EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03815 - LCCL)
FAM PF03815
PID LCCL
DES LCCL domain
IPR IPR004043
ANO 26
ALN 120
AID 0.314758
APH (((((((Q8VHI5_MOUSE/44-133:0.26749,(((COCH_CHICK/28-117:0.21065,COCH_HUMAN/32-121:0.16595):0.22178,Q8AW56_BRARE/31-120:0.27687):0.33517,(Q8WQJ3_PLACH/6-117:0.58767,Q8I7Z6_TOXGO/286-376:0.37517):0.69497):0.21188):0.28205,(Q8T5Z6_PLABE/728-826:0.23552,Q8IKS0_PLAF7/726-824:0.09691):0.80317):0.13486,(Q8T9S1_TACTR/329-421:0.66469,((O61139_CRYPV/740-837:0.56053,Q8IK83_PLAF7/754-852:0.44049):0.11797,((Q8BZQ2_MOUSE/286-377:0.21998,Q8CGD2_MOUSE/293-384:0.32092):0.53149,(Q8BZQ2_MOUSE/387-486:0.28128,Q8CGD2_MOUSE/394-492:0.34324):0.31903):0.18795):0.23301):0.13957):0.18217,(((Q8WQJ3_PLACH/412-509:0.16606,Q8IM24_PLAF7/672-769:0.28183):0.41943,Q8I7Z6_TOXGO/668-763:0.50255):0.16771,(Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131:0.69528,Q8IM24_PLAF7/1059-1160:0.37016):0.44804):0.33145):0.08588,((Q8WT63_PLABE/1204-1297:0.48114,Q8IM24_PLAF7/1171-1264:0.23318):0.08910,Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236:0.73739):0.28395):1.04881,DCBD1_MOUSE/147-239:0.24541):0.57159,DCBD2_HUMAN/193-285:0.01604,Q14089_HUMAN/117-217:0.32448);
ATP (((((((Q8VHI5_MOUSE/44-133,(((COCH_CHICK/28-117,COCH_HUMAN/32-121),Q8AW56_BRARE/31-120),(Q8WQJ3_PLACH/6-117,Q8I7Z6_TOXGO/286-376))),(Q8T5Z6_PLABE/728-826,Q8IKS0_PLAF7/726-824)),(Q8T9S1_TACTR/329-421,((O61139_CRYPV/740-837,Q8IK83_PLAF7/754-852),((Q8BZQ2_MOUSE/286-377,Q8CGD2_MOUSE/293-384),(Q8BZQ2_MOUSE/387-486,Q8CGD2_MOUSE/394-492))))),(((Q8WQJ3_PLACH/412-509,Q8IM24_PLAF7/672-769),Q8I7Z6_TOXGO/668-763),(Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131,Q8IM24_PLAF7/1059-1160))),((Q8WT63_PLABE/1204-1297,Q8IM24_PLAF7/1171-1264),Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236)),DCBD1_MOUSE/147-239),DCBD2_HUMAN/193-285,Q14089_HUMAN/117-217);
ATL 17.1535
DNO 26
DLN 360
DID 0.415723
DPH (((((((((((((COCH_CHICK/28-117:0.14956,COCH_HUMAN/32-121:0.17951):0.22824,Q8AW56_BRARE/31-120:0.29332):0.16700,Q8VHI5_MOUSE/44-133:0.38004):0.21935,(Q8BZQ2_MOUSE/286-377:0.23942,Q8CGD2_MOUSE/293-384:0.25096):0.28121):0.13902,(Q8BZQ2_MOUSE/387-486:0.26831,Q8CGD2_MOUSE/394-492:0.31111):0.20324):0.10988,Q8T9S1_TACTR/329-421:0.49807):0.22833,(O61139_CRYPV/740-837:0.35020,Q8IK83_PLAF7/754-852:0.34858):0.06377):0.17528,(Q8T5Z6_PLABE/728-826:0.19878,Q8IKS0_PLAF7/726-824:0.09013):0.36341):0.08521,(Q8WQJ3_PLACH/6-117:0.30659,Q8I7Z6_TOXGO/286-376:0.64642):0.23875):0.11626,(((Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131:0.72065,Q8IM24_PLAF7/1059-1160:0.16376):0.22626,((Q8WT63_PLABE/1204-1297:0.23319,Q8IM24_PLAF7/1171-1264:0.22167):0.06989,Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236:0.66226):0.24281):0.08715,(Q8WQJ3_PLACH/412-509:0.13973,Q8IM24_PLAF7/672-769:0.24085):0.16209):0.09054):0.24346,Q8I7Z6_TOXGO/668-763:0.51814):0.41129,DCBD1_MOUSE/147-239:0.36165):0.33455,DCBD2_HUMAN/193-285:0.00789,Q14089_HUMAN/117-217:0.20422);
DTP (((((((((((((COCH_CHICK/28-117,COCH_HUMAN/32-121),Q8AW56_BRARE/31-120),Q8VHI5_MOUSE/44-133),(Q8BZQ2_MOUSE/286-377,Q8CGD2_MOUSE/293-384)),(Q8BZQ2_MOUSE/387-486,Q8CGD2_MOUSE/394-492)),Q8T9S1_TACTR/329-421),(O61139_CRYPV/740-837,Q8IK83_PLAF7/754-852)),(Q8T5Z6_PLABE/728-826,Q8IKS0_PLAF7/726-824)),(Q8WQJ3_PLACH/6-117,Q8I7Z6_TOXGO/286-376)),(((Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131,Q8IM24_PLAF7/1059-1160),((Q8WT63_PLABE/1204-1297,Q8IM24_PLAF7/1171-1264),Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236)),(Q8WQJ3_PLACH/412-509,Q8IM24_PLAF7/672-769))),Q8I7Z6_TOXGO/668-763),DCBD1_MOUSE/147-239),DCBD2_HUMAN/193-285,Q14089_HUMAN/117-217);
DTL 12.3605
RID 0.314758
RPH (((((((Q8VHI5_MOUSE/44-133:0.26749,(((COCH_CHICK/28-117:0.21065,COCH_HUMAN/32-121:0.16595):0.22178,Q8AW56_BRARE/31-120:0.27687):0.33517,(Q8WQJ3_PLACH/6-117:0.58767,Q8I7Z6_TOXGO/286-376:0.37517):0.69497):0.21188):0.28205,(Q8T5Z6_PLABE/728-826:0.23552,Q8IKS0_PLAF7/726-824:0.09691):0.80317):0.13486,(Q8T9S1_TACTR/329-421:0.66469,((O61139_CRYPV/740-837:0.56053,Q8IK83_PLAF7/754-852:0.44049):0.11797,((Q8BZQ2_MOUSE/286-377:0.21998,Q8CGD2_MOUSE/293-384:0.32092):0.53149,(Q8BZQ2_MOUSE/387-486:0.28128,Q8CGD2_MOUSE/394-492:0.34324):0.31903):0.18795):0.23301):0.13957):0.18217,(((Q8WQJ3_PLACH/412-509:0.16606,Q8IM24_PLAF7/672-769:0.28183):0.41943,Q8I7Z6_TOXGO/668-763:0.50255):0.16771,(Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131:0.69528,Q8IM24_PLAF7/1059-1160:0.37016):0.44804):0.33145):0.08588,((Q8WT63_PLABE/1204-1297:0.48114,Q8IM24_PLAF7/1171-1264:0.23318):0.08910,Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236:0.73739):0.28395):1.04881,DCBD1_MOUSE/147-239:0.24541):0.57159,DCBD2_HUMAN/193-285:0.01604,Q14089_HUMAN/117-217:0.32448);
RTP (((((((Q8VHI5_MOUSE/44-133,(((COCH_CHICK/28-117,COCH_HUMAN/32-121),Q8AW56_BRARE/31-120),(Q8WQJ3_PLACH/6-117,Q8I7Z6_TOXGO/286-376))),(Q8T5Z6_PLABE/728-826,Q8IKS0_PLAF7/726-824)),(Q8T9S1_TACTR/329-421,((O61139_CRYPV/740-837,Q8IK83_PLAF7/754-852),((Q8BZQ2_MOUSE/286-377,Q8CGD2_MOUSE/293-384),(Q8BZQ2_MOUSE/387-486,Q8CGD2_MOUSE/394-492))))),(((Q8WQJ3_PLACH/412-509,Q8IM24_PLAF7/672-769),Q8I7Z6_TOXGO/668-763),(Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131,Q8IM24_PLAF7/1059-1160))),((Q8WT63_PLABE/1204-1297,Q8IM24_PLAF7/1171-1264),Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236)),DCBD1_MOUSE/147-239),DCBD2_HUMAN/193-285,Q14089_HUMAN/117-217);
RTL 17.1535
LNK COCH_CHICK/28-117:O42163:AF012252
LNK COCH_HUMAN/32-121:O43405:AF006740
LNK DCBD1_MOUSE/147-239:Q9D4J3:AK016485
LNK DCBD2_HUMAN/193-285:Q96PD2:AF387547
LNK O61139_CRYPV/740-837:O61139:AJ006593
LNK Q14089_HUMAN/117-217:Q14089:D29810
LNK Q8AW56_BRARE/31-120:Q8AW56:AL596026
LNK Q8BZQ2_MOUSE/286-377:Q8BZQ2:AK033858
LNK Q8BZQ2_MOUSE/387-486:Q8BZQ2:AK033858
LNK Q8CGD2_MOUSE/293-384:Q8CGD2:BC040768
LNK Q8CGD2_MOUSE/394-492:Q8CGD2:BC040768
LNK Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131:Q8I7Z6:AY166607
LNK Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236:Q8I7Z6:AY166607
LNK Q8I7Z6_TOXGO/286-376:Q8I7Z6:AY166607
LNK Q8I7Z6_TOXGO/668-763:Q8I7Z6:AY166607
LNK Q8IK83_PLAF7/754-852:Q8IK83:AE014828
LNK Q8IKS0_PLAF7/726-824:Q8IKS0:AE014825
LNK Q8IM24_PLAF7/1059-1160:Q8IM24:AE014817
LNK Q8IM24_PLAF7/1171-1264:Q8IM24:AE014817
LNK Q8IM24_PLAF7/672-769:Q8IM24:AE014817
LNK Q8T5Z6_PLABE/728-826:Q8T5Z6:AF491294
LNK Q8T9S1_TACTR/329-421:Q8T9S1:AF467804
LNK Q8VHI5_MOUSE/44-133:Q8VHI5:AF454755
LNK Q8WQJ3_PLACH/412-509:Q8WQJ3:AY072023
LNK Q8WQJ3_PLACH/6-117:Q8WQJ3:AY072023
LNK Q8WT63_PLABE/1204-1297:Q8WT63:AY034780
AMK xxxxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q8CGD2_MOUSE/394-492
ASQ VTCETTVEQLCP-........FHKPASHCPRVYCPRNCMQSNpHYAR-VIGTR-IYSDLSSICRAAVHAGVVR-NHGGY---VDVMPVDKRKMYTASFQN--GIFSESLQN....PTGGK
DSQ GTGACCTGTGAAACTACAGTGGAACAGCTCTGTCCA---........................TTCCATAAGCCTGCTTCTCATTGCCCCAGAGTGTACTGTCCTCGAAACTGTATGCAGTCAAATccaCATTATGCTCGT---GTAATCGGGACCAGA---ATTTATTCTGATCTGTCTAGTATCTGCAGAGCAGCGGTGCATGCTGGGGTGGTTCGA---AATCATGGTGGTTAT---------GTGGATGTCATGCCTGTGGATAAAAGAAAGATGTACACTGCTTCTTTTCAGAAT------GGAATATTCTCAGAAAGTTTACAGAAC............CCTACAGGAGGAAAG
TRN 10010101100011000
NAM Q8BZQ2_MOUSE/387-486
ASQ VDCHATVAQLCP-........FEKPATHCPRIQCPARCGEEPsYWAP-VYGTN-IYADTSSICKAAVHAGVIVDEVGGY---ADVMPVDKKKSYVGSLRN--GVQSESLNT....PQNGN
DSQ GTGGACTGCCACGCCACGGTCGCACAGCTGTGCCCC---........................TTCGAGAAGCCGGCCACCCACTGCCCGAGAATCCAGTGTCCTGCGCGCTGTGGAGAAGAGCCAtccTATTGGGCTCCT---GTGTATGGAACCAAC---ATCTATGCTGATACTTCCAGCATTTGTAAGGCCGCTGTGCACGCAGGTGTCATCGTTGACGAGGTTGGTGGCTAT---------GCAGATGTGATGCCCGTGGACAAAAAGAAGAGCTACGTGGGCTCCCTCAGGAAC------GGGGTGCAGTCGGAGAGCCTGAACACT............CCTCAGAACGGAAAC
TRN 10010101100011011
NAM Q8CGD2_MOUSE/293-384
ASQ VSCEVRLR-----........DQCKGTTCNRYECPAGCLDSK.--AK-VIGSV-HYEMQSSICRAAIHYGIID-NEGGW---VDVTRQGRKHYFIKSNRN--GIQTIGKYH....SANSF
DSQ GTTTCTTGTGAAGTAAGATTGAGA---------------........................GACCAGTGTAAAGGGACCACCTGCAACAGGTATGAGTGCCCTGCAGGCTGCTTGGACAGTAAA...------GCTAAA---GTAATTGGGAGTGTA---CATTATGAAATGCAATCCAGTATCTGCCGAGCTGCCATCCACTATGGGATAATAGAC---AATGAAGGTGGGTGG---------GTAGATGTCACTCGACAAGGGAGAAAGCATTACTTCATCAAATCCAACAGAAAT------GGCATTCAAACAATTGGAAAATATCAT............TCTGCTAATTCCTTC
TRN 10010101110011011
NAM Q8BZQ2_MOUSE/286-377
ASQ VHCDTKMK-----........DSCKGSTCNRYQCPAGCLSNK.--AK-VFGSL-FYESSSSICRAAIHYGVID-DRGGL---VDVTRNGMVPFFVKSQKN--GMESLSKYK....PSSSF
DSQ GTCCACTGTGACACCAAGATGAAG---------------........................GACTCATGCAAAGGATCCACGTGTAACAGGTACCAGTGCCCAGCAGGCTGTCTGAGCAACAAG...------GCGAAG---GTCTTTGGCTCTCTG---TTTTATGAAAGTTCTTCCAGCATATGCCGAGCTGCTATCCACTACGGTGTCATCGAT---GATCGAGGTGGCCTG---------GTGGATGTCACCAGGAATGGGATGGTACCCTTCTTTGTCAAGTCTCAGAAAAAT------GGCATGGAGTCCCTGAGCAAATACAAG............CCGTCTAGCTCCTTC
TRN 10010101100011001
NAM Q8IK83_PLAF7/754-852
ASQ INCETTGMEDS--........FHSIVNTNIVVLCPLGCDDEKyHDAS-IYGSRGTYSDNSSICRAAIHSDIID-NKGGL---VNVTIESGMDHYVGSINN--NIESISLNK....NEKGL
DSQ ATTAATTGTGAAACGACCGGTATGGAAGATTCA------........................TTTCATTCAATTGTTAATACAAATATAGTTGTGTTATGTCCATTAGGTTGTGATGATGAAAAAtatCATGATGCTTCA---ATATATGGAAGTAGAGGTACATATTCAGATAATAGTTCTATATGTAGGGCTGCCATACATTCTGATATTATAGAT---AATAAGGGAGGTTTA---------GTTAATGTAACTATTGAATCTGGTATGGACCATTATGTTGGGTCTATAAATAAT------AATATAGAATCTATTTCATTGAATAAA............AATGAAAAAGGTTTA
TRN 10010101110011000
NAM O61139_CRYPV/740-837
ASQ IDCDTVAYKNPI-........FEGPINTNIIVQCPPGCAEYK.--TK-VYGSDGVYSEKSSICKAALQVGVISTNTGGM---FNVALEGPKNSYEGSTKN--EIESEKLSG....IPTRS
DSQ ATTGATTGTGACACTGTTGCATATAAAAATCCAATA---........................TTCGAAGGACCAATTAACACAAACATCATTGTACAATGCCCACCAGGTTGTGCAGAGTATAAA...------ACCAAG---GTTTATGGAAGCGATGGTGTTTACTCAGAAAAAAGTTCAATTTGCAAAGCTGCTTTACAAGTTGGAGTAATTTCTACAAATACAGGAGGAATG---------TTCAATGTAGCTTTGGAAGGTCCAAAGAATTCATACGAAGGATCAACTAAGAAT------GAAATTGAGTCAGAAAAATTATCAGGC............ATTCCAACTAGAAGT
TRN 10010101110011000
NAM Q8T9S1_TACTR/329-421
ASQ VDCDSKAVD----........FLDDVGEPVRIHCPAGCSLTA.--GT-VWGTA-IYHELSSVCRAAIHAGKLP-NSGGA---VHVVNNGPYSDFLGSDLN--GIKSEELKS....LARSF
DSQ GTCGACTGTGACAGTAAAGCTGTAGAC------------........................TTCTTGGATGATGTTGGTGAACCTGTCAGGATCCACTGTCCTGCTGGCTGTTCTTTGACAGCT...------GGTACT---GTGTGGGGTACAGCC---ATATACCACGAACTTTCCTCAGTGTGTCGTGCAGCCATCCATGCTGGCAAGCTTCCA---AACTCAGGAGGAGCG---------GTGCATGTAGTGAACAATGGCCCCTACTCGGACTTTCTGGGTAGTGACCTGAAT------GGGATAAAATCGGAAGAGTTGAAGTCT............CTTGCCCGCAGTTTT
TRN 10010101100011001
NAM Q8VHI5_MOUSE/44-133
ASQ INCDVK-------........AGKIINPEFMVKCPAGCQDPK.--YH-VYGTG-VYASYSSVCGAAIHSGVLD-NSGGK---ILVRKVAGQSGYKGSYSN--GVQSLSLPR....WRESF
DSQ ATCAACTGCGATGTCAAA---------------------........................GCTGGAAAGATCATCAATCCTGAGTTCATGGTGAAATGTCCAGCGGGCTGCCAGGACCCCAAA...------TACCAT---GTTTACGGCACTGGC---GTCTACGCGTCTTACTCCAGCGTGTGTGGCGCCGCAATTCACAGCGGTGTGCTGGAT---AATTCAGGAGGGAAA---------ATACTTGTTCGGAAAGTTGCTGGGCAGTCTGGTTACAAAGGAAGCTACTCGAAT------GGGGTTCAGTCTTTATCTTTACCCAGA............TGGCGAGAGTCCTTC
TRN 10010101100011000
NAM Q8AW56_BRARE/31-120
ASQ ISCGTR-------........AVDLSDTHLLVLCPANCSLWS.--LS-VFGSG-VYASISSICGAAIHRGIIG-LSGGP---VEVHGLQGRTNYLSSYAH--GVQSQSLSQ....WSASF
DSQ ATTAGCTGTGGGACTCGT---------------------........................GCGGTGGATCTGTCAGACACACATCTGCTGGTGCTCTGTCCAGCAAACTGCTCTCTGTGGAGC...------CTCTCA---GTGTTTGGTTCTGGA---GTTTATGCCTCTATTTCCAGCATATGCGGAGCAGCCATTCACAGAGGAATCATAGGT---CTGTCTGGTGGACCA---------GTGGAGGTTCACGGACTGCAAGGGAGGACAAACTACCTCAGCTCTTACGCTCAT------GGTGTTCAGTCGCAGTCACTGTCGCAA............TGGAGCGCATCGTTC
TRN 10010101100011001
NAM COCH_HUMAN/32-121
ASQ ITCFTR-------........GLDIRKEKADVLCPGGCPLEE.--FS-VYGNI-VYASVSSICGAAVHRGVIS-NSGGP---VRVYSLPGRENYSSVDAN--GIQSQMLSR....WSASF
DSQ ATCACATGTTTTACCAGA---------------------........................GGCTTGGACATCAGGAAAGAGAAAGCAGATGTCCTCTGCCCAGGGGGCTGCCCTCTTGAGGAA...------TTCTCT---GTGTATGGGAACATA---GTATATGCTTCTGTATCGAGCATATGTGGGGCTGCTGTCCACAGGGGAGTAATCAGC---AACTCAGGGGGACCT---------GTACGAGTCTATAGCCTACCTGGTCGAGAAAACTATTCCTCAGTAGATGCCAAT------GGCATCCAGTCTCAAATGCTTTCTAGA............TGGTCTGCTTCTTTC
TRN 10010101110011001
NAM COCH_CHICK/28-117
ASQ ITCFTR-------........GLDLRKETEDVLCPANCPLWQ.--FY-VFGDG-IYASLSSVCGAAIHRGVIT-NAGGA---VRVQTLPGQENYPAVHAN--GIQSQVLSR....WASSF
DSQ ATCACATGCTTTACAAGA---------------------........................GGACTTGACCTTAGAAAGGAGACAGAAGATGTCCTTTGCCCAGCAAACTGTCCTCTATGGCAA...------TTCTAT---GTCTTTGGGGATGGA---ATTTATGCCTCTCTTTCCAGTGTCTGTGGAGCTGCCATACACAGAGGGGTGATCACC---AACGCAGGAGGAGCT---------GTAAGAGTACAGACTCTCCCAGGACAGGAAAACTACCCGGCTGTACATGCCAAT------GGGATCCAGTCTCAGGTGCTCTCTAGA............TGGGCTTCATCTTTC
TRN 10010101110011001
NAM Q8I7Z6_TOXGO/1142-1236
ASQ LTCADNGSFV---........LKLGIGERELVICPPHCSAVS.--NRAVYGAG-FYSPISSVCRAAIHAGALT-DEGGE---VEIEAGPPHEAFVGSEGF--GITSQKSGS....YLRSF
DSQ CTAACGTGCGCTGATAATGGCTCATTCGTT---------........................CTTAAATTGGGAATTGGAGAAAGGGAGCTTGTCATCTGCCCTCCACACTGTTCTGCTGTGTCG...------AATAGAGCAGTATATGGCGCTGGA---TTTTATAGCCCGATATCTTCCGTTTGCCGGGCGGCGATTCACGCCGGTGCACTGACT---GATGAAGGCGGAGAG---------GTTGAAATTGAAGCCGGTCCTCCGCATGAAGCGTTCGTCGGGAGCGAAGGCTTC------GGTATTACGTCTCAGAAGAGCGGGAGT............TACCTGCGATCATTT
TRN 10010101100011001
NAM Q8IM24_PLAF7/1171-1264
ASQ FTCSTDGQFI---........LNLSVGEKRTINCPSNCNIIK.--DK-IYGTN-IYSPTSVLCKAAIHSGALS-NQGGL---VEIIVGTGQEEFKGSTQN--NVESFSSNN....HSRSI
DSQ TTTACATGTTCTACTGATGGACAATTTATA---------........................TTAAATTTATCAGTAGGAGAAAAAAGAACTATTAATTGCCCATCAAATTGCAATATAATAAAA...------GACAAA---ATTTATGGAACCAAC---ATTTATAGTCCTACATCAGTACTATGTAAAGCTGCAATACATTCAGGCGCTTTATCG---AATCAAGGTGGGCTA---------GTAGAAATTATTGTAGGCACAGGACAAGAAGAATTTAAAGGATCCACACAAAAT------AATGTAGAATCATTTTCTTCAAATAAT............CATAGTAGATCAATA
TRN 10010101110011000
NAM Q8WT63_PLABE/1204-1297
ASQ FTCFTDAAFL---........FELPIGTTKNIICPENCHKID.--KQ-TFGTN-TYSPLSSVCKAAIHAGVIS-TKGEQ---IQIVVGKGQQEFKSSTQN--NIQSYIAEK....QNRSF
DSQ TTTACATGCTTTACAGATGCAGCATTTTTA---------........................TTCGAATTACCTATTGGAACTACAAAAAATATTATTTGCCCAGAAAATTGTCACAAAATAGAT...------AAACAA---ACATTTGGAACTAAT---ACATATAGTCCTTTATCTTCTGTTTGCAAAGCAGCTATACACGCAGGTGTTATTTCA---ACAAAGGGTGAACAA---------ATACAAATTGTCGTTGGAAAAGGTCAACAAGAATTTAAATCATCTACACAAAAT------AATATTCAATCATATATAGCAGAAAAA............CAAAATCGTTCATTT
TRN 10010101110011000
NAM Q8IM24_PLAF7/1059-1160
ASQ LKCQDNLLSEQ--........FNGKIGSQFLVSCIENCTKSK.--YF-IKGTNNYYTPDSSICKAAIHAGIYKPNMGNKNNTFVIRIVEGLLEYKSSRGHFGILSKSEKQS....QLRSF
DSQ TTAAAATGTCAAGATAATTTACTTTCTGAACAA------........................TTTAATGGAAAAATAGGATCTCAGTTTTTAGTTAGTTGCATAGAAAATTGTACAAAATCAAAA...------TATTTT---ATTAAAGGAACCAATAATTATTATACCCCTGATTCATCAATATGTAAAGCAGCAATACATGCAGGAATATATAAACCAAATATGGGAAATAAAAATAATACATTTGTTATTAGAATTGTAGAAGGATTATTAGAATATAAATCTTCTAGAGGACATTTTGGTATTCTTAGTAAATCAGAAAAACAATCA............CAATTAAGATCTTTT
TRN 10010101110011000
NAM Q8I7Z6_TOXGO/1035-1131
ASQ LRCEDTLLRPE--........FSGVTGHQILVSCPADCAHST.--GP-LHGCK-IYSADSSICKAALHMGAIQ-RHGGE---AVVTLHDGMPSYAASRGHYGVLSIATNTP....QVLSF
DSQ CTGAGGTGCGAAGACACGCTGCTAAGACCCGAA------........................TTCAGTGGGGTAACCGGCCACCAAATTCTCGTTTCTTGTCCTGCTGATTGCGCACATTCGACG...------GGTCCC---CTACACGGCTGCAAA---ATCTATTCAGCCGATAGTTCGATATGCAAAGCAGCGCTACACATGGGAGCAATCCAG---AGACACGGTGGTGAA---------GCCGTGGTTACATTGCACGATGGAATGCCTTCATACGCTGCTTCCCGCGGCCACTACGGCGTGTTGAGCATCGCAACGAATACTCCA............CAAGTTCTTTCTTTT
TRN 10010101100011001
NAM Q8I7Z6_TOXGO/668-763
ASQ LTCSDRPVTRRD-........MAGGPGTIFIASCPDGCSEAP.--GA-VKGTF-VYTDDSPICKAAIHAGALE-ASGGD---IVVQIGHPQKSYESTDQY--NVHSDPSGP....HPRSF
DSQ CTCACCTGCAGTGATAGACCAGTCACCAGGAGAGAT---........................ATGGCAGGTGGTCCAGGAACAATCTTTATTGCCTCGTGTCCCGACGGTTGCTCAGAGGCTCCG...------GGGGCT---GTCAAAGGGACTTTT---GTCTACACAGATGACTCTCCTATTTGCAAGGCCGCAATCCATGCCGGAGCCCTCGAA---GCCTCCGGAGGCGAC---------ATAGTCGTGCAGATCGGGCATCCGCAGAAATCGTACGAAAGCACGGACCAGTAC------AATGTCCACAGCGATCCAAGCGGGCCA............CACCCCCGGTCGTTT
TRN 10010101110011001
NAM Q8IM24_PLAF7/672-769
ASQ LTCFDKMLSKSNL........SVATTGDVFLASCPEKCDEEV.--GI-VKGTF-LYTYDSPICKSAIHSGVLPNNIAED---IVLSIAHTHNNFIGTKRN--NIESHDFKG....TSKSF
DSQ TTAACATGTTTTGATAAAATGTTATCCAAATCTAATCTA........................AGTGTTGCGACAACAGGAGATGTGTTTTTAGCTAGTTGTCCTGAAAAATGTGATGAAGAAGTA...------GGCATT---GTTAAAGGAACATTT---TTATATACATATGATTCTCCTATATGTAAATCCGCAATTCATTCAGGTGTACTACCAAATAATATAGCAGAAGAT---------ATAGTATTATCAATTGCCCATACACATAACAATTTTATAGGAACAAAAAGAAAT------AATATAGAATCTCATGATTTTAAAGGT............ACCTCTAAAAGTTTT
TRN 10010101110011000
NAM Q8WQJ3_PLACH/412-509
ASQ LSCFDKISSKAEL........SKGNVGDIFLVSCPEKCDEDS.--GV-IKGTF-VYTFDSYICKAAIHAGVLSSNVADD---VVLIITHSRNKFIGTKRN--NVESKEFNG....ESKSF
DSQ TTAAGTTGCTTTGACAAAATAAGTTCTAAAGCTGAATTG........................AGTAAAGGAAATGTTGGAGATATATTTTTAGTCAGCTGCCCAGAAAAATGTGATGAAGATAGT...------GGTGTA---ATAAAAGGAACTTTT---GTATACACATTCGATTCTTATATATGTAAAGCAGCTATACATGCAGGTGTTCTATCGAGTAATGTTGCTGATGAT---------GTAGTTCTTATCATTACCCATAGTAGAAATAAATTTATAGGAACCAAAAGAAAT------AATGTAGAATCAAAAGAATTTAATGGT............GAATCGAAAAGTTTT
TRN 10010101110011000
NAM Q8IKS0_PLAF7/726-824
ASQ LDCQSSLKETNE-........IEKMIGNEYLIKCPHDCLERDiEESV-IGGEGNIYSEDSSICLSAIHAGIYD-----KHYLIHLRVINALNEYGGFFQN--GIISESFFN....NTQEV
DSQ TTGGATTGTCAAAGTAGTTTAAAAGAAACAAATGAA---........................ATCGAGAAGATGATTGGAAATGAATATTTAATTAAATGTCCTCACGACTGTTTAGAAAGGGATattGAAGAGAGTGTC---ATAGGTGGTGAAGGTAATATATATTCTGAAGATAGTTCAATATGTTTATCTGCTATACATGCTGGGATATATGAT---------------AAGCACTATTTAATACATCTAAGGGTTATTAATGCTTTAAATGAATATGGAGGTTTTTTCCAAAAT------GGTATTATATCAGAAAGTTTTTTTAAT............AATACCCAAGAAGTT
TRN 10010101110011000
NAM Q8T5Z6_PLABE/728-826
ASQ LNCDTTLKQAIE-........IEKFVGNEYLFKCPYDCLKRNtEATV-IGGEGNIYSEDSSICLSSIHAGVYD-----KHYLINLRVLNALGEYEGVYQN--GIISDSYIN....DSQEV
DSQ TTAAATTGTGATACCACTCTAAAGCAGGCTATTGAA---........................ATCGAAAAATTTGTTGGGAATGAATATCTATTTAAATGTCCCTATGATTGTTTAAAAAGAAATactGAAGCAACTGTT---ATTGGAGGTGAAGGAAACATATATTCTGAAGATAGTTCCATTTGTTTGTCATCTATACATGCTGGAGTTTATGAT---------------AAACATTATTTAATTAATCTCAGAGTTTTAAATGCTCTAGGTGAATATGAAGGTGTATATCAAAAT------GGTATTATATCAGATAGTTATATAAAT............GATAGTCAAGAAGTA
TRN 10010101110011000
NAM Q8I7Z6_TOXGO/286-376
ASQ VDCYTRAADIFN-........TTPLGMEVVKVRCPQNCQASE.--FARVLGST-IHPSISSICAAAVNDGVLS-PSGGE---VVVAIVDSLPSY--------RIDAGDFHR....SPEKA
DSQ GTCGATTGCTATACGAGAGCTGCAGACATTTTCAAT---........................ACAACTCCGTTAGGGATGGAGGTCGTGAAAGTGCGCTGCCCCCAGAACTGCCAAGCGTCGGAG...------TTCGCCCGTGTGCTGGGATCCACC---ATCCATCCAAGCATTAGTTCAATCTGCGCCGCAGCCGTGAATGACGGAGTTCTGTCC---CCCTCTGGCGGCGAG---------GTGGTCGTAGCTATTGTGGATAGTCTGCCAAGCTAC------------------------AGAATCGACGCTGGAGACTTCCATCGC............TCTCCCGAAAAAGCC
TRN 10010101100011000
NAM Q8WQJ3_PLACH/6-117
ASQ IDCHIRANDLIDTtkslnnsfVLQNKVHIFKVRCPQNCHSSD.--FSIIEGTS-IHPASTSICAAAIYDGSLT-ESGGE---IIVTITKGLNYYYAMDGTYNNLKAIEFSTkgdeSDENN
DSQ ATAGATTGTCATATACGTGCTAATGATTTAATAGATACAactaaatcattaaataatagttttGTTTTACAAAATAAGGTACATATATTTAAAGTTCGATGCCCACAAAACTGTCATAGTTCCGAT...------TTTTCTATCATAGAAGGTACTTCT---ATACATCCTGCATCTACCTCTATATGTGCTGCAGCTATTTATGATGGTTCATTAACA---GAAAGTGGAGGCGAA---------ATTATTGTTACTATAACAAAAGGATTAAATTATTATTATGCAATGGATGGCACATATAATAATTTAAAAGCAATTGAATTTTCTACCaaaggtgatgaaAGTGATGAAAATAAT
TRN 10010101110011000
NAM Q14089_HUMAN/117-217
ASQ VIDKQRSNYLFGH.......cIQFFWNLSSVSTAPAGCLLPF.--AEISGTIPHGYRDSSPLCMAGVHAGVVSNTLGGQ---ISVVISKGIPYYESSLAN--NVTSVVGHL....ILQVF
DSQ GTTATAGATAAACAAAGATCTAATTACTTGTTTGGACAC.....................tgcATCCAATTTTTTTGGAACCTGAGTTCAGTAAGTACTGCCCCAGCTGGTTGTCTGCTTCCTTTT...------GCTGAGATATCTGGAACAATTCCTCATGGATATAGAGATTCCTCGCCATTGTGCATGGCTGGTGTGCATGCAGGAGTAGTGTCAAACACGTTGGGCGGCCAA---------ATCAGTGTTGTAATTAGTAAAGGTATTCCCTATTATGAAAGTTCTTTGGCTAAC------AACGTCACATCTGTGGTGGGACACTTG............ATACTACAAGTCTTT
TRN 10010101100011001
NAM DCBD2_HUMAN/193-285
ASQ ITCLDT-------........ASNFLEPEFSKYCPAGCLLPF.--AEISGTIPHGYRDSSPLCMAGVHAGVVSNTLGGQ---ISVVISKGIPYYESSLAN--NVTSVVGHL....STSLF
DSQ ATTACTTGTTTGGACACT---------------------........................GCATCCAATTTTTTGGAACCTGAGTTCAGTAAGTACTGCCCAGCTGGTTGTCTGCTTCCTTTT...------GCTGAGATATCTGGAACAATTCCTCATGGATATAGAGATTCCTCGCCATTGTGCATGGCTGGTGTGCATGCAGGAGTAGTGTCAAACACGTTGGGCGGCCAA---------ATCAGTGTTGTAATTAGTAAAGGTATTCCCTATTATGAAAGTTCTTTGGCTAAC------AACGTCACATCTGTGGTGGGACACTTA............TCTACAAGTCTTTTT
TRN 10010101100011000
NAM DCBD1_MOUSE/147-239
ASQ ITCLER-------........GSHYFEEKYSKFCPAGCRDIA.--GDISGNTKDGYRDTSLLCKAAIHAGIITDELGGH---INLLQSKGISHYEGLLAN--GVLSRHGSL....SEKRF
DSQ ATAACCTGTTTGGAACGA---------------------........................GGCAGCCATTATTTCGAGGAAAAATACAGCAAATTCTGCCCAGCTGGCTGTAGAGACATAGCA...------GGAGATATTTCTGGGAATACAAAAGATGGTTACAGAGATACCTCTTTATTGTGCAAAGCTGCCATCCACGCAGGGATCATCACAGATGAACTAGGTGGCCAC---------ATCAACTTGCTTCAGAGCAAAGGGATAAGTCACTATGAAGGACTCCTGGCCAAT------GGCGTGCTCTCCCGGCATGGTTCTTTG............TCGGAAAAGCGATTT
TRN 10010101100011010
//