EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03357 - SNF7)
FAM PF03357
PID SNF7
DES SNF7
IPR IPR005024
ANO 38
ALN 208
AID 0.23634
APH ((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199:0.24967,((Q21959_CAEEL/38-211:0.73541,(Q18886_CAEEL/21-195:0.05950,Q22916_CAEEL/69-243:0.21022):0.15394):0.06119,Q8T0Q4_DROME/20-194:0.30401):0.07731):0.04854,(CT178_HUMAN/24-199:0.06010,Q9CWH8_MOUSE/24-193:0.29858):0.05584):0.29298,(Q9P7F7_SCHPO/19-193:0.45769,Q9SZE4_ARATH/17-189:0.77611):0.10607):0.30328,SNF7_YEAST/21-207:0.41733):0.17808,Q22718_CAEEL/216-386:0.98222):0.11991,((((Q9HAE8_HUMAN/18-178:0.33973,Q9W236_DROME/22-187:0.34984):0.02308,Q9BL60_CAEEL/22-185:0.47462):0.11503,Q9FN01_ARATH/16-194:0.73556):0.13436,YMW7_YEAST/15-196:0.78367):0.54601):0.24480,((Q9CAF3_ARATH/12-210:0.13958,Q9FTZ4_ORYSA/12-208:0.13199):0.42756,(((O93996_CANAL/11-210:0.22647,VPS60_YEAST/52-247:0.62921):0.26299,O74422_SCHPO/12-203:0.46119):0.23955,(Q9VVI9_DROME/12-197:0.24480,(SNF72_HUMAN/12-197:0.19521,O16458_CAEEL/11-197:0.38458):0.07544):0.21983):0.08571):0.56108):1.15943,(((Q9TXI3_CAEEL/12-181:0.31725,(Q95SH2_DROME/8-178:0.20947,(Q9SSM4_ARATH/9-178:0.41929,O96552_DICDI/3-167:0.21762):0.24879):0.02281):1.13024,(Q9SKI2_ARATH/18-188:0.19671,(O43633_HUMAN/17-187:0.08705,(Q9VBI3_DROME/17-187:0.10601,Q9U2F6_CAEEL/17-187:0.17220):0.05616):0.28187):0.10913):0.18839,((Q9Y4U6_HUMAN/16-186:0.29788,Q9VRJ5_DROME/18-188:0.39527):0.28907,Q9ZWB5_ARATH/16-189:0.54134):0.09233):0.24006):0.48651,YKE1_YEAST/19-190:0.85831):0.34319,Q9VN02_DROME/18-188:0.25075,Q9Y3E7_HUMAN/18-188:0.26673);
ATP ((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199,((Q21959_CAEEL/38-211,(Q18886_CAEEL/21-195,Q22916_CAEEL/69-243)),Q8T0Q4_DROME/20-194)),(CT178_HUMAN/24-199,Q9CWH8_MOUSE/24-193)),(Q9P7F7_SCHPO/19-193,Q9SZE4_ARATH/17-189)),SNF7_YEAST/21-207),Q22718_CAEEL/216-386),((((Q9HAE8_HUMAN/18-178,Q9W236_DROME/22-187),Q9BL60_CAEEL/22-185),Q9FN01_ARATH/16-194),YMW7_YEAST/15-196)),((Q9CAF3_ARATH/12-210,Q9FTZ4_ORYSA/12-208),(((O93996_CANAL/11-210,VPS60_YEAST/52-247),O74422_SCHPO/12-203),(Q9VVI9_DROME/12-197,(SNF72_HUMAN/12-197,O16458_CAEEL/11-197))))),(((Q9TXI3_CAEEL/12-181,(Q95SH2_DROME/8-178,(Q9SSM4_ARATH/9-178,O96552_DICDI/3-167))),(Q9SKI2_ARATH/18-188,(O43633_HUMAN/17-187,(Q9VBI3_DROME/17-187,Q9U2F6_CAEEL/17-187)))),((Q9Y4U6_HUMAN/16-186,Q9VRJ5_DROME/18-188),Q9ZWB5_ARATH/16-189))),YKE1_YEAST/19-190),Q9VN02_DROME/18-188,Q9Y3E7_HUMAN/18-188);
ATL 23.2969
DNO 38
DLN 624
DID 0.397812
DPH (((((((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199:0.21938,(Q8T0Q4_DROME/20-194:0.30631,(CT178_HUMAN/24-199:0.10557,Q9CWH8_MOUSE/24-193:0.25122):0.07518):0.06070):0.09046,(Q18886_CAEEL/21-195:0.03160,Q22916_CAEEL/69-243:0.08709):0.20851):0.11156,Q21959_CAEEL/38-211:0.47682):0.08415,Q9P7F7_SCHPO/19-193:0.42542):0.06877,Q9SZE4_ARATH/17-189:0.53864):0.10766,SNF7_YEAST/21-207:0.49008):0.09874,((O16458_CAEEL/11-197:0.31050,(SNF72_HUMAN/12-197:0.23862,Q9VVI9_DROME/12-197:0.27346):0.07606):0.13633,((Q9CAF3_ARATH/12-210:0.16219,Q9FTZ4_ORYSA/12-208:0.20226):0.27576,((O93996_CANAL/11-210:0.24676,VPS60_YEAST/52-247:0.49125):0.18121,O74422_SCHPO/12-203:0.38263):0.13477):0.05174):0.31624):0.07449,(((Q9HAE8_HUMAN/18-178:0.26236,Q9W236_DROME/22-187:0.23195):0.10694,Q9BL60_CAEEL/22-185:0.36846):0.15667,(Q9FN01_ARATH/16-194:0.46267,YMW7_YEAST/15-196:0.49083):0.11251):0.20705):0.09206,Q22718_CAEEL/216-386:0.53572):0.37960,((Q9SSM4_ARATH/9-178:0.28693,O96552_DICDI/3-167:0.35209):0.15277,(Q95SH2_DROME/8-178:0.24707,Q9TXI3_CAEEL/12-181:0.35188):0.05173):0.38645):0.13959,Q9ZWB5_ARATH/16-189:0.38443):0.07963,((YKE1_YEAST/19-190:0.65478,(Q9VN02_DROME/18-188:0.33592,Q9Y3E7_HUMAN/18-188:0.22749):0.24578):0.24769,(Q9Y4U6_HUMAN/16-186:0.33020,Q9VRJ5_DROME/18-188:0.40514):0.09864):0.11718):0.12350,Q9SKI2_ARATH/18-188:0.22738):0.18274,Q9U2F6_CAEEL/17-187:0.15113):0.09220,O43633_HUMAN/17-187:0.21644,Q9VBI3_DROME/17-187:0.09977);
DTP (((((((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199,(Q8T0Q4_DROME/20-194,(CT178_HUMAN/24-199,Q9CWH8_MOUSE/24-193))),(Q18886_CAEEL/21-195,Q22916_CAEEL/69-243)),Q21959_CAEEL/38-211),Q9P7F7_SCHPO/19-193),Q9SZE4_ARATH/17-189),SNF7_YEAST/21-207),((O16458_CAEEL/11-197,(SNF72_HUMAN/12-197,Q9VVI9_DROME/12-197)),((Q9CAF3_ARATH/12-210,Q9FTZ4_ORYSA/12-208),((O93996_CANAL/11-210,VPS60_YEAST/52-247),O74422_SCHPO/12-203)))),(((Q9HAE8_HUMAN/18-178,Q9W236_DROME/22-187),Q9BL60_CAEEL/22-185),(Q9FN01_ARATH/16-194,YMW7_YEAST/15-196))),Q22718_CAEEL/216-386),((Q9SSM4_ARATH/9-178,O96552_DICDI/3-167),(Q95SH2_DROME/8-178,Q9TXI3_CAEEL/12-181))),Q9ZWB5_ARATH/16-189),((YKE1_YEAST/19-190,(Q9VN02_DROME/18-188,Q9Y3E7_HUMAN/18-188)),(Q9Y4U6_HUMAN/16-186,Q9VRJ5_DROME/18-188))),Q9SKI2_ARATH/18-188),Q9U2F6_CAEEL/17-187),O43633_HUMAN/17-187,Q9VBI3_DROME/17-187);
DTL 17.0595
RID 0.23634
RPH ((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199:0.24967,((Q21959_CAEEL/38-211:0.73541,(Q18886_CAEEL/21-195:0.05950,Q22916_CAEEL/69-243:0.21022):0.15394):0.06119,Q8T0Q4_DROME/20-194:0.30401):0.07731):0.04854,(CT178_HUMAN/24-199:0.06010,Q9CWH8_MOUSE/24-193:0.29858):0.05584):0.29298,(Q9P7F7_SCHPO/19-193:0.45769,Q9SZE4_ARATH/17-189:0.77611):0.10607):0.30328,SNF7_YEAST/21-207:0.41733):0.17808,Q22718_CAEEL/216-386:0.98222):0.11991,((((Q9HAE8_HUMAN/18-178:0.33973,Q9W236_DROME/22-187:0.34984):0.02308,Q9BL60_CAEEL/22-185:0.47462):0.11503,Q9FN01_ARATH/16-194:0.73556):0.13436,YMW7_YEAST/15-196:0.78367):0.54601):0.24480,((Q9CAF3_ARATH/12-210:0.13958,Q9FTZ4_ORYSA/12-208:0.13199):0.42756,(((O93996_CANAL/11-210:0.22647,VPS60_YEAST/52-247:0.62921):0.26299,O74422_SCHPO/12-203:0.46119):0.23955,(Q9VVI9_DROME/12-197:0.24480,(SNF72_HUMAN/12-197:0.19521,O16458_CAEEL/11-197:0.38458):0.07544):0.21983):0.08571):0.56108):1.15943,(((Q9TXI3_CAEEL/12-181:0.31725,(Q95SH2_DROME/8-178:0.20947,(Q9SSM4_ARATH/9-178:0.41929,O96552_DICDI/3-167:0.21762):0.24879):0.02281):1.13024,(Q9SKI2_ARATH/18-188:0.19671,(O43633_HUMAN/17-187:0.08705,(Q9VBI3_DROME/17-187:0.10601,Q9U2F6_CAEEL/17-187:0.17220):0.05616):0.28187):0.10913):0.18839,((Q9Y4U6_HUMAN/16-186:0.29788,Q9VRJ5_DROME/18-188:0.39527):0.28907,Q9ZWB5_ARATH/16-189:0.54134):0.09233):0.24006):0.48651,YKE1_YEAST/19-190:0.85831):0.34319,Q9VN02_DROME/18-188:0.25075,Q9Y3E7_HUMAN/18-188:0.26673);
RTP ((((((((((SHAX2_HUMAN/21-199,((Q21959_CAEEL/38-211,(Q18886_CAEEL/21-195,Q22916_CAEEL/69-243)),Q8T0Q4_DROME/20-194)),(CT178_HUMAN/24-199,Q9CWH8_MOUSE/24-193)),(Q9P7F7_SCHPO/19-193,Q9SZE4_ARATH/17-189)),SNF7_YEAST/21-207),Q22718_CAEEL/216-386),((((Q9HAE8_HUMAN/18-178,Q9W236_DROME/22-187),Q9BL60_CAEEL/22-185),Q9FN01_ARATH/16-194),YMW7_YEAST/15-196)),((Q9CAF3_ARATH/12-210,Q9FTZ4_ORYSA/12-208),(((O93996_CANAL/11-210,VPS60_YEAST/52-247),O74422_SCHPO/12-203),(Q9VVI9_DROME/12-197,(SNF72_HUMAN/12-197,O16458_CAEEL/11-197))))),(((Q9TXI3_CAEEL/12-181,(Q95SH2_DROME/8-178,(Q9SSM4_ARATH/9-178,O96552_DICDI/3-167))),(Q9SKI2_ARATH/18-188,(O43633_HUMAN/17-187,(Q9VBI3_DROME/17-187,Q9U2F6_CAEEL/17-187)))),((Q9Y4U6_HUMAN/16-186,Q9VRJ5_DROME/18-188),Q9ZWB5_ARATH/16-189))),YKE1_YEAST/19-190),Q9VN02_DROME/18-188,Q9Y3E7_HUMAN/18-188);
RTL 23.2969
LNK CT178_HUMAN/24-199:Q9H444:AL050349
LNK O16458_CAEEL/11-197:O16458:AF016448
LNK O43633_HUMAN/17-187:O43633:AF042384
LNK O74422_SCHPO/12-203:O74422:AL023860
LNK O93996_CANAL/11-210:O93996:AL033391
LNK O96552_DICDI/3-167:O96552:AF081802
LNK Q18886_CAEEL/21-195:Q18886:U29488
LNK Q21959_CAEEL/38-211:Q21959:U23510
LNK Q22718_CAEEL/216-386:Q22718:Z68338
LNK Q22916_CAEEL/69-243:Q22916:U64857
LNK Q8T0Q4_DROME/20-194:Q8T0Q4:AY069131
LNK Q95SH2_DROME/8-178:Q95SH2:AY060798
LNK Q9BL60_CAEEL/22-185:Q9BL60:AC024844
LNK Q9CAF3_ARATH/12-210:Q9CAF3:AC011560
LNK Q9CWH8_MOUSE/24-193:Q9CWH8:AK010707
LNK Q9FN01_ARATH/16-194:Q9FN01:AB007646
LNK Q9FTZ4_ORYSA/12-208:Q9FTZ4:AP002818
LNK Q9HAE8_HUMAN/18-178:Q9HAE8:AK021811
LNK Q9P7F7_SCHPO/19-193:Q9P7F7:AL159951
LNK Q9SKI2_ARATH/18-188:Q9SKI2:AC006420
LNK Q9SSM4_ARATH/9-178:Q9SSM4:AC008017
LNK Q9SZE4_ARATH/17-189:Q9SZE4:AL078470
LNK Q9TXI3_CAEEL/12-181:Q9TXI3:AF106583
LNK Q9U2F6_CAEEL/17-187:Q9U2F6:AL110485
LNK Q9VBI3_DROME/17-187:Q9VBI3:AE003754
LNK Q9VN02_DROME/18-188:Q9VN02:AE003606
LNK Q9VRJ5_DROME/18-188:Q9VRJ5:AE003567
LNK Q9VVI9_DROME/12-197:Q9VVI9:AE003523
LNK Q9W236_DROME/22-187:Q9W236:AE003458
LNK Q9Y3E7_HUMAN/18-188:Q9Y3E7:AF151907
LNK Q9Y4U6_HUMAN/16-186:Q9Y4U6:AL080122
LNK Q9ZWB5_ARATH/16-189:Q9ZWB5:AC003027
LNK SHAX2_HUMAN/21-199:Q9BY43:AY329084
LNK SNF72_HUMAN/12-197:Q9NZZ3:AF161525
LNK SNF7_YEAST/21-207:P39929:Z73197
LNK VPS60_YEAST/52-247:Q03390:U33050
LNK YKE1_YEAST/19-190:P36095:X71621
LNK YMW7_YEAST/15-196:Q04272:Z49259
AMK xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx.xxx.xxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q9TXI3_CAEEL/12-181
ASQ KHLFDLKFAAKQ...LEKNAQRCEKDEKVEKDKLTAAIKKGN--------.--KEVAQVHAENAIRKKNEAVNYIKMAARIDAVAARVQTAATQKRVTASMSGVVKAMESA..MKSMNLEKVQQLMDRFERDFEDLDVTTKTMEKTMDGTTV.LNAPKSQVDALIAEAADKAGIEL-----.---.--.--.---.NQELPSNVPTA-
DSQ AAACACTTATTTGATCTTAAATTCGCAGCGAAACAG.........TTGGAAAAGAATGCTCAACGATGCGAGAAGGATGAAAAGGTCGAGAAAGACAAGCTGACGGCAGCTATTAAGAAAGGAAAC------------------------...------AAAGAAGTCGCACAGGTTCATGCTGAAAATGCGATCAGGAAGAAGAATGAAGCAGTGAACTACATTAAAATGGCCGCCAGAATCGACGCAGTGGCCGCCCGAGTTCAAACCGCCGCCACACAAAAACGAGTAACCGCCAGCATGAGCGGCGTAGTGAAAGCCATGGAAAGCGCC......ATGAAGAGCATGAATCTCGAGAAAGTTCAACAGTTGATGGATAGATTCGAAAGAGATTTCGAAGATCTCGACGTGACCACAAAGACGATGGAAAAGACGATGGACGGAACGACAGTG...TTGAATGCTCCGAAGTCACAGGTGGATGCTCTGATTGCAGAGGCCGCCGACAAGGCAGGCATCGAGCTC---------------...---------...------...------...---------...AACCAGGAGCTTCCGTCAAACGTGCCAACTGCT---
TRN 10010101100011000
NAM Q95SH2_DROME/8-178
ASQ KHLFNLKFAVKE...LERNSKKCEKEEKLEKAKAKKAIQKGN--------.--MDVARIHAENAIRQKNQAVNYLRMSARVDAVASRVQSALTTRKVTGSMAGVVKAMDAA..MKGMNLEKISSLMEKFESQFEDLDVQSSVMEGTMSDTVT.TSVPQGDVDNLLQQVADEAGLEL-----.---.--.--.---.NMELPSGVQSQS
DSQ AAACACCTTTTCAATCTAAAGTTTGCCGTAAAGGAA.........TTGGAACGAAACTCAAAGAAATGTGAGAAGGAGGAGAAGCTGGAGAAGGCAAAGGCCAAGAAGGCGATTCAGAAGGGCAAC------------------------...------ATGGACGTGGCCCGCATCCACGCAGAGAATGCGATCCGCCAGAAGAACCAGGCGGTTAACTACCTCAGGATGAGTGCCCGAGTGGATGCAGTGGCCAGTAGGGTTCAGTCCGCACTCACCACCCGCAAGGTCACCGGCTCCATGGCCGGCGTGGTCAAGGCCATGGATGCAGCT......ATGAAGGGTATGAACCTGGAGAAGATTTCCTCCCTGATGGAGAAGTTTGAATCGCAGTTCGAAGACCTGGACGTCCAGAGCTCGGTAATGGAGGGCACCATGTCCGACACGGTAACC...ACCTCGGTGCCTCAGGGAGATGTCGACAATCTGCTCCAGCAAGTGGCCGACGAGGCTGGCCTCGAACTC---------------...---------...------...------...---------...AACATGGAGCTGCCCAGCGGAGTTCAGAGCCAATCC
TRN 10010101100011001
NAM O96552_DICDI/3-167
ASQ NQLFQLKFTSKQ...LEKQSKKSEQSEKAQKIKLKKAIEQGN--------.--MDGARIYAQNAIREKNQSLNYLRLASRIDAVASRVETAIRMKSVTGSMANIVKSMEKS..MRNMDLEKITQVMDQFERQFEDLDVQSVYVENAMNQTTT.LSTPADQVDLLISQVADEHGLNV-----.---.--.--.---.GMQMGS------
DSQ AATCAATTATTTCAATTAAAATTTACATCAAAACAA.........TTAGAAAAACAATCAAAGAAATCAGAACAAAGTGAAAAAGCACAAAAGATAAAATTAAAGAAAGCAATAGAACAAGGTAAT------------------------...------ATGGATGGCGCTAGAATATATGCACAAAATGCAATTCGTGAAAAGAATCAAAGTTTAAATTATTTACGTTTAGCTTCAAGAATTGATGCAGTTGCAAGTAGAGTTGAAACTGCAATTCGTATGAAATCAGTTACAGGTTCAATGGCAAACATTGTTAAATCAATGGAGAAATCA......ATGAGAAATATGGATTTAGAAAAGATTACCCAAGTTATGGATCAATTCGAAAGACAATTCGAAGATTTAGATGTACAATCAGTTTATGTAGAGAATGCAATGAATCAAACTACTACA...CTTTCAACTCCAGCCGATCAAGTAGACCTTTTAATTTCACAAGTTGCCGATGAACATGGTTTAAATGTT---------------...---------...------...------...---------...GGTATGCAAATGGGTTCA------------------
TRN 10010101110011000
NAM Q9SSM4_ARATH/9-178
ASQ NQIFDLKFTSKS...LQRQSRKCEKEEKAEKLKVKKAIEKGN--------.--MDGARIYAENAIRKRSEQMNYLRLASRLDAVVARLDTQAKMTTITKSMTNIVKSLESS..LATGNLQKMSETMDSFEKQFVNMEVQAEFMENAMAGSTS.LSTPEGEVNSLMQQVADDYGLEV-----.---.--.--.---.SVGLPQPAGHA-
DSQ AATCAGATATTCGATTTGAAATTTACGTCAAAGTCT.........CTGCAAAGGCAATCAAGGAAGTGTGAGAAGGAAGAGAAAGCAGAGAAATTGAAGGTGAAGAAGGCTATCGAGAAGGGTAAT------------------------...------ATGGATGGTGCTCGGATCTACGCTGAGAACGCCATTCGTAAGCGTAGCGAGCAGATGAACTATCTCCGTCTCGCTTCTCGCCTTGACGCTGTTGTTGCTCGTCTTGATACTCAGGCTAAGATGACCACCATCACCAAATCCATGACCAATATCGTCAAATCCCTTGAGTCTTCT......CTTGCCACAGGGAATCTACAGAAGATGTCAGAGACAATGGATTCATTCGAGAAGCAGTTTGTGAACATGGAGGTCCAAGCTGAGTTCATGGAGAATGCTATGGCTGGTTCAACTTCA...TTGTCCACTCCAGAAGGCGAAGTCAACAGCCTTATGCAGCAGGTGGCAGATGACTATGGTTTGGAAGTC---------------...---------...------...------...---------...TCTGTGGGGCTTCCTCAGCCTGCTGGTCATGCC---
TRN 10010101100011001
NAM Q9Y3E7_HUMAN/18-188
ASQ EWSLKIRKEMRV...VDRQIRDIQREEEKVKRSVKDAAKKGQ--------.--KDVCIVLAKEMIRSRKAVSKLYASKAHMNSVLMGMKNQLAVLRVAGSLQKSTEVMKAM..QSLVKIPEIQATMRELSKEMMKAGIIEEMLEDTFESMDD.QEEMEEEAEMEIDRILFEITAGA-----.---.--.--.---.LGKAPSKVTDAL
DSQ GAGTGGTCATTGAAGATAAGAAAGGAAATGAGAGTT.........GTTGACAGGCAAATAAGGGATATCCAAAGAGAAGAAGAAAAAGTGAAACGATCTGTGAAAGATGCTGCCAAGAAGGGCCAG------------------------...------AAGGATGTCTGCATAGTTCTGGCCAAGGAGATGATCAGGTCAAGGAAGGCTGTGAGCAAGCTGTATGCATCCAAAGCACACATGAACTCAGTGCTCATGGGGATGAAGAACCAGCTCGCGGTCTTGCGAGTGGCTGGTTCCCTGCAGAAGAGCACAGAAGTGATGAAGGCCATG......CAAAGTCTTGTGAAGATTCCAGAGATTCAGGCCACCATGAGGGAGTTGTCCAAAGAAATGATGAAGGCTGGGATCATAGAGGAGATGTTAGAGGACACTTTTGAAAGCATGGACGAT...CAGGAAGAAATGGAGGAAGAAGCAGAAATGGAAATTGACAGAATTCTCTTTGAAATTACAGCAGGGGCC---------------...---------...------...------...---------...TTGGGCAAAGCACCCAGTAAAGTGACTGATGCCCTT
TRN 10010101100011000
NAM Q9VN02_DROME/18-188
ASQ EWTHKIRKEGNQ...LDRQIRSIQREEEKVKRSLKQAAQKND--------.--RDTCVILAKEIVNARKAINRIYTSKAHLNSIQMQMKNQLSTLRVAGSLQKSTEVLQAM..QSLVRYPELAGIMRDMSKEMMKAGIIEEMLDETMDSLEE.SEELEEEASKEVDKVLWEITDGK-----.---.--.--.---.LGEAPLPPEATP
DSQ GAGTGGACGCATAAGATACGGAAAGAGGGCAACCAG.........CTGGATCGCCAGATCCGAAGTATCCAGCGCGAGGAAGAGAAAGTAAAACGCTCGCTGAAACAGGCAGCACAGAAAAATGAC------------------------...------CGCGACACCTGCGTCATTCTTGCCAAGGAGATTGTGAATGCGCGAAAGGCCATCAACCGCATATATACGTCGAAGGCGCACCTCAACTCCATTCAGATGCAGATGAAAAATCAGCTATCCACCTTGCGTGTAGCTGGATCTCTGCAAAAGTCTACAGAGGTCTTGCAAGCTATG......CAGAGCCTGGTGCGCTATCCAGAGCTTGCAGGCATCATGCGCGACATGTCAAAGGAAATGATGAAGGCCGGCATTATTGAGGAGATGCTAGACGAGACCATGGACTCGCTGGAGGAG...TCCGAGGAGCTGGAGGAGGAGGCAAGCAAGGAGGTGGACAAGGTTTTGTGGGAGATCACAGATGGCAAG---------------...---------...------...------...---------...CTCGGGGAAGCTCCCCTGCCTCCAGAGGCTACACCG
TRN 10010101100011001
NAM YKE1_YEAST/19-190
ASQ RIRSVLRKNGRN...IEKSLRELTVLQNKTQQLIKKSAKKND--------.--VRTVRLYAKELYQINKQYDRMYTSRAQLDSVRMKIDEAIRMNTLSNQMADSAGLMREV..NSLVRLPQLRNTMIELEKELMKSGIISEMVDDTMESVGDvGEEMDEAVDEEVNKIVEQYTNEK-----.---.--.--.---.FKNVDQVPTVEL
DSQ AGAATCAGATCGGTCCTGAGGAAAAATGGTCGAAAT.........ATAGAGAAATCGTTGCGGGAACTCACAGTTTTGCAAAATAAAACCCAGCAGCTTATCAAGAAATCTGCAAAGAAGAACGAT------------------------...------GTTAGGACAGTTCGACTATATGCAAAAGAACTGTACCAAATCAATAAACAATATGATAGAATGTACACTTCCAGAGCGCAGTTGGATTCTGTTCGAATGAAGATAGATGAAGCAATCAGAATGAACACTTTGTCAAATCAAATGGCTGACAGTGCGGGCTTAATGAGGGAGGTA......AATTCATTGGTTAGACTACCTCAATTGAGAAATACGATGATTGAATTAGAAAAGGAACTTATGAAATCTGGGATTATAAGTGAAATGGTGGATGATACCATGGAGAGTGTTGGGGACgtaGGGGAAGAGATGGACGAAGCTGTTGATGAAGAAGTTAATAAGATAGTTGAACAATACACAAACGAGAAA---------------...---------...------...------...---------...TTCAAGAATGTTGACCAAGTGCCAACCGTAGAATTA
TRN 10010101100011000
NAM Q9ZWB5_ARATH/16-189
ASQ ESKREMTQATRGnriSAIRSMSVAQLEKKLVLEIKRTAKSGN--------.--EGATKILARQLIRLRQQIANLQGSRAQMRGIATHTQAMHAHTSVAAGMQGATKAMAAM..SKNMDPAKQAKVMREFQKQSAQMDMTTEMMSDSIDDALD.NDEAEDETEDLTNQVLDEIGIDI-----.---.--.--.---.ASQLSSAPKGKI
DSQ GAGAGTAAGAGAGAGATGACACAAGCTACCAGAGGAaatcggatcTCTGCAATCAGAAGTATGAGTGTGGCTCAGTTAGAAAAAAAGCTCGTTCTCGAGATCAAAAGAACTGCTAAATCAGGCAAT------------------------...------GAGGGAGCGACTAAGATTCTTGCTCGGCAATTGATCCGTCTAAGGCAGCAAATAGCTAACTTACAAGGTAGCCGAGCTCAAATGCGAGGCATTGCTACTCATACACAGGCTATGCATGCACACACTTCAGTTGCTGCTGGAATGCAAGGTGCCACTAAGGCAATGGCAGCTATG......AGCAAGAATATGGATCCAGCAAAACAGGCTAAGGTTATGAGAGAATTTCAAAAGCAGTCTGCACAAATGGACATGACTACTGAGATGATGTCAGATTCCATAGATGATGCTTTAGAC...AATGACGAAGCTGAAGACGAAACAGAGGATTTGACAAACCAGGTTCTTGATGAAATCGGCATTGATATC---------------...---------...------...------...---------...GCCTCGCAGTTATCATCTGCTCCAAAAGGGAAAATT
TRN 10010101110011000
NAM Q9VRJ5_DROME/18-188
ASQ ENDRSLRKATRD...IERERRKMEEEERKLELEIRRNAAAGN--------.--NDACRILAKQLVEIRKQKSRTYAAAGKIQSIGYQNKNMGANIALSEAMGTTAKTMGEM..NKVMRPEAIGETVRQFQAANMKMEMTDEMINDTLDDMLN.ESGDEEESNAVVNKVLDEIGIEI-----.---.--.--.---.SGKMSSIPATGS
DSQ GAGAATGACCGATCGCTGCGCAAGGCCACCAGGGAC.........ATCGAACGGGAGCGCAGGAAAATGGAGGAGGAGGAGCGCAAGCTGGAGCTGGAGATCCGACGGAATGCCGCCGCTGGGAAC------------------------...------AACGATGCCTGCCGCATTCTGGCCAAGCAGCTGGTGGAGATCAGGAAGCAGAAATCACGCACATACGCAGCAGCGGGCAAGATTCAGTCCATTGGCTACCAGAACAAGAACATGGGCGCCAATATCGCCCTAAGCGAAGCCATGGGCACCACGGCCAAGACGATGGGTGAAATG......AATAAGGTGATGCGACCGGAGGCCATCGGGGAAACAGTGCGCCAGTTCCAGGCGGCCAACATGAAGATGGAAATGACCGACGAGATGATCAACGACACGCTGGACGACATGCTGAAT...GAGTCCGGCGACGAGGAGGAGTCCAATGCCGTAGTCAACAAGGTGCTCGACGAGATCGGCATCGAGATC---------------...---------...------...------...---------...TCCGGCAAGATGTCCAGCATCCCGGCCACGGGATCC
TRN 10010101100011001
NAM Q9Y4U6_HUMAN/16-186
ASQ EQNRELRGTQRA...IIRDRAALEKQEKQLELEIKKMAKIGN--------.--KEACKVLAKQLVHLRKQKTRTFAVSSKVTSMSTQTKVMNSQMKMAGAMSTTAKTMQAV..NKKMDPQKTLQTMQNFQKENMKMEMTEEMINDTLDDIFD.GSDDEEESQDIVNQVLDEIGIEI-----.---.--.--.---.SGKMAKAPSAAR
DSQ GAACAGAATCGAGAGTTACGAGGTACACAGAGGGCT.........ATAATCAGAGATCGAGCAGCTTTAGAGAAACAAGAAAAACAGCTGGAATTAGAAATTAAGAAAATGGCCAAGATTGGTAAT------------------------...------AAGGAAGCTTGCAAAGTTTTAGCCAAACAACTTGTGCATCTACGGAAACAGAAGACGAGAACTTTTGCTGTAAGTTCAAAAGTTACTTCTATGTCTACACAAACAAAAGTGATGAATTCCCAAATGAAGATGGCTGGAGCAATGTCTACCACAGCAAAAACAATGCAGGCAGTT......AACAAGAAGATGGATCCACAAAAGACATTACAAACAATGCAGAATTTCCAGAAGGAAAACATGAAAATGGAAATGACTGAAGAAATGATCAATGATACACTTGATGACATCTTTGAC...GGTTCTGATGACGAAGAAGAAAGCCAGGATATTGTGAATCAAGTTCTTGATGAAATTGGAATTGAAATT---------------...---------...------...------...---------...TCTGGAAAGATGGCCAAAGCTCCATCAGCTGCTCGA
TRN 10010101100011000
NAM O43633_HUMAN/17-187
ASQ QNQRALNRAMRE...LDRERQKLETQEKKIIADIKKMAKQGQ--------.--MDAVRIMAKDLVRTRRYVRKFVLMRANIQAVSLKIQTLKSNNSMAQAMKGVTKAMGTM..NRQLKLPQIQKIMMEFERQAEIMDMKEEMMNDAIDDAMG.DEEDEEESDAVVSQVLDELGLSL-----.---.--.--.---.TDELSNLPSTGG
DSQ CAGAACCAGAGGGCCCTGAACCGTGCCATGCGGGAG.........CTGGACCGCGAGCGACAGAAACTAGAGACCCAGGAGAAGAAAATCATTGCAGACATTAAGAAGATGGCCAAGCAAGGCCAG------------------------...------ATGGATGCTGTTCGCATCATGGCAAAAGACTTGGTGCGCACCCGGCGTTATGTGCGCAAGTTTGTATTGATGCGGGCCAACATCCAGGCTGTGTCCCTCAAGATCCAGACACTCAAGTCCAACAACTCGATGGCACAAGCCATGAAGGGTGTCACCAAGGCCATGGGCACCATG......AACAGACAGCTGAAGTTGCCCCAGATCCAGAAGATCATGATGGAGTTTGAGCGGCAGGCAGAGATCATGGATATGAAGGAGGAGATGATGAATGATGCCATTGATGATGCCATGGGT...GATGAGGAAGATGAAGAGGAGAGTGATGCTGTGGTGTCCCAGGTTCTGGATGAGCTGGGACTTAGCCTA---------------...---------...------...------...---------...ACAGATGAGCTGTCGAACCTCCCCTCAACTGGGGGC
TRN 10010101100011001
NAM Q9VBI3_DROME/17-187
ASQ KNQRALNKAMRD...LDRERMKMEQQEKKIIADIKKMAKEGQ--------.--MDAVKIMAKDLVRTRRYAKKFMLMKANIQAVSLKIQTLKSQNTMAQAMKGVTKAMQNM..NRQLNLPQIQKILQDFEKQSEMMDMKEEMINDAIDDAME.DEGDEEETDAVVSQVLDELGLQL-----.---.--.--.---.GEQLGDLPSASG
DSQ AAGAATCAGCGGGCGCTCAACAAAGCGATGCGAGAT.........CTGGACCGCGAGCGGATGAAAATGGAGCAGCAGGAGAAGAAGATTATCGCGGATATCAAGAAGATGGCCAAGGAGGGTCAA------------------------...------ATGGATGCCGTGAAGATCATGGCCAAGGATCTGGTGCGCACGCGGCGGTATGCCAAGAAGTTCATGCTGATGAAGGCAAACATCCAGGCGGTGTCCCTCAAAATTCAGACGCTCAAGTCGCAGAACACAATGGCACAGGCCATGAAAGGTGTCACGAAGGCCATGCAGAACATG......AACCGCCAGCTGAATCTCCCGCAAATCCAGAAGATCCTGCAGGACTTCGAGAAACAGTCGGAAATGATGGACATGAAGGAGGAGATGATCAACGATGCCATCGATGACGCCATGGAG...GACGAGGGCGACGAGGAGGAGACGGATGCTGTTGTGTCCCAGGTGCTGGACGAACTGGGTCTGCAATTG---------------...---------...------...------...---------...GGCGAACAGCTGGGAGACCTTCCTTCCGCCTCCGGT
TRN 11011101101011011
NAM Q9U2F6_CAEEL/17-187
ASQ QNQRALNKAIRE...LDRERARMEAQEKKVIADIKNMAKKNQ--------.--MDSVKVMAKDLVRTRRYIKKFIVMKANIQAVSLKVQTLKSQDAMASAMKGVTKAMQSM..NRQLNLPQIQKIMMEFEKQSEIMDMKEEVMGDAIDDALG.DAGDEEETDQIVNQVLDELGIQM-----.---.--.--.---.GEEMAGLPSAAG
DSQ CAGAATCAGAGGGCTCTGAACAAGGCCATCCGAGAG.........CTGGACCGCGAGAGAGCTCGTATGGAGGCTCAGGAGAAGAAGGTTATCGCGGATATCAAGAATATGGCAAAGAAGAATCAA------------------------...------ATGGACTCTGTAAAAGTGATGGCCAAGGATCTGGTGCGAACTCGTCGTTATATCAAGAAATTTATCGTTATGAAGGCAAATATTCAGGCGGTCTCCCTGAAAGTTCAAACCCTGAAATCGCAAGATGCGATGGCGTCGGCGATGAAAGGAGTGACAAAAGCGATGCAATCGATG......AATCGGCAGCTGAATCTTCCACAAATCCAGAAAATTATGATGGAATTCGAGAAACAGAGCGAAATCATGGATATGAAGGAGGAGGTGATGGGCGACGCGATCGATGATGCTCTTGGA...GACGCCGGCGATGAGGAGGAGACCGATCAGATCGTTAATCAGGTTCTCGACGAGTTAGGCATACAAATG---------------...---------...------...------...---------...GGCGAAGAAATGGCCGGGCTCCCGTCGGCGGCCGGT
TRN 10010101100011010
NAM Q9SKI2_ARATH/18-188
ASQ ENKRMLDKSIRE...IERERQGLQTQEKKLINEIKKTAKQGQ--------.--MGAVKVMAKDLIRTRHQIEKFYKLKSQLQGVSLRIQTLKSTQAMGEAMKGVTKAMGQM..NRQMNLPSLQKIMQEFERQNEKMEMVSEVMGDAIDDALE.GDEEEEETEDLVSQVLDEIGIDI-----.---.--.--.---.NQELVNAPSGAV
DSQ GAGAACAAGCGGATGCTGGATAAGTCTATCAGAGAG.........ATAGAGAGGGAGAGACAAGGCCTACAAACACAAGAAAAGAAACTCATTAACGAGATTAAAAAGACCGCAAAGCAAGGCCAA------------------------...------ATGGGAGCTGTTAAAGTGATGGCAAAGGATCTTATAAGAACGCGGCACCAGATTGAGAAGTTTTACAAGCTTAAATCTCAACTTCAAGGTGTATCTCTCAGGATCCAGACTCTGAAATCTACACAAGCGATGGGTGAGGCGATGAAAGGTGTGACTAAAGCAATGGGGCAAATG......AACAGGCAGATGAACCTTCCATCTCTGCAGAAAATCATGCAAGAATTTGAGAGGCAGAACGAGAAAATGGAGATGGTGTCTGAGGTTATGGGAGATGCTATTGATGATGCTTTGGAA...GGAGATGAGGAAGAAGAAGAGACTGAAGATCTTGTTAGCCAAGTCCTTGACGAGATCGGTATCGACATC---------------...---------...------...------...---------...AACCAAGAGCTGGTGAATGCTCCATCTGGTGCGGTC
TRN 10010101100011011
NAM YMW7_YEAST/15-196
ASQ RAILEVKRSKDE...IHKFTRRTDNLILVEKSQLKDLIRKNPENYKS---.--NMKVRFLLKRIHYQEHLLQQASDQLINLENMVSTLEFKMVEKQFINGLKNGNEILKKL..--NKEFSNVDELMDDVQDQIAYQNEINETLSRSLVG---.TSNYEDDLDKELDALESELNPEKMNNAKvANMpS-.--.---.TEGLPSLPQGEQ
DSQ AGGGCGATCCTAGAAGTAAAACGATCTAAAGATGAA.........ATTCATAAGTTTACGAGGAGGACAGATAATTTGATTTTGGTAGAGAAGAGTCAACTAAAAGACCTAATACGAAAAAATCCTGAAAATTATAAATCT---------...------AACATGAAGGTACGATTTCTACTAAAAAGAATTCATTATCAGGAGCATTTGTTGCAGCAGGCTTCGGATCAGCTTATTAATTTGGAAAATATGGTGTCAACACTTGAGTTCAAAATGGTAGAAAAGCAATTTATTAATGGACTGAAAAATGGAAATGAAATCTTGAAAAAACTA......------AACAAGGAATTTAGCAATGTTGATGAACTGATGGACGATGTACAAGATCAAATTGCGTATCAAAATGAAATTAACGAGACATTATCTAGAAGCTTAGTCGGA---------...ACAAGCAATTATGAAGACGATCTAGATAAGGAATTGGATGCTCTAGAAAGTGAACTCAATCCAGAGAAGATGAATAACGCAAAAgtaGCTAACATGccaTCA---...------...---------...ACAGAAGGTTTGCCATCATTGCCTCAAGGAGAACAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9FN01_ARATH/16-194
ASQ RAILSLKTQRRK...LGQYQQKLEKVIEAEKQAARDLIREKR--------.--KDRALLALRKKRTQEELLKQVDQWVINVEQQLTDIELTSKQKAVFESLKQGNSAIKAI..QSELDLDDVQKLMDDTADAKAYQDELNAILGEKL-----.SAEDEEDILAEFDNLESQLIVDEMPEVPtKE-.SEeSE.---.KLDLPDVPTKTP
DSQ CGAGCGATTCTCTCTCTCAAAACCCAAAGACGCAAG.........CTTGGTCAATATCAGCAGAAGCTTGAGAAAGTAATTGAAGCGGAAAAGCAAGCTGCAAGAGACTTAATCCGTGAAAAGCGA------------------------...------AAGGACAGAGCTTTGTTAGCATTGAGGAAGAAACGAACTCAAGAAGAGTTATTGAAGCAAGTGGATCAATGGGTCATCAATGTTGAACAACAATTAACAGATATTGAACTTACGAGCAAACAAAAGGCAGTGTTTGAGAGCTTAAAGCAGGGTAATAGTGCTATTAAGGCCATT......CAAAGCGAATTGGACCTTGATGATGTTCAAAAACTAATGGATGATACTGCTGATGCTAAAGCTTATCAAGATGAGCTGAACGCTATATTGGGAGAGAAACTA---------------...TCAGCAGAGGATGAGGAAGATATATTAGCAGAATTTGACAACCTAGAAAGTCAGCTTATTGTTGATGAGATGCCTGAAGTGCCTacaAAGGAG---...TCTGAAgaaTCTGAG...---------...AAGCTGGATCTTCCGGATGTGCCAACAAAAACTCCT
TRN 10010101100011000
NAM Q9BL60_CAEEL/22-185
ASQ NAILALKTQRDK...MKQMIKRKENCLEKERQLAKQLIKDGR--------.--KDRALLLLKKKRYQEKIIDQTLNHLSKIEQMVNDLEFAEVQQRVTDGLRQGNEALKKM..NQLFDIDEIDRIMEETKEAAEYQEEISNMLSGQL-----.SNTDVSDVEKELEDLLAAEWG-------.---.--.--.---.TVQLPEAPSHEL
DSQ AATGCGATTTTGGCGCTCAAAACACAACGGGACAAA.........ATGAAGCAAATGATCAAGCGAAAAGAGAATTGTTTGGAGAAGGAACGACAATTGGCAAAGCAGCTTATAAAGGATGGCCGG------------------------...------AAAGACCGTGCTTTACTGCTTCTGAAGAAGAAACGCTACCAAGAGAAGATTATCGATCAAACCTTGAACCATCTTAGCAAAATCGAGCAAATGGTAAATGACCTAGAATTCGCAGAAGTTCAACAGCGAGTAACCGATGGCCTTCGACAGGGAAATGAAGCGCTGAAAAAGATG......AATCAACTATTCGATATCGATGAAATCGACAGGATTATGGAAGAAACCAAAGAGGCGGCGGAATATCAGGAAGAAATCTCGAATATGCTGTCCGGCCAGCTT---------------...TCCAACACGGATGTCTCGGACGTTGAGAAGGAATTGGAGGATCTGTTGGCGGCGGAATGGGGC---------------------...---------...------...------...---------...ACAGTTCAACTTCCAGAGGCTCCGAGCCATGAGCTG
TRN 10010101100011010
NAM Q9W236_DROME/22-187
ASQ KAVLQLKQQRDR...LKQYQKRIETQLENDRLLARKCLQQGR--------.--KDRAKLLLRKKKYQESLLTNADKQLENLEKLAADIEFAQVEMKVLDGLKAGNAALKKV..HEMLDIDEVERIMDETREGIEKQQEIDAILTDVL-----.TTQDEEDVLAELDALEAEEEQQK-----.---.--.--.---.GAQLPDVPTEDL
DSQ AAGGCGGTTCTGCAATTGAAGCAACAGAGGGATCGT.........CTGAAGCAGTACCAAAAACGCATCGAGACGCAGTTGGAGAATGATCGCCTCCTGGCAAGGAAGTGCCTACAGCAAGGTCGC------------------------...------AAGGACCGGGCCAAGCTGCTGCTGCGCAAGAAGAAGTACCAGGAGAGTCTGCTGACCAATGCCGACAAACAGCTGGAAAACCTGGAGAAGCTGGCTGCGGACATTGAGTTCGCCCAGGTGGAGATGAAGGTGCTGGACGGCCTCAAAGCGGGCAATGCTGCTCTGAAGAAGGTG......CACGAAATGCTTGACATCGACGAAGTTGAGCGAATCATGGACGAGACACGCGAGGGCATCGAAAAGCAGCAGGAAATAGACGCCATACTGACGGATGTGCTG---------------...ACCACGCAGGACGAGGAGGACGTTTTGGCCGAGCTGGATGCCCTGGAGGCGGAGGAAGAGCAGCAGAAG---------------...---------...------...------...---------...GGTGCACAGCTGCCGGATGTGCCCACCGAAGATCTG
TRN 10010101100011011
NAM Q9HAE8_HUMAN/18-178
ASQ KAILQLKQQRDK...LRQYQKRIAQQLERERALARQLLRDGR--------.--KERAKLLLKKKRYQEQLLDRTENQISSLEAMVQSIEFTQIEMKVMEGLQLGNECLNKM..HQVMSIEEVERILDETQEAVEYQRQIDELLAGSF-----.TQEDEDAILEELSAITQE----------.---.--.--.---.QIELPEVPSEPL
DSQ AAGGCCATCCTGCAACTGAAGCAGCAGCGGGACAAG.........CTGAGGCAGTACCAGAAGAGGATCGCCCAGCAGCTGGAGCGCGAGCGCGCCCTGGCCCGGCAGCTGCTGCGGGACGGCAGG------------------------...------AAGGAACGGGCCAAGCTGCTGCTCAAGAAGAAGCGATACCAGGAGCAGCTCCTGGACAGGACGGAGAACCAGATCAGCAGCCTGGAGGCCATGGTTCAGAGTATTGAGTTCACCCAGATCGAAATGAAAGTGATGGAGGGGCTGCAGTTAGGAAATGAGTGTCTGAACAAGATG......CACCAGGTGATGTCCATTGAAGAGGTGGAGAGGATCCTGGACGAGACGCAGGAGGCCGTGGAGTACCAGCGGCAAATAGACGAGCTCCTGGCAGGAAGCTTC---------------...ACTCAGGAGGATGAAGACGCCATCCTGGAGGAGCTGAGCGCAATCACTCAGGAA------------------------------...---------...------...------...---------...CAAATAGAGCTGCCAGAGGTTCCCTCCGAGCCCCTT
TRN 10010101100011010
NAM Q22718_CAEEL/216-386
ASQ ASVVDIRKAMNK...LDREIQQLEQKVKKYDEQCRACLRTGD--------.--KGRAQNFLRQRKRAEKDIADKDVQYQKLLTMLHQISSAKNNKDVLQAYKSGTAAFKATlaRQGLSPDKIHETMDDVVNSMDEYKEIEEAISSPFVNA--.NGFNDADLEQELEDLISDNKKNE-----.---.--.--.---.SVHLPEAPTNRF
DSQ GCCAGTGTCGTTGATATCCGGAAAGCAATGAATAAG.........TTGGATCGAGAGATTCAACAACTTGAACAGAAAGTTAAGAAGTATGACGAACAGTGCCGAGCTTGCTTGCGGACAGGCGAC------------------------...------AAAGGACGTGCTCAGAACTTCCTTCGACAGAGAAAGCGTGCCGAAAAAGACATCGCTGACAAAGATGTTCAGTATCAGAAACTGCTCACAATGCTTCATCAAATTTCTTCTGCAAAAAACAACAAGGACGTTCTGCAGGCCTATAAATCTGGAACTGCTGCTTTCAAAGCAACAttggcgAGGCAAGGATTGTCTCCTGATAAAATACACGAGACGATGGACGATGTCGTTAATTCAATGGACGAGTACAAGGAAATCGAAGAAGCAATTTCGTCTCCGTTTGTTAATGCT------...AATGGATTTAATGATGCCGACTTAGAGCAGGAGTTGGAAGATCTTATCAGTGACAACAAGAAAAATGAG---------------...---------...------...------...---------...TCAGTGCATCTCCCAGAAGCTCCAACCAACAGATTC
TRN 10010101100011000
NAM Q9SZE4_ARATH/17-189
ASQ QTLDKLNETLEM...LEKKEKVLLKKAGAEVEKAKEYSRAKN--------.--KRAAIQCLKRKRLYEGQVEQLGNFQLRIHDQMIMLEGAKATTETVDALRSGASAMKAM..QKATNIDDVDKTMDEINEQTENMKQIQEALATPMGAA--.ADFDEDELAAELDELESEELESQLLQP-.---.--.--.---.ATTAPPLPSVPV
DSQ CAAACTTTAGACAAGCTTAACGAGACGCTTGAGATG.........CTAGAGAAAAAGGAGAAAGTACTCTTGAAGAAAGCTGGTGCAGAGGTTGAGAAGGCAAAAGAATACTCCCGGGCTAAGAAC------------------------...------AAACGAGCGGCTATACAGTGTTTGAAAAGGAAGAGGTTATATGAGGGACAAGTCGAACAGCTTGGGAATTTCCAGCTCCGTATTCATGATCAAATGATTATGTTAGAAGGTGCAAAAGCAACAACCGAAACTGTTGATGCATTGAGGAGTGGAGCTTCTGCAATGAAGGCAATG......CAGAAAGCAACAAATATTGATGATGTGGATAAGACCATGGACGAGATCAATGAGCAAACCGAGAACATGAAACAGATCCAAGAAGCATTGGCGACTCCAATGGGGGCAGCG------...GCTGACTTCGACGAGGATGAGCTTGCAGCAGAGCTTGATGAACTAGAAAGTGAAGAGCTTGAATCGCAACTTCTACAGCCG---...---------...------...------...---------...GCAACAACAGCTCCTCCATTGCCTTCAGTTCCAGTG
TRN 10010101110011000
NAM Q9P7F7_SCHPO/19-193
ASQ DTIVRFQEMLAL...YDKKEEVLERQIAE-QTEIARKNATTN--------.--KRLALTALKRKKMHENELVKIEGSRNNIEQQLFSIQNANLNFETLQAMRQGAEAMKSI..QRGMDADKVDQIMDKIRDQQTISEEISTMISTPVGLN--.AEIDEDELANELDELQQMELDSKMLGAEkP--.--.--.---.PVHTPAVPAVPS
DSQ GATACGATTGTAAGATTTCAAGAGATGCTCGCATTA.........TATGATAAGAAGGAAGAGGTTTTAGAGCGTCAAATTGCAGAG---CAAACAGAAATTGCTAGAAAAAATGCTACGACAAAC------------------------...------AAACGATTGGCCCTCACTGCTTTAAAGCGAAAGAAAATGCACGAAAATGAACTGGTTAAAATAGAGGGTAGTAGAAACAATATTGAGCAGCAACTTTTCTCAATACAGAATGCCAACCTCAACTTTGAGACATTACAAGCTATGAGACAAGGAGCTGAAGCTATGAAGAGCATT......CAACGTGGTATGGATGCTGATAAAGTGGATCAGATCATGGATAAGATTCGTGACCAACAGACAATCTCTGAGGAAATTTCTACTATGATTAGCACTCCTGTCGGTTTGAAT------...GCTGAGATTGATGAAGATGAATTGGCCAACGAGTTAGATGAACTCCAGCAAATGGAACTTGATAGCAAGATGTTGGGAGCTGAGaaaCCT------...------...------...---------...CCTGTACACACTCCTGCTGTTCCTGCTGTCCCGTCT
TRN 10010101100011000
NAM SNF7_YEAST/21-207
ASQ KAIVRLREHINL...LSKKQSHLRTQITNQENEARIFLTKGN--------.--KVMAKNALKKKKTIEQLLSKVEGTMESMEQQLFSIESANLNLETMRAMQEGAKAMKTI..HSGLDIDKVDETMDEIREQVELGDEISDAISRPLITGA-.NEVDEDELDEELDMLAQENANQETSKIVnNNVnAApISeN--.KVSLPSVPSNKI
DSQ AAGGCCATAGTGCGGTTGAGGGAGCATATCAACCTT.........CTATCCAAAAAGCAATCGCATTTACGTACTCAAATTACAAATCAAGAGAATGAAGCTAGAATCTTTTTGACGAAGGGCAAT------------------------...------AAAGTAATGGCGAAGAATGCACTTAAAAAGAAGAAGACAATCGAACAACTTTTAAGTAAGGTAGAAGGCACAATGGAGTCTATGGAACAGCAGCTATTCTCTATAGAAAGTGCAAACTTAAATCTAGAGACAATGAGGGCTATGCAGGAAGGTGCTAAGGCAATGAAAACTATT......CACAGTGGCCTTGACATAGATAAAGTGGATGAAACTATGGACGAGATAAGGGAGCAAGTCGAATTAGGAGATGAAATAAGCGACGCTATATCCAGGCCTTTAATTACTGGGGCA---...AACGAGGTGGATGAAGATGAGCTGGACGAGGAATTGGACATGCTGGCTCAAGAAAATGCTAACCAAGAAACGTCCAAGATCGTTaatAATAATGTTaatGCGGCGcctATCTCAgagAAC------...AAAGTCTCACTACCTAGTGTTCCAAGTAATAAAATT
TRN 10010101100011000
NAM Q21959_CAEEL/38-211
ASQ EAIGNLRDAEEL...LIKKQEYFELRIEQ-EVESAKKYMKTN--------.--KKMALAALRKKKHYEQELSRIDGVLTKLEAQRTALENVGMHNEVIDVLGKTTETLKKE..HAKMDIDKVHDLMDEIADGLAMSEELNEAISAPIG----.DVADEDELMQELQELQDNVADLSTTTKLpDV-.--.--.---.PATLPEAPSGEL
DSQ GAAGCAATTGGAAATTTGAGAGATGCTGAAGAACTT.........TTGATCAAGAAACAGGAATATTTTGAGCTTCGTATTGAACAA---GAGGTTGAGTCGGCAAAAAAGTATATGAAGACAAAT------------------------...------AAGAAGATGGCGTTGGCTGCATTGAGAAAGAAGAAACATTACGAACAGGAATTGAGCCGAATTGATGGGGTTCTCACAAAACTAGAAGCCCAGAGAACTGCGCTGGAAAATGTCGGAATGCACAATGAAGTTATCGACGTACTCGGAAAGACTACTGAAACTTTGAAGAAAGAA......CACGCTAAGATGGATATTGATAAGGTTCACGATTTGATGGATGAAATTGCCGATGGATTGGCAATGTCTGAAGAATTGAATGAAGCAATCTCGGCTCCAATTGGT------------...GATGTGGCAGATGAGGATGAGCTGATGCAAGAACTGCAGGAGTTGCAGGATAATGTGGCCGATCTTTCAACTACCACAAAACTTccgGATGTT---...------...------...---------...CCTGCTACCCTCCCAGAAGCACCTTCTGGAGAACTG
TRN 10010101100011001
NAM Q9CWH8_MOUSE/24-193
ASQ EALARLRETEEM...LAKKQEYLENRIQR-ELALAKKHGSQN--------.--KRAALQALKRKKRFEKQLTQVDGTLSIIEFQREALENSHTNTEVLRNMGFAAKAMKAV..HDNMDLNKIDDLMQDITEQQDIAQEISEAFSQRVQFA--.DGFDEAELLAELEELEQEELNKKMT---.---.--.--.---.SLELPNVPSSSL
DSQ GAAGCCCTGGCTCGCCTCCGGGAGACGGAGGAGATG.........CTGGCCAAGAAGCAAGAGTACCTGGAGAACCGAATCCAGAGG---GAGCTCGCCTTAGCCAAGAAGCACGGCTCCCAGAAC------------------------...------AAGCGAGCTGCCTTGCAGGCACTGAAAAGAAAGAAGAGGTTTGAGAAGCAGCTCACTCAGGTGGATGGCACCCTTTCCATCATCGAGTTCCAGCGAGAAGCGCTGGAGAACTCGCACACCAACACGGAGGTCTTACGGAACATGGGCTTCGCAGCCAAGGCCATGAAAGCGGTT......CATGACAACATGGACCTCAACAAAATTGATGACTTGATGCAAGATATCACAGAGCAGCAGGACATTGCCCAGGAAATCTCAGAAGCATTTTCTCAAAGGGTTCAGTTTGCC------...GATGGCTTCGATGAGGCTGAGCTTCTGGCAGAGCTTGAGGAATTGGAGCAGGAGGAATTAAATAAGAAGATGACA---------...---------...------...------...---------...AGCCTGGAGCTTCCAAATGTGCCGTCCTCGTCCCTC
TRN 10010101100011000
NAM CT178_HUMAN/24-199
ASQ EAIQRLRDTEEM...LSKKQEFLEKKIEQ-ELTAAKKHGTKN--------.--KRAALQALKRKKRYEKQLAQIDGTLSTIEFQREALENANTNTEVLKNMGYAAKAMKAA..HDNMDIDKVDELMQDIADQQELAEEISTAISKPVGFG--.EEFDEDELMAELEELEQEELDKNLLEISgPE-.--.--.---.TVPLPNVPSIAL
DSQ GAGGCCATCCAGCGGCTGCGGGACACGGAAGAGATG.........TTAAGCAAGAAACAGGAGTTCCTGGAGAAGAAAATCGAGCAG---GAGCTGACGGCCGCCAAGAAGCACGGCACCAAAAAC------------------------...------AAGCGCGCGGCCCTCCAGGCACTGAAGCGTAAGAAGAGGTATGAGAAGCAGCTGGCGCAGATCGACGGCACATTATCAACCATCGAGTTCCAGCGGGAGGCCCTGGAGAATGCCAACACCAACACCGAGGTGCTCAAGAACATGGGCTATGCCGCCAAGGCCATGAAGGCGGCC......CATGACAACATGGACATCGATAAAGTTGATGAGTTAATGCAGGACATTGCTGACCAGCAAGAACTTGCAGAGGAGATTTCAACAGCAATTTCGAAACCTGTAGGGTTTGGA------...GAAGAGTTTGACGAGGATGAGCTCATGGCGGAATTAGAAGAACTAGAACAGGAGGAACTAGACAAGAATTTGCTGGAAATCAGTggaCCCGAA---...------...------...---------...ACAGTCCCTCTACCAAATGTTCCCTCTATAGCCCTA
TRN 10010101100011000
NAM SHAX2_HUMAN/21-199
ASQ EAIQKLKETEKI...LIKKQEFLEQKIQQ-ELQTAKKYGTKN--------.--KRAALQALRRKKRFEQQLAQTDGTLSTLEFQREAIENATTNAEVLRTMELAAQSMKKA..YQDMDIDKVDELMTDITEQQEVAQQISDAISRPMGFR--.DDVDEDELLEELEELEQEELAQELLNVGdKEEeP-.--.---.SVKLPSVPSTHL
DSQ GAAGCAATACAGAAACTGAAGGAGACAGAGAAGATA.........CTGATCAAGAAACAGGAATTTTTGGAGCAGAAGATTCAACAG---GAGCTACAAACAGCCAAGAAGTATGGGACCAAGAAT------------------------...------AAGAGAGCTGCCCTACAGGCTTTGCGGAGGAAGAAAAGATTCGAACAGCAGCTGGCACAAACTGACGGGACATTATCCACCCTGGAGTTTCAGCGTGAGGCCATTGAGAATGCCACTACCAATGCAGAAGTCCTTCGTACCATGGAGCTTGCTGCCCAAAGCATGAAGAAGGCC......TACCAGGACATGGACATTGACAAGGTAGATGAACTGATGACTGACATCACGGAACAACAGGAGGTGGCCCAGCAGATCTCAGATGCCATTTCTCGGCCTATGGGCTTTAGA------...GATGATGTGGATGAGGATGAACTGCTGGAGGAGCTAGAGGAGCTGGAGCAGGAGGAATTGGCCCAGGAGTTGTTAAATGTGGGCgacAAGGAAGAAgaaCCC---...------...---------...TCAGTCAAATTGCCTAGTGTACCTTCTACTCATCTG
TRN 10010101100011000
NAM Q22916_CAEEL/69-243
ASQ ESIQKLRETEDI...LEKKQEFLEKKIDDVRKQNAVKYGTKN--------.--KRMALQCLSRKKAFEKQLIHIDGVLATLEHQRETLENASTNAEVLTVMKLASDALKAV..HNNMDSDQVRDMMDNIDEQREVAKEIADAISNP-GFN--.NAIDEADLLRELVDLEQEALDKDLLDARaP--.--.--.---.PVTLPDTPNIAL
DSQ GAATCTATTCAAAAACTTCGGGAAACAGAAGATATT.........CTTGAGAAGAAACAAGAATTCTTGGAGAAAAAAATTGACGACGTAAGAAAGCAAAATGCCGTGAAGTATGGAACAAAAAAC------------------------...------AAGCGGATGGCTCTCCAGTGTTTGAGTAGGAAGAAAGCTTTCGAGAAGCAGTTGATCCATATTGACGGAGTTTTGGCTACTCTCGAACATCAGAGAGAAACCCTCGAAAATGCTTCAACGAATGCTGAAGTTCTCACGGTTATGAAACTTGCTAGCGATGCGTTGAAAGCGGTT......CATAATAACATGGATAGCGACCAAGTTCGTGATATGATGGATAACATAGATGAACAACGAGAAGTGGCGAAGGAAATCGCGGATGCTATTTCAAACCCT---GGCTTTAAC------...AACGCAATTGACGAGGCCGATTTGCTGCGCGAGTTGGTGGATCTTGAACAGGAAGCACTTGACAAAGATTTGCTTGATGCGAGAgctCCC------...------...------...---------...CCAGTCACGCTTCCGGATACTCCCAATATTGCACTT
TRN 10010101100011001
NAM Q18886_CAEEL/21-195
ASQ ESIQKLRETEEM...LEKKQEFLEKKVID-EKQNAVKYGTKN--------.--KRMALQCLNRKRNFEKQLAHIDGVLSTIGYQREALENASTNAEVLNVMGTASKALKAA..HNNMDIDQVHDLMEDIAEQQEVANEIAEAISNPVGFS--.TAVDDDDLMRELEALEQEELDKELLDARaP--.--.--.---.PVTLPDTPNIAL
DSQ GAATCTATTCAAAAACTTCGGGAAACAGAGGAGATG.........CTTGAGAAGAAACAAGAATTCTTGGAGAAAAAAGTTATCGAC---GAAAAGCAAAATGCCGTGAAGTATGGAACGAAAAAC------------------------...------AAGCGAATGGCTCTCCAGTGTTTGAATAGAAAGAGAAATTTCGAGAAGCAGTTGGCCCATATTGACGGAGTTTTGTCTACTATCGGATATCAGAGAGAAGCCCTCGAAAATGCTTCAACGAATGCTGAAGTTCTCAATGTTATGGGAACTGCTAGCAAGGCGTTGAAAGCGGCT......CATAACAACATGGATATCGACCAAGTTCATGATTTGATGGAAGACATAGCTGAGCAACAAGAAGTGGCAAACGAAATCGCTGAAGCTATTTCAAACCCTGTCGGCTTCAGC------...ACCGCAGTTGACGATGACGATTTGATGCGCGAGTTGGAGGCTCTTGAACAGGAAGAACTTGACAAAGAATTGCTTGATGCGAGAgctCCA------...------...------...---------...CCAGTCACGCTTCCGGATACTCCAAATATTGCACTT
TRN 10010101110011001
NAM Q8T0Q4_DROME/20-194
ASQ EAIQKLRETENM...LIKKQEFLEAKIED-ELNIARKNASKN--------.--KRVALQALKKKKRLEKQLQQIDGTLSTIEMQREALESANTNTAVLTTMKNAADALKRA..HQNMDVDKVHDMMDDIAEQQDVAREISDAISNPVAFG--.ADLDDEDLERELDELEQENFDKEIIGIPeP--.--.--.---.TPTLPEAPTEDL
DSQ GAGGCGATACAGAAGCTGCGCGAGACGGAGAACATG.........CTTATCAAAAAGCAGGAGTTCCTGGAGGCCAAGATCGAGGAC---GAACTGAATATAGCCCGCAAGAATGCGTCTAAAAAC------------------------...------AAAAGAGTGGCCCTGCAAGCACTCAAGAAAAAGAAGCGGCTGGAGAAGCAACTCCAGCAGATCGATGGCACCCTGTCCACAATCGAAATGCAGCGCGAGGCTCTGGAGAGCGCCAACACAAACACTGCCGTCTTGACCACGATGAAGAATGCCGCGGATGCCCTCAAGAGAGCC......CATCAGAATATGGACGTGGACAAGGTGCACGACATGATGGATGACATTGCCGAGCAGCAGGACGTGGCCCGCGAGATTTCCGATGCCATTTCGAACCCAGTGGCATTCGGC------...GCCGATCTGGATGATGAGGATCTCGAGCGGGAACTCGACGAGCTGGAGCAGGAGAACTTTGATAAGGAAATCATTGGCATACCCgagCCG------...------...------...---------...ACGCCCACATTGCCAGAAGCACCCACAGAAGATTTG
TRN 10010101100011011
NAM Q9VVI9_DROME/12-197
ASQ EPGPSLNDCIAG...VDARATNIEEKISNLEAELRKYREQMSKMREGPAKnSVKQKALRVLKQKKAYEQQAESLRNQSFNMEQANYAAQSLKDTQATVAAMKDGVKQMKTE..YKKINIDQIEDIQDDMADMFEQADEVQEALGRTYGM---.PEVDDDDLQAELDALGDEIALDDDTSYLdD--.--.--.---.VVKAPEAPSREP
DSQ GAGCCGGGTCCAAGTCTAAACGATTGCATCGCCGGG.........GTCGATGCCCGAGCAACAAACATCGAAGAGAAGATCAGTAATCTGGAGGCAGAGCTGCGCAAATACCGCGAACAAATGTCCAAGATGCGAGAAGGTCCTGCCAAGaacTCCGTGAAACAGAAGGCCCTCCGGGTTCTCAAACAAAAGAAGGCCTACGAACAGCAGGCAGAATCTCTGCGCAACCAGTCGTTCAACATGGAACAGGCCAACTATGCGGCGCAATCCTTGAAGGATACTCAGGCCACCGTGGCGGCCATGAAGGATGGAGTCAAGCAGATGAAGACCGAG......TACAAGAAGATCAACATCGACCAGATCGAGGACATCCAAGACGACATGGCTGATATGTTTGAGCAGGCGGACGAGGTGCAGGAGGCACTGGGCCGCACGTACGGCATG---------...CCTGAGGTGGATGACGACGACCTGCAGGCCGAGTTGGATGCTCTGGGCGATGAGATTGCCTTGGACGATGACACCAGCTATTTGgatGAC------...------...------...---------...GTGGTCAAGGCTCCGGAGGCGCCGAGTCGAGAGCCG
TRN 11011101101011011
NAM SNF72_HUMAN/12-197
ASQ APPPSLTDCIGT...VDSRAESIDKKISRLDAELVKYKDQIKKMREGPAKnMVKQKALRVLKQKRMYEQQRDNLAQQSFNMEQANYTIQSLKDTKTTVDAMKLGVKEMKKA..YKQVKIDQIEDLQDQLEDMMEDANEIQEALSRSYGT---.PELDEDDLEAELDALGDELLADEDSSYLdE--.--.--.---.AASAPAIPEGVP
DSQ GCTCCGCCGCCCAGCCTGACTGACTGCATTGGCACG.........GTGGACAGTAGAGCAGAATCCATTGACAAGAAGATTTCTCGATTGGATGCTGAGCTAGTGAAGTATAAGGATCAGATCAAGAAGATGAGAGAGGGTCCTGCAAAGaatATGGTCAAGCAGAAAGCCTTGCGAGTTTTAAAGCAAAAGAGGATGTATGAGCAGCAGCGGGACAATCTTGCCCAACAGTCATTCAACATGGAACAAGCCAATTATACCATCCAGTCTTTGAAGGACACCAAGACCACGGTTGATGCTATGAAACTGGGAGTAAAGGAAATGAAGAAGGCA......TACAAGCAAGTGAAGATCGACCAGATTGAGGATTTACAAGACCAGCTAGAGGATATGATGGAAGATGCAAATGAAATCCAAGAAGCACTGAGTCGCAGTTATGGCACC---------...CCAGAACTGGATGAAGATGATTTAGAAGCAGAGTTGGATGCACTAGGTGATGAGCTTCTGGCTGATGAAGACAGTTCTTATTTGgatGAG------...------...------...---------...GCAGCATCTGCACCTGCAATTCCAGAAGGTGTTCCC
TRN 10010101100011000
NAM O16458_CAEEL/11-197
ASQ VPPPDLNNAISN...VESRSDSIDKKIQKLDQDLMKLRDQMSKMREGPSKnLIKQKALRVLKQKRMYENQKGQLDQQAFNMDQSNFAIQGMKDNQVTVAAMKDGLKTMQKE..YKKMNIDQIEDLQDQMEDMLDMNNEIQEAMSRQYDT---.PDIDEADLEAELAMLGDELDIGESDTNYlDE-.--.--.---.ALAAPTVPSDKP
DSQ GTTCCACCACCAGATCTCAACAATGCAATTTCAAAT.........GTCGAATCAAGAAGTGATAGCATTGATAAGAAAATTCAGAAGCTCGATCAGGATCTTATGAAACTTCGTGATCAAATGTCAAAAATGCGTGAAGGTCCAAGCAAGaacTTGATCAAGCAAAAAGCATTGCGCGTACTGAAACAAAAACGAATGTACGAGAACCAGAAAGGTCAATTGGATCAACAAGCCTTCAACATGGATCAGAGCAATTTCGCTATCCAAGGCATGAAAGATAACCAAGTTACCGTTGCTGCAATGAAGGATGGATTGAAGACAATGCAAAAGGAA......TACAAGAAAATGAACATTGATCAAATCGAAGATCTTCAAGACCAAATGGAAGATATGTTGGATATGAACAATGAAATTCAAGAAGCAATGAGCAGGCAGTACGATACT---------...CCTGATATTGACGAAGCTGATTTGGAAGCGGAATTGGCGATGCTCGGAGATGAGTTGGATATCGGAGAGTCGGATACAAATTACttgGATGAG---...------...------...---------...GCTCTCGCTGCACCTACAGTCCCAAGCGACAAACCC
TRN 10010101100011001
NAM Q9FTZ4_ORYSA/12-208
ASQ DPPPSIQDATER...INKRGESVDDKIKKLDEELGRYKEQIRKTRPGPSQdAIKARAIRLLKHKRMYEEQRNMLYNQTYNLDQVAFAADGLKDAQQTMNAMKAANKELKGM..MKTVKIEDIDNMQDEMTDLMDVSNEIQESLGRSYNIP--.DDVDEEELMGELDALEADMEFES--SAVpSYLqPDkESdFDA.ELNLPAAPTAPA
DSQ GACCCGCCCCCATCCATCCAGGACGCTACCGAACGA.........ATCAACAAGAGGGGGGAGAGCGTGGACGACAAGATCAAGAAGCTGGACGAAGAGCTCGGCCGTTACAAGGAGCAGATCAGGAAGACACGCCCTGGACCCTCCCAGgacGCCATTAAGGCCCGCGCCATCAGGCTTCTCAAGCACAAGCGCATGTACGAAGAACAGCGCAACATGCTCTACAACCAGACCTATAATCTCGACCAAGTCGCTTTCGCTGCCGATGGCCTCAAAGACGCTCAGCAGACCATGAATGCCATGAAGGCCGCCAATAAAGAGCTCAAGGGAATG......ATGAAGACAGTCAAGATTGAGGACATCGATAATATGCAAGATGAAATGACTGACCTGATGGATGTGAGCAACGAAATACAAGAATCCCTTGGTAGAAGCTACAACATCCCT------...GACGATGTTGATGAGGAAGAACTAATGGGAGAACTGGATGCTTTGGAGGCTGATATGGAGTTTGAGTCA------AGTGCAGTCccaTCGTATCTTcaaCCAGACaagGAATCCgatTTCGATGCA...GAGCTTAATTTGCCAGCTGCACCTACCGCTCCTGCA
TRN 10010101100011001
NAM Q9CAF3_ARATH/12-210
ASQ EPPPSIQDASDR...INKRGDSVEDKIKKLDVELCKYKEQLKKTRPGPAQeAVKARAMRVLKQKKMYEGQRDMLYNQTFNLDQVSFAAEGLKDAQQTMTALKSANKELKGM..MKTVKIQDIDNLQDEMMDLMDVSSEIQESLGRSYNIP--.DGLDEDDLMGELDALEADMGNETEADGMpSYLqPDtETdYDS.ELNLPAAPTGHN
DSQ GAGCCTCCTCCGTCCATTCAGGATGCCTCTGATCGG.........ATAAATAAAAGAGGAGATTCGGTAGAAGATAAGATAAAGAAGCTTGATGTTGAGCTCTGCAAATACAAAGAACAGCTCAAAAAGACCAGACCTGGTCCTGCTCAAgaaGCTGTCAAAGCTCGTGCTATGCGAGTTCTCAAGCAGAAGAAAATGTATGAAGGACAACGCGACATGCTCTATAATCAGACATTCAATCTCGATCAAGTTTCATTCGCCGCTGAAGGACTCAAAGATGCTCAACAAACTATGACAGCACTAAAATCTGCGAACAAGGAGTTGAAAGGAATG......ATGAAAACCGTCAAGATTCAAGATATTGATAATTTACAAGACGAGATGATGGATCTGATGGATGTTAGTTCTGAAATTCAAGAATCACTTGGTAGGAGCTACAATATTCCT------...GATGGCCTTGACGAGGATGACCTCATGGGAGAGCTTGATGCTCTTGAAGCTGACATGGGAAACGAGACCGAAGCAGATGGAATGcctTCTTATCTCcaaCCTGATacaGAAACTgatTACGATAGC...GAGCTTAACTTGCCTGCAGCACCAACAGGACACAAT
TRN 10010101100011000
NAM O74422_SCHPO/12-203
ASQ QPTASLTDAIDS...LDKRSDSVEVKIAKLDAQLSVFQQKIANTRPGPGQtALKQRAMNVLRQKKIYESQLQQLQQQSFNMEQAAMTTESLKNTMATVQTMQETARQLKSQ..SKNVSIEKIEKLQDEIQDYMDAAGELNEVLGQNMTD---.INVDEEELDAELEALQQE-------SSWlGDQsTAeKPsYLMpSNELPNFVDEEV
DSQ CAGCCTACGGCTTCATTAACTGACGCCATTGATTCG.........TTGGATAAAAGAAGCGACTCCGTTGAGGTTAAAATCGCAAAACTAGATGCCCAGCTATCTGTTTTCCAGCAGAAAATTGCCAATACGCGTCCAGGTCCTGGGCAAacgGCTCTCAAGCAACGAGCAATGAATGTACTTCGCCAAAAGAAAATTTACGAAAGCCAGCTTCAACAATTGCAGCAACAAAGTTTTAATATGGAACAAGCTGCCATGACTACGGAATCGCTCAAAAACACAATGGCTACGGTACAGACAATGCAGGAGACTGCACGGCAATTGAAATCTCAA......AGTAAAAACGTTTCCATTGAAAAAATCGAAAAGCTTCAGGACGAAATTCAAGATTATATGGATGCGGCTGGTGAACTCAACGAGGTTCTCGGTCAAAATATGACGGAC---------...ATTAACGTTGACGAGGAGGAACTGGATGCTGAACTAGAGGCACTTCAGCAGGAG---------------------TCCTCTTGGcttGGTGATCAAagcACAGCTgaaAAACCTtctTATTTGATGcctTCCAATGAATTACCTAACTTTGTAGATGAGGAAGTT
TRN 10010101100011000
NAM VPS60_YEAST/52-247
ASQ ESNQSMNQAQQS...LSNRISQLDTQIAQLNFQLQNIQKNLQ--RSNNKQpSLRKQALKILNKRKQLENMKDSLDSQSWSMTQAQLTNDNLQNTMITINALKQTNNAMKAQ..YGKINIDKLQDMQDEMLDLIEQGDELQEVLAMNNNSGEL.DDISDAELDAELDALAQE----DFTLPTsENSlGNdMPsYLLgANAPPAFIDEEP
DSQ GAGTCGAATCAGTCCATGAATCAGGCCCAACAATCA.........CTATCGAACAGAATATCCCAGTTAGATACTCAAATCGCCCAGTTAAACTTCCAGCTGCAAAATATTCAAAAGAATTTGCAA------AGATCAAACAACAAGCAAcccTCGTTAAGAAAACAGGCTTTGAAGATTTTAAATAAACGTAAACAGTTAGAAAATATGAAGGATTCTTTAGATTCTCAATCCTGGTCCATGACGCAAGCCCAGTTAACAAATGATAACTTACAGAACACAATGATCACTATAAACGCACTAAAGCAAACAAACAATGCCATGAAGGCTCAA......TACGGCAAGATAAATATCGACAAACTACAGGACATGCAGGATGAGATGCTGGATTTAATAGAACAAGGGGATGAGCTGCAAGAAGTCTTGGCAATGAATAATAACAGTGGCGAGCTC...GACGACATTAGTGATGCAGAGCTGGATGCAGAGCTGGATGCTCTGGCACAAGAG------------GATTTCACTTTGCCAACCagcGAAAACTCAttaGGTAACgatATGCCCagtTACTTACTAggtGCGAATGCGCCACCGGCTTTTATTGATGAAGAGCCA
TRN 10010101100011000
NAM O93996_CANAL/11-210
ASQ APKPSLNDAIKG...IDERVGSLDVKLSKINSELSTYQQKISRMRDGPGKsALKQKAIKLLRQRKQIEAQKDQLENQSWNMTQASMTTDNLQNTMVTINAMKTANKSLKQT..YGKINIDELEDLQDEMLDLIDKSNELQEALSTSYDVP--.DDISESELDAELEALGEEIDFENEMAESgIGApSYlNDtEPTaADKLPTFIDEQP
DSQ GCGCCCAAACCATCTTTGAATGATGCAATCAAGGGA.........ATCGATGAAAGAGTGGGGTCTTTGGATGTTAAATTAAGCAAGATCAACTCGGAATTATCCACATACCAACAAAAGATAAGCAGAATGAGAGACGGACCCGGGAAGtcgGCACTAAAACAAAAAGCAATCAAGTTACTAAGACAGAGGAAGCAGATAGAAGCTCAAAAGGATCAGTTAGAAAATCAATCTTGGAATATGACACAAGCTTCCATGACAACAGATAACTTACAAAATACCATGGTCACAATAAATGCAATGAAAACAGCCAATAAACTGTTGAAACAAACT......TATGGAAAAATTAATATCGATGAATTGGAAGATCTTCAAGATGAAATGTTGGATTTGATTGATAAATCAAATGAACTACAGGAGGCACTTCTGACGAGCTATGATGTACCC------...GATGACATCAGTGAGCTGGAGTTGGATGCTGAATTAGAAGCTCTTGGCGAAGAAATTGATTTTGAAAATGAAATGGCAGAGAGTgggATAGGTGCAcctAGTTACttaAATGATacaGAACCTACAgcaGCAGATAAATTGCCTACATTTATTGACGAACAACCA
TRN 00000000010000000
//