EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03767 - Acid_phosphat_B)
FAM PF03767
PID Acid_phosphat_B
DES HAD superfamily, subfamily IIIB (Acid phosphatase)
IPR IPR005519
ANO 32
ALN 365
AID 0.300405
APH ((((((((Q9ZVI2_ARATH/22-251:0.57317,(Q9FNC4_ARATH/40-272:0.17375,Q9ZWC4_ARATH/39-271:0.19268):0.50945):0.09665,((Q9M0F4_ARATH/28-256:0.23634,Q9M0F5_ARATH/27-255:0.19051):0.28084,(PPA1_LYCES/27-255:0.29298,(Q9LU48_ARATH/29-257:0.17496,Q9SW12_ARATH/32-260:0.12777):0.11544):0.19680):0.09293):0.13754,(Q9LG77_ORYSA/43-279:0.60486,((VSP1_ARATH/41-269:0.05694,VSP2_ARATH/36-264:0.09868):0.62119,(O49855_SOYBN/36-264:0.26151,((O23808_PHAVU/28-255:0.00000,P93712_PHAVU/28-255:0.00438):0.22475,((S25K_SOYBN/25-251:0.02289,VSPA_SOYBN/28-254:0.00000):0.06274,VSPB_SOYBN/29-254:0.16593):0.08889):0.26526):0.12409):0.12331):0.07744):0.41209,((((O66049_ENTCL/1-240:0.39391,(HEL_HAEIN/6-244:0.33928,Q9CLY5_PASMU/4-242:0.22120):0.13439):0.32535,Q9ZJU3_HELPJ/2-233:0.70538):0.15707,Q9X7I0_PORGI/1-243:0.80585):0.09813,(Q9PPW4_UREPA/178-425:1.16070,(O08351_FLAME/1-234:0.41372,(Q99WS0_STAAU/30-261:0.63286,(O05471_STREQ/39-257:0.10330,Q99Y38_STRPY/51-257:0.09017):0.35714):0.23199):0.04796):0.12820):0.53124):0.13170,Q9X8M8_STRCO/32-237:1.02098):0.34009,APHA_MORMO/1-191:0.82679):0.29822,Q99ZR9_STRPY/5-226:1.04000):0.45865,APHA_ECOLI/10-221:0.07243,APHA_SALTI/10-221:0.08433);
ATP ((((((((Q9ZVI2_ARATH/22-251,(Q9FNC4_ARATH/40-272,Q9ZWC4_ARATH/39-271)),((Q9M0F4_ARATH/28-256,Q9M0F5_ARATH/27-255),(PPA1_LYCES/27-255,(Q9LU48_ARATH/29-257,Q9SW12_ARATH/32-260)))),(Q9LG77_ORYSA/43-279,((VSP1_ARATH/41-269,VSP2_ARATH/36-264),(O49855_SOYBN/36-264,((O23808_PHAVU/28-255,P93712_PHAVU/28-255),((S25K_SOYBN/25-251,VSPA_SOYBN/28-254),VSPB_SOYBN/29-254)))))),((((O66049_ENTCL/1-240,(HEL_HAEIN/6-244,Q9CLY5_PASMU/4-242)),Q9ZJU3_HELPJ/2-233),Q9X7I0_PORGI/1-243),(Q9PPW4_UREPA/178-425,(O08351_FLAME/1-234,(Q99WS0_STAAU/30-261,(O05471_STREQ/39-257,Q99Y38_STRPY/51-257)))))),Q9X8M8_STRCO/32-237),APHA_MORMO/1-191),Q99ZR9_STRPY/5-226),APHA_ECOLI/10-221,APHA_SALTI/10-221);
ATL 17.888
DNO 32
DLN 1095
DID 0.428891
DPH (Q9ZVI2_ARATH/22-251:0.48050,((Q9M0F4_ARATH/28-256:0.15160,Q9M0F5_ARATH/27-255:0.14008):0.21510,(PPA1_LYCES/27-255:0.29904,(Q9LU48_ARATH/29-257:0.10320,Q9SW12_ARATH/32-260:0.13263):0.08925):0.16085):0.03476,((((APHA_MORMO/1-191:0.24387,((APHA_ECOLI/10-221:0.20131,APHA_SALTI/10-221:0.09291):0.22721,Q99ZR9_STRPY/5-226:0.82493):0.54138):1.62839,((Q9PPW4_UREPA/178-425:0.68948,(O08351_FLAME/1-234:0.34392,(Q99WS0_STAAU/30-261:0.40615,(O05471_STREQ/39-257:0.12426,Q99Y38_STRPY/51-257:0.14544):0.30392):0.08884):0.03795):0.10342,(Q9X7I0_PORGI/1-243:0.55074,((O66049_ENTCL/1-240:0.47262,(HEL_HAEIN/6-244:0.28764,Q9CLY5_PASMU/4-242:0.23012):0.02429):0.20435,Q9ZJU3_HELPJ/2-233:0.51595):0.08915):0.11935):31.34792):34.46116,((Q9X8M8_STRCO/32-237:0.76448,Q9LG77_ORYSA/43-279:0.24702):0.15420,((VSP1_ARATH/41-269:0.06481,VSP2_ARATH/36-264:0.05364):0.36978,(O49855_SOYBN/36-264:0.12848,((O23808_PHAVU/28-255:0.00000,P93712_PHAVU/28-255:0.00149):0.17643,((S25K_SOYBN/25-251:0.02102,VSPA_SOYBN/28-254:0.00000):0.06192,VSPB_SOYBN/29-254:0.07027):0.07373):0.10578):0.23477):0.10618):0.02587):0.07216,(Q9FNC4_ARATH/40-272:0.16927,Q9ZWC4_ARATH/39-271:0.15168):0.30116):0.06076);
DTP (Q9ZVI2_ARATH/22-251,((Q9M0F4_ARATH/28-256,Q9M0F5_ARATH/27-255),(PPA1_LYCES/27-255,(Q9LU48_ARATH/29-257,Q9SW12_ARATH/32-260))),((((APHA_MORMO/1-191,((APHA_ECOLI/10-221,APHA_SALTI/10-221),Q99ZR9_STRPY/5-226)),((Q9PPW4_UREPA/178-425,(O08351_FLAME/1-234,(Q99WS0_STAAU/30-261,(O05471_STREQ/39-257,Q99Y38_STRPY/51-257)))),(Q9X7I0_PORGI/1-243,((O66049_ENTCL/1-240,(HEL_HAEIN/6-244,Q9CLY5_PASMU/4-242)),Q9ZJU3_HELPJ/2-233)))),((Q9X8M8_STRCO/32-237,Q9LG77_ORYSA/43-279),((VSP1_ARATH/41-269,VSP2_ARATH/36-264),(O49855_SOYBN/36-264,((O23808_PHAVU/28-255,P93712_PHAVU/28-255),((S25K_SOYBN/25-251,VSPA_SOYBN/28-254),VSPB_SOYBN/29-254)))))),(Q9FNC4_ARATH/40-272,Q9ZWC4_ARATH/39-271)));
DTL 151.033
RID 0.300405
RPH ((((((((Q9ZVI2_ARATH/22-251:0.57317,(Q9FNC4_ARATH/40-272:0.17375,Q9ZWC4_ARATH/39-271:0.19268):0.50945):0.09665,((Q9M0F4_ARATH/28-256:0.23634,Q9M0F5_ARATH/27-255:0.19051):0.28084,(PPA1_LYCES/27-255:0.29298,(Q9LU48_ARATH/29-257:0.17496,Q9SW12_ARATH/32-260:0.12777):0.11544):0.19680):0.09293):0.13754,(Q9LG77_ORYSA/43-279:0.60486,((VSP1_ARATH/41-269:0.05694,VSP2_ARATH/36-264:0.09868):0.62119,(O49855_SOYBN/36-264:0.26151,((O23808_PHAVU/28-255:0.00000,P93712_PHAVU/28-255:0.00438):0.22475,((S25K_SOYBN/25-251:0.02289,VSPA_SOYBN/28-254:0.00000):0.06274,VSPB_SOYBN/29-254:0.16593):0.08889):0.26526):0.12409):0.12331):0.07744):0.41209,((((O66049_ENTCL/1-240:0.39391,(HEL_HAEIN/6-244:0.33928,Q9CLY5_PASMU/4-242:0.22120):0.13439):0.32535,Q9ZJU3_HELPJ/2-233:0.70538):0.15707,Q9X7I0_PORGI/1-243:0.80585):0.09813,(Q9PPW4_UREPA/178-425:1.16070,(O08351_FLAME/1-234:0.41372,(Q99WS0_STAAU/30-261:0.63286,(O05471_STREQ/39-257:0.10330,Q99Y38_STRPY/51-257:0.09017):0.35714):0.23199):0.04796):0.12820):0.53124):0.13170,Q9X8M8_STRCO/32-237:1.02098):0.34009,APHA_MORMO/1-191:0.82679):0.29822,Q99ZR9_STRPY/5-226:1.04000):0.45865,APHA_ECOLI/10-221:0.07243,APHA_SALTI/10-221:0.08433);
RTP ((((((((Q9ZVI2_ARATH/22-251,(Q9FNC4_ARATH/40-272,Q9ZWC4_ARATH/39-271)),((Q9M0F4_ARATH/28-256,Q9M0F5_ARATH/27-255),(PPA1_LYCES/27-255,(Q9LU48_ARATH/29-257,Q9SW12_ARATH/32-260)))),(Q9LG77_ORYSA/43-279,((VSP1_ARATH/41-269,VSP2_ARATH/36-264),(O49855_SOYBN/36-264,((O23808_PHAVU/28-255,P93712_PHAVU/28-255),((S25K_SOYBN/25-251,VSPA_SOYBN/28-254),VSPB_SOYBN/29-254)))))),((((O66049_ENTCL/1-240,(HEL_HAEIN/6-244,Q9CLY5_PASMU/4-242)),Q9ZJU3_HELPJ/2-233),Q9X7I0_PORGI/1-243),(Q9PPW4_UREPA/178-425,(O08351_FLAME/1-234,(Q99WS0_STAAU/30-261,(O05471_STREQ/39-257,Q99Y38_STRPY/51-257)))))),Q9X8M8_STRCO/32-237),APHA_MORMO/1-191),Q99ZR9_STRPY/5-226),APHA_ECOLI/10-221,APHA_SALTI/10-221);
RTL 17.888
LNK APHA_ECOLI/10-221:P32697:X86971
LNK APHA_MORMO/1-191:Q59544:X78328
LNK APHA_SALTI/10-221:O08430:AJ237788
LNK HEL_HAEIN/6-244:P26093:U32752
LNK O05471_STREQ/39-257:O05471:Y12602
LNK O08351_FLAME/1-234:O08351:Y12759
LNK O23808_PHAVU/28-255:O23808:D50094
LNK O49855_SOYBN/36-264:O49855:AJ223074
LNK O66049_ENTCL/1-240:O66049:U92439
LNK P93712_PHAVU/28-255:P93712:AB000585
LNK PPA1_LYCES/27-255:P27061:M67474
LNK Q99WS0_STAAU/30-261:Q99WS0:AY061973
LNK Q99Y38_STRPY/51-257:Q99Y38:AE006613
LNK Q99ZR9_STRPY/5-226:Q99ZR9:AE006554
LNK Q9CLY5_PASMU/4-242:Q9CLY5:AE006147
LNK Q9FNC4_ARATH/40-272:Q9FNC4:AB006703
LNK Q9LG77_ORYSA/43-279:Q9LG77:AP002743
LNK Q9LU48_ARATH/29-257:Q9LU48:AB023044
LNK Q9M0F4_ARATH/28-256:Q9M0F4:AL161574
LNK Q9M0F5_ARATH/27-255:Q9M0F5:AL161574
LNK Q9PPW4_UREPA/178-425:Q9PPW4:AE002151
LNK Q9SW12_ARATH/32-260:Q9SW12:AL035523
LNK Q9X7I0_PORGI/1-243:Q9X7I0:AJ237898
LNK Q9X8M8_STRCO/32-237:Q9X8M8:AL939116
LNK Q9ZJU3_HELPJ/2-233:Q9ZJU3:AE001546
LNK Q9ZVI2_ARATH/22-251:Q9ZVI2:AC005499
LNK Q9ZWC4_ARATH/39-271:Q9ZWC4:AC003027
LNK S25K_SOYBN/25-251:P10742:M20037
LNK VSP1_ARATH/41-269:O49195:AF043343
LNK VSP2_ARATH/36-264:O82122:AB006778
LNK VSPA_SOYBN/28-254:P15490:M37530
LNK VSPB_SOYBN/29-254:P10743:M20038
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xx.xx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x....xxxxxx...........x........xx........xx.xxxxxxxxxxxxxx..xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.....xxxxxxx.............x..xx....xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx...xxxxxxxxxxx..xxxx.............xxx.....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx..xxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxx...xxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxx.................................xxx........................xxxxxx........................xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................xxx......xxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxx.......................................xxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM VSPB_SOYBN/29-254
ASQ RMKTGYGERSS--EVKCAS....FR.LA...VEAHNIRAFKTIPEECVEPTKDYI.-NGEQFRSDSKTVNQQAFFYASEREVHH.----....--NDIFIFGIDNTVL-SNIPYYEKHG.Y....GVEEFN...........E........TL........YD.EWVNKGDA-PALPE..TL.-KNYNKLLSLGFKIVFLSGRYLD-.KMAVTEA.....NLKKAG-.............-..FH....TWEQLILKDPHL.ITPNALSY...KSAMRENLLRQ..GYRI.............VGI.....IGDQWSDLLG--------DHRG-...---..-----..-ESRTFKLPNPMYYIE
DSQ CGAATGAAAACTGGCTATGGTGAGCGTTCTTCG------GAGGTAAAATGCGCAAGT............TTTAGG...CTTGCT.........GTGGAAGCACACAACATCCGAGCCTTTAAAACCATTCCTGAAGAGTGCGTTGAACCAACAAAGGACTACATT...---AATGGCGAACAATTTAGATCAGACTCTAAAACAGTTAACCAACAAGCTTTCTTTTATGCTAGTGAACGCGAAGTCCATCAC...------------............------AACGACATATTTATATTCGGCATAGATAACACCGTACTC---TCTAATATCCCATACTATGAAAAACATGGA...TAT............GGGGTGGAGGAATTTAAT.................................GAA........................ACCTTA........................TATGAT...GAATGGGTTAACAAGGGCGACGCA---CCGGCATTGCCAGAG......ACTCTT...---AAAAATTACAACAAGCTGTTGTCTCTTGGCTTCAAGATTGTATTCTTGTCAGGAAGATATCTTGAC---...AAAATGGCCGTAACAGAAGCA...............AACCTAAAGAAGGCTGGC---.......................................---......TTCCAC............ACATGGGAGCAGTTAATTCTCAAGGATCCACATCTT...ATCACTCCAAATGCACTTTCATAC.........AAATCAGCAATGAGAGAGAATCTGTTGAGGCAG......GGATACAGAATT.......................................GTTGGAATC...............ATTGGAGACCAATGGAGCGATCTGCTTGGA------------------------GACCACAGAGGC---.........---------......---------------......---GAAAGCAGGACCTTTAAGCTTCCTAATCCCATGTACTACATTGAG
TRN 10010101100011000
NAM VSPA_SOYBN/28-254
ASQ RMNTGYGARTP--EVKCAS....WR.LA...VEAHNIFGFETIPEECVEATKEYI.-HGEQYRSDSKTVNQQAYFYARDLEVHP.----....--KDTFVFSIDGTVL-SNIPYYKKHG.Y....GVEKFN...........S........TL........YD.EWVNKGNA-PALPE..TL.-KNYNKLVSLGFKIIFLSGRTLD-.KQAVTEA.....NLKKAG-.............-..YH....TWEKLILKDPQDpSTPNAVSY...KTAAREKLIRQ..GYNI.............VGI.....IGDQWSDLLG--------GHRG-...---..-----..-ESRTFKLPNPLYYIQ
DSQ CGAATGAACACTGGCTATGGTGCCCGTACTCCG------GAGGTGAAATGCGCAAGT............TGGAGG...CTTGCT.........GTGGAAGCACACAACATCTTTGGCTTTGAGACCATTCCTGAAGAGTGCGTTGAAGCAACAAAGGAATACATC...---CATGGCGAACAATATAGATCAGACTCCAAAACAGTTAACCAACAAGCTTACTTTTATGCCAGAGACCTCGAAGTCCATCCC...------------............------AAGGACACATTTGTGTTCAGTATAGATGGCACCGTACTC---TCTAATATTCCATACTACAAAAAACATGGA...TAT............GGGGTGGAGAAATTTAAC.................................TCG........................ACCTTG........................TATGAT...GAATGGGTTAACAAGGGCAATGCA---CCGGCACTGCCCGAG......ACTCTT...---AAGAATTACAACAAGCTGGTGTCTCTTGGCTTCAAGATTATATTCTTGTCAGGAAGAACACTGGAC---...AAACAGGCCGTAACAGAAGCA...............AACTTAAAGAAGGCTGGC---.......................................---......TACCAC............ACATGGGAAAAATTAATTCTCAAGGATCCACAAGATcctTCCACTCCAAATGCAGTTTCATAC.........AAAACAGCAGCGAGAGAGAAACTGATAAGGCAG......GGATACAACATT.......................................GTTGGGATC...............ATTGGAGACCAATGGAGCGATCTCCTCGGA------------------------GGCCACAGAGGC---.........---------......---------------......---GAAAGCAGGACCTTTAAGCTTCCTAATCCCCTGTACTACATTCAG
TRN 10010101100011000
NAM S25K_SOYBN/25-251
ASQ RMNTGYGARTP--EVKCAS....WR.LA...VEAHNIFGFETIPEECVEATKEYI.-HGEQYRSDSKTVNQQAYFYARDLEVHP.----....--KDTFVFSIDGTVL-SNIPYYKKHG.Y....GVEKFN...........S........TL........YD.EWVNKGNA-PALPE..TL.-KNYNKLVSLGFKIIFLSGRTLD-.KQAVTEA.....NLKKAG-.............-..YH....TWEKLILKDPQDpSTPNAVSY...KTAAREKLIRQ..GYNI.............VGI.....IGDQWSDLLG--------GHRG-...---..-----..-ESRTFKLPNPCTTFS
DSQ CGAATGAACACTGGCTATGGTGCCCGTACTCCG------GAGGTGAAATGCGCAAGT............TGGAGG...CTTGCT.........GTGGAAGCACACAACATCTTTGGCTTTGAGACCATTCCTGAAGAGTGCGTTGAAGCAACAAAGGAATACATC...---CATGGCGAACAATATAGATCAGACTCCAAAACAGTTAACCAACAAGCTTACTTTTATGCCAGAGACCTCGAAGTCCATCCC...------------............------AAGGACACATTTGTGTTCAGTATAGATGGCACCGTACTC---TCTAATATTCCATACTACAAAAAACATGGA...TAT............GGGGTGGAGAAATTTAAC.................................TCG........................ACCTTG........................TATGAT...GAATGGGTTAACAAGGGCAATGCA---CCGGCACTGCCCGAG......ACTCTT...---AAGAATTACAACAAGCTGGTGTCTCTTGGCTTCAAGATTATATTCTTGTCAGGAAGAACACTGGAC---...AAACAGGCCGTAACAGAAGCA...............AACTTAAAGAAGGCTGGC---.......................................---......TACCAC............ACATGGGAAAAATTAATTCTCAAGGATCCACAAGATcctTCCACTCCAAATGCAGTTTCATAC.........AAAACAGCAGCGAGAGAGAAACTGATAAGGCAG......GGATACAACATT.......................................GTTGGGATC...............ATTGGAGACCAATGGAGCGATCTCCTCGGA------------------------GGCCACAGAGGC---.........---------......---------------......---GAAAGCAGGACCTTTAAGCTTCCTAATCCCTGTACTACATTCAGT
TRN 10010101100011000
NAM P93712_PHAVU/28-255
ASQ SMTTGYGHGASDTEVRCAS....WR.LA...VEAQNIFGFETIPQQCVDATANYI.-EGGQYRSDSKTVNQQIYFFARDRHVHE.----....--NDVILFNIDGTAL-SNIPYYSQHG.Y....GSEKFD...........S........ER........YDeEFVNKGEA-PALPE..TL.-KNYNKLVSLGYKIIFLSGRLKD-.KRAVTEA.....NLKKAG-.............-..YN....TWEKLILKDPSN.SAENVVEY...KTAERAKLVQE..GYRI.............VGN.....IGDQWNDLKG--------ENRA-...---..-----..--IRSFKLPNPMYYTK
DSQ AGCATGACAACTGGTTATGGCCACGGTGCTAGTGACACGGAGGTACGATGCGCCAGT............TGGAGG...CTTGCG.........GTGGAAGCACAGAACATCTTCGGCTTTGAAACCATTCCTCAACAGTGCGTAGACGCTACAGCCAACTACATC...---GAAGGAGGACAATACAGATCAGACTCCAAAACAGTTAACCAACAGATTTACTTTTTCGCTAGAGATCGCCATGTCCATGAG...------------............------AACGATGTCATTCTGTTCAACATAGATGGAACTGCACTC---TCCAATATCCCATACTATTCTCAACATGGA...TAT............GGATCGGAGAAATTCGAT.................................TCC........................GAACGC........................TATGACgaaGAGTTTGTTAACAAGGGTGAGGCA---CCAGCATTGCCTGAG......ACTCTC...---AAGAATTACAACAAACTGGTGTCTCTTGGCTACAAGATTATCTTCTTAAGTGGAAGGCTAAAGGAC---...AAAAGAGCTGTAACTGAAGCC...............AACCTAAAGAAGGCTGGT---.......................................---......TACAAC............ACATGGGAGAAGTTGATTCTCAAGGACCCATCTAAC...AGTGCTGAAAATGTAGTTGAATAC.........AAAACAGCTGAGAGAGCGAAGCTGGTGCAGGAG......GGTTACAGAATC.......................................GTTGGAAAT...............ATTGGAGACCAGTGGAACGATCTGAAGGGA------------------------GAGAACAGAGCA---.........---------......---------------......------ATAAGGAGCTTTAAGCTGCCTAATCCCATGTACTACACTAAG
TRN 10010101100011000
NAM O23808_PHAVU/28-255
ASQ SMTTGYGDGASDTEVRCAS....WR.LA...VEAQNIFGFETIPQQCVDATANYI.-EGGQYRSDSKTVNQQIYFFARDRHVHE.----....--NDVILFNIDGTAL-SNIPYYSQHG.Y....GSEKFD...........S........ER........YDeEFVNKGEA-PALPE..TL.-KNYNKLVSLGYKIIFLSGRLKD-.KRAVTEA.....NLKKAG-.............-..YN....TWEKLILKDPSN.SAENVVEY...KTAERAKLVQE..GYRI.............VGN.....IGDQWNDLKG--------ENRA-...---..-----..--IRSFKLPNPMYYTK
DSQ AGCATGACAACTGGTTATGGCGACGGTGCTAGTGACACGGAGGTACGATGCGCCAGT............TGGAGG...CTTGCG.........GTGGAAGCACAGAACATCTTCGGCTTTGAAACCATTCCTCAACAGTGCGTAGACGCTACAGCCAACTACATC...---GAAGGAGGACAATACAGATCAGACTCCAAAACAGTTAACCAACAGATTTACTTTTTCGCTAGAGATCGCCATGTCCATGAG...------------............------AACGATGTCATTCTGTTCAACATAGATGGAACTGCACTC---TCCAATATCCCATACTATTCTCAACATGGA...TAT............GGATCGGAGAAATTCGAT.................................TCC........................GAACGC........................TATGACgaaGAGTTTGTTAACAAGGGTGAGGCA---CCAGCATTGCCTGAG......ACTCTC...---AAGAATTACAACAAACTGGTGTCTCTTGGCTACAAGATTATCTTCTTAAGTGGAAGGCTAAAGGAC---...AAAAGAGCTGTAACTGAAGCC...............AACCTAAAGAAGGCTGGT---.......................................---......TACAAC............ACATGGGAGAAGTTGATTCTCAAGGACCCATCTAAC...AGTGCTGAAAATGTAGTTGAATAC.........AAAACAGCTGAGAGAGCGAAGCTGGTGCAGGAG......GGTTACAGAATC.......................................GTTGGAAAT...............ATTGGAGACCAGTGGAACGATCTGAAGGGA------------------------GAGAACAGAGCA---.........---------......---------------......------ATAAGGAGCTTTAAGCTGCCTAATCCCATGTACTACACTAAG
TRN 10010101100011000
NAM O49855_SOYBN/36-264
ASQ RMKTGHG-GHYIPEVSCQS....WR.LG...VEAHNVIDWKTVPQDCEGYIGNYM.-LGEQYRSDSKIVNQQAYFYAKTLNITA.----....--KTAWVFDIDETTL-SNLPYYADHG.F....GVELYN...........E........TS........FN.KWVDLGEA-PALPE..SL.-KLYKKLLSLGIKIVFITGRPLD-.QKAVTATn...lNLKLAG-.............-..YH....TWEKLITKNTSEyHGKTAVTY...KSTERKKLEEK..GYKI.............IGN.....IGDQWSDLLG--------TNTG-...---..-----..--DRTFKLPDPMYYIS
DSQ AGAATGAAAACTGGCCATGGT---GGCCACTACATTCCGGAGGTATCATGCCAAAGT............TGGAGG...CTTGGT.........GTGGAAGCACACAACGTCATTGACTGGAAAACCGTTCCTCAAGATTGCGAGGGATATATTGGGAACTACATG...---CTTGGCGAACAATATAGATCAGACTCCAAAATAGTTAACCAACAAGCTTATTTCTATGCTAAAACCCTCAATATCACTGCC...------------............------AAAACCGCATGGGTGTTCGACATAGATGAGACTACACTC---TCTAATCTCCCTTACTATGCTGACCATGGA...TTT............GGGGTGGAGTTATATAAT.................................GAA........................ACATCG........................TTTAAT...AAATGGGTTGACCTTGGCGAGGCA---CCGGCACTGCCAGAG......AGTCTC...---AAATTGTACAAGAAACTCTTGTCTCTTGGCATCAAGATTGTATTCATAACAGGAAGACCACTGGAT---...CAAAAGGCTGTAACTGCTACCaac.........ttaAACTTAAAGCTTGCTGGA---.......................................---......TATCAC............ACATGGGAAAAGTTAATTACCAAGAATACATCTGAAtacCATGGTAAGACAGCAGTTACATAC.........AAATCTACTGAGAGAAAGAAGCTGGAGGAAAAA......GGATACAAAATC.......................................ATTGGAAAC...............ATTGGAGACCAATGGAGCGATCTATTAGGA------------------------ACCAACACAGGC---.........---------......---------------......------GATAGGACCTTTAAGTTGCCTGATCCCATGTACTACATTAGT
TRN 10010101100011000
NAM VSP2_ARATH/36-264
ASQ VAELLEKEKLSINYANCRS....WH.LG...VETSNIIDFDTVPANCKDYVEDYL.ITSKQYQYDSKTVCKEAYFYAKGLALKN.----....DTVNVWIFDLDDTLL-SSIPYYAKYG.Y....GTEKTD...........P........GA........YW.LWLGTGASTPGLPE..AL.-HLYQNIIELGIEPIILSDRWKL-.WKNVTLD.....NLEAAG-.............-..VT....YWKHLILKP-NG.SNLRQVVY...KSKVRKSLVKK..GYNI.............VGN.....IGDQWADLVE--------DTPG-...---..-----..---RVFKLPNPLYYVP
DSQ GTAGCCGAACTCTTAGAGAAAGAGAAACTTTCCATCAACTACGCCAACTGCAGAAGC............TGGCAC...CTTGGT.........GTTGAGACCTCTAACATCATAGACTTCGACACGGTGCCCGCAAATTGCAAAGACTATGTTGAAGACTACTTG...ATCACTTCCAAACAGTACCAATACGACTCCAAAACCGTGTGCAAAGAGGCTTATTTCTATGCCAAAGGACTTGCCCTAAAGAAC...------------............GACACCGTCAATGTTTGGATCTTTGACCTAGATGATACCCTCCTC---TCTAGTATTCCCTACTACGCAAAATATGGA...TAC............GGTACAGAGAAGACCGAC.................................CCG........................GGGGCG........................TACTGG...TTGTGGTTAGGGACCGGAGCATCAACCCCTGGACTCCCGGAG......GCCTTG...---CATCTTTACCAAAACATCATAGAGCTCGGGATTGAACCCATCATACTCAGTGACCGTTGGAAGTTG---...TGGAAGAATGTCACTCTCGAC...............AATCTCGAAGCTGCTGGC---.......................................---......GTGACC............TACTGGAAGCATCTCATATTGAAGCCT---AATGGT...TCGAACTTGAGGCAAGTGGTGTAC.........AAGTCAAAGGTGAGGAAGAGTCTCGTGAAGAAA......GGATACAACATC.......................................GTTGGCAAT...............ATCGGAGATCAATGGGCTGATTTGGTTGAG------------------------GATACCCCTGGG---.........---------......---------------......---------AGGGTTTTTAAGCTCCCAAATCCACTCTACTACGTACCT
TRN 10010101110011000
NAM VSP1_ARATH/41-269
ASQ EAELLEKEGLSINYPNCRS....WH.LG...VETSNIINFDTVPANCKAYVEDYL.ITSKQYQYDSKTVNKEAYFYAKGLALKN.----....DTINVWIFDLDDTLL-SSIPYYAKYG.Y....GTENTA...........P........GA........YW.SWLESGESTPGLPE..TL.-HLYENLLELGIEPIIISDRWKK-.LSEITIE.....NLKAVG-.............-..VT....KWKHLILKP-NG.SKLTQVVY...KSKVRNSLVKK..GYNI.............VGN.....IGDQWADLVE--------DTPG-...---..-----..---RVFKLPNPLYYVP
DSQ GAAGCCGAACTCTTAGAGAAAGAGGGACTGTCCATCAACTACCCCAACTGCAGAAGC............TGGCAC...CTTGGT.........GTTGAGACCTCTAACATCATAAACTTCGACACGGTGCCCGCAAATTGCAAAGCCTATGTTGAAGACTACTTG...ATCACTTCCAAACAGTACCAATACGACTCCAAAACTGTAAACAAAGAGGCATATTTCTACGCCAAAGGACTTGCCCTAAAGAAC...------------............GATACCATCAATGTTTGGATCTTTGACCTAGACGACACTCTCCTC---TCTAGTATTCCCTACTACGCCAAATATGGA...TAT............GGGACCGAGAACACAGCC.................................CCG........................GGGGCG........................TACTGG...TCGTGGTTAGAGTCCGGAGAATCAACTCCAGGACTCCCGGAG......ACCTTG...---CATCTATACGAAAACCTCTTAGAACTCGGGATTGAACCCATCATAATCTCTGACCGATGGAAAAAG---...TTGTCAGAAATCACTATCGAG...............AATCTCAAGGCTGTTGGT---.......................................---......GTGACA............AAATGGAAGCATCTCATACTCAAGCCA---AACGGA...TCGAAGTTGACGCAAGTGGTGTAC.........AAGTCAAAAGTGAGGAATAGCCTTGTGAAGAAA......GGATACAACATC.......................................GTTGGCAAT...............ATTGGAGACCAATGGGCTGATTTGGTTGAG------------------------GATACTCCTGGA---.........---------......---------------......---------AGGGTTTTTAAGCTCCCAAATCCACTCTACTACGTACCT
TRN 10010101100011000
NAM Q9LG77_ORYSA/43-279
ASQ RLRQMMIPAAVGDGDYCDS....WR.VG...VEANNVRGWTAAPRKCDNYVENYM.-RGHHYRRDSKVVVDEAAAYAEAAVLSG.DPAA....DANATWVFDVDETAL-SHVKFYKKHG.F....GYHRTD...........E........PA........FM.EWLIAGRA-SALPN..TV.-TLYKKLLLLGVKIVFLSDRPDTPeLRNATAT.....NLIKEG-.............-..FD....CWDELILRSENStATGSVVEY...KSGERKKLEEE.kGMVI.............IGN.....IGDQWSDLLG--------SPEG-...---..-----..--RRTFKLPNPAYYID
DSQ AGGCTGAGGCAGATGATGATCCCGGCGGCCGTGGGCGACGGCGACTACTGCGACAGC............TGGCGC...GTCGGC.........GTGGAGGCGAACAACGTGCGGGGGTGGACGGCGGCGCCGCGCAAGTGCGACAACTACGTCGAGAACTACATG...---CGCGGCCACCACTACCGCCGCGACAGCAAGGTCGTCGTCGACGAGGCCGCCGCCTACGCCGAGGCCGCCGTCCTCTCCGGC...GACCCCGCCGCC............GACGCCAACGCCACCTGGGTGTTCGACGTCGACGAGACCGCCCTC---TCCCACGTCAAGTTCTACAAGAAGCACGGC...TTC............GGGTACCACAGAACCGAC.................................GAG........................CCGGCG........................TTCATG...GAGTGGCTGATCGCCGGCAGAGCG---TCGGCGTTGCCGAAC......ACGGTG...---ACGCTGTACAAGAAGCTGCTCCTCCTCGGCGTCAAGATCGTCTTCCTGTCGGACAGGCCGGACACGCCGgagCTGAGGAACGCCACCGCCACC...............AATCTCATCAAGGAAGGC---.......................................---......TTCGAC............TGCTGGGACGAGCTCATATTAAGGTCGGAGAACTCGacgGCGACGGGATCGGTGGTGGAGTAC.........AAGTCGGGGGAGAGGAAGAAGCTGGAGGAGGAG...aagGGGATGGTGATC.......................................ATCGGCAAC...............ATCGGCGACCAGTGGAGCGACCTGCTGGGC------------------------TCGCCGGAGGGC---.........---------......---------------......------CGCCGGACCTTCAAGCTGCCCAACCCTGCCTACTACATCGAC
TRN 10010101100011010
NAM Q9ZVI2_ARATH/22-251
ASQ STSTWMPMDGNYGASYCLS....WR.LA...VETNNVRAWRIVPLQCLRYVEVYM.-LAGQYDRDVQLTVDQIKVYLNEIILPG.----....DGMDAWILDVDDTCF-SNVFYYRLKR.Y....GCDPYD...........P........TG........FR.TWAMKGES-PAIQP..VL.-ELFYKLIETGFKVFLVTGRDEET.LRQATLE.....NLHNQG-.............-..FT....GYERLIMRTADN.KRQSATTY...KTRIRKEMMEE..GYRI.............WGN.....VGDQWSDLQG--------EYSG-...---..-----..--DRTFKIPNPMYFVP
DSQ AGTACAAGTACATGGATGCCGATGGATGGAAATTATGGTGCTAGCTATTGCTTAAGC............TGGAGA...CTAGCA.........GTAGAGACCAACAATGTACGTGCGTGGCGCATTGTTCCTCTGCAGTGTCTGCGTTACGTTGAGGTATATATG...---CTTGCTGGTCAGTATGACAGAGACGTCCAGTTGACTGTGGACCAAATCAAAGTTTATCTCAATGAGATTATCCTTCCTGGT...------------............GATGGCATGGACGCATGGATCTTGGATGTTGATGATACTTGCTTC---TCAAACGTCTTTTACTATCGGCTTAAGAGA...TAT............GGATGTGACCCTTATGAT.................................CCA........................ACTGGA........................TTTAGA...ACATGGGCGATGAAAGGAGAGTCT---CCAGCAATACAACCT......GTTCTT...---GAATTGTTCTATAAACTGATAGAAACAGGCTTCAAAGTTTTCCTAGTAACCGGAAGAGACGAAGAGACC...CTTCGCCAGGCAACACTAGAG...............AATTTGCATAACCAAGGA---.......................................---......TTCACT............GGTTATGAAAGGCTGATTATGAGGACAGCGGATAAC...AAAAGACAAAGCGCAACAACATAC.........AAAACAAGAATCAGAAAGGAGATGATGGAAGAA......GGTTACAGGATA.......................................TGGGGAAAT...............GTAGGCGACCAATGGAGTGACTTACAAGGA------------------------GAATATTCAGGG---.........---------......---------------......------GATCGTACCTTCAAGATTCCTAATCCTATGTACTTCGTTCCC
TRN 10010101100011000
NAM Q9SW12_ARATH/32-260
ASQ IFETQLKNINDNVNLHCTS....WR.FA...AETNNLAPWKTIPAECADYVKDYL.-MGEGYVVDVERVSEEAKVYASSFESNG.----....DGKDIWIFDIDETLL-SNLPYYMEHG.C....GLEVFD...........H........SK........FD.MWVEKGIA-PAIAP..SL.-KLYQKVIHLGYKVILLTGRREN-.HRVITVE.....NLRNAG-.............-..FH....NWDKLILRSLDD.RNKTATMY...KSEKREEMVKE..GYRI.............RGN.....SGDQWSDLLG--------SAMS-...---..-----..--ERSFKLPNPMYYIP
DSQ ATCTTCGAAACCCAGCTCAAGAACATAAACGACAATGTCAATCTACATTGCACGAGC............TGGAGA...TTCGCG.........GCGGAGACAAACAATCTCGCTCCATGGAAAACCATTCCAGCTGAATGCGCCGATTACGTGAAAGATTACCTG...---ATGGGTGAAGGTTACGTCGTCGATGTGGAGAGAGTCTCCGAAGAAGCTAAGGTTTACGCGAGCAGCTTCGAATCTAACGGT...------------............GACGGGAAAGACATTTGGATTTTCGATATTGATGAGACGTTATTG---TCGAATCTTCCTTATTACATGGAACACGGT...TGT............GGGTTGGAAGTTTTTGAT.................................CAT........................TCAAAG........................TTTGAT...ATGTGGGTAGAGAAAGGGATAGCA---CCTGCTATAGCACCA......AGCTTG...---AAGCTTTACCAAAAGGTTATACATTTGGGGTACAAAGTTATCTTGCTTACAGGGCGTAGAGAGAAC---...CACCGGGTTATCACTGTCGAA...............AACCTGCGCAATGCCGGT---.......................................---......TTCCAT............AACTGGGACAAGCTTATTCTGAGATCGTTGGATGAT...CGGAACAAAACAGCGACCATGTAC.........AAGTCAGAGAAGAGAGAGGAGATGGTGAAAGAA......GGGTATAGGATC.......................................AGAGGCAAT...............TCAGGTGACCAATGGAGTGATTTGTTGGGT------------------------TCTGCAATGTCA---.........---------......---------------......------GAAAGATCCTTCAAACTTCCAAATCCAATGTATTATATCCCC
TRN 10010101100011000
NAM Q9LU48_ARATH/29-257
ASQ IESRHKKAAEEDVNLHCTT....WR.FA...AEMNNLAPWKTIPVECADYVKDYV.-MGKGYLTDLERVSEEALIFARSIEFSG.----....DGKDIWIFDIDETLL-SNLPYYIDHG.F....GLELFD...........H........SE........FD.KWVERGVA-PAIAP..SL.-KLYQRVLDLGYKVFLLTGRKES-.HRLVTVE.....NLINAG-.............-..FQ....NWDKLILRSPEE.QHKMATLY...KSEKRDEMVKE..GYRI.............RGN.....SGDQWSDLLG--------TSMS-...---..-----..--QRSFKLANPMYYIP
DSQ ATCGAGAGTCGACACAAGAAAGCTGCCGAAGAAGATGTCAATTTGCATTGTACGACC............TGGAGA...TTCGCG.........GCGGAGATGAACAATCTCGCGCCGTGGAAAACAATCCCGGTGGAATGTGCCGATTACGTGAAGGACTATGTG...---ATGGGTAAAGGCTACCTCACCGATTTGGAGAGAGTCTCTGAAGAAGCTTTGATCTTCGCGAGAAGCATCGAATTCTCCGGC...------------............GATGGCAAAGATATTTGGATTTTCGATATCGATGAGACTCTCTTA---TCCAATCTTCCTTATTACATTGATCATGGT...TTT............GGGTTGGAGCTTTTTGAT.................................CAT........................TCGGAG........................TTTGAT...AAGTGGGTAGAGAGAGGAGTGGCA---CCAGCCATAGCACCA......AGCTTG...---AAGCTTTACCAAAGAGTGTTAGATTTGGGATACAAAGTTTTCTTGCTTACAGGGAGGAAAGAGAGT---...CACAGGCTTGTCACTGTTGAA...............AATCTCATCAATGCTGGT---.......................................---......TTCCAG............AACTGGGACAAGCTTATTCTCAGATCTCCAGAGGAA...CAGCACAAAATGGCGACACTATAC.........AAATCTGAGAAGAGAGATGAGATGGTGAAAGAG......GGATATAGGATT.......................................AGAGGCAAT...............TCAGGTGATCAATGGAGTGATTTGTTGGGT------------------------ACCTCCATGTCT---.........---------......---------------......------CAACGATCTTTCAAACTCGCAAATCCAATGTATTATATCCCC
TRN 10010101110011000
NAM PPA1_LYCES/27-255
ASQ PLIIEYPEKQLRDELKCTT....WR.FV...VETNNLSPWKTIPEECADYVKEYM.-VGPGYKMEIDRVSDEAGEYAKSVDLGD.----....DGRDVWIFDVDETLL-SNLPYYSDHR.Y....GLEVFD...........D........VE........FD.KWVENGTA-PALGS..SL.-KLYQEVLKLGFKVFLLTGRSER-.HRSVTVE.....NLMNAG-.............-..FH....DWHKLILRGSDD.HGKTATTY...KSERRNAMVEE..GFRI.............VGN.....SGDQWSDLLG--------SSMS-...---..-----..--YRSFKLPNPMYYIL
DSQ CCATTGATTATTGAGTATCCTGAAAAACAATTGAGGGATGAGTTGAAGTGTACGACT............TGGAGG...TTTGTT.........GTTGAAACGAATAATTTAAGTCCATGGAAGACGATTCCAGAGGAATGTGCTGATTATGTCAAGGAATATATG...---GTGGGTCCAGGTTATAAGATGGAGATTGATAGGGTTTCGGATGAGGCAGGAGAATATGCCAAAAGTGTTGATTTGGGAGAT...------------............GATGGAAGAGATGTGTGGATTTTTGATGTTGACGAAACTTTGCTT---TCTAATCTTCCTTATTATTCTGATCATCGT...TAT............GGATTGGAGGTATTTGAT.................................GAT........................GTGGAA........................TTTGAT...AAATGGGTTGAGAATGGAACGGCG---CCAGCCTTGGGGTCC......AGCTTG...---AAGCTTTATCAAGAAGTTCTGAAACTGGGATTCAAAGTTTTCTTGCTGACTGGGCGCAGTGAAAGA---...CACAGAAGTGTTACTGTGGAG...............AATTTGATGAATGCTGGA---.......................................---......TTCCAC............GATTGGCACAAGCTCATTCTGAGAGGCTCGGACGAC...CATGGCAAAACAGCAACAACCTAT.........AAATCAGAGAGACGAAATGCGATGGTAGAAGAA......GGTTTCCGCATA.......................................GTGGGCAAC...............TCAGGAGACCAGTGGAGTGATCTGCTAGGC------------------------TCCTCTATGTCT---.........---------......---------------......------TATCGCTCATTCAAGCTTCCAAACCCGATGTATTACATTCTT
TRN 10010101100011000
NAM Q9M0F5_ARATH/27-255
ASQ IRTSFIKLPGSDGSRYCDS....WR.LA...AETNNVGTWDLIPSICVDSVAEYL.-NGDQFLSDYSVIVDYALAFAKSVEISG.----....DGKDVWIFDIDETLL-TNIDYYKAHG.Y....GSEPYD...........D........NK........FS.EWVEQGTA-PAFDA..SL.-RLYNALKKLGFTIILLTGRDEH-.QRTSTET.....NLRDAG-.............-..YS....GWERLLLRGPND.QGKSATNY...KSEQRSKLIEE..GFKI.............RGN.....SGDQWSDLQG--------FAVA-...---..-----..--DRSFKVPNPMYYIP
DSQ ATTCGAACTTCCTTCATCAAGCTTCCCGGAAGCGACGGATCTCGCTACTGCGACAGC............TGGAGA...TTAGCC.........GCCGAGACCAATAACGTCGGAACTTGGGATCTGATTCCGTCAATCTGCGTGGATTCCGTCGCCGAGTATCTT...---AACGGAGACCAGTTTTTATCCGATTACAGTGTCATCGTCGATTATGCTCTCGCGTTTGCGAAATCGGTTGAAATTTCCGGC...------------............GACGGCAAGGACGTGTGGATCTTCGATATCGACGAGACGCTTCTC---ACGAATATTGACTACTACAAGGCTCATGGT...TAC............GGGTCTGAACCGTATGAC.................................GAT........................AATAAA........................TTTAGT...GAGTGGGTGGAACAAGGAACAGCT---CCAGCTTTTGATGCG......AGCTTG...---AGACTGTACAATGCTCTCAAGAAACTTGGTTTCACTATCATTTTGCTAACCGGTCGGGACGAGCAT---...CAAAGGACTTCCACCGAGACA...............AATCTCCGGGATGCCGGT---.......................................---......TATTCC............GGTTGGGAACGTCTCCTCTTGAGAGGTCCAAATGAT...CAAGGGAAGTCAGCTACAAATTAC.........AAATCCGAGCAGCGATCGAAACTGATTGAGGAA......GGTTTCAAAATC.......................................CGTGGCAAT...............AGCGGTGATCAATGGAGTGACTTGCAAGGT------------------------TTTGCCGTGGCT---.........---------......---------------......------GATCGTTCTTTCAAAGTCCCAAATCCCATGTACTACATTCCT
TRN 10010101100011000
NAM Q9M0F4_ARATH/28-256
ASQ RAASFIKLPRSSIASYCES....WR.LA...AETNNVGPWKVIPSQCENYIKNYI.-NGGQFDKDYDVVASYAIDYAKTVKVGG.----....DGKDAWVFDIDETLL-SNIEYYKANG.Y....GSEPYD...........S........IK........YN.EVVEKGKD-PGYDA..SL.-RLYKALKKLGFTIILLTGRDEG-.HRSVTEK.....NLRDAG-.............-..YF....GWNRLLLRGQND.QGKTATQY...KSEQRSQVVKE..GYTI.............HGN.....TGDQWSDLLG--------FAVA-...---..-----..--SRSFKVPNPMYYVA
DSQ CGCGCCGCGTCCTTCATCAAGCTGCCTCGGTCTTCCATCGCTTCATACTGCGAGAGT............TGGAGA...TTAGCC.........GCTGAGACCAACAATGTTGGACCCTGGAAGGTGATTCCGTCCCAATGCGAAAACTATATTAAAAACTACATC...---AACGGAGGCCAGTTCGACAAAGACTACGATGTAGTCGCTAGTTACGCCATTGACTACGCTAAAACGGTCAAGGTTGGCGGA...------------............GACGGCAAGGACGCGTGGGTCTTTGACATCGATGAGACGCTTCTC---TCCAATATTGAGTACTACAAGGCTAATGGT...TAC............GGGTCTGAACCGTACGAT.................................AGT........................ATTAAA........................TACAAT...GAGGTGGTGGAAAAAGGAAAAGAC---CCAGGTTATGATGCG......AGCTTG...---AGGCTCTACAAAGCTCTCAAGAAACTTGGTTTCACTATCATTTTACTAACTGGCCGAGACGAAGGT---...CATAGAAGTGTCACCGAGAAA...............AATCTTCGGGATGCCGGT---.......................................---......TATTTC............GGTTGGAACCGACTCCTCTTGAGGGGTCAAAATGAT...CAAGGGAAAACAGCAACACAATAC.........AAATCAGAGCAGCGATCACAAGTTGTAAAAGAA......GGCTACACAATC.......................................CATGGTAAT...............ACTGGAGATCAATGGAGTGACTTGCTAGGT------------------------TTTGCCGTGGCT---.........---------......---------------......------TCTCGTTCTTTCAAAGTCCCAAATCCCATGTACTATGTTGCT
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZWC4_ARATH/39-271
ASQ QNGIVSKGIKTDLKGYCES....WR.IN...VEVHNIRKFDVVPQECVSHIKDYM.-TSSQYKDDVARTVDEVILHFGSMCCSK.-SKC....DGMDAWIFDIDDTLL-STIPYHKKNGfF....GGEKLN...........S........TK........FE.DWIQKKKA-PAVPH..MK.-KLYHDIRERGIKIFLISSRKEY-.LRSATVD.....NLIQAG-.............-..YY....GWSNLMLRGLED.QQKEVKQY...KSEKRKWLMSL..GYRV.............WGV.....MGDQWSSFAG--------CPLP-...---..-----..--RRTFKLPNSIYYVA
DSQ CAAAATGGTATCGTTTCTAAAGGTATCAAGACGGACCTGAAAGGATACTGTGAAAGC............TGGAGG...ATCAAC.........GTGGAAGTTCACAACATCAGAAAGTTCGATGTGGTGCCTCAAGAGTGTGTATCGCACATTAAGGATTACATG...---ACGTCATCGCAGTACAAGGATGACGTGGCGAGAACCGTTGATGAGGTCATTCTTCATTTCGGGAGCATGTGCTGTAGCAAG...---TCTAAGTGT............GACGGCATGGACGCTTGGATCTTTGATATCGATGACACGCTTCTC---TCTACCATCCCTTACCACAAGAAAAATGGCttcTTC............GGAGGAGAGAAATTGAAC.................................TCA........................ACGAAA........................TTCGAG...GATTGGATACAGAAGAAGAAAGCA---CCAGCAGTGCCACAC......ATGAAG...---AAATTGTACCACGACATCAGAGAAAGAGGCATTAAGATCTTCTTGATCTCTTCCCGGAAAGAATAT---...CTCAGGTCTGCCACCGTCGAC...............AACCTCATCCAAGCCGGT---.......................................---......TACTAT............GGCTGGTCCAACCTAATGCTCAGGGGGCTAGAAGAT...CAGCAAAAGGAAGTGAAACAATAC.........AAGTCAGAGAAGAGAAAATGGCTAATGAGTCTT......GGTTACAGAGTC.......................................TGGGGAGTG...............ATGGGTGACCAATGGAGTAGCTTTGCAGGC------------------------TGTCCTCTTCCC---.........---------......---------------......------AGGAGAACCTTCAAGCTCCCTAACTCCATCTACTATGTCGCC
TRN 10010101100011001
NAM Q9FNC4_ARATH/40-272
ASQ SQTGVTSLKAPNLNGYCES....WR.VN...VELNNIRDFKVVPQECVWFVQKYM.-TSSQYEDDVERAVDEAILYLGKTCCEK.-KTC....DGMDAWIFDIDDTLL-STIPYHKSNGcF....GGEQLN...........T........TK........FE.EWQNSGKA-PAVPH..MV.-KLYHEIRERGFKIFLISSRKEY-.LRSATVE.....NLIEAG-.............-..YH....SWSNLLLRGEDD.EKKSVSQY...KADLRTWLTSL..GYRV.............WGV.....MGAQWNSFSG--------CPVP-...---..-----..--KRTFKLPNSIYYVA
DSQ AGCCAAACCGGCGTCACATCTTTGAAAGCTCCCAACCTAAACGGATACTGTGAGAGC............TGGAGA...GTCAAC.........GTGGAGCTTAACAACATAAGGGACTTTAAGGTGGTTCCACAGGAATGTGTATGGTTCGTCCAAAAGTACATG...---ACCTCATCTCAATACGAAGATGACGTGGAGAGAGCCGTCGATGAAGCCATCCTCTACCTCGGAAAAACTTGTTGCGAGAAG...---AAGACATGC............GATGGCATGGATGCTTGGATCTTTGACATTGATGACACTCTTCTC---TCAACCATTCCTTACCACAAGAGCAACGGTtgtTTC............GGTGGTGAGCAACTGAAC.................................ACG........................ACCAAG........................TTCGAG...GAATGGCAAAATTCGGGCAAGGCA---CCAGCGGTTCCACAC......ATGGTG...---AAGTTGTACCATGAGATCAGAGAGAGAGGTTTCAAGATCTTTTTGATCTCTTCTCGTAAAGAGTAT---...CTCAGATCTGCCACCGTCGAA...............AATCTTATTGAAGCCGGT---.......................................---......TACCAC............AGCTGGTCTAACCTCCTTCTGAGGGGAGAAGATGAT...GAAAAGAAGAGTGTGAGCCAATAC.........AAAGCAGATTTGAGGACATGGCTTACAAGTCTT......GGGTACAGAGTT.......................................TGGGGAGTG...............ATGGGTGCACAATGGAACAGCTTCTCTGGT------------------------TGTCCAGTTCCC---.........---------......---------------......------AAGAGAACCTTCAAGCTCCCTAACTCCATCTACTATGTCGCC
TRN 10010101100011001
NAM Q9X8M8_STRCO/32-237
ASQ TRSRTWTRVTGTAAVVAAA....LT.AT...VTPSVAAPAETPPASVTAAAAD--.VGYDTWQRDCRAVMDAALPYLKERIAGS.--AP....GEKQAVVLDIDNTSLETDFGF-----.-....------...........-........-S........YP.--------QPANRP..VL.-EVAEYAQEHGVALFFVTARPGI-.IEAPTEW.....NLAHAG-.............-..YE....S-SGLYVRGFLD.LFKDVAEY...KTEQRAEIESK..GYTI.............IAN.....IGNSASDLSG--------GH-A-...---..-----..--EKTFKLPD--YDGQ
DSQ ACCCGGTCCCGCACCTGGACCCGGGTCACCGGCACGGCCGCCGTGGTCGCGGCGGCG............CTCACC...GCGACC.........GTCACGCCGTCCGTCGCCGCCCCGGCCGAGACCCCGCCCGCGTCGGTGACGGCGGCCGCCGCCGAC------...GTCGGCTACGACACCTGGCAGCGGGACTGCCGGGCCGTCATGGACGCGGCGCTGCCGTACCTGAAGGAGCGGATCGCCGGCTCC...------GCCCCC............GGCGAGAAGCAGGCCGTCGTCCTGGACATCGACAACACCTCCCTGGAGACGGACTTCGGCTTC---------------...---............------------------.................................---........................---AGC........................TATCCC...------------------------CAGCCCGCCAACCGGCCG......GTCCTG...---GAGGTCGCCGAGTACGCCCAGGAGCACGGCGTCGCCCTGTTCTTCGTGACCGCCCGCCCCGGCATC---...ATCGAGGCGCCCACCGAGTGG...............AACCTCGCCCACGCCGGG---.......................................---......TACGAG............TCC---TCGGGGCTGTACGTCCGCGGCTTCCTGGAC...CTGTTCAAGGACGTCGCCGAGTAC.........AAGACCGAACAGCGCGCCGAGATCGAGTCGAAG......GGCTACACGATC.......................................ATCGCGAAC...............ATCGGCAACAGCGCCAGCGACCTGTCGGGG------------------------GGCCAC---GCC---.........---------......---------------......------GAGAAGACGTTCAAGCTCCCGGAC------TACGACGGCCAG
TRN 11011111101111111
NAM Q9ZJU3_HELPJ/2-233
ASQ IKKTLASVLLGLSLMSVLN....AK.--...--------------ECVSPITRSV.-KYHQQSAEIRALQLQSYKMAKMALDNNlKLVK....DKKPAVILDLDETVL-NTFDYAGYLV.K....NCIKYT...........P........ET........WD.KFEKEGSL-TLIPG..AL.-DFLEYANSKGVKIFYISNRTQK-.NKAFTLK.....TLKSFKL.............P..QV....S-EESVLLKEKG.KP------...KAVRRELVAKD..-YAI.............VLQ.....VGDTLHDF--DAIFAKDAKNSQEqqaKVL..QNAQK..FGTEWIILPNSLYGTW
DSQ ATAAAAAAGACCCTTGCATCGGTTTTATTAGGATTGAGTTTGATGAGTGTGTTAAAT............GCCAAA...------.........------------------------------------------GAATGCGTTTCGCCCATAACAAGAAGCGTT...---AAGTATCATCAGCAAAGTGCTGAGATCAGAGCCTTGCAATTACAAAGTTACAAAATGGCGAAAATGGCGCTAGACAATAACcttAAGCTCGTTAAA............GACAAAAAGCCAGCCGTCATCTTGGATTTAGATGAAACCGTTTTG---AACACTTTTGATTATGCGGGCTATTTAGTC...AAA............AACTGCATTAAATACACC.................................CCA........................GAAACT........................TGGGAT...AAATTTGAAAAAGAAGGCTCTCTT---ACGCTCATTCCTGGA......GCGCTA...---GACTTTTTAGAATACGCTAATTCTAAGGGCGTTAAGATTTTTTACATTTCTAACCGCACCCAAAAA---...AATAAGGCATTCACTTTAAAA...............ACGCTCAAAAGCTTTAAGCTC.......................................CCC......CAAGTG............AGT---GAAGAATCCGTTTTGTTAAAGGAAAAAGGC...AAGCCT------------------.........AAAGCCGTTAGGCGGGAGTTAGTCGCTAAGGAT......---TATGCGATT.......................................GTTTTACAA...............GTGGGCGACACTTTGCATGATTTT------GACGCCATTTTTGCTAAAGACGCTAAAAACAGCCAAGAAcaacaagccAAAGTCTTG......CAAAACGCTCAAAAA......TTCGGCACAGAATGGATCATTTTACCCAACTCTCTTTATGGCACATGG
TRN 10010101110011010
NAM Q9CLY5_PASMU/4-242
ASQ FKLSVIAVSSLVLLAACSN....QQ.-A...VEQAN-------QAKLQQQVA--MgLIWTQQSGEYAALAHQAFNSAKMAFDHA.KAKK....GKKKAVVVDLDETMI-DNSAYAGWQV.Q....SGQGFS...........P........KT........WT.KWVDARQS-AAIPG..AV.-EFSNYVNANGGTMFFVSNRRDDV.EKAGTVD.....DMKRLG-.............-..FT....GVNDKTLLLKKDkSN------...KSVRFKQVEDM..GYDI.............VLF.....VGDNLNDF-GDATYKKSNAERRD...FVA..KNSKA..FGKKFIVLPNTQYGDW
DSQ TTTAAATTATCAGTTATTGCCGTGAGTTCGCTCGTTTTATTAGCGGCTTGTTCAAAT............CAACAA...---GCG.........GTTGAGCAAGCCAAT---------------------CAAGCAAAATTGCAGCAACAAGTGGCA------ATGgggTTAATTTGGACGCAACAGTCGGGCGAATATGCAGCATTAGCACACCAAGCGTTTAACTCTGCCAAAATGGCATTTGACCATGCA...AAAGCGAAAAAA............GGTAAGAAAAAAGCCGTGGTGGTGGATTTAGATGAAACCATGATT---GATAACAGTGCTTATGCGGGGTGGCAAGTA...CAA............AGTGGACAGGGTTTTTCA.................................CCG........................AAAACA........................TGGACA...AAATGGGTTGACGCGAGACAATCC---GCAGCGATTCCGGGC......GCAGTG...---GAGTTCTCTAATTATGTCAATGCCAATGGCGGTACGATGTTCTTCGTTTCTAACCGTCGTGATGATGTA...GAAAAAGCAGGGACAGTGGAT...............GATATGAAACGTCTTGGT---.......................................---......TTCACT............GGGGTGAATGATAAAACCTTGTTGTTGAAAAAAGATaaaTCCAAC------------------.........AAATCTGTACGTTTCAAACAAGTTGAAGATATG......GGTTATGACATC.......................................GTGTTATTT...............GTGGGCGATAACTTAAACGATTTT---GGTGATGCAACTTACAAAAAATCCAATGCAGAGCGCCGTGAT.........TTCGTAGCG......AAAAATAGCAAAGCA......TTTGGTAAAAAATTCATCGTGTTACCAAATACCCAATATGGTGACTGG
TRN 10010101110011000
NAM HEL_HAEIN/6-244
ASQ KMTALAALSAF-VLAGCGS....HQ.MK...SEGHA-------NMQLQQQAV--LgLNWMQDSGEYKALAYQAYNAAKVAFDHA.KVAK....GKKKAVVADLDETML-DNSPYAGWQV.Q....NNKPFD...........G........KD........WT.RWVDARQS-RAVPG..AV.-EFNNYVNSHNGKVFYVTNRKDST.EKSGTID.....DMKRLG-.............-..FN....GVEESAFYLKKDkSA------...KAARFAEIEKQ..GYEI.............VLY.....VGDNLDDF-GNTVYGKLNADRRA...FVD..QNQGK..FGKTFIMLPNANYGGW
DSQ AAAATGACCGCACTTGCGGCTCTTTCTGCTTTT---GTTTTAGCTGGCTGTGGTTCA............CACCAA...ATGAAA.........TCAGAAGGACATGCA---------------------AATATGCAATTACAACAACAAGCGGTG------CTTggaTTAAACTGGATGCAAGATTCTGGCGAATATAAAGCATTAGCTTATCAAGCGTACAATGCGGCAAAAGTTGCATTTGATCACGCA...AAAGTGGCAAAA............GGTAAGAAAAAAGCGGTTGTGGCTGATTTAGATGAAACTATGTTA---GACAACAGCCCTTATGCTGGCTGGCAAGTT...CAA............AATAACAAACCATTCGAT.................................GGT........................AAAGAT........................TGGACT...CGTTGGGTAGACGCACGTCAATCT---CGTGCCGTTCCGGGT......GCGGTA...---GAATTTAATAATTATGTAAACAGCCACAACGGTAAAGTGTTCTACGTAACAAACCGCAAAGACAGCACT...GAAAAATCAGGCACTATCGAT...............GATATGAAACGCTTAGGT---.......................................---......TTCAAT............GGCGTGGAAGAATCTGCATTTTATTTGAAAAAAGACaaaTCAGCT------------------.........AAAGCGGCTCGTTTTGCAGAAATTGAAAAACAA......GGCTATGAAATC.......................................GTACTTTAT...............GTAGGTGATAACTTAGATGACTTC---GGTAATACCGTATATGGCAAATTAAACGCTGACCGCCGTGCA.........TTCGTTGAT......CAAAACCAAGGCAAA......TTTGGTAAAACTTTCATCATGTTACCTAACGCAAACTACGGTGGCTGG
TRN 11011101111011000
NAM O66049_ENTCL/1-240
ASQ MMKTSAKLAAS--GLVALL....LTgCA...SSTHQ-----TAQQQLGQQSV--LaVNWFQQSGEYQALTWQAFNTARMAFDQA.PSLT....GKPKAVIVDLDETML-DNSAYSAWQA.K....NGQPFS...........S........KT........WS.AWTQARQA-KAVPG..AV.-EFARHVTENGGTLFYVSNRDQK-.DYAATVA.....NMQQLG-.............-..FP....NVSDKTVRLNTDsSN------...KQARFDAIKNA..GYNV.............VLY.....VGDNLNDFGG-ATWHKGNQTRRD...FVN..LNHQQ..FGTQFIVLPNPLYGDW
DSQ ATGATGAAAACCTCCGCAAAACTCGCAGCATCC------GGACTGGTCGCGCTGCTC............CTGACCggcTGCGCC.........TCGTCGACACATCAG---------------ACCGCGCAACAGCAACTCGGTCAGCAATCGGTG------CTGgctGTAAACTGGTTCCAGCAGTCTGGCGAATATCAGGCGCTGACCTGGCAGGCGTTTAACACCGCGCGCATGGCATTTGATCAGGCA...CCGTCGCTGACC............GGCAAACCCAAAGCGGTGATTGTCGATCTGGATGAAACCATGCTG---GATAACAGCGCCTACAGCGCATGGCAGGCG...AAG............AATGGCCAGCCGTTCAGC.................................AGC........................AAAACC........................TGGTCA...GCCTGGACGCAGGCGCGTCAGGCG---AAAGCGGTGCCGGGC......GCGGTT...---GAGTTCGCGCGTCATGTGACAGAAAATGGCGGCACGCTGTTTTATGTGTCGAACCGCGATCAGAAA---...GATTACGCTGCCACGGTCGCC...............AACATGCAGCAGCTCGGC---.......................................---......TTCCCG............AATGTCAGTGATAAAACGGTACGTCTGAATACCGACagcTCCAAC------------------.........AAGCAGGCGCGTTTCGATGCCATCAAAAACGCG......GGCTATAACGTG.......................................GTGCTCTAT...............GTCGGAGATAACCTCAACGATTTTGGTGGG---GCGACCTGGCATAAGGGTAATCAGACGCGTCGCGAT.........TTCGTGAAT......CTCAACCATCAGCAG......TTTGGTACGCAGTTCATCGTGCTGCCCAATCCACTCTACGGCGACTGG
TRN 11011101101011001
NAM Q9X7I0_PORGI/1-243
ASQ MNSRHLT-ITIIAGLSLFV....LT.LGgcsVTQQD-PQWTL---GGKLFTS---.-AWIQRSAEYQALCIQAYNIATERVDAL.-PAErkqgDRPYAIVTDIDETIL-DNTPNSVYQA.L....RGKDYD...........E........ET........WG.KWCAQADA-DTLAG..AL.-SFFLHAANKGIEVFYVTNRRDN-.LREQALQ.....NLQRYGF.............P..FA....DEEHLL--TTHGpSD------...KEPRRLKIQEQ..-YEI.............VLL.....IGDNLGDFHH---FFNTKEESGR...KQA..LGLTAgeFGRHFIMLPNPNYGSW
DSQ ATGAATAGCAGACATCTGACA---ATTACAATCATTGCCGGCCTCTCCCTCTTTGTA............CTGACA...TTGGGCggctgctccGTAACCCAACAGGAT---CCGCAGTGGACTCTC---------GGCGGAAAGCTCTTTACTTCG---------...---GCGTGGATACAACGTTCGGCCGAATATCAAGCGCTTTGCATTCAGGCATACAACATCGCCACGGAAAGAGTGGACGCTCTA...---CCGGCAGAAcgtaaacaaggaGATAGGCCTTATGCCATCGTAACGGACATAGACGAAACCATTTTG---GACAATACGCCTAACTCCGTGTATCAGGCT...CTC............AGGGGCAAGGATTATGAT.................................GAA........................GAGACT........................TGGGGG...AAATGGTGTGCACAGGCCGATGCC---GACACACTGGCAGGA......GCTTTG...---TCTTTCTTCCTCCATGCAGCGAACAAGGGGATCGAGGTCTTTTACGTCACCAACCGCAGAGACAAT---...CTGCGCGAACAAGCTCTTCAG...............AACCTTCAGCGTTACGGATTC.......................................CCC......TTTGCC............GATGAAGAACATTTGCTT------ACGACCCATGGGccaTCCGAC------------------.........AAAGAACCCCGTCGGCTCAAAATACAAGAACAG......---TATGAAATA.......................................GTATTGCTC...............ATAGGAGACAACTTGGGCGACTTCCACCAC---------TTCTTCAATACGAAAGAAGAGTCCGGACGC.........AAACAGGCT......CTGGGCCTGACAGCCggggagTTTGGCCGGCACTTCATCATGCTGCCCAATCCCAACTACGGATCTTGG
TRN 10010101100011011
NAM Q99Y38_STRPY/51-257
ASQ SRENTMSVLWY--------....QR.-A...AETQA-------------------.LYLQGYQL--------ATDRLKEQLNKP.---T....DKPYSIVLDIDETVL-DNSPYQAKNV.L....EGTGFT...........P........ES........WD.YWVQKKEA-KPVAG..AK.-DFLQFADQNGVQIYYISDRSTT-.QVDATME.....NLQKEGI.............P..VQ....GRDHLLFLEKG-.-----VKS...KESRRQKVKET..-TNV.............TML.....FGDNLLDFAD--FSKKSQEDRTA...LLS..DLQEE..FGRRFIIFPNPMYGSW
DSQ TCGCGTGAAAATACCATGTCTGTTTTATGGTAC------------------------............CAGCGA...---GCT.........GCGGAAACTCAAGCG---------------------------------------------------------...CTTTATTTACAGGGGTATCAGTTA------------------------GCAACGGATCGCTTAAAAGAACAACTCAATAAACCA...---------ACG............GATAAACCTTATTCAATTGTATTAGATATTGACGAAACAGTTCTT---GATAATAGCCCTTATCAAGCTAAAAATGTT...TTG............GAAGGAACAGGATTTACA.................................CCT........................GAAAGC........................TGGGAT...TATTGGGTACAAAAGAAAGAAGCA---AAACCGGTTGCTGGT......GCTAAA...---GACTTTTTGCAATTTGCAGACCAAAATGGTGTTCAAATTTACTACATTTCAGACAGATCAACTACT---...CAAGTAGATGCTACAATGGAA...............AATCTCCAAAAAGAAGGTATT.......................................CCA......GTACAA............GGTCGTGATCATCTTCTATTCTTAGAAAAAGGC---...---------------GTAAAATCA.........AAGGAGAGTCGTCGTCAAAAGGTCAAAGAAACA......---ACTAATGTA.......................................ACGATGCTA...............TTTGGTGATAATCTTCTAGATTTTGCTGAT------TTTTCAAAAAAATCTCAAGAAGATAGAACAGCT.........TTATTATCA......GATTTACAAGAAGAG......TTTGGAAGACGCTTTATCATTTTCCCTAATCCTATGTATGGTTCATGG
TRN 10010101110011000
NAM O05471_STREQ/39-257
ASQ QTKVTYSDEQLRSNENTMSvlwyQR.-A...AEAKA-------------------.LYLQGYQL----ATDRLKNQLGQAT---.----....DKPYSIVLDIDETVL-DNSPYQAKNI.L....EGTSFT...........P........ES........WD.VWVQKKEA-KPVAG..AK.-EFLQFADQNGVQIYYISDRAVS-.QVDATME.....NLQKEGI.............P..VQ....GRDHLLFLEEG-.-----VKS...KEARRQKVKET..-TNL.............IML.....FGDNLVDFAD--FSKKSEEDRTA...LLS..ELQEE..FGRQFIIFPNPMYGSW
DSQ CAGACTAAGGTTACTTATAGTGATGAGCAGTTACGATCTAATGAAAATACCATGTCTgtgttgtggtatCAGCGA...---GCT.........GCAGAAGCTAAAGCG---------------------------------------------------------...CTATATTTACAAGGTTATCAACTA------------GCGACTGATCGTTTGAAAAATCAATTAGGACAGGCAACG---------...------------............GACAAGCCCTATTCTATTGTGTTAGACATTGATGAAACAGTCCTT---GACAATAGTCCCTACCAAGCTAAGAATATC...TTA............GAGGGAACAAGCTTCACA.................................CCA........................GAAAGT........................TGGGAT...GTTTGGGTACAAAAGAAAGAAGCT---AAACCTGTCGCAGGC......GCGAAA...---GAATTCTTGCAATTTGCAGATCAAAATGGGGTTCAAATTTATTACATCTCAGACCGTGCAGTGAGC---...CAAGTCGATGCTACTATGGAA...............AATCTCCAAAAAGAGGGCATT.......................................CCA......GTTCAG............GGCCGTGACCACCTCTTATTCTTAGAAGAAGGC---...---------------GTTAAATCA.........AAAGAAGCTCGCCGGCAAAAAGTGAAAGAGACG......---ACTAACTTG.......................................ATTATGTTA...............TTTGGTGATAATCTTGTTGATTTTGCTGAT------TTCTCTAAAAAATCTGAAGAAGATAGAACAGCA.........TTATTATCA......GAATTACAAGAAGAG......TTTGGGCGTCAATTTATTATTTTCCCTAACCCAATGTATGGATCATGG
TRN 10010101110011000
NAM Q99WS0_STAAU/30-261
ASQ FAKSSAEVQQTQQASIPAS....QK.AN...LGNQNIMAVAWYQNSAEAKAL-YL.---QGYNS-AKTQLD------KEIK---.KNKG....KHKLAIALDLDETVL-DNSPYQGYAS.I....HNKPF-...........P........EG........WH.EWVQAAKA-KPVYG..AK.-EFLKYADKKGVDIYYISDRDKEK.DLKATQK.....NLKQQGI.............P..QA....KKSHILLKGKDDkSK------...--ESRRQMVQK..DHKL.............VML.....FGDNLLDFTD----PKEATAESR...EALieKHKDD..FGKKYIIFPNPMYGSW
DSQ TTTGCCAAAAGTTCTGCTGAAGTTCAACAAACGCAACAAGCTTCTATACCAGCATCA............CAAAAG...GCGAAT.........CTTGGTAATCAAAATATTATGGCAGTGGCTTGGTATCAAAATTCAGCTGAAGCAAAAGCATTA---TATTTA...---------CAAGGTTATAACAGT---GCAAAGACACAGTTAGAT------------------AAAGAGATTAAA---------...AAGAATAAAGGT............AAACATAAGTTAGCTATTGCTTTGGATTTAGATGAAACAGTTTTA---GATAATTCTCCATATCAAGGCTATGCATCA...ATA............CATAATAAACCTTTC---.................................CCA........................GAAGGT........................TGGCAT...GAATGGGTACAAGCTGCTAAAGCT---AAACCTGTCTATGGC......GCAAAA...---GAATTCTTGAAATATGCTGACAAAAAAGGTGTCGATATCTACTATATTTCTGATAGAGATAAAGAAAAA...GATTTAAAGGCAACACAAAAG...............AACTTAAAACAACAAGGTATC.......................................CCT......CAAGCT............AAGAAGAGTCATATTTTACTAAAAGGTAAAGATGATaagAGTAAA------------------.........------GAATCACGCAGACAAATGGTTCAAAAG......GATCATAAACTT.......................................GTCATGCTA...............TTTGGAGATAATTTATTAGACTTTACAGAT------------CCAAAAGAAGCTACAGCTGAATCTCGT.........GAAGCATTAattgaaAAACATAAAGACGAT......TTCGGTAAGAAATATATCATTTTCCCTAACCCAATGTATGGTAGTTGG
TRN 10010101110011000
NAM O08351_FLAME/1-234
ASQ MKKILLTGGLILSFISCSA....QK.AD...HDTKDLVNATA----WMQNAGEYKaLTIQAYQL---AQIRLAQILTQEVS---.----....EKPRAIVLDIDETVL-DNSPYQAYQI.E....NKKNFN...........Q........ED........WS.KWTRLAQA-EPIAG..AL.-NFLNFTKNNGVEIFYVSNRSEA-.ERVPTLE.....NLQKKNF.............P..YA....DNDHLILKTDK-.------SS...KESRRQKLSEK..-YNI.............VLF.....FGDNLSDFSDMYYYNNEGKTSSE...KVL..EHPEL..FGSKFIILPNAMYGDW
DSQ ATGAAGAAAATATTGCTTACAGGAGGTTTAATTTTATCTTTTATTTCCTGCTCTGCT............CAAAAA...GCAGAT.........CACGATACCAAAGATTTAGTTAATGCTACCGCA------------TGGATGCAAAATGCCGGAGAATATAAAgccTTAACTATTCAGGCTTATCAGCTA---------GCACAAATTCGTTTAGCACAAATCCTTACACAAGAGGTATCG---------...------------............GAAAAGCCTAGAGCTATTGTATTGGATATCGATGAAACTGTCTTG---GACAACTCTCCTTATCAGGCTTATCAGATT...GAA............AACAAAAAAAACTTCAAC.................................CAG........................GAAGAC........................TGGAGC...AAATGGACAAGACTTGCTCAGGCA---GAGCCTATCGCCGGA......GCTCTA...---AATTTCCTGAACTTTACCAAAAATAATGGTGTAGAGATTTTCTATGTTTCCAACAGAAGTGAGGCA---...GAAAGAGTTCCGACTCTTGAA...............AACCTTCAGAAGAAAAACTTC.......................................CCA......TATGCG............GATAATGATCACCTTATCTTGAAAACAGATAAG---...------------------TCAAGC.........AAGGAAAGCAGACGCCAGAAGCTTTCTGAAAAA......---TACAACATC.......................................GTTTTGTTC...............TTTGGAGATAATCTAAGTGATTTTTCAGATATGTATTATTACAATAATGAAGGTAAAACTTCATCCGAA.........AAAGTCCTG......GAACATCCTGAATTA......TTCGGAAGCAAATTCATTATCCTTCCAAATGCGATGTATGGAGACTGG
TRN 10010101100011000
NAM Q9PPW4_UREPA/178-425
ASQ NTLSAEKDGMLLTEYNSAK....HQ.FD...AMIKQ-SDFDT------SKVK--V.------EKDSNGNITKVTVSNPESN-KA.----....--IPVVFMDIDETIL-NNYANQNYQL.L....NNKAYN...........P........KD........WD.AFVNDKVS-KRLAG..AF.-EFIKYVWEHGGVVMFNSNREQEN.QVDPTIE.....NLVSEGLersllpkwifwmqGvdFS....S-DKPWANIKKDaQGKRVKST...KEDRMNAMNKRtqGYDLsefgsgnavvlktVMR.....IGDNFDDFND-------NASKG-...---..---KL..NSERVALLKE--YGKL
DSQ AACACATTAAGTGCTGAAAAAGATGGGATGCTATTAACAGAGTATAATAGTGCAAAA............CACCAA...TTTGAT.........GCAATGATTAAACAA---AGTGATTTTGATACA------------------AGTAAAGTAAAA------GTA...------------------GAAAAAGATTCAAATGGTAATATTACAAAGGTAACAGTTTCTAATCCTGAAAGTAAT---AAGGCA...------------............------ATTCCTGTAGTATTTATGGATATTGATGAAACAATTTTA---AATAATTACGCTAATCAAAACTATCAATTA...TTA............AATAATAAAGCTTATAAT.................................CCA........................AAGGAT........................TGAGAT...GCATTTGTGAATGACAAGGTTTCA---AAACGATTAGCTGGA......GCTTTT...---GAATTCATTAAATATGTTTGAGAACATGGTGGAGTCGTAATGTTCAACTCAAACCGTGAACAAGAAAAC...CAAGTCGATCCAACTATTGAA...............AACTTGGTTAGTGAAGGCTTAgaacgtagtttattacctaaatgaattttttgaatgcaaGGAgtagatTTTAGT............AGC---GATAAACCATGAGCAAATATTAAAAAAGATgcaCAAGGAAAACGTGTAAAATCTACT.........AAAGAAGACCGTATGAATGCTATGAATAAGCGTacacaaGGTTATGATTTAagtgaattcggtagtggtaatgctgtagttttaaaaactGTAATGCGT...............ATTGGTGATAATTTTGATGACTTTAATGAT---------------------AATGCTTCAAAAGGT---.........---------......---------AAACTT......AATAGTGAACGTGTAGCATTATTAAAAGAA------TATGGTAAATTA
TRN 01011000001000000
NAM Q99ZR9_STRPY/5-226
ASQ FTSILFT------VSFCGI....IA.LP...VEASG---------PKVPYTQE--.-GITAISN--QATVKLISIADIASSLEG.----....QKPITVSFDIDDTLL-FTSQYFQYGKeYitpgSFDFLH...........K........QK........FW.DLVAKRGDQDSIPKeyAK.-QLIAMHQKRGDKIVFITGRTRGS.-------.....-MYKKG-.............E..ID....KTAKSLAKDFKL.DKPIAINYtgdKAVKPYQYDKT..-YYI.............KKNgsqihYGDSDEDINA----AKEAGARP-...---..-----..--IRILRAPN-STNLP
DSQ TTTACCAGTATCCTGTTTACA------------------GTTAGTTTTTGTGGAATC............ATAGCA...TTGCCT.........GTCGAAGCTAGTGGC---------------------------CCTAAAGTTCCTTATACACAAGAA------...---GGTATAACGGCCATTTCAAAT------CAGGCAACAGTAAAATTGATTTCTATTGCTGATATCGCGAGCAGTTTAGAAGGA...------------............CAAAAACCTATAACGGTTAGTTTTGATATCGATGATACTTTGTTA---TTTACTAGCCAATATTTTCAGTACGGCAAAgaaTATataactccaggcTCATTTGATTTTTTGCAT.................................AAG........................CAAAAA........................TTTTGG...GACTTGGTCGCTAAACGGGGAGATCAGGATTCTATTCCAAAAgagtatGCAAAG...---CAACTAATCGCAATGCATCAAAAACGAGGAGATAAAATTGTCTTTATTACTGGCCGAACTCGAGGATCG...---------------------...............---ATGTATAAAAAAGGT---.......................................GAG......ATTGAT............AAAACAGCTAAGTCACTGGCTAAAGATTTTAAGTTA...GACAAGCCAATAGCTATCAATTATacaggagatAAAGCTGTGAAGCCGTATCAGTATGATAAAACA......---TATTATATA.......................................AAGAAAAACggctcacaaattcatTACGGAGATAGTGATGAAGATATAAATGCT------------GCCAAAGAGGCAGGTGCAAGACCT---.........---------......---------------......------ATTCGCATTTTAAGAGCTCCTAAT---TCAACCAATCTTCCT
TRN 10010101100011000
NAM APHA_SALTI/10-221
ASQ AVCLLFTLNHSANALVSSP....ST.LN...PGTNV--------AKLAEQAP--V.----HWVS-----VAQIENSLTGRP---.----....--PMAVGFDIDDTVLFSSPGF----W.R....GKKTYS...........PdsddylknPA........FW.EKMNNGWDEFSIPK..EVaRQLIDMHVRRGDSIYFVTGRSQT-.-KTETVS.....KTLADN-.............-..FHipaaNMNPVIFAGDKPgQN------...--TKVQWLQEK..--NM.............RIF.....YGDSDNDITA----ARDCGIRG-...---..-----..--IRILRAANSTYKPL
DSQ GCCGTCTGTTTATTGTTTACGCTAAACCATTCCGCGAATGCGTTAGTATCTTCCCCT............TCGACG...CTCAAT.........CCGGGCACTAATGTT------------------------GCAAAACTCGCGGAACAAGCACCT------GTC...------------CATTGGGTCTCT---------------GTCGCCCAGATTGAAAACAGCCTGACCGGACGCCCG---------...------------............------CCGATGGCGGTCGGCTTTGATATTGACGACACCGTGTTATTTTCCAGCCCCGGATTC------------TGG...CGC............GGAAAGAAAACCTATTCC.................................CCGgacagcgacgattatctgaaaaatCCGGCC........................TTTTGG...GAAAAAATGAACAACGGCTGGGATGAGTTCAGTATTCCAAAA......GAAGTGgccCGACAGCTCATTGATATGCATGTTCGCCGTGGCGACAGTATTTACTTTGTCACTGGTCGTAGTCAGACG---...---AAAACGGAAACTGTGTCG...............AAAACGCTGGCGGATAAC---.......................................---......TTCCATattccggcggcgAATATGAATCCGGTGATTTTCGCCGGCGATAAACCGggaCAAAAT------------------.........------ACGAAAGTCCAGTGGCTGCAGGAGAAG......------AACATG.......................................CGTATCTTC...............TACGGCGATTCGGATAACGATATTACCGCA------------GCTCGTGATTGTGGTATCCGCGGT---.........---------......---------------......------ATTCGTATCCTGCGCGCGGCTAACTCCACCTACAAACCGCTG
TRN 11011101101011010
NAM APHA_ECOLI/10-221
ASQ AVCLLFALNSSAVALASSP....SP.LN...PGTNV--------ARLAEQAP--I.----HWVS-----VAQIENSLAGRP---.----....--PMAVGFDIDDTVLFSSPGF----W.R....GKKTFS...........P........ESedylknpvFW.EKMNNGWDEFSIPK..EVaRQLIDMHVRRGDAIFFVTGRSPT-.-KTETVSktladNFHIPA-.............-..-T....NMNPVIFAGDKPgQN------...--TKSQWLQDK..--NI.............RIF.....YGDSDNDITA----ARDVGARG-...---..-----..--IRILRASNSTYKPL
DSQ GCCGTTTGCTTATTGTTCGCTCTAAACAGTTCCGCTGTTGCCCTGGCCTCATCTCCT............TCACCG...CTTAAC.........CCTGGGACTAACGTT------------------------GCCAGGCTTGCTGAACAGGCACCC------ATT...------------CATTGGGTTTCG---------------GTCGCACAAATTGAAAATAGCCTCGCAGGGCGTCCG---------...------------............------CCAATGGCGGTGGGGTTTGATATCGATGACACGGTACTTTTTTCCAGTCCGGGCTTC------------TGG...CGC............GGCAAAAAAACCTTCTCG.................................CCA........................GAAAGCgaagattatctgaaaaatcctgtgTTCTGG...GAAAAAATGAACAATGGCTGGGATGAATTCAGCATTCCAAAA......GAGGTCgctCGCCAGCTGATTGATATGCATGTACGCCGCGGTGACGCGATCTTCTTTGTGACTGGTCGTAGCCCGACG---...---AAAACAGAAACGGTTTCAaaaacgctggcggatAATTTTCATATTCCTGCC---.......................................---......---ACC............AACATGAATCCGGTGATCTTTGCGGGCGATAAACCAgggCAAAAT------------------.........------ACAAAATCGCAATGGCTGCAGGATAAA......------AATATC.......................................CGAATTTTT...............TATGGCGATTCTGATAATGATATTACCGCC------------GCACGCGATGTCGGCGCTCGTGGT---.........---------......---------------......------ATCCGCATTCTGCGCGCCTCCAACTCTACCTACAAACCCTTG
TRN 10010101100011000
NAM APHA_MORMO/1-191
ASQ MRKLTLTLSAL---ALALS....LN.SV...ADAKV-----YMPEKVSDGVT---.---------VAQLAEQHAIHWISVEQIE.ESLK....GQPMAVGFDIDDTVLFSSPGFYRGKLeY....SPNDYSylknpefwekmN........NE........WD.KFSMPKKS------..GM.-ELVQMHLKRGDTVYFITGRSKT-.-KTETVT.....KYVQEG-.............-..--....------LRIPA-.--------...---------DK..-MNP.............VIF.....AGDE----EG------QNNKVS-...---..-----..-WMRDHKL--KIYYGD
DSQ ATGCGTAAACTGACCCTCACCCTGAGTGCCCTG---------GCACTCGCTCTGAGC............CTCAAC...AGTGTG.........GCTGATGCCAAAGTG---------------TACATGCCGGAAAAAGTCAGTGACGGCGTGACC---------...---------------------------GTTGCTCAGCTGGCAGAACAGCATGCCATTCACTGGATTTCGGTTGAACAGATTGAA...GAGAGCCTGAAA............GGGCAGCCGATGGCGGTGGGCTTTGATATTGACGACACTGTCTTATTCTCAAGCCCGGGCTTTTACCGCGGCAAACTGgaaTAC............TCCCCGAACGACTACAGTtatctgaaaaacccggaattctgggaaaaaatgAAT........................AATGAG........................TGGGAT...AAATTCAGTATGCCGAAAAAATCC------------------......GGTATG...---GAACTGGTTCAGATGCACCTGAAACGTGGTGATACCGTTTATTTCATCACCGGGCGCAGCAAAACC---...---AAAACAGAAACGGTCACC...............AAATATGTTCAGGAAGGG---.......................................---......------............------------------CTGCGTATCCCGGCA---...------------------------.........---------------------------GATAAA......---ATGAACCCG.......................................GTTATTTTT...............GCCGGTGATGAG------------GAAGGG------------------CAGAATAATAAAGTCAGC---.........---------......---------------......---TGGATGCGTGATCACAAACTG------AAAATTTATTACGGTGAT
TRN 11011101101011000
//