EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03950 - tRNA-synt_1c_C)
FAM PF03950
PID tRNA-synt_1c_C
DES tRNA synthetases class I (E and Q), anti-codon binding domain
IPR IPR000924
ANO 32
ALN 250
AID 0.302437
APH (((((((((SYQ_YEAST/567-787:0.50436,SYQ_SCHPO/575-785:0.35726):0.40609,(Q9FRI4_ARATH/569-761:0.12485,SYQ_LUPLU/578-769:0.17429):0.49287):0.12963,(SYQ_CAEEL/571-761:0.40373,(Q9BUZ3_HUMAN/402-589:0.43498,SYQ_DROME/568-755:0.32853):0.11583):0.23323):0.13497,((SYQ_NEIMB/343-538:0.41673,(SYQ_XYLFA/364-556:0.53533,SYQ_PSEAE/341-532:0.27260):0.05616):0.15259,((SYQ_ECOLI/339-527:0.13742,(SYQ_PASMU/351-538:0.14608,SYQ_HAEIN/349-536:0.08775):0.07361):0.10799,SYQ_VIBCH/340-529:0.11908):0.19554):0.17793):0.12185,SYQ_BUCAI/341-537:0.48457):0.16030,((((SYE_AERPE/415-560:0.81411,SYE_SULSO/416-561:0.56046):0.13639,Q9HQI1_HALN1/419-571:1.02591):0.13926,Q9P9C2_9EURY/439-572:0.91467):0.10905,((SYE_METTM/400-539:0.78039,(SYE_PYRAB/409-557:0.56779,SYE_METJA/396-539:0.71597):0.12410):0.09673,(SYE_ARCFU/403-538:0.57638,(SYE_THEAC/402-537:0.18007,SYE_THEVO/402-537:0.34980):0.73492):0.12286):0.20846):0.31450):0.81043,(Q23315_CAEEL/500-680:0.58998,(SYEP_DROME/510-688:0.39082,SYEP_HUMAN/432-609:0.37795):0.16495):0.23939):0.21413,(SYEC_YEAST/525-697:0.38632,SYEC_SCHPO/513-690:0.28035):0.11241):0.37568,O65253_ARATH/529-706:0.20434,Q9LIZ8_ORYSA/516-690:0.17273);
ATP (((((((((SYQ_YEAST/567-787,SYQ_SCHPO/575-785),(Q9FRI4_ARATH/569-761,SYQ_LUPLU/578-769)),(SYQ_CAEEL/571-761,(Q9BUZ3_HUMAN/402-589,SYQ_DROME/568-755))),((SYQ_NEIMB/343-538,(SYQ_XYLFA/364-556,SYQ_PSEAE/341-532)),((SYQ_ECOLI/339-527,(SYQ_PASMU/351-538,SYQ_HAEIN/349-536)),SYQ_VIBCH/340-529))),SYQ_BUCAI/341-537),((((SYE_AERPE/415-560,SYE_SULSO/416-561),Q9HQI1_HALN1/419-571),Q9P9C2_9EURY/439-572),((SYE_METTM/400-539,(SYE_PYRAB/409-557,SYE_METJA/396-539)),(SYE_ARCFU/403-538,(SYE_THEAC/402-537,SYE_THEVO/402-537))))),(Q23315_CAEEL/500-680,(SYEP_DROME/510-688,SYEP_HUMAN/432-609))),(SYEC_YEAST/525-697,SYEC_SCHPO/513-690)),O65253_ARATH/529-706,Q9LIZ8_ORYSA/516-690);
ATL 20.0731
DNO 30
DLN 750
DID 0.429725
DPH ((Q23315_CAEEL/500-680:0.46885,(((Q9P9C2_9EURY/439-572:0.59532,(SYE_THEVO/402-537:0.62014,(((SYE_METJA/396-539:0.37082,SYE_SULSO/416-561:0.44500):0.04692,SYE_METTM/400-539:0.53278):0.11066,(SYE_ARCFU/403-538:0.33800,SYE_PYRAB/409-557:0.32767):0.11275):0.09783):0.09946):0.12991,(SYQ_BUCAI/341-537:0.36509,(((SYQ_SCHPO/575-785:0.42644,SYQ_YEAST/567-787:0.34059):0.18450,((SYQ_LUPLU/578-769:0.19510,Q9FRI4_ARATH/569-761:0.17507):0.28094,((SYQ_DROME/568-755:0.35266,Q9BUZ3_HUMAN/402-589:0.27931):0.08644,SYQ_CAEEL/571-761:0.40482):0.19275):0.08737):0.13033,((SYQ_XYLFA/364-556:0.38219,((Q9HQI1_HALN1/419-571:0.71283,SYQ_PSEAE/341-532:0.19790):0.08636,SYQ_NEIMB/343-538:0.28259):0.03336):0.22054,((SYQ_ECOLI/339-527:0.17923,(SYQ_HAEIN/349-536:0.11598,SYQ_PASMU/351-538:0.16792):0.11100):0.07655,SYQ_VIBCH/340-529:0.12952):0.06458):0.18994):0.08144):0.09713):0.35994,(SYEP_HUMAN/432-609:0.32548,SYEP_DROME/510-688:0.31055):0.18180):0.03768):0.12722,((Q9LIZ8_ORYSA/516-690:0.26005,O65253_ARATH/529-706:0.15898):0.28942,SYEC_YEAST/525-697:0.23313):0.10851,SYEC_SCHPO/513-690:0.24595);
DTP ((Q23315_CAEEL/500-680,(((Q9P9C2_9EURY/439-572,(SYE_THEVO/402-537,(((SYE_METJA/396-539,SYE_SULSO/416-561),SYE_METTM/400-539),(SYE_ARCFU/403-538,SYE_PYRAB/409-557)))),(SYQ_BUCAI/341-537,(((SYQ_SCHPO/575-785,SYQ_YEAST/567-787),((SYQ_LUPLU/578-769,Q9FRI4_ARATH/569-761),((SYQ_DROME/568-755,Q9BUZ3_HUMAN/402-589),SYQ_CAEEL/571-761))),((SYQ_XYLFA/364-556,((Q9HQI1_HALN1/419-571,SYQ_PSEAE/341-532),SYQ_NEIMB/343-538)),((SYQ_ECOLI/339-527,(SYQ_HAEIN/349-536,SYQ_PASMU/351-538)),SYQ_VIBCH/340-529))))),(SYEP_HUMAN/432-609,SYEP_DROME/510-688))),((Q9LIZ8_ORYSA/516-690,O65253_ARATH/529-706),SYEC_YEAST/525-697),SYEC_SCHPO/513-690);
DTL 13.5653
RID 0.305415
RPH ((((((((SYQ_CAEEL/571-761:0.40863,(Q9BUZ3_HUMAN/402-589:0.43355,SYQ_DROME/568-755:0.32991):0.11397):0.24436,((Q9FRI4_ARATH/569-761:0.12549,SYQ_LUPLU/578-769:0.17423):0.48626,(SYQ_YEAST/567-787:0.50775,SYQ_SCHPO/575-785:0.35399):0.41307):0.12463):0.13800,((SYQ_NEIMB/343-538:0.41200,(SYQ_XYLFA/364-556:0.53505,SYQ_PSEAE/341-532:0.27258):0.06256):0.15338,(SYQ_VIBCH/340-529:0.12256,((SYQ_PASMU/351-538:0.14669,SYQ_HAEIN/349-536:0.08696):0.07425,SYQ_ECOLI/339-527:0.13715):0.10513):0.19044):0.16958):0.10775,SYQ_BUCAI/341-537:0.50149):0.15305,((Q9HQI1_HALN1/419-571:1.11618,Q9P9C2_9EURY/439-572:0.90974):0.03389,((((SYE_SULSO/416-561:0.62196,SYE_METJA/396-539:0.64640):0.12649,SYE_METTM/400-539:0.66631):0.18901,(SYE_PYRAB/409-557:0.57617,SYE_ARCFU/403-538:0.59951):0.12824):0.09585,SYE_THEVO/402-537:0.97722):0.21670):0.32744):0.86050,(Q23315_CAEEL/500-680:0.59767,(SYEP_DROME/510-688:0.38913,SYEP_HUMAN/432-609:0.38042):0.16230):0.23415):0.21939,(SYEC_YEAST/525-697:0.38766,SYEC_SCHPO/513-690:0.28086):0.11285):0.37811,O65253_ARATH/529-706:0.20155,Q9LIZ8_ORYSA/516-690:0.17649);
RTP ((((((((SYQ_CAEEL/571-761,(Q9BUZ3_HUMAN/402-589,SYQ_DROME/568-755)),((Q9FRI4_ARATH/569-761,SYQ_LUPLU/578-769),(SYQ_YEAST/567-787,SYQ_SCHPO/575-785))),((SYQ_NEIMB/343-538,(SYQ_XYLFA/364-556,SYQ_PSEAE/341-532)),(SYQ_VIBCH/340-529,((SYQ_PASMU/351-538,SYQ_HAEIN/349-536),SYQ_ECOLI/339-527)))),SYQ_BUCAI/341-537),((Q9HQI1_HALN1/419-571,Q9P9C2_9EURY/439-572),((((SYE_SULSO/416-561,SYE_METJA/396-539),SYE_METTM/400-539),(SYE_PYRAB/409-557,SYE_ARCFU/403-538)),SYE_THEVO/402-537))),(Q23315_CAEEL/500-680,(SYEP_DROME/510-688,SYEP_HUMAN/432-609))),(SYEC_YEAST/525-697,SYEC_SCHPO/513-690)),O65253_ARATH/529-706,Q9LIZ8_ORYSA/516-690);
RTL 18.807
LNK O65253_ARATH/529-706:O65253:AF058914
LNK Q23315_CAEEL/500-680:Q23315:Z75714
LNK Q9BUZ3_HUMAN/402-589:Q9BUZ3:BC001772
LNK Q9FRI4_ARATH/569-761:Q9FRI4:AC079374
LNK Q9HQI1_HALN1/419-571:Q9HQI1:AE005044
LNK Q9LIZ8_ORYSA/516-690:Q9LIZ8:AP001081
LNK Q9P9C2_9EURY/439-572:Q9P9C2:AF268611
LNK SYE_AERPE/415-560:Q9Y9H1:
LNK SYE_ARCFU/403-538:O29979:AE001087
LNK SYEC_SCHPO/513-690:O13775:Z98849
LNK SYEC_YEAST/525-697:P46655:Z49149
LNK SYE_METJA/396-539:Q58772:U67577
LNK SYE_METTM/400-539:Q50543:U37405
LNK SYEP_DROME/510-688:P28668:AE003745
LNK SYEP_HUMAN/432-609:P07814:X54326
LNK SYE_PYRAB/409-557:Q9V1E3:AJ248284
LNK SYE_SULSO/416-561:P95968:Y08257
LNK SYE_THEAC/402-537:Q9HJM5:
LNK SYE_THEVO/402-537:Q979Q0:AP000995
LNK SYQ_BUCAI/341-537:P57490:AP001119
LNK SYQ_CAEEL/571-761:O62431:Z95559
LNK SYQ_DROME/568-755:Q9Y105:AF145668
LNK SYQ_ECOLI/339-527:P00962:V01575
LNK SYQ_HAEIN/349-536:P43831:U32814
LNK SYQ_LUPLU/578-769:P52780:X91787
LNK SYQ_NEIMB/343-538:P56927:AE002506
LNK SYQ_PASMU/351-538:P57847:AE006088
LNK SYQ_PSEAE/341-532:Q9I2U8:AE004605
LNK SYQ_SCHPO/575-785:Q9Y7Y8:AL096809
LNK SYQ_VIBCH/340-529:Q9KTA6:AE004181
LNK SYQ_XYLFA/364-556:Q9PDP1:AE003966
LNK SYQ_YEAST/567-787:P13188:U55021
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM SYEC_SCHPO/513-690
ASQ APRHTAVESG--DVVKATIVNGPA-......-APYAEDRPRHKKNPELGN.KKSIFA-.NEILIEQADAQ.--.---SFKQ---DEEVTLMDWGNAYVR----EINRDASGKVTSLKL------ELHLDGDFKKTEKKVTWLADT-.--EDkTPVDLVDFDYLITKDKLEEGE......---NYKDFLTPQTEFHSPV--FADVGI-.......................KNLKKGDIIQVERKGYYIVD
DSQ GCTCCACGCCATACAGCTGTCGAAAGCGGT------GATGTTGTCAAAGCTACCATAGTTAATGGTCCTGCT---..................---GCTCCTTATGCCGAAGACCGTCCCAGACATAAGAAGAACCCAGAGTTAGGGAAC...AAGAAGAGCATTTTTGCT---...AATGAAATTTTAATTGAACAAGCTGATGCTCAA...------...---------TCTTTCAAGCAG---------GACGAAGAGGTTACTCTGATGGACTGGGGTAATGCATATGTTCGC------------GAAATCAATCGTGATGCTTCTGGTAAAGTTACCTCCCTTAAACTT------------------GAACTCCACTTGGATGGTGACTTTAAGAAAACTGAGAAGAAAGTCACTTGGTTGGCTGATACG---...------GAGGACaaaACTCCTGTCGACCTTGTTGATTTTGACTATCTTATTACCAAGGACAAACTTGAAGAAGGAGAA..................---------AACTATAAGGACTTCCTAACTCCTCAAACTGAATTCCACTCTCCCGTC------TTTGCTGACGTTGGAATC---.....................................................................AAGAATTTAAAGAAGGGTGATATAATTCAAGTTGAGCGTAAAGGTTATTACATTGTTGAT
TRN 10010101100011010
NAM SYEC_YEAST/525-697
ASQ APRHTAIVNPVK-IHLEGSEAP---......QEPKIEMKPKHKKNPAVGE.KKVIYY-.KDIVVDKDDAD.--.------VINVDEEVTLMDWGNVIIT------KKNDDGSMVAKL---------NLEGDFKKTKHKLTWLADT-.--KDvVPVDLVDFDHLITKDRLEEDE......---SFEDFLTPQTEFHTDA--IADLNVK.......................-DMKIGDIIQFERKGYYRLD
DSQ GCTCCAAGACACACTGCTATCGTCAACCCAGTTAAA---ATCCACTTGGAAGGCTCCGAAGCTCCA---------..................CAAGAACCAAAGATTGAAATGAAACCAAAACACAAGAAAAACCCAGCTGTGGGCGAA...AAGAAAGTCATTTACTAC---...AAAGACATTGTTGTCGACAAAGATGATGCTGAC...------...------------------GTCATCAATGTTGATGAAGAAGTCACTTTAATGGACTGGGGTAATGTCATTATTACT------------------AAAAAGAATGACGATGGTTCTATGGTTGCCAAATTG---------------------------AATTTGGAAGGTGATTTCAAAAAGACCAAGCACAAGTTGACTTGGTTAGCTGATACT---...------AAAGATgtcGTCCCTGTTGATTTAGTTGACTTCGACCATTTGATTACCAAGGACAGATTGGAAGAAGACGAA..................---------AGTTTCGAAGATTTCTTGACTCCTCAAACAGAATTCCACACGGATGCC------ATTGCTGACTTGAATGTTAAG.....................................................................---GATATGAAGATTGGTGATATCATCCAATTCGAAAGAAAGGGCTACTACAGATTGGAT
TRN 10110101110011010
NAM Q9LIZ8_ORYSA/516-690
ASQ --RHTAVLKDQR--VLFTLTNGP--......EEPFIRVLPRHKKYEGAGK.KATTFT-.NKIWLESADAS.--.------VISIGEEVTLMDWGNAIIK--EI---KTQNGIITELLG----ELHLEGSVKMTKLK--LTWLPD--.-IEDlVSLSLVEFDYLIKKKKLEEDD......---NFLDNLNPCTCQEFPA--LGDANMR.......................-NLKQGEIIQLERKGYYRCD
DSQ ------AGGCATACTGCCGTTCTGAAAGACCAGCGT------GTGCTTTTCACTCTTACTAATGGTCCA------..................GAGGAACCATTCATCCGAGTCTTACCCAGGCACAAGAAATACGAAGGTGCTGGAAAG...AAGGCTACAACCTTCACA---...AACAAAATTTGGTTGGAGAGTGCTGATGCATCA...------...------------------GTTATTAGCATCGGTGAGGAAGTTACTCTGATGGACTGGGGAAATGCTATCATCAAA------GAAATC---------AAGACACAGAATGGAATTATAACTGAACTGCTTGGG------------GAACTCCATCTTGAGGGGTCAGTTAAGATGACAAAGTTAAAG------CTAACGTGGCTGCCAGAT------...---ATTGAAGATcttGTATCTCTCTCGTTGGTAGAGTTTGACTACCTAATCAAAAAGAAAAAGCTGGAAGAAGATGAT..................---------AATTTCCTTGACAATCTTAATCCATGCACTTGCCAAGAGTTTCCGGCT------CTTGGAGACGCAAACATGCGG.....................................................................---AATCTCAAACAAGGAGAAATCATACAGCTTGAAAGGAAAGGGTATTACAGGTGTGAT
TRN 10010101100011000
NAM O65253_ARATH/529-706
ASQ CPRHTAVVAERR--VLFTLTDGP--......DEPFVRMIPKHKKFEGAGE.KATTFT-.KSIWLEEADAS.--.------AISVGEEVTLMDWGNAIVK----EITKDEEGRVTALSG----VLNLQGSVKTTKLK--LTWLPDT-.--NElVNLTLTEFDYLITKKKLEDDD......---EVADFVNPNTKKETLA--LGDSNMR.......................-NLKCGDVIQLERKGYFRCD
DSQ TGCCCTAGACACACTGCTGTGGTTGCAGAACGTCGT------GTACTATTTACCTTAACGGATGGTCCT------..................GATGAGCCGTTTGTTCGCATGATACCAAAGCACAAGAAATTCGAAGGTGCTGGAGAA...AAGGCGACCACTTTCACT---...AAGAGCATTTGGCTCGAGGAAGCTGATGCGAGT...------...------------------GCCATATCCGTTGGTGAGGAAGTAACTTTGATGGATTGGGGAAATGCTATCGTAAAG------------GAAATCACAAAGGACGAGGAGGGTCGTGTCACTGCCTTATCTGGT------------GTCTTGAATCTCCAAGGTTCTGTAAAGACTACAAAGCTGAAG------CTGACATGGCTTCCTGATACT---...------AATGAAttgGTCAATCTCACATTAACAGAGTTTGATTATCTAATCACCAAGAAGAAGCTGGAAGATGATGAT..................---------GAAGTTGCTGATTTTGTGAATCCTAACACAAAGAAGGAAACATTGGCA------CTTGGTGATTCGAATATGAGG.....................................................................---AATCTGAAATGTGGAGATGTGATTCAGCTTGAGAGGAAAGGCTATTTCAGATGTGAT
TRN 10010101100011010
NAM SYEP_HUMAN/432-609
ASQ APRYVALLK--KEVIPVNVPEAQE-......---EMKEVAKHPKNPEVGL.KPVWYS-.PKVFIEGADAE.--.------TFSEGEMVTFINWGN--LNITKI--HKNADGKIISLDA------KFNLENKDYKKTTKVTWLAET-.THALpIPVICVTYEHLIT--KPVLGK......-DEDFKQYVNKNSKHEELM--LGDPCLK.......................-DLKKGDIIQLQRRGFFICD
DSQ GCTCCACGATATGTTGCATTACTGAAG------AAAGAAGTGATCCCAGTGAATGTACCTGAAGCTCAGGAG---..................---------GAGATGAAAGAAGTAGCCAAACACCCAAAGAATCCTGAGGTTGGCTTG...AAGCCTGTGTGGTATAGT---...CCCAAAGTTTTCATTGAAGGTGCTGATGCAGAG...------...------------------ACTTTTTCGGAGGGTGAGATGGTTACATTTATAAATTGGGGCAAC------CTCAACATTACAAAAATA------CACAAAAATGCAGATGGAAAAATCATATCTCTTGATGCA------------------AAGTTTAATTTGGAAAACAAAGACTACAAGAAAACCACTAAGGTCACTTGGCTTGCAGAGACT---...ACACATGCTCTTcctATTCCAGTAATCTGTGTCACTTATGAGCACTTGATCACA------AAGCCAGTGCTAGGAAAA..................---GACGAGGACTTTAAGCAGTATGTCAACAAGAACAGTAAGCATGAAGAGCTAATG------CTAGGGGATCCCTGCCTTAAG.....................................................................---GATTTGAAAAAAGGAGATATTATACAACTCCAGAGAAGAGGATTCTTCATATGTGAT
TRN 10010101100011010
NAM SYEP_DROME/510-688
ASQ APRYTALEKEKR--VIVNVAGAK-V......ERIQV---SVHPKDESLGK.KTVLLG-.PRIYIDYVDAE.--.------ALKEGENATFINWGN--ILIRKV--NKDASGNITSVDA------ALNLENKDFKKTLKLTWLAVEDdPSAY.PPTFCVYFDNIISKAVLGKDE......---DFKQFIGHKTRDEVPM--LGDPELK.......................-KCKKGDIIQLQRRGFFKVD
DSQ GCTCCTCGTTACACAGCTTTGGAGAAGGAGAAGCGC------GTTATTGTTAATGTGGCTGGCGCTAAG---GTG..................GAAAGGATTCAGGTG---------TCCGTGCATCCCAAGGATGAATCTCTGGGCAAA...AAGACCGTCTTGTTGGGT---...CCCCGCATATACATCGACTACGTTGATGCCGAA...------...------------------GCCTTAAAGGAGGGTGAAAATGCAACTTTCATTAACTGGGGCAAC------ATCCTCATCAGGAAGGTA------AACAAGGATGCATCTGGCAACATTACTTCCGTTGATGCT------------------GCTCTCAATTTGGAGAACAAGGACTTCAAAAAGACTCTTAAACTCACCTGGTTGGCTGTGGAAGATgatCCCAGCGCCTAT...CCACCCACTTTCTGCGTTTACTTTGACAATATCATCAGCAAAGCTGTTCTGGGCAAGGACGAG..................---------GACTTTAAGCAGTTTATTGGCCACAAGACACGCGATGAGGTTCCCATG------CTGGGCGATCCTGAACTTAAG.....................................................................---AAGTGCAAGAAGGGCGATATCATCCAGTTACAGAGGCGTGGCTTCTTTAAGGTGGAC
TRN 10010101100011010
NAM Q23315_CAEEL/500-680
ASQ APRYTALDSTSPLVSIE-LTDSISD......---DTSNVSLHPKNAEIGS.KDVHKG-.KKLLLEQVDAA.--.------ALKEGEIVTFVNWGN--IKIGKI----EKKGAVITKIS----ATLQLDNTDYKKTTK-VTWLGDVKaEAGKtIPVVTADYDHIISKAIIGKDE......---DWKQFINFDSVHYTKM--VGEPAI-.......................KNVKKGDIIQIQRKGFYIVD
DSQ GCGCCAAGATACACAGCTCTCGACTCCACATCTCCGCTTGTTTCCATCGAA---TTAACAGATTCAATCTCTGAC..................---------GACACCTCCAATGTGTCTCTTCATCCAAAGAATGCTGAAATTGGAAGC...AAAGACGTTCACAAGGGC---...AAAAAACTTTTGCTCGAACAAGTCGATGCTGCA...------...------------------GCTCTGAAGGAAGGAGAAATTGTCACATTCGTCAACTGGGGTAAC------ATAAAGATTGGAAAAATC------------GAGAAGAAGGGCGCCGTAATAACGAAAATCAGT------------GCAACTCTTCAGTTGGATAATACTGATTACAAGAAAACTACAAAA---GTGACATGGCTGGGAGATGTCAAGgctGAGGCTGGAAAAactATTCCAGTAGTGACTGCTGACTATGATCATATTATCAGCAAAGCTATTATTGGAAAGGATGAA..................---------GATTGGAAGCAATTCATCAATTTTGACTCTGTGCACTACACAAAGATG------GTTGGAGAACCAGCAATC---.....................................................................AAGAATGTGAAGAAGGGTGATATCATTCAAATTCAACGCAAAGGATTCTACATTGTTGAC
TRN 10010101100011000
NAM SYQ_ECOLI/339-527
ASQ APRAMAVIDPVK-LVIENYQGEG--......EMVTM---PNHPNKPEMGS.RQVPFS-.GEIWIDRADFR.EE.ANKQYKRLVLGKEVRL-RNA-YVIKAERVE-KDA-EGNITTIFCTYDADTLSKDPADGRKVKGVIHWVSAA-.--HA.LPVEIRLYDRLFSVPNPGAAD......---DFLSVINPESLVIKQG--FAEPSLK.......................-DAVAGKAFQFEREGYFCLD
DSQ GCGCCGCGCGCAATGGCGGTTATCGATCCGGTGAAA---CTGGTTATCGAAAACTATCAGGGCGAAGGC------..................GAAATGGTTACCATG---------CCGAACCATCCGAACAAACCGGAAATGGGCAGC...CGTCAGGTGCCGTTTAGC---...GGTGAGATTTGGATTGATCGCGCCGATTTCCGC...GAAGAA...GCTAACAAGCAGTACAAACGTCTGGTGCTGGGTAAAGAAGTGCGTCTG---CGTAATGCT---TATGTGATTAAGGCAGAACGCGTCGAG---AAAGATGCC---GAAGGTAATATCACCACCATCTTCTGTACTTATGACGCCGATACCTTAAGCAAAGATCCGGCAGATGGTCGTAAAGTCAAAGGTGTTATTCACTGGGTGAGCGCGGCA---...------CATGCG...CTGCCGGTTGAAATCCGTTTGTATGACCGTCTGTTCAGCGTGCCTAACCCAGGTGCTGCGGAT..................---------GATTTCCTGTCGGTGATTAACCCGGAATCGCTGGTGATCAAACAGGGC------TTTGCTGAACCGTCGCTGAAA.....................................................................---GATGCGGTTGCGGGTAAAGCATTCCAGTTTGAGCGTGAAGGTTACTTCTGCCTCGAT
TRN 11011101101011010
NAM SYQ_HAEIN/349-536
ASQ APRAMAVIDPVR-VVIENFESEA--......-VLTA---PNHPNRPELGE.RQLPFT-.KELYIDRADFR.EE.ANKQYKRLVLGKEVRL-RNA-YVIKAERVE-KDA-NGEITTIFCTYDPETLGKNPADGRKVKGVIHWVSAV-.--NN.HPAEFRLYDRLFTVPNPGAED......---DIESVLNPNSLVIKQG--FVEQSLA.......................-NAEAEKGYQFEREGYFCAD
DSQ GCACCACGCGCAATGGCAGTGATTGATCCTGTTCGT---GTGGTAATTGAAAATTTTGAAAGCGAAGCG------..................---GTTTTAACTGCC---------CCAAATCATCCAAATCGTCCTGAATTAGGGGAA...CGTCAATTGCCGTTCACG---...AAAGAACTTTATATTGATCGAGCTGACTTCCGT...GAAGAA...GCGAACAAACAATATAAACGCTTAGTATTAGGCAAAGAAGTGCGTTTG---CGTAATGCT---TATGTGATTAAAGCTGAACGTGTAGAA---AAAGATGCA---AATGGTGAAATCACCACGATCTTCTGTACTTACGATCCTGAAACTTTAGGTAAAAATCCAGCAGATGGACGTAAAGTGAAAGGTGTCATTCATTGGGTTTCTGCGGTT---...------AATAAT...CATCCAGCTGAATTCCGTTTGTATGATCGCTTATTTACTGTGCCAAATCCAGGGGCTGAAGAT..................---------GATATCGAAAGCGTGTTAAACCCAAATTCTTTAGTGATAAAACAAGGT------TTTGTAGAGCAAAGCCTCGCA.....................................................................---AATGCAGAAGCAGAGAAAGGCTACCAATTTGAACGTGAGGGTTATTTCTGTGCAGAT
TRN 10010101110011010
NAM SYQ_PASMU/351-538
ASQ APRAMAVINPLK-IVIENFSGK---......EMLTA---PNHPNRDELGV.RELPFT-.RELYIDQADFR.EE.ANKQYKRLVLGKEVRL-RNA-YVIKAERVE-KDA-EENITTVYCTYDPDTLGKNPADGRKVKGVIQWVSAE-.--DY.LPAEFRQYGRLFTVANPGAAE......---DIHQVLNPDSLVIKQG--VVEKSLA.......................-NAQPEKAYQFEREGYYCAD
DSQ GCGCCACGAGCAATGGCGGTGATTAATCCACTTAAA---ATTGTGATTGAGAATTTCAGTGGCAAA---------..................GAAATGCTGACTGCA---------CCAAACCACCCTAATCGTGATGAACTAGGTGTA...CGCGAATTACCCTTTACG---...CGTGAACTATATATTGATCAAGCGGATTTCCGT...GAAGAA...GCAAATAAACAATATAAACGCTTAGTGCTTGGTAAAGAAGTGCGTTTA---CGTAATGCT---TATGTGATTAAAGCCGAACGTGTTGAA---AAAGATGCA---GAGGAGAATATCACAACCGTTTATTGTACTTATGACCCTGACACGCTAGGGAAAAATCCAGCAGATGGACGTAAAGTGAAAGGCGTGATTCAATGGGTGTCTGCGGAA---...------GATTAT...TTACCAGCTGAATTTCGTCAATATGGGCGTTTATTTACGGTGGCAAACCCAGGAGCCGCAGAG..................---------GATATTCACCAAGTACTGAACCCAGATTCATTGGTGATTAAACAAGGT------GTGGTGGAGAAGAGTTTAGCC.....................................................................---AATGCACAGCCAGAAAAAGCTTACCAATTTGAGCGTGAAGGTTATTATTGTGCAGAC
TRN 11011101101011000
NAM SYQ_VIBCH/340-529
ASQ APRAMAVLDPVK-LVIENFAAGT-V......ETLTL---ANHPNKPEMGD.REVPFT-.RELWIEREDFR.EE.ANKKYKRLVLGKEVRL-RGA-YVIKAERIE-KDE-QGNITTIFCSYDPETLGKNPADGRKVKGVIHWVSAE-.--KG.VPAEFRLYERLFTVPNPGAAD......---NFAETINPESLVKVQG--YVEPSLV.......................-EAKPEFGYQFERMGYFCAD
DSQ GCGCCACGTGCGATGGCCGTTCTGGATCCGGTTAAA---CTGGTGATTGAGAACTTCGCCGCAGGCACA---GTG..................GAAACTTTGACGCTG---------GCTAACCATCCGAACAAACCTGAGATGGGCGAT...CGCGAAGTGCCATTTACC---...CGTGAGTTGTGGATTGAACGCGAAGATTTCCGC...GAAGAA...GCCAACAAGAAATACAAGCGTTTGGTGTTAGGCAAAGAAGTGCGTCTG---CGTGGTGCT---TACGTCATCAAAGCTGAGCGCATCGAA---AAAGATGAA---CAAGGTAATATCACCACAATCTTCTGTTCTTACGATCCTGAAACCTTGGGTAAAAACCCAGCCGATGGTCGTAAAGTGAAAGGTGTTATTCACTGGGTATCTGCAGAA---...------AAAGGC...GTTCCTGCTGAGTTTCGTCTCTACGAGCGTCTGTTCACTGTACCCAATCCAGGTGCGGCGGAT..................---------AACTTTGCCGAAACCATTAACCCAGAATCTCTGGTAAAAGTTCAAGGT------TATGTTGAGCCAAGCTTAGTG.....................................................................---GAAGCAAAACCTGAATTTGGTTATCAGTTTGAGCGTATGGGCTATTTCTGTGCCGAT
TRN 11011101101011010
NAM SYQ_PSEAE/341-532
ASQ APRAMCVLKPLK-VVITNYPEGQ-V......ENLEL---PRHPK-EDMGV.RVLPFG-.RELFIDAGDFE.EV.PPAGYKRLIPGGEVRL-RGS-YVIRADEAI-KDA-DGNIVELRCSYDPDTLGKNPE-GRKVKGVIHWVPAE-.--GS.VECEVRLYDRLFRSANPEKAE......EGGSFLDNINADSLQVLAGC-RAEPSLG.......................-QANPEDRFQFEREGYFVAD
DSQ GCGCCGCGTGCCATGTGCGTGCTGAAACCGCTCAAG---GTGGTGATCACCAACTACCCCGAAGGGCAG---GTG..................GAGAACCTCGAGTTG---------CCGCGTCATCCGAAG---GAAGACATGGGAGTG...CGCGTACTGCCGTTCGGT---...CGCGAGCTGTTCATCGATGCCGGTGACTTCGAG...GAAGTC...CCGCCGGCCGGCTACAAGCGCCTGATCCCCGGTGGCGAGGTGCGTCTG---CGCGGCAGC---TACGTGATCCGTGCCGACGAAGCGATC---AAGGATGCC---GACGGCAATATCGTCGAACTGCGCTGCAGCTACGATCCGGACACCCTGGGCAAGAACCCGGAA---GGCCGCAAGGTCAAGGGCGTGATCCACTGGGTGCCGGCCGAG---...------GGCAGC...GTCGAGTGCGAAGTGCGCCTGTACGATCGGCTGTTCCGCTCGGCCAATCCGGAGAAGGCGGAA..................GAGGGCGGCAGCTTCCTCGACAACATCAACGCCGACTCCCTGCAGGTACTGGCCGGCTGT---CGCGCCGAGCCGTCGCTGGGC.....................................................................---CAGGCGAACCCGGAGGATCGCTTCCAGTTCGAGCGCGAAGGCTATTTCGTCGCCGAC
TRN 11011101101011011
NAM SYQ_NEIMB/343-538
ASQ APRLMAVLNPLK-VTLTNFETGR-T......QSRRA---AFHPNHEEMGE.REVPIS-.QTIYIEADDFA.EN.PPKGFKRLIPGGEVRL-RH-GYVIKCDEVV-KDE-AGNVVELKCSIDHDTLGKNPE-GRKVKGVIHWVSAE-.--HA.AEIKVRLYDRLFTVERPDAVRgedgeyLP--FTDFLNPESVKEITA--YAEPAAK.......................-DLPAESRWQFERIGYFVTD
DSQ GCCCCACGCCTGATGGCGGTGTTGAACCCGCTCAAA---GTGACCCTGACCAACTTTGAAACCGGCAGA---ACC..................CAAAGCCGCCGTGCC---------GCGTTCCATCCGAACCACGAGGAAATGGGCGAG...CGCGAAGTACCTATTTCC---...CAAACCATCTATATTGAAGCCGACGACTTTGCC...GAAAAT...CCGCCCAAAGGCTTCAAACGCCTGATTCCCGGCGGCGAAGTACGCTTG---CGCCAC---GGCTATGTCATCAAGTGCGATGAAGTCGTC---AAAGACGAA---GCAGGCAATGTGGTTGAACTCAAATGCAGCATCGACCACGACACCTTGGGCAAAAATCCAGAA---GGCCGTAAAGTTAAAGGCGTGATTCATTGGGTTTCCGCCGAA---...------CACGCC...GCCGAAATCAAAGTCCGTCTGTACGACCGCCTCTTTACCGTCGAGCGTCCCGATGCCGTGCGCggcgaagacggcgaatacCTGCCG------TTCACCGATTTCCTCAATCCGGAATCCGTCAAGGAAATCACCGCC------TACGCCGAACCTGCCGCCAAA.....................................................................---GATTTGCCGGCAGAAAGCCGTTGGCAGTTCGAGCGTATCGGCTACTTCGTAACCGAC
TRN 10010101100011011
NAM SYQ_XYLFA/364-556
ASQ APRRMATIAPLK-LVLTNLPEDH-E......EQLIF---PNHPKDDTQGT.RTMPFS-.RELWIERDDFS.EI.PPKGWKRLVPGGEVRL-RGAG-IARVDEVV-KNA-AGDIIALHGWLDPTSRPGMEGAHRKVKGTIHWVSAP-.--HA.VAAEIRLYDRLFSVEKPDDNT......DGKTYRDVLNPDSKRVVHG--YIEPAAA.......................-QTAPEHAFQFERLGYFVTD
DSQ GCACCACGCCGGATGGCAACCATTGCACCACTGAAA---CTCGTGCTGACCAACCTACCCGAAGACCAT---GAA..................GAACAGCTGATTTTC---------CCCAACCATCCCAAAGACGACACACAAGGCACC...CGAACAATGCCGTTCTCA---...CGCGAACTATGGATCGAACGCGACGATTTTTCA...GAAATC...CCCCCCAAGGGCTGGAAACGGCTGGTTCCAGGCGGAGAAGTACGCCTA---CGCGGCGCCGGC---ATCGCACGTGTAGATGAGGTGGTG---AAAAACGCA---GCAGGCGACATCATCGCACTACACGGCTGGCTTGATCCGACCTCACGTCCCGGTATGGAAGGCGCTCACCGCAAAGTCAAAGGCACCATCCACTGGGTCAGCGCACCA---...------CACGCT...GTAGCAGCAGAAATCCGCCTGTACGACCGGCTGTTCTCCGTTGAAAAACCTGACGACAACACC..................GACGGAAAAACCTACCGCGACGTCCTCAACCCAGATTCCAAACGCGTCGTGCATGGC------TACATCGAACCAGCGGCGGCA.....................................................................---CAAACCGCACCAGAACACGCATTCCAATTTGAACGCTTGGGCTACTTCGTCACAGAC
TRN 11011101101011001
NAM SYQ_BUCAI/341-537
ASQ AIRTMAILDPIK-IFLYNLDSNY-K......EEFIV---PNHPNNPEMGT.HKIIFT-.NTIYIDRSDFK.EK.YDKKYKRLKLGEKIRL-RYS-YIIHAEKIE-KDE-YGNISNIICYCDLNTLGRKPK-DNKNPAVIHWISEK-.--NT.LSAEFKLYDQLFNIKNPEQQE......---NFLLYINSKSLIKKFG--FIEKKIGeei................qkkiSNNNIEIFFQFERIGYFCID
DSQ GCTATACGTACTATGGCCATATTAGATCCAATTAAA---ATATTTTTATATAATTTAGATTCAAATTAT---AAA..................GAAGAATTTATAGTC---------CCAAATCATCCTAATAACCCTGAAATGGGCACT...CATAAAATTATTTTTACT---...AATACTATATATATTGACCGTTCAGATTTTAAA...GAAAAA...TATGATAAAAAATATAAAAGATTAAAACTTGGAGAAAAAATACGTCTA---AGATATTCT---TACATCATTCATGCTGAGAAAATAGAA---AAAGATGAA---TATGGTAATATCTCTAATATTATATGTTATTGTGATCTTAATACTTTAGGGAGAAAACCAAAA---GATAATAAAAATCCCGCGGTAATACACTGGATATCAGAAAAA---...------AATACA...CTTTCAGCAGAATTTAAATTATATGATCAATTATTTAATATAAAAAATCCGGAACAACAAGAA..................---------AATTTTTTATTGTATATAAATTCAAAATCATTAATTAAAAAATTTGGG------TTTATAGAAAAAAAAATAGGAgaagaaata................................................caaaaaaaaatcAGTAATAATAATATAGAAATATTTTTTCAATTTGAAAGAATTGGTTATTTTTGTATAGAT
TRN 10010101110011000
NAM SYQ_DROME/568-755
ASQ APRRLVVLEPLK-VTIKNFPHAA-P......VQLEV---PDFPQNPQQGT.HKITLD-.KVIYIEQGDFK.LE.PEKGYRRLAPKQSVGL-RHAGLVISVDEIV-KDPATGQVVELIC-----TSQPAEQ-AEKPKAFVQWVSQP-.----.IQLEVRLYEQLFKHKNPEDPN.....eVPGGFLSDISEQSMSVVVA--FADRALN.......................-QAKVYDKFQFERIGFFSVD
DSQ GCTCCCCGTCGGTTGGTTGTCCTGGAACCGCTCAAA---GTTACCATAAAGAATTTCCCTCATGCAGCG---CCC..................GTGCAGCTAGAAGTG---------CCTGATTTCCCGCAAAACCCACAGCAAGGAACT...CATAAGATCACCCTAGAC---...AAGGTGATCTATATTGAGCAGGGAGACTTCAAG...TTGGAG...CCTGAAAAGGGATACCGTCGTCTGGCACCGAAGCAATCTGTGGGTCTC---CGGCACGCGGGTCTCGTAATCAGCGTGGATGAGATAGTA---AAGGATCCGGCGACTGGTCAGGTGGTGGAACTAATCTGC---------------ACCAGCCAACCTGCCGAGCAG---GCCGAGAAGCCCAAGGCTTTTGTCCAGTGGGTATCGCAGCCG---...------------...ATACAGCTGGAAGTGCGTCTGTACGAGCAGCTCTTCAAGCACAAGAATCCCGAGGATCCCAAC...............gagGTGCCCGGCGGTTTCCTGAGCGACATCAGTGAGCAATCCATGTCGGTGGTGGTGGCA------TTCGCGGATCGGGCCCTAAAC.....................................................................---CAGGCCAAGGTTTACGACAAGTTCCAGTTCGAGAGGATTGGCTTCTTCTCCGTAGAT
TRN 10010101100011011
NAM Q9BUZ3_HUMAN/402-589
ASQ APRAMAVLESLR-VIITNFPAAKSL......-DIQV---PNFPADETKGF.HQVPFA-.PIVFIERTDFK.EE.PEPGFKRLAWGQPVGL-RHTGYVIELQHVV--KGPSGCVESLEV-----TCRRADA-GEKPKAFIHWVSQP-.----.LMCEVRLYERLFQHKNPEDPT.....eVPGGFLSDLNLASLHVVDAA-LVDCSVA.......................-LAKPFDKFQFERLGYFSVD
DSQ GCCCCACGAGCCATGGCTGTGCTGGAGTCACTACGG---GTCATCATCACCAACTTTCCTGCTGCCAAGTCCTTG..................---GACATCCAGGTG---------CCCAACTTCCCAGCTGATGAGACCAAAGGCTTC...CATCAGGTTCCCTTTGCA---...CCCATTGTCTTCATTGAGAGGACTGACTTCAAG...GAGGAG...CCAGAGCCAGGATTTAAGCGCCTGGCTTGGGGCCAGCCTGTGGGCCTG---AGGCATACAGGCTACGTCATTGAGCTGCAGCATGTTGTC------AAGGGCCCCAGTGGTTGTGTAGAGAGTCTGGAGGTG---------------ACCTGCAGACGGGCAGATGCT---GGAGAGAAGCCAAAGGCCTTTATTCACTGGGTGTCACAGCCT---...------------...TTGATGTGTGAGGTTCGCCTCTATGAGCGACTATTCCAGCACAAGAACCCTGAAGATCCTACT...............gagGTGCCTGGTGGATTTTTAAGTGACCTGAACCTGGCATCACTACACGTGGTGGATGCAGCA---TTAGTGGACTGCTCTGTGGCC.....................................................................---CTGGCAAAACCCTTCGACAAGTTCCAGTTTGAGCGTCTTGGATATTTCTCCGTGGAT
TRN 10010101100011000
NAM SYQ_CAEEL/571-761
ASQ APRTMAVLEGLK-LTIENFSELNLP......SSVDV---PDFPSDPTDPRkHSVSVD-.REIFIEKSDYKpDD.SDKSFRRLTPKQAVGL-KHIGLVLRF--VKEVKDAEGHVTEVVV-----KAEKLSE-KDKPKAFIHWVAKP-.----.VSCEVRLYDRLFKSKNPEDAQ.....lVPGGFLSDINPDSLTVVYNA-LIDQSIA.......................-KSKVYDRFQFERIGFFCVD
DSQ GCGCCAAGAACAATGGCCGTGCTCGAGGGATTGAAG---CTGACAATCGAAAACTTTTCCGAACTCAATCTCCCA..................TCATCCGTCGACGTT---------CCAGACTTCCCATCTGATCCGACTGATCCACGAaagCACTCGGTATCCGTCGAT---...CGGGAGATTTTCATTGAAAAGTCCGACTATAAGccgGATGAT...TCGGACAAATCCTTCAGAAGGCTGACGCCGAAACAAGCCGTCGGCCTG---AAACACATTGGATTGGTGCTCCGATTC------GTGAAAGAAGTCAAAGATGCCGAGGGTCACGTCACAGAAGTTGTGGTG---------------AAGGCTGAGAAGTTGTCGGAG---AAGGATAAGCCGAAAGCATTTATTCATTGGGTTGCAAAGCCT---...------------...GTCTCGTGTGAAGTTCGGCTCTATGATAGACTATTCAAGAGTAAGAATCCAGAGGATGCTCAA...............ctaGTTCCAGGTGGATTCCTGTCGGATATCAATCCAGATTCATTGACAGTTGTCTACAATGCT---CTAATTGATCAGTCTATTGCA.....................................................................---AAATCAAAGGTTTATGATAGATTCCAATTCGAACGCATCGGATTCTTCTGTGTCGAT
TRN 10010101100011001
NAM SYQ_LUPLU/578-769
ASQ APRAMVVLHPLK-VVITNLEAKSAI......-EVDAKKWPDAQADDASAF.YKIPFS-.NVVYIERSDFR.MQ.DSKDYYGLAPGKSVIL-RYA-FPIKCTEVILADD-NETILEIR-------AEYDPSKKTKPKGVLHWVSQPSpGVDP.LKVEVRLFERLFLSENPAELD......---NWLGDLNPHSKVEISNA-YGVSLLK.......................-DAKLGDRFQFERLGYFAVD
DSQ GCTCCTCGTGCAATGGTTGTCCTGCATCCACTCAAG---GTTGTCATTACTAATCTTGAAGCCAAATCAGCAATT..................---GAGGTTGATGCAAAGAAATGGCCTGATGCTCAAGCTGATGATGCTTCTGCTTTC...TACAAGATTCCATTTTCC---...AATGTTGTATATATTGAACGTTCGGATTTCCGG...ATGCAA...GATTCAAAAGATTATTATGGCCTTGCTCCTGGCAAATCTGTGATACTC---AGATATGCA---TTTCCTATAAAGTGCACTGAAGTTATTCTAGCTGATGAT---AATGAGACCATTCTTGAAATTCGG---------------------GCTGAGTATGATCCTTCAAAGAAGACAAAGCCTAAGGGTGTGCTTCATTGGGTTTCTCAACCTTCTccgGGAGTTGATCCA...TTAAAGGTGGAAGTGAGGTTGTTTGAGAGGCTATTCCTATCAGAGAATCCTGCTGAACTTGAC..................---------AACTGGCTCGGGGACCTAAACCCTCATTCCAAAGTGGAAATTTCGAATGCA---TATGGTGTGTCCTTGCTGAAG.....................................................................---GATGCAAAACTCGGGGACAGGTTCCAGTTTGAAAGATTAGGATATTTTGCAGTCGAC
TRN 10010101100011000
NAM Q9FRI4_ARATH/569-761
ASQ APRTMVVLNPLK-VVITNLESDKLI......-ELDAKRWPDAQNDDPSAF.YKVPFS-.RVVYIDQSDFR.MK.DSKDYYGLAPGKSVLL-RYA-FPIKCTNVVFADDNE-TVREIH-------AEYDPEKKSKPKGVLHWVAESSpGEEP.IKVEVRLFEKLFNSENPAELN......--DAWLTDINPNSKMVISGA-YAVSTLK.......................-DAAVGDRFQFERLGYYAVD
DSQ GCCCCTCGCACCATGGTGGTGCTTAATCCTCTTAAA---GTGGTCATCACCAATTTGGAATCAGACAAGCTTATA..................---GAGCTTGATGCCAAAAGGTGGCCTGATGCTCAGAACGATGATCCCTCAGCATTC...TACAAGGTACCGTTCTCT---...AGAGTTGTATACATTGACCAATCTGACTTCCGA...ATGAAG...GATTCAAAAGATTATTATGGGCTCGCCCCTGGTAAATCTGTTTTGCTA---AGATATGCT---TTCCCAATCAAGTGCACCAATGTTGTCTTTGCTGATGACAATGAA---ACCGTTCGTGAGATTCAT---------------------GCGGAATATGACCCCGAGAAAAAGTCAAAGCCAAAGGGGGTTCTACACTGGGTCGCTGAATCTTCCccaGGAGAAGAGCCC...ATAAAGGTGGAAGTCCGATTATTTGAGAAACTCTTTAACTCCGAGAACCCGGCTGAACTCAAT..................------GATGCTTGGCTCACTGACATTAACCCAAACTCTAAAATGGTAATTTCTGGTGCC---TATGCTGTATCAACCCTTAAA.....................................................................---GATGCTGCAGTTGGGGACAGATTCCAATTCGAGAGGCTAGGTTATTACGCGGTGGAC
TRN 10010101110011000
NAM SYQ_SCHPO/575-785
ASQ -PRLMFLPDPIK-VTLENLDDSY-R......EQIEI---PFNPKDPSMGS.RSAFLT-.KHIYIDRSDFR.EE.ASSDFFRLTLGQPVGLFR-ASHPVVAKRVVKND--EGEPIEII-------AEYDASSSKKPKTFIQWVSRDKeSNSPvLIAETRLFNNLFKCDNPAALK......-EQELAAQLNPESEVVLKNS-IIEPGIYdliksapwp....ktdssagvdkAENPESVRFQAMRVGYFCLD
DSQ ---CCACGTCTTATGTTTCTTCCTGATCCTATCAAG---GTTACATTAGAAAATCTAGACGACTCTTAC---AGA..................GAGCAAATTGAGATA---------CCCTTTAATCCTAAAGATCCTTCTATGGGATCT...CGTTCTGCTTTTCTTACA---...AAGCATATATACATTGACCGTTCTGATTTTCGT...GAGGAA...GCATCTTCTGACTTTTTCCGTTTGACATTAGGTCAACCGGTTGGCTTGTTCCGT---GCCTCTCATCCTGTAGTTGCCAAAAGGGTTGTAAAAAATGAT------GAAGGGGAACCAATAGAAATCATC---------------------GCTGAGTACGACGCTAGCTCTTCAAAGAAGCCTAAGACCTTTATTCAATGGGTGTCTAGGGACAAAgaaAGTAATAGTCCAgtaCTTATTGCTGAAACCCGCCTCTTTAATAATCTTTTCAAATGTGATAACCCTGCCGCCCTAAAA..................---GAACAAGAGCTCGCTGCACAATTGAATCCAGAGAGCGAAGTCGTACTAAAAAATTCC---ATTATTGAACCTGGCATTTATgatttaattaaatcggcaccttggcct............aagactgattcatcggctggtgtcgacaaaGCCGAAAATCCTGAAAGTGTCCGTTTTCAAGCTATGCGGGTTGGATATTTCTGTTTAGAT
TRN 10010101110011000
NAM SYQ_YEAST/567-787
ASQ TPRLMFVLDPVE-VVVDNLSDDY-E......ELATI---PYRPGTPEFGE.RTVPFT-.NKFYIERSDFS.ENvDDKEFFRLTPNQPVGLIKVS-HTVSFKSLE-KDE-AGKIIRIHV--NYDNKVEEGSKPKKPKTYIQWVPISSkYNSPlRVTETRVYNQLFKSENPSSH-......-PEGFLKDINPESEVVYKES-VMEHNFGdvvknspwvvdsvknsefyveedKDSKEVCRFQAMRVGYFTLD
DSQ ACACCGAGATTAATGTTTGTGTTGGATCCTGTTGAA---GTTGTTGTCGATAATTTATCTGACGATTAT---GAA..................GAATTGGCAACTATT---------CCTTACAGACCTGGTACTCCAGAATTTGGTGAA...AGAACTGTACCATTTACA---...AACAAATTCTACATTGAAAGGTCAGATTTCTCA...GAAAACgttGATGATAAGGAATTTTTCAGATTAACACCAAACCAACCAGTTGGTTTAATTAAAGTCTCA---CACACAGTTTCTTTCAAAAGTTTGGAA---AAAGATGAA---GCTGGTAAAATTATAAGAATTCATGTC------AACTATGATAACAAGGTTGAAGAAGGTTCGAAACCAAAGAAACCAAAAACTTATATTCAATGGGTTCCTATCTCTTCAaaaTATAATTCTCCAttgAGAGTTACTGAAACTAGGGTTTACAACCAATTGTTCAAATCTGAAAATCCATCTTCTCAT---..................---CCTGAAGGCTTCTTGAAGGACATCAACCCAGAAAGTGAAGTCGTTTATAAAGAATCT---GTCATGGAACATAACTTCGGGgacgttgtcaagaacagtccatgggtcgttgattctgttaaaaactcggaattttatgttgaagaagatAAGGATTCCAAAGAAGTGTGTAGATTCCAAGCTATGAGAGTAGGTTATTTCACTCTGGAT
TRN 10010101100011000
NAM SYE_METJA/396-539
ASQ ARRFFFVWNPKK-LIIEGAEKK---......-VLKL---RMHPDRPEFGE.RELIFD-.GEVYVVGDELE.--.ENKMY-RLMELFNIV-------VEKVDDIALAKYHSDDFKIARK--------------NKAK-IIHWIPVK-.--DS.VKVKVLM---------PD---......------GEIKE---------GFAEKDFA.......................-KVEVDDIIQFERFGFVRID
DSQ GCAAGGAGATTCTTCTTTGTCTGGAATCCAAAGAAA---CTTATTATCGAAGGGGCAGAGAAAAAG---------..................---GTCTTAAAACTT---------AGAATGCATCCAGATAGACCAGAATTTGGAGAG...AGGGAGTTAATATTTGAT---...GGAGAGGTTTATGTTGTTGGAGATGAGTTGGAA...------...GAGAATAAGATGTAT---AGATTGATGGAGTTATTTAACATAGTT---------------------GTTGAAAAAGTTGATGATATAGCATTAGCTAAATATCACTCAGATGACTTTAAAATAGCAAGGAAG------------------------------------------AACAAAGCTAAG---ATTATACACTGGATTCCTGTAAAG---...------GATAGT...GTAAAGGTTAAAGTTTTAATG---------------------------CCTGAT---------..................------------------GGAGAGATAAAGGAA---------------------------GGCTTTGCTGAAAAAGATTTTGCT.....................................................................---AAAGTAGAGGTTGATGATATTATCCAATTTGAGAGGTTTGGATTTGTTAGAATAGAT
TRN 10010101110011000
NAM SYE_ARCFU/403-538
ASQ ANRYFFIWGPVK-IEIVNLPEKK--......-EVEL---PLNPH---TGEkRRLKGE-.RTIYVTKDDFE.--.------RLK-GQVVRL-KDFCNVLLDEKAEF----MGFELEGV---------------KKGKNIIHWLPES-.----.---EA-IKGKVIGEREAEG--......---------------------LVERNAV.......................--RDVGKVVQFERFAFCKVE
DSQ GCAAACCGTTACTTTTTCATTTGGGGGCCCGTGAAG---ATTGAAATCGTTAACCTGCCGGAGAAGAAA------..................---GAGGTCGAGCTC---------CCGCTGAATCCGCAC---------ACGGGCGAGaagAGAAGGCTGAAAGGTGAA---...AGAACTATATATGTTACAAAAGACGACTTCGAG...------...------------------AGGTTGAAA---GGGCAGGTTGTAAGGCTG---AAGGACTTCTGCAACGTTCTGCTTGACGAGAAGGCAGAGTTC------------ATGGGTTTTGAGCTTGAGGGGGTC---------------------------------------------AAGAAGGGGAAGAACATAATCCACTGGCTTCCTGAGAGC---...------------...---------GAGGCT---ATCAAGGGCAAGGTTATCGGCGAAAGGGAAGCGGAAGGG------..................---------------------------------------------------------------CTTGTGGAGAGAAACGCAGTT.....................................................................------AGAGATGTCGGGAAAGTCGTGCAGTTCGAGAGATTTGCTTTCTGTAAAGTAGAG
TRN 10010101100011011
NAM SYE_PYRAB/409-557
ASQ ANRYFFVADPVP-MEVEGAPEFI--......--AKI---PLHPDHPERGT.RELRFTPgKPIYVSKDDLD.--.------LLKPGSFVRL-KD---LFNVEIVEVGEKIKAKFHSFEY----EIARK-----NKWR-MIHWVPEG-.----.RPCEVII---------PEG--......------DELIVRKG-------LLEKD--.......................ANVKAGEIVQFERFGFVRID
DSQ GCAAACAGGTACTTCTTCGTTGCCGATCCGGTGCCC---ATGGAAGTTGAAGGCGCTCCAGAGTTCATA------..................------GCTAAGATC---------CCTCTACACCCTGATCACCCTGAGAGGGGCACG...AGGGAGCTGAGGTTTACTCCTggaAAGCCGATATACGTTTCAAAGGATGACCTTGAC...------...------------------TTGCTCAAGCCAGGTAGCTTTGTAAGGCTA---AAAGAC---------CTGTTCAACGTTGAGATAGTTGAAGTTGGAGAGAAAATAAAAGCTAAGTTCCACAGCTTCGAGTAC------------GAAATCGCTAGGAAG---------------AACAAGTGGAGG---ATGATCCACTGGGTTCCTGAAGGC---...------------...AGGCCTTGTGAGGTCATAATT---------------------------CCAGAAGGC------..................------------------GATGAGCTCATAGTGAGGAAGGGA---------------------TTGCTGGAGAAGGAC------.....................................................................GCTAACGTTAAGGCTGGTGAGATAGTTCAGTTCGAGCGCTTCGGCTTCGTTAGGATAGAT
TRN 10010101100011001
NAM SYE_METTM/400-539
ASQ ARRYFFAADPVR-FEIEGLPGPI--......-RVER---SLHPDKPELGN.RILELN-.GDVYLPRGDLR.E-.---GPLRLIDAVNV--------IYSDGELRYHS--EGIEEAREL----------------QAAMIHWVPA--.----.---ESALKA---VVVMPDA--......------SEIEG----------VIEGDA-.......................SELEVDDVVQLERFGFARVD
DSQ GCCAGGAGGTACTTCTTCGCGGCAGACCCTGTCAGG---TTCGAAATAGAGGGGCTGCCAGGACCCATC------..................---AGGGTTGAAAGA---------TCCCTGCACCCTGATAAACCTGAACTGGGTAAC...CGCATCCTCGAGCTGAAT---...GGGGACGTGTACCTCCCCCGTGGGGACCTCAGG...GAG---...---------GGTCCTCTCAGGTTAATAGATGCTGTTAACGTG------------------------ATCTACTCTGATGGTGAACTCAGATACCACAGT------GAGGGCATCGAGGAGGCAAGGGAGCTG------------------------------------------------CAGGCAGCCATGATACACTGGGTTCCAGCT------...------------...---------GAATCAGCCCTCAAGGCA---------GTGGTCGTGATGCCTGACGCC------..................------------------TCAGAGATTGAGGGT------------------------------GTCATTGAGGGAGATGCC---.....................................................................TCAGAACTCGAGGTTGATGATGTGGTACAGCTTGAAAGATTCGGGTTTGCCAGGGTTGAT
TRN 10010101100011000
NAM SYE_THEVO/402-537
ASQ AYRFSFTKDPVE-IKMEGSNGLT--......--ARL---PYHPSHPEYGV.RKYEIG-.DTVYISKGD--.--.ADK----IADGERFRL-KDLCYVVRKGDRFLFD---GTEMK-----------------EKTK-IINWCPPN-.----.-SRE-------FQVLKPD---......------GSIDKG---------LIEPA--.......................-SKGYRGISQLERYGYVNFY
DSQ GCGTACCGTTTTTCCTTTACAAAGGACCCAGTAGAA---ATAAAAATGGAAGGTTCTAATGGTCTTACT------..................------GCAAGGCTA---------CCATATCACCCAAGCCATCCAGAGTATGGTGTA...AGGAAATACGAAATTGGC---...GATACAGTTTATATATCAAAAGGAGAC------...------...GCAGATAAG------------ATCGCAGACGGAGAAAGATTCAGGCTA---AAGGACTTATGCTACGTTGTAAGGAAAGGGGATAGGTTTCTGTTCGAT---------GGCACTGAGATGAAA---------------------------------------------------GAAAAGACAAAG---ATAATAAACTGGTGTCCACCAAAC---...------------...---TCAAGGGAG---------------------TTCCAAGTCCTAAAACCTGAT---------..................------------------GGGTCTATTGACAAAGGA---------------------------CTCATAGAACCTGCT------.....................................................................---TCTAAGGGCTATAGAGGCATATCGCAACTAGAACGCTATGGATACGTTAACTTCTAC
TRN 10010101100011000
NAM SYE_THEAC/402-537
ASQ AYRFSFVKDPVP-VRIEGMPNIS--......--AKL---PLHPTHPEYGF.REYEVK-.GSVYIASRDFA.--.------AISEGERIRL-KDLC-YIR------KKG-NGIIYDGV------------EMTEKTK-IINWCPEG-.----.----SRD----FSVLKPDG--......---------SKDS-------GLIEPK--.......................-SSGYRGIAQLERYGYVNFA
NAM Q9P9C2_9EURY/439-572
ASQ APRLSFVRNPVE-IDLHGDIPDH--......--IEI---PVHPNHESMGM.RIISMSS.NQILIEKED--.EK.-HPTY-RLKEFADIEI----------------GGQVGSISRSD-----------------RRPIIHWVSTD-.----.SSKEATL-------TLPLQ--......------DNIEHIQ-------GLVEDH--.......................-EYPVGTIIQLERIGYAIIR
DSQ GCCCCACGTTTGTCCTTTGTTCGAAACCCTGTTGAA---ATCGACCTTCATGGAGACATTCCAGATCAC------..................------ATCGAGATT---------CCGGTTCACCCCAACCATGAATCCATGGGTATG...AGAATAATCTCAATGAGTAGC...AATCAGATATTGATTGAAAAAGAAGAT------...GAAAAA...---CATCCAACATAC---CGGCTAAAGGAATTCGCAGATATCGAAATT------------------------------------------------GGGGGACAGGTAGGTTCAATTTCTCGAAGTGAC---------------------------------------------------AGACGTCCAATTATCCATTGGGTTTCAACAGAC---...------------...TCATCCAAAGAAGCGACATTG---------------------ACTCTTCCACTACAA------..................------------------GATAATATTGAACACATTCAA---------------------GGACTTGTTGAGGATCAT------.....................................................................---GAATATCCAGTAGGTACAATCATTCAGTTAGAACGAATCGGTTATGCTATTATCCGA
TRN 10010101110011000
NAM Q9HQI1_HALN1/419-571
ASQ APRQFLVRDGFE-ARGEGPEESHEAvevpvdDGPDEATPQVHPEHPDRGD.REIPVG-.ERVLVEATDLP.--.--------AAGDRVWLKGYGPVRYDGERFAFLDADIDIVREEGV------------------DVVQWVPAE-.--HN.--VDVRL--RTMD--------......------GDVT----------GYAEPGFA.......................-DRDADEIVQFVRVGFARVD
DSQ GCCCCCCGGCAGTTCCTGGTTCGTGACGGCTTCGAG---GCGCGCGGCGAGGGACCCGAGGAGTCACACGAGGCTgtcgaggtccccgtcgacGACGGGCCGGACGAGGCGACACCACAGGTCCACCCCGAGCACCCCGACCGGGGTGAC...CGCGAGATCCCCGTCGGG---...GAGCGCGTGCTCGTGGAGGCCACCGATCTGCCC...------...------------------------GCGGCCGGCGACCGCGTCTGGCTGAAGGGCTACGGGCCGGTTCGATACGACGGCGAGCGCTTCGCGTTCCTCGACGCCGACATCGACATCGTGCGCGAGGAGGGCGTC------------------------------------------------------GACGTGGTGCAGTGGGTGCCCGCCGAG---...------CACAAC...------GTCGACGTCCGGCTG------CGGACCATGGAC------------------------..................------------------GGCGACGTGACG------------------------------GGGTACGCCGAGCCCGGGTTCGCG.....................................................................---GATCGAGACGCCGACGAGATCGTGCAGTTCGTGCGCGTCGGGTTCGCGCGCGTCGAC
TRN 11011111101111101
NAM SYE_SULSO/416-561
ASQ AKRIMFVKDAEE-FSVE-LPESL--......-NAKI---PLIPSKQEMN-.RTIIVNPgDKILIESNDAE.--.-DNSILRLMELCNVKVDKH------NRKLIFHSKTLDEAKKV-----------------NAK-IVQWVKSN-.----.--EKVPV-----MVEKAER--......------DEIKMIN-------GYAEKIAA.......................-DLEIDEIVQFYRFGFVRVD
DSQ GCTAAAAGAATAATGTTTGTAAAAGATGCAGAAGAA---TTTAGCGTCGAG---CTACCTGAATCACTA------..................---AATGCTAAAATA---------CCTTTAATTCCCTCTAAACAAGAAATGAAT---...AGAACTATTATTGTCAATCCAggaGATAAAATTTTGATAGAATCTAACGATGCAGAA...------...---GATAATAGTATACTAAGGTTAATGGAATTATGCAATGTTAAAGTTGATAAGCAT------------------AATCGTAAGCTCATATTTCACAGCAAAACGTTAGACGAGGCTAAGAAAGTC---------------------------------------------------AATGCAAAG---ATAGTTCAATGGGTAAAATCAAAT---...------------...------GAAAAAGTACCAGTA---------------ATGGTAGAGAAAGCGGAAAGA------..................------------------GATGAGATAAAAATGATAAAT---------------------GGTTATGCTGAAAAAATAGCAGCA.....................................................................---GATTTGGAGATAGACGAAATTGTACAATTTTACCGATTTGGATTTGTAAGAGTAGAT
TRN 10010101110011000
NAM SYE_AERPE/415-560
ASQ ADRIMYVEDPVE-MEVE-LAQVECR......-AAEI---PFHPSRPQRKR.RITLCTG.DKVLLTREDAV.--.---------EGRQLRLMGLSNFTVS----------QGILREVDP-----SLEYARR--MKLP-IVQWVKKG-.--GE.ASVEVLE---------PVE--......------LELRRHQ-------GYAEDAIR.......................-GYGVDSRLQFVRYGFVRVD
//