EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03822 - NAF)
FAM PF03822
PID NAF
DES NAF domain
IPR IPR004041
ANO 24
ALN 64
AID 0.410041
APH (((((((((O24180_ORYSA/310-369:0.34082,CIPKF_ARATH/300-359:0.32936):0.06351,(O82051_SORBI/310-369:0.40739,(Q9LYQ8_ARATH/310-369:0.14585,Q9LVL3_ARATH/308-366:0.16018):0.11207):0.05686):0.13771,Q9SEG2_MAIZE/384-441:0.50105):0.01489,((Q9XFJ3_MESCR/330-391:0.23077,O65554_ARATH/311-372:0.25196):0.31944,(Q9FJ54_ARATH/298-358:0.33128,Q9LWM4_ORYSA/311-371:0.21307):0.11713):0.04757):0.16824,((Q9MAM1_ARATH/315-376:0.30824,((Q9ZVD9_ARATH/308-368:0.24212,O24342_SORBI/307-367:0.10904):0.18616,Q9C753_ARATH/327-388:0.23307):0.07575):0.13874,(CPK24_ARATH/306-367:0.18161,Q9STV4_ARATH/303-364:0.42876):0.34225):0.16381):0.24550,((O80902_ARATH/304-364:0.68660,CIPKB_ARATH/303-364:0.43096):0.48249,Q9XIW0_ARATH/303-361:0.53094):0.03632):0.09461,(Q9SEZ7_ARATH/318-377:0.40914,Q9LEU7_ARATH/308-367:0.10032):0.25525):0.18060,Q9FKL0_ARATH/292-352:0.52868):0.23909,CIPK1_ARATH/314-374:0.15934,Q9LGV5_ORYSA/309-369:0.20306);
ATP (((((((((O24180_ORYSA/310-369,CIPKF_ARATH/300-359),(O82051_SORBI/310-369,(Q9LYQ8_ARATH/310-369,Q9LVL3_ARATH/308-366))),Q9SEG2_MAIZE/384-441),((Q9XFJ3_MESCR/330-391,O65554_ARATH/311-372),(Q9FJ54_ARATH/298-358,Q9LWM4_ORYSA/311-371))),((Q9MAM1_ARATH/315-376,((Q9ZVD9_ARATH/308-368,O24342_SORBI/307-367),Q9C753_ARATH/327-388)),(CPK24_ARATH/306-367,Q9STV4_ARATH/303-364))),((O80902_ARATH/304-364,CIPKB_ARATH/303-364),Q9XIW0_ARATH/303-361)),(Q9SEZ7_ARATH/318-377,Q9LEU7_ARATH/308-367)),Q9FKL0_ARATH/292-352),CIPK1_ARATH/314-374,Q9LGV5_ORYSA/309-369);
ATL 11.0792
DNO 24
DLN 192
DID 0.503755
DPH ((((((Q9LWM4_ORYSA/311-371:0.22968,(((Q9SEG2_MAIZE/384-441:0.37395,O82051_SORBI/310-369:0.33504):0.08206,(Q9LYQ8_ARATH/310-369:0.11416,Q9LVL3_ARATH/308-366:0.15556):0.16743):0.06578,O24180_ORYSA/310-369:0.31660):0.05991):0.06720,CIPKF_ARATH/300-359:0.24428):0.09105,((Q9XFJ3_MESCR/330-391:0.25216,O65554_ARATH/311-372:0.26870):0.24003,Q9FJ54_ARATH/298-358:0.23224):0.08167):0.07631,((((((CPK24_ARATH/306-367:0.25950,Q9STV4_ARATH/303-364:0.38956):0.22060,Q9C753_ARATH/327-388:0.16802):0.13445,Q9MAM1_ARATH/315-376:0.29035):0.09927,(Q9ZVD9_ARATH/308-368:0.26574,O24342_SORBI/307-367:0.17041):0.08274):0.19486,((CIPK1_ARATH/314-374:0.24828,Q9LGV5_ORYSA/309-369:0.16769):0.09245,Q9FKL0_ARATH/292-352:0.40696):0.14660):0.14120,(Q9SEZ7_ARATH/318-377:0.33289,Q9LEU7_ARATH/308-367:0.18240):0.12740):0.03818):0.14460,Q9XIW0_ARATH/303-361:0.36375):0.17968,O80902_ARATH/304-364:0.41957,CIPKB_ARATH/303-364:0.27041);
DTP ((((((Q9LWM4_ORYSA/311-371,(((Q9SEG2_MAIZE/384-441,O82051_SORBI/310-369),(Q9LYQ8_ARATH/310-369,Q9LVL3_ARATH/308-366)),O24180_ORYSA/310-369)),CIPKF_ARATH/300-359),((Q9XFJ3_MESCR/330-391,O65554_ARATH/311-372),Q9FJ54_ARATH/298-358)),((((((CPK24_ARATH/306-367,Q9STV4_ARATH/303-364),Q9C753_ARATH/327-388),Q9MAM1_ARATH/315-376),(Q9ZVD9_ARATH/308-368,O24342_SORBI/307-367)),((CIPK1_ARATH/314-374,Q9LGV5_ORYSA/309-369),Q9FKL0_ARATH/292-352)),(Q9SEZ7_ARATH/318-377,Q9LEU7_ARATH/308-367))),Q9XIW0_ARATH/303-361),O80902_ARATH/304-364,CIPKB_ARATH/303-364);
DTL 8.99137
RID 0.410041
RPH (((((((((O24180_ORYSA/310-369:0.34082,CIPKF_ARATH/300-359:0.32936):0.06351,(O82051_SORBI/310-369:0.40739,(Q9LYQ8_ARATH/310-369:0.14585,Q9LVL3_ARATH/308-366:0.16018):0.11207):0.05686):0.13771,Q9SEG2_MAIZE/384-441:0.50105):0.01489,((Q9XFJ3_MESCR/330-391:0.23077,O65554_ARATH/311-372:0.25196):0.31944,(Q9FJ54_ARATH/298-358:0.33128,Q9LWM4_ORYSA/311-371:0.21307):0.11713):0.04757):0.16824,((Q9MAM1_ARATH/315-376:0.30824,((Q9ZVD9_ARATH/308-368:0.24212,O24342_SORBI/307-367:0.10904):0.18616,Q9C753_ARATH/327-388:0.23307):0.07575):0.13874,(CPK24_ARATH/306-367:0.18161,Q9STV4_ARATH/303-364:0.42876):0.34225):0.16381):0.24550,((O80902_ARATH/304-364:0.68660,CIPKB_ARATH/303-364:0.43096):0.48249,Q9XIW0_ARATH/303-361:0.53094):0.03632):0.09461,(Q9SEZ7_ARATH/318-377:0.40914,Q9LEU7_ARATH/308-367:0.10032):0.25525):0.18060,Q9FKL0_ARATH/292-352:0.52868):0.23909,CIPK1_ARATH/314-374:0.15934,Q9LGV5_ORYSA/309-369:0.20306);
RTP (((((((((O24180_ORYSA/310-369,CIPKF_ARATH/300-359),(O82051_SORBI/310-369,(Q9LYQ8_ARATH/310-369,Q9LVL3_ARATH/308-366))),Q9SEG2_MAIZE/384-441),((Q9XFJ3_MESCR/330-391,O65554_ARATH/311-372),(Q9FJ54_ARATH/298-358,Q9LWM4_ORYSA/311-371))),((Q9MAM1_ARATH/315-376,((Q9ZVD9_ARATH/308-368,O24342_SORBI/307-367),Q9C753_ARATH/327-388)),(CPK24_ARATH/306-367,Q9STV4_ARATH/303-364))),((O80902_ARATH/304-364,CIPKB_ARATH/303-364),Q9XIW0_ARATH/303-361)),(Q9SEZ7_ARATH/318-377,Q9LEU7_ARATH/308-367)),Q9FKL0_ARATH/292-352),CIPK1_ARATH/314-374,Q9LGV5_ORYSA/309-369);
RTL 11.0792
LNK CIPK1_ARATH/314-374:Q8RWC9:AF302112
LNK CIPKB_ARATH/303-364:O22932:AF295666
LNK CIPKF_ARATH/300-359:P92937:D30622
LNK CPK24_ARATH/306-367:Q9LDI3:AF237670
LNK O24180_ORYSA/310-369:O24180:AF004947
LNK O24342_SORBI/307-367:O24342:Y12464
LNK O65554_ARATH/311-372:O65554:AL022198
LNK O80902_ARATH/304-364:O80902:AC005499
LNK O82051_SORBI/310-369:O82051:Y14274
LNK Q9C753_ARATH/327-388:Q9C753:AC073506
LNK Q9FJ54_ARATH/298-358:Q9FJ54:AB016870
LNK Q9FKL0_ARATH/292-352:Q9FKL0:AB011482
LNK Q9LEU7_ARATH/308-367:Q9LEU7:AL365234
LNK Q9LGV5_ORYSA/309-369:Q9LGV5:AP002482
LNK Q9LVL3_ARATH/308-366:Q9LVL3:AB019228
LNK Q9LWM4_ORYSA/311-371:Q9LWM4:AP001551
LNK Q9LYQ8_ARATH/310-369:Q9LYQ8:AL163652
LNK Q9MAM1_ARATH/315-376:Q9MAM1:AC007323
LNK Q9SEG2_MAIZE/384-441:Q9SEG2:AF141378
LNK Q9SEZ7_ARATH/318-377:Q9SEZ7:AY030304
LNK Q9STV4_ARATH/303-364:Q9STV4:AL078637
LNK Q9XFJ3_MESCR/330-391:Q9XFJ3:AF145482
LNK Q9XIW0_ARATH/303-361:Q9XIW0:AB027153
LNK Q9ZVD9_ARATH/308-368:Q9ZVD9:AC005623
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM O24180_ORYSA/310-369
ASQ SVTNLNAFEIIS-FSKGFDLSGMFIVK--EWRNEARFTSNKSASTIISKLEDVAKALN-LRVRK
DSQ TCAGTGACAAACTTAAATGCCTTTGAAATTATCTCT---TTCTCCAAGGGGTTTGATCTCTCTGGCATGTTCATTGTAAAG------GAATGGAGAAATGAGGCAAGGTTCACTTCAAATAAATCTGCCTCAACCATAATCTCAAAGCTAGAAGATGTTGCAAAGGCGCTAAAT---CTCAGGGTAAGGAAA
TRN 10010101110011000
NAM CIPKF_ARATH/300-359
ASQ RCINLNAFEIIS-LSTGFDLSGLFEKG--EEKEEMRFTSNREASEITEKLVEIGKDLK-MKVRK
DSQ CGGTGTATCAACCTGAACGCGTTTGAGATCATATCT---CTGTCCACGGGGTTTGATCTCTCGGGACTGTTCGAGAAGGGA------GAGGAGAAGGAGGAGATGAGGTTTACATCAAACAGAGAGGCATCTGAGATAACAGAGAAGCTGGTGGAGATTGGGAAGGACCTTAAG---ATGAAAGTGAGGAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9LVL3_ARATH/308-366
ASQ EPTNLNAFDLIA-LSAGFDLAGLFGD---DNKRESRFTSQKPASVIISKLEEVAQRLK-LSIRK
DSQ GAACCTACAAATTTGAACGCTTTTGATTTAATTGCC---TTGTCTGCTGGGTTTGATCTGGCAGGACTGTTTGGAGAT---------GATAACAAGAGAGAATCTAGATTCACATCACAGAAACCTGCTTCAGTGATCATATCTAAGCTGGAGGAAGTAGCACAGCGATTGAAA---CTGAGCATAAGAAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9LYQ8_ARATH/310-369
ASQ RLATLNAFDIIA-LSTGFGLAGLFGDVY--DKRESRFASQKPASEIISKLVEVAKCLK-LKIRK
DSQ CGACTTGCTACCTTGAATGCTTTCGATATCATCGCC---TTGTCTACGGGGTTTGGTCTGGCAGGACTTTTTGGGGATGTATAT------GACAAGCGAGAATCTAGGTTCGCGTCGCAAAAACCTGCTTCAGAGATCATTTCTAAGCTAGTAGAGGTTGCCAAGTGCCTGAAG---CTGAAGATAAGAAAG
TRN 10010101100011001
NAM O82051_SORBI/310-369
ASQ SLPNLNAFDIIS-LSTGFDLSNLFEEKY--GRREERFTTRQPAGTVFAKLNELAERLK-LKIKK
DSQ AGCCTCCCTAACCTGAATGCATTTGACATCATTTCT---CTTTCAACTGGATTTGACCTATCAAATTTGTTTGAAGAAAAATAT------GGCCGGAGGGAAGAGAGGTTCACCACTAGGCAGCCAGCAGGAACAGTATTTGCTAAGCTAAATGAACTGGCTGAGCGGTTAAAG---CTCAAAATTAAGAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9LWM4_ORYSA/311-371
ASQ KPVSLNAFDIIS-LSKGFDLSGLFENDK-EQKADSRFMTQKPASAIVSKLEQIAET-ESFKVKK
DSQ AAGCCAGTGAGCTTGAATGCATTTGACATCATCTCC---CTCTCCAAAGGATTTGATCTGTCAGGCCTGTTTGAGAACGACAAA---GAGCAGAAGGCAGACTCACGGTTCATGACACAAAAACCAGCATCAGCAATAGTGTCAAAGCTAGAGCAGATTGCTGAGACA---GAGAGCTTCAAGGTGAAGAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9FJ54_ARATH/298-358
ASQ KPMSYNAFDLISSLSQGFDLSGLFEK---EERSESKFTTKKDAKEIVSKFEEIATSSERFNLTK
DSQ AAACCGATGTCTTACAACGCGTTTGACTTGATCTCTTCGCTGTCTCAAGGATTCGATCTCTCGGGTTTGTTTGAGAAA---------GAAGAGAGATCAGAATCGAAGTTTACAACGAAGAAAGATGCAAAAGAGATAGTGTCGAAATTCGAGGAGATAGCAACAAGTAGTGAGAGATTCAATTTGACGAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9SEG2_MAIZE/384-441
ASQ RPASLNAFDIIS-FSRGFNLSGLFEE----KGDEVRFISAEPMSDIITKLEDIAKLK-SFKLRR
DSQ CGTCCAGCAAGTCTTAATGCCTTTGATATCATATCA---TTTTCAAGGGGATTTAACTTATCAGGGTTATTTGAGGAG------------AAAGGGGATGAAGTGAGGTTCATCTCGGCTGAGCCCATGTCAGATATCATAACCAAATTGGAGGACATAGCGAAGCTGAAG---AGCTTCAAGTTGCGGAGG
TRN 10010101100011000
NAM O65554_ARATH/311-372
ASQ ETETLNAFHIIA-LSEGFDLSPLFEEKKKEEKREMRFATSRPASSVISSLEEAARVGNKFDVR-
DSQ GAGACGGAGACGTTAAACGCGTTTCATATAATCGCG---TTATCGGAAGGGTTTGATTTGTCGCCGTTGTTTGAGGAGAAGAAGAAAGAGGAGAAAAGAGAGATGAGATTCGCGACGTCTCGGCCAGCGAGTAGCGTGATTTCGAGTTTGGAAGAAGCGGCGAGAGTTGGGAATAAGTTTGATGTGAGG---
TRN 10010101110011010
NAM Q9XFJ3_MESCR/330-391
ASQ EPEMLNAFHIIS-LSQGFDLSPLFEEKHREERQDMRFATTKSASTVVSRLEEVAAKAGKFIVK-
DSQ GAGCCAGAGATGTTGAATGCTTTCCACATCATATCC---CTATCACAAGGGTTCGACCTGTCTCCCCTCTTCGAGGAGAAGCACAGGGAGGAGAGACAAGATATGAGATTTGCAACCACCAAGTCAGCAAGCACGGTCGTGTCGAGGCTGGAGGAAGTGGCTGCCAAGGCTGGCAAGTTCATCGTCAAA---
TRN 10010101100011001
NAM Q9XIW0_ARATH/303-361
ASQ SVNSITAFDLIS-LSSGLDLSGLFEAKK---KKERRFTAKVSGVEVEEKAKMIGEKLG-YVVKK
DSQ AGTGTTAATTCGATTACTGCTTTTGATTTGATCTCG---TTATCGTCGGGATTAGATCTTTCTGGATTGTTTGAGGCTAAGAAG---------AAGAAGGAGAGGAGATTCACGGCGAAGGTTTCGGGTGTTGAAGTGGAGGAGAAGGCGAAGATGATTGGGGAGAAGTTAGGT---TATGTAGTGAAGAAG
TRN 10010101110011010
NAM Q9C753_ARATH/327-388
ASQ TPVTMNAFELIS-TSQGLNLGSLFEKQMGLVKRKTRFTSKSSANEIVTKIEAAAAPMG-FDVKT
DSQ ACACCAGTAACGATGAATGCTTTTGAGCTCATCTCG---ACATCCCAGGGTCTCAATCTCGGTTCACTTTTCGAAAAACAAATGGGGCTGGTGAAACGAAAAACTCGATTTACTTCCAAATCTTCGGCTAATGAGATAGTTACAAAAATTGAGGCTGCGGCAGCACCTATGGGG---TTTGATGTCAAGACA
TRN 10010101100011001
NAM O24342_SORBI/307-367
ASQ EPVALNAFELIS-MSAGLNLGNLFDSEQE-FKRETRFTSKCPPKEIVRKIEEAAKPLG-FDVQK
DSQ GAACCAGTAGCTCTGAACGCATTTGAACTGATCTCA---ATGTCAGCAGGCCTAAACCTTGGAAACTTATTCGACTCAGAGCAGGAG---TTCAAAAGAGAAACAAGGTTTACATCAAAATGTCCACCCAAAGAAATTGTCCGCAAGATTGAGGAAGCTGCAAAACCTCTAGGA---TTTGATGTTCAGAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZVD9_ARATH/308-368
ASQ QPAAINAFEIIS-MSRGLNLENLFDPEQE-FKRETRITLRGGANEIIEKIEEAAKPLG-FDVQK
DSQ CAGCCAGCGGCGATCAATGCCTTCGAGATCATTTCA---ATGTCAAGGGGACTTAACCTAGAGAATCTGTTTGATCCAGAACAGGAA---TTTAAGAGGGAAACAAGGATAACATTGAGAGGAGGCGCGAATGAGATCATCGAGAAGATAGAAGAAGCTGCAAAGCCTCTCGGT---TTCGATGTTCAAAAG
TRN 10010101100011001
NAM Q9MAM1_ARATH/315-376
ASQ KPVSMNAFELIS-SSSEFSLENLFEKQAQLVKKETRFTSQRSASEIMSKMEETAKPLG-FNVRK
DSQ AAACCTGTATCCATGAACGCTTTCGAACTTATCTCT---AGCTCAAGCGAGTTCAGTCTTGAAAACTTGTTCGAGAAGCAAGCGCAACTTGTGAAGAAAGAAACGCGGTTTACTTCTCAACGATCTGCGAGTGAAATAATGTCGAAAATGGAAGAAACCGCAAAGCCATTAGGC---TTTAATGTCCGTAAA
TRN 10010101110011000
NAM Q9STV4_ARATH/303-364
ASQ GPLTLNAFDLII-LSQGLNLATLFDRGKDSMKHQTRFISHKPANVVLSSMEVVSQSMG-FKTHI
DSQ GGTCCACTAACTCTAAATGCGTTTGACCTAATTATT---CTATCTCAGGGCCTGAACCTCGCAACTCTTTTTGACCGTGGAAAGGACTCCATGAAGCACCAGACAAGGTTCATCTCACACAAGCCAGCAAACGTGGTTCTCTCAAGCATGGAAGTTGTGTCACAGTCTATGGGC---TTTAAGACACACATT
TRN 10010101100011001
NAM CPK24_ARATH/306-367
ASQ GPLMMNAFEMIT-LSQGLNLSALFDRRQDFVKRQTRFVSRREPSEIIANIEAVANSMG-FKSHT
DSQ GGGCCCCTGATGATGAATGCCTTTGAGATGATTACC---TTATCACAAGGCTTAAATTTATCTGCACTATTTGACAGGCGACAGGATTTTGTTAAAAGGCAAACCCGTTTTGTTTCTCGAAGGGAACCTAGTGAGATAATTGCTAACATTGAGGCTGTAGCGAACTCAATGGGT---TTTAAGTCTCATACA
TRN 10010101100011000
NAM Q9FKL0_ARATH/292-352
ASQ SSNFINAFQIIA-MSSDLDLSGLFEENDD-KRYKTRIGSKNTAQETIKKIEAAATYVS-LSVER
DSQ TCATCAAATTTCATAAATGCTTTTCAGATAATAGCA---ATGTCTAGTGATCTAGATTTGTCAGGTCTCTTCGAAGAAAATGATGAT---AAGAGATATAAAACAAGAATTGGGTCCAAGAACACAGCACAAGAAACAATCAAGAAGATTGAAGCTGCAGCAACTTATGTTAGT---TTATCAGTTGAGAGA
TRN 10010101110011000
NAM Q9LGV5_ORYSA/309-369
ASQ KPTHINAFQLIG-MASALDLSGFFEEE-DASQRKIRFTSTHSPKDLFDKIENVVTEMG-FQVQR
DSQ AAGCCTACTCATATCAATGCTTTTCAGTTGATTGGA---ATGGCTTCTGCCCTTGATCTTTCAGGTTTCTTTGAGGAAGAG---GATGCGTCTCAAAGAAAGATAAGGTTCACATCAACACATTCACCAAAAGATTTATTCGACAAGATTGAGAATGTTGTGACGGAGATGGGA---TTCCAAGTCCAGAGG
TRN 10010101110011000
NAM CIPK1_ARATH/314-374
ASQ SPTIINAFQLIG-MSSFLDLSGFFEQENV-SERRIRFTSNSSAKDLLEKIETAVTEMG-FSVQK
DSQ TCACCGACCATCATCAATGCGTTTCAGTTAATCGGA---ATGTCTTCCTTTCTTGACCTGTCCGGTTTCTTTGAACAAGAGAATGTA---TCAGAGAGGAGAATAAGATTCACTTCAAATAGCTCAGCAAAAGATTTACTGGAGAAAATCGAAACAGCCGTTACAGAAATGGGA---TTCAGTGTACAAAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q9LEU7_ARATH/308-367
ASQ SPKFFNAFEFISSMSSGFDLSSLFESKR---KVQSVFTSRSSATEVMEKIETVTKEMN-MKVKR
DSQ TCGCCGAAATTCTTCAACGCTTTCGAATTCATATCCTCGATGTCTTCCGGATTTGACTTATCGAGCTTGTTCGAGAGCAAGAGG---------AAAGTGCAATCGGTGTTTACGTCACGGTCGTCGGCGACGGAGGTAATGGAGAAGATAGAAACGGTTACGAAGGAGATGAAC---ATGAAAGTGAAGAGA
TRN 10010101110011000
NAM Q9SEZ7_ARATH/318-377
ASQ SPRSFNAFQFITSMSSGFDLSNLFEIKR---KPKRMFTSKFPAKSVKERLETAAREMD-MRVKH
DSQ TCACCAAGATCCTTCAACGCCTTCCAATTCATCACATCAATGTCTTCAGGTTTCGATCTCTCTAACCTATTCGAGATAAAACGA---------AAGCCAAAGCGGATGTTCACATCGAAGTTCCCGGCGAAATCTGTTAAAGAGAGGCTGGAGACGGCGGCGCGTGAGATGGAT---ATGAGAGTGAAACAT
TRN 10010101100011001
NAM CIPKB_ARATH/303-364
ASQ AVKSLNAFDLIS-YSSGLDLSGLFAGCSNSSGESERFLSEKSPEMLAEEVEGFAREEN-LRMKK
DSQ GCTGTGAAGAGTTTAAACGCGTTTGATTTGATTTCT---TACTCGTCGGGATTGGATTTGTCGGGATTGTTTGCTGGTTGTAGTAATTCGAGTGGTGAATCGGAGAGGTTTTTATCAGAAAAGTCGCCGGAGATGTTGGCGGAGGAAGTGGAGGGGTTTGCGAGAGAGGAGAAT---CTGAGGATGAAGAAG
TRN 10010101100011000
NAM O80902_ARATH/304-364
ASQ NGKILNAFDLIS-SASSSNLSGLFGNFVT-PDHCDQFVSDESTAVIMRKVEEVAKQLN-LRIAK
DSQ AACGGTAAAATTCTAAACGCGTTCGATTTGATTTCT---TCGGCGTCGAGCTCGAATCTCTCCGGTTTGTTTGGAAATTTCGTGACG---CCGGATCATTGCGACCAGTTTGTATCCGATGAGAGTACGGCCGTTATTATGAGGAAGGTCGAGGAAGTTGCGAAGCAGTTAAAT---TTGAGAATCGCGAAG
TRN 10010101110011010
//