEWVpafksa..MPDKLGIRLSNRPTI.-..RPAPRDVK
DSQ GTTAAGACTGATGCAAAAATAGAGTTTCTGTGTCAAGATAGCGGTATT......AGAGGCTGTTGGTTTAGATGCACTGTCCTGGACGTATCAAGGAAA------------...---CAGGTAAAACTCCAGTATGATGATATAGAGGACGAGGATGGATATGGAAACCTTGAGGAATGGGTGccggcttttaaatctgct......ATGCCTGACAAGCTTGGTATAAGGTTGTCCAACCGCCCAACAATC...---......CGACCTGCTCCTCGAGATGTTAAA
TRN 10010101100011001
NAM Q9M1P4_ARATH/161-226
ASQ FSAGKSVEVRTKVDKL..GDVWAPAMVIKEDEDG---.-TMLVKLKTLKEEEVNC------........TKISVSYSE-----I.-..RPSPLPIG
DSQ TTTAGTGCTGGAAAGTCTGTTGAAGTCAGAACCAAGGTAGACAAATTG......GGCGATGTTTGGGCTCCGGCTATGGTCATTAAGGAGGATGAGGATGGG---------...---ACAATGTTGGTGAAGTTGAAGACTTTGAAGGAGGAAGAGGTTAATTGC------------------........................ACAAAGATAAGCGTTTCTTATTCCGAA---------------ATC...---......CGACCTTCGCCATTGCCTATTGGT
TRN 10010101110011011
NAM Q9FFA3_ARATH/19-88
ASQ FSPGTMVEVSSKINEG..EVVWVPSMVIKEFKED---.DEYKYIVKDKSFSCEGKKAR---........PNKTVDLSS-----L.-..RPIPVSVD
DSQ TTTAGTCCTGGAACAATGGTGGAAGTGAGTTCTAAGATAAATGAAGGT......GAAGTCGTTTGGGTTCCTTCAATGGTTATTAAAGAGTTTAAAGAGGAT---------...GATGAGTATAAATATATTGTCAAGGATAAGTCCTTTAGCTGCGAGGGAAAAAAGGCAAGA---------........................CCCAACAAAACCGTTGATTTGTCTAGT---------------CTT...---......AGGCCTATACCAGTATCAGTTGAC
TRN 10010101110011001
NAM Q9FFA2_ARATH/2-74
ASQ FSPGTTVEVSSKINNK..EVVWVPAVVIKEFKED---.DEYKYIVRVYDKSFSCKGNKAAR........LNKTVDLCS-----L.-..RPTPPSIS
DSQ TTTAGTCCTGGAACAACGGTGGAAGTGAGTTCTAAGATAAATAACAAA......GAAGTCGTTTGGGTTCCTGCAGTGGTTATTAAAGAGTTTAAGGAAGAT---------...GATGAGTATAAGTATATTGTCAGGGTTTATGATAAGTCCTTCAGCTGCAAGGGTAATAAGGCTGCAAGA........................CTCAACAAAACCGTTGATTTGTGTAGT---------------CTT...---......AGGCCTACACCGCCTTCTATTTCG
TRN 10010101110011011
NAM Q9FFA0_ARATH/165-234
ASQ FSPGTIVELCSKRDEG..EVVWVPALVYKEFKEN---.DEYRYIVKDKPLIGRSYKSR---........PSKTVDLRS-----L.-..RPIPPPIR
DSQ TTTAGTCCTGGAACAATTGTGGAATTGTGCTCTAAGAGAGATGAAGGG......GAAGTCGTTTGGGTTCCTGCATTGGTTTATAAAGAGTTTAAAGAGAAT---------...GATGAGTATAGATATATTGTCAAGGATAAGCCTTTGATCGGAAGGAGTTATAAGTCAAGA---------........................CCCAGCAAAACTGTGGACTTGCGTAGT---------------CTT...---......AGGCCTATACCGCCTCCTATTCGG
TRN 10010101110011001
NAM Q9LPZ2_ARATH/152-213
ASQ FSCGTMVELRF-----..DCAWIPVIVIKELEKD---.KRFLVKYWNKSYSCRESK-----........-NLIVDSLR-----L.-..RPMQPPLS
DSQ TTTAGTTGCGGGACAATGGTGGAATTGAGATTT---------------......GATTGTGCTTGGATTCCGGTAATTGTCATTAAGGAGTTGGAGAAGGAC---------...AAGAGGTTTCTTGTCAAGTACTGGAATAAGTCCTATAGCTGCCGGGAATCGAAA---------------........................---AATTTAATTGTTGATTCCCTAAGA---------------CTA...---......AGGCCTATGCAGCCTCCTTTATCT
TRN 10010101110011010
NAM Q9FZD9_ARATH/154-222
ASQ FSPGTMVEVFSAK---..EAVWSPAMVVKETDVDDK-.KKFIVKDCNRYLSCNGDEAR---........PTNIVNSRR-----V.-..RPIPPPSS
DSQ TTTAGCCCCGGGACAATGGTGGAAGTGTTTTCTGCCAAA---------......GAAGCTGTGTGGTCCCCTGCAATGGTAGTCAAAGAGACTGATGTGGATGATAAG---...AAGAAATTCATTGTCAAGGACTGTAATAGGTACCTGAGCTGCAATGGTGATGAGGCGAGA---------........................CCAACCAACATTGTTAATTCGCGCCGT---------------GTT...---......AGACCCATACCGCCTCCTTCTTCA
TRN 10010101100011001
NAM Q9ZVT1_ARATH/150-221
ASQ FSPGTLVEVSCVIDKV..EVSWVTAMIVKEIEESGE-.KKFIVKVCNKHLSCRVDEAK---........PNMTVDSCC-----V.-..RPRPPLFF
DSQ TTTAGCCCTGGGACATTAGTTGAAGTAAGTTGTGTAATAGATAAAGTT......GAAGTTTCCTGGGTTACGGCAATGATAGTTAAGGAGATTGAGGAGAGTGGTGAG---...AAGAAATTTATAGTGAAGGTATGCAATAAACACTTGAGTTGCCGTGTTGATGAGGCAAAA---------........................CCAAACATGACGGTTGATTCATGCTGT---------------GTT...---......AGGCCTAGACCGCCTCTTTTTTTC
TRN 10010101110011000
NAM O22897_ARATH/150-221
ASQ FSSGTMAEVSTIVDKA..EVAWFPAMIIKEIEVDGE-.KKFIVKDCNKHLSFSGDEAR---........TNSTIDSSR-----V.-..RPTPPPFP
DSQ TTTAGCTCCGGGACAATGGCGGAAGTGAGTACTATTGTAGATAAAGCT......GAAGTTGCGTGGTTCCCTGCTATGATAATTAAAGAGATTGAAGTGGATGGTGAG---...AAGAAATTCATCGTGAAGGACTGTAATAAACACTTGAGCTTTAGTGGTGATGAGGCGAGA---------........................ACCAACAGTACCATTGATTCGTCCCGT---------------GTT...---......AGACCCACACCGCCTCCTTTTCCA
TRN 10010101110011011
//