EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03184 - DDE)
FAM PF03184
PID DDE
DES DDE superfamily endonuclease
IPR IPR004875
ANO 25
ALN 272
AID 0.231938
APH ((((((CENPB_CRIGR/186-384:0.77108,Q9TT39_PIG/1-185:0.75433):0.17119,Q9H0X7_HUMAN/170-372:0.58167):0.03503,((PDC2_YEAST/165-406:0.22188,Q01072_KLULA/166-393:0.19676):1.01580,(((ABP1_SCHPO/173-385:0.34178,CBH2_SCHPO/172-384:0.29372):0.09121,CBH1_SCHPO/171-384:0.59009):0.37177,Q9ZU57_ARATH/72-275:0.30874):0.17168):0.11262):0.24125,(((JERKY_HUMAN/130-334:0.53284,JERKL_HUMAN/86-303:0.44222):0.15743,Q9BXZ0_HUMAN/169-399:0.65061):0.09962,Q13537_HUMAN/178-403:0.68897):0.09161):0.61783,((((O00050_ASPAW/166-377:0.27209,P79026_EMENI/166-375:0.28145):0.19403,Q01169_MAGGR/154-364:0.46666):0.24697,(((Q01165_MAGGR/151-362:0.31667,Q92205_BOTCI/152-364:0.19667):0.13378,(Q00832_FUSOX/149-364:0.36194,O14419_NECHA/157-370:0.41452):0.12005):0.32572,Q9P8U5_CANAL/146-355:0.67162):0.09643):0.50619,(POGK_HUMAN/355-567:0.62349,Q9N2K8_CAEEL/231-442:1.19533):0.43372):0.17439):1.40753,O18059_CAEEL/247-462:0.15499,O76723_CAEEL/248-463:0.09907);
ATP ((((((CENPB_CRIGR/186-384,Q9TT39_PIG/1-185),Q9H0X7_HUMAN/170-372),((PDC2_YEAST/165-406,Q01072_KLULA/166-393),(((ABP1_SCHPO/173-385,CBH2_SCHPO/172-384),CBH1_SCHPO/171-384),Q9ZU57_ARATH/72-275))),(((JERKY_HUMAN/130-334,JERKL_HUMAN/86-303),Q9BXZ0_HUMAN/169-399),Q13537_HUMAN/178-403)),((((O00050_ASPAW/166-377,P79026_EMENI/166-375),Q01169_MAGGR/154-364),(((Q01165_MAGGR/151-362,Q92205_BOTCI/152-364),(Q00832_FUSOX/149-364,O14419_NECHA/157-370)),Q9P8U5_CANAL/146-355)),(POGK_HUMAN/355-567,Q9N2K8_CAEEL/231-442))),O18059_CAEEL/247-462,O76723_CAEEL/248-463);
ATL 18.2326
DNO 23
DLN 816
DID 0.383868
DPH ((((ABP1_SCHPO/173-385:0.33468,CBH2_SCHPO/172-384:0.25685):0.05424,CBH1_SCHPO/171-384:0.41897):0.26931,Q9ZU57_ARATH/72-275:0.25757):0.12024,(Q9TT39_PIG/1-185:0.51325,((PDC2_YEAST/165-406:0.18046,Q01072_KLULA/166-393:0.28854):0.00381,(((((O00050_ASPAW/166-377:0.22171,P79026_EMENI/166-375:0.29323):0.12493,Q01169_MAGGR/154-364:0.33880):0.19941,(O14419_NECHA/157-370:0.37703,(Q00832_FUSOX/149-364:0.34887,(Q01165_MAGGR/151-362:0.30441,Q92205_BOTCI/152-364:0.25385):0.14908):0.07602):0.21507):0.17482,Q9P8U5_CANAL/146-355:0.42481):9.17513,Q9N2K8_CAEEL/231-442:8.41151):13.04551):0.47542):0.10503,((CENPB_CRIGR/186-384:0.62920,(Q9H0X7_HUMAN/170-372:0.17368,(O18059_CAEEL/247-462:0.22644,O76723_CAEEL/248-463:0.14783):1.08572):0.19743):0.15418,((JERKL_HUMAN/86-303:0.49971,Q9BXZ0_HUMAN/169-399:0.41988):0.06832,Q13537_HUMAN/178-403:0.45544):0.17048):0.07699);
DTP ((((ABP1_SCHPO/173-385,CBH2_SCHPO/172-384),CBH1_SCHPO/171-384),Q9ZU57_ARATH/72-275),(Q9TT39_PIG/1-185,((PDC2_YEAST/165-406,Q01072_KLULA/166-393),(((((O00050_ASPAW/166-377,P79026_EMENI/166-375),Q01169_MAGGR/154-364),(O14419_NECHA/157-370,(Q00832_FUSOX/149-364,(Q01165_MAGGR/151-362,Q92205_BOTCI/152-364)))),Q9P8U5_CANAL/146-355),Q9N2K8_CAEEL/231-442))),((CENPB_CRIGR/186-384,(Q9H0X7_HUMAN/170-372,(O18059_CAEEL/247-462,O76723_CAEEL/248-463))),((JERKL_HUMAN/86-303,Q9BXZ0_HUMAN/169-399),Q13537_HUMAN/178-403)));
DTL 12.5676
RID 0.233785
RPH ((((((((((ABP1_SCHPO/173-385:0.34280,CBH2_SCHPO/172-384:0.29499):0.08702,CBH1_SCHPO/171-384:0.59673):0.37955,Q9ZU57_ARATH/72-275:0.30270):0.22685,(CENPB_CRIGR/186-384:0.77287,Q9TT39_PIG/1-185:0.75939):0.20024):0.04678,Q9H0X7_HUMAN/170-372:0.60309):0.03814,(PDC2_YEAST/165-406:0.21816,Q01072_KLULA/166-393:0.20071):1.03117):0.26938,((JERKL_HUMAN/86-303:0.57760,Q9BXZ0_HUMAN/169-399:0.62692):0.10809,Q13537_HUMAN/178-403:0.66519):0.06316):0.61935,(((O00050_ASPAW/166-377:0.27735,P79026_EMENI/166-375:0.27601):0.19287,Q01169_MAGGR/154-364:0.46473):0.24164,(((Q01165_MAGGR/151-362:0.31608,Q92205_BOTCI/152-364:0.19904):0.12278,(Q00832_FUSOX/149-364:0.35886,O14419_NECHA/157-370:0.42023):0.12930):0.33192,Q9P8U5_CANAL/146-355:0.66351):0.10508):0.65350):0.15851,Q9N2K8_CAEEL/231-442:1.56620):1.33553,O18059_CAEEL/247-462:0.18216,O76723_CAEEL/248-463:0.07217);
RTP ((((((((((ABP1_SCHPO/173-385,CBH2_SCHPO/172-384),CBH1_SCHPO/171-384),Q9ZU57_ARATH/72-275),(CENPB_CRIGR/186-384,Q9TT39_PIG/1-185)),Q9H0X7_HUMAN/170-372),(PDC2_YEAST/165-406,Q01072_KLULA/166-393)),((JERKL_HUMAN/86-303,Q9BXZ0_HUMAN/169-399),Q13537_HUMAN/178-403)),(((O00050_ASPAW/166-377,P79026_EMENI/166-375),Q01169_MAGGR/154-364),(((Q01165_MAGGR/151-362,Q92205_BOTCI/152-364),(Q00832_FUSOX/149-364,O14419_NECHA/157-370)),Q9P8U5_CANAL/146-355))),Q9N2K8_CAEEL/231-442),O18059_CAEEL/247-462,O76723_CAEEL/248-463);
RTL 17.095
LNK ABP1_SCHPO/173-385:P49777:AL096851
LNK CBH1_SCHPO/171-384:O14423:U86754
LNK CBH2_SCHPO/172-384:O60108:AL023780
LNK CENPB_CRIGR/186-384:P48988:U20951
LNK JERKL_HUMAN/86-303:Q9Y4A0:AF004715
LNK JERKY_HUMAN/130-334:O75564:
LNK O00050_ASPAW/166-377:O00050:U58946
LNK O14419_NECHA/157-370:O14419:U78574
LNK O18059_CAEEL/247-462:O18059:Z82282
LNK O76723_CAEEL/248-463:O76723:AF078791
LNK P79026_EMENI/166-375:P79026:AC000133
LNK PDC2_YEAST/165-406:P32896:X65608
LNK POGK_HUMAN/355-567:Q9P215:
LNK Q00832_FUSOX/149-364:Q00832:X64799
LNK Q01072_KLULA/166-393:Q01072:X70186
LNK Q01165_MAGGR/151-362:Q01165:Z33638
LNK Q01169_MAGGR/154-364:Q01169:U60989
LNK Q13537_HUMAN/178-403:Q13537:U49973
LNK Q92205_BOTCI/152-364:Q92205:U74294
LNK Q9BXZ0_HUMAN/169-399:Q9BXZ0:AF251050
LNK Q9H0X7_HUMAN/170-372:Q9H0X7:AL136539
LNK Q9N2K8_CAEEL/231-442:Q9N2K8:AC006693
LNK Q9P8U5_CANAL/146-355:Q9P8U5:AF205929
LNK Q9TT39_PIG/1-185:Q9TT39:AF203905
LNK Q9ZU57_ARATH/72-275:Q9ZU57:AC006161
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............xx.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........................................xxxxxx...xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM O76723_CAEEL/248-463
ASQ LDPDVVYNCDQSGFTKEQYCKRTLAPKGVKRVERLVQSKDALTHSYTILPMLSASGKLTPKLYVVLQEKGGKFPKK-.............---GHFSPDNLIIRANTSHIMNKQLMVDWVESAVCDPSM...---------PTEVVLLLDAWPAWK-NEGDVQAAALSGNTVHVRSIPPGATSFIQPCDLYFFCPLKNFVKKVNAYIIYSGITFKTS..............--.-.-------ERDNLLRVISAVYRVFRAPIFQSCWKYGW
DSQ TTGGATCCTGATGTCGTTTATAACTGTGACCAAAGTGGGTTCACGAAAGAACAATATTGCAAACGGACGCTCGCACCAAAAGGTGTTAAACGTGTTGAAAGACTGGTACAGTCCAAAGATGCCCTCACGCACTCTTACACAATCCTTCCCATGTTAAGCGCTTCCGGAAAGTTAACCCCAAAGTTGTACGTGGTTCTGCAGGAGAAAGGTGGAAAATTTCCCAAAAAA---.......................................---------GGGCACTTCTCACCAGACAATCTGATCATCCGAGCTAATACGTCCCACATTATGAATAAACAACTAATGGTCGACTGGGTTGAATCCGCTGTTTGTGATCCTTCGATG.........---------------------------CCAACCGAGGTTGTCCTGCTTCTAGACGCTTGGCCTGCTTGGAAA---AACGAAGGGGATGTTCAAGCTGCAGCATTATCCGGAAATACAGTACATGTGAGATCTATTCCACCAGGAGCTACATCATTTATTCAACCTTGCGATCTTTACTTTTTCTGTCCGTTGAAGAATTTCGTCAAAAAGGTGAACGCGTACATCATCTACTCCGGTATCACCTTCAAGACGTCA..........................................------...---...---------------------GAGCGTGACAACCTGCTTCGCGTGATATCTGCAGTGTACCGTGTCTTTCGTGCACCAATTTTCCAATCATGCTGGAAGTACGGCTGG
TRN 10010101100011000
NAM O18059_CAEEL/247-462
ASQ LDPNTAFNCDQCGFTKEQYCKRTLAPRGVKRVERLVQSKDALSHSYTILPMLSVTGKLAPKLYIVLQEKGGKFPKK-.............---GHCSPSNLIVRANSSHIMTKDLMRDWVESAVCDPAM...---------PKKTVLLLDSWPAWK-NERDVQDAALYGHTVHVRTIPPGATSFIQPCDIYLFCPMKNFVKKVQSHIIYAGIEFKPH..............--.-.-------ERDNILRLISAVYFFFCAPRFETCWQYGW
DSQ CTCGATCCAAATACAGCTTTCAACTGTGATCAGTGCGGATTCACGAAGGAGCAATATTGCAAAAGAACTCTCGCACCGAGGGGGGTGAAACGTGTTGAGAGACTTGTCCAATCAAAAGATGCCTTATCTCACTCGTATACCATTCTCCCAATGTTGAGTGTGACGGGAAAGCTCGCTCCAAAACTCTACATCGTTTTGCAGGAAAAAGGAGGCAAGTTTCCCAAGAAA---.......................................---------GGTCACTGTTCTCCGTCCAACCTCATCGTTCGTGCCAACTCCAGTCACATTATGACCAAAGATTTAATGAGAGATTGGGTTGAAAGTGCAGTGTGCGATCCTGCGATG.........---------------------------CCGAAGAAAACCGTTCTTCTCCTTGACTCATGGCCAGCATGGAAA---AATGAAAGGGACGTACAAGACGCTGCGCTATATGGACACACGGTCCACGTTCGTACGATTCCACCTGGAGCGACTTCTTTCATTCAACCTTGTGACATCTACCTCTTCTGCCCAATGAAAAACTTCGTCAAAAAAGTTCAATCCCATATCATCTACGCTGGAATCGAGTTCAAGCCCCAT..........................................------...---...---------------------GAGCGTGACAATATTCTCCGTTTGATTTCGGCCGTGTACTTCTTTTTCTGTGCACCCAGATTCGAGACATGCTGGCAGTACGGTTGG
TRN 10010101110011000
NAM Q9N2K8_CAEEL/231-442
ASQ YANSHIFASDETAVYLDFSNSLT---LNEKGAKEVPVKTTGHEKMHVTVLLTARADGYKCRPYVLLPRTRPDQEIV-.............----KRFQNSLQLNWCNRTFFNDEATAYYLKTIIGPAFF...----------GKRFLAWDAFRCHI-SDAT--KAVLKSLKIGTAVIPGGCTKFIQAPDVFWNSSFKSSIRRKYEDWMVHGAKSFTK..............--.-.---NNNMRPPSMFEYLEWIESAWN-ELPKDLILQSF
DSQ TATGCAAATTCACATATTTTCGCTTCGGACGAAACTGCTGTCTACTTAGATTTTTCCAATTCGCTGACA---------CTAAATGAAAAAGGAGCAAAGGAGGTTCCGGTTAAAACTACTGGTCATGAGAAGATGCACGTAACAGTTCTTCTGACAGCACGAGCCGATGGCTATAAATGTCGTCCGTATGTGTTGCTTCCACGTACCCGACCTGACCAAGAAATCGTG---.......................................------------AAGAGATTTCAGAATTCTCTGCAGCTAAACTGGTGTAATCGTACATTTTTCAACGACGAAGCAACTGCTTACTATCTCAAGACCATTATCGGCCCAGCATTCTTT.........------------------------------GGAAAACGCTTCCTCGCGTGGGATGCATTTAGATGCCACATC---AGTGACGCCACA------AAAGCTGTGTTGAAATCGTTGAAAATTGGCACCGCAGTCATTCCCGGAGGATGTACTAAATTTATTCAGGCTCCTGACGTGTTCTGGAATTCAAGTTTCAAATCAAGCATTCGTCGCAAATATGAAGATTGGATGGTTCATGGCGCAAAGAGTTTTACTAAA..........................................------...---...---------AACAACAATATGCGTCCGCCATCAATGTTTGAATATTTGGAATGGATCGAGAGCGCTTGGAAT---GAACTTCCAAAGGATCTTATTCTTCAATCATTT
TRN 10010101100011000
NAM POGK_HUMAN/355-567
ASQ YEVAQMGNADETPICLEVPS--RVTVDNQGEKPVLVKTPGREKLKITAMLG-VLADGRKLPPYIILRGTYIPPGKF-.............-------PSGMEIRCHRYGWMTEDLMQDWLEVVWRRRTG...------AVPKQRGMLILNGFRGHA-TDSV--KNSMESMNTDMVIIPGGLTSQLQVLDVVVYKPLNDSVRAQYSNWLLAGNLALSP..............--.-.---TGNAKKPPLGLFLEWVMVAWN-SISSESIVQGF
NAM Q9P8U5_CANAL/146-355
ASQ IPNENIFNYDESGFIMGQGKSSRVAVPSYKNRTYVKSTE---GRDSCTVIEAISMSGEKLIPGIIFKGQTLRTGWF-.............----NDDASDYYYSVSKCGYTSYWLSWRWLEEVFIPQVK...-----EKTNQGKVLLIMDGHGSHK-TKKF--RETCEDNNIIPLYLPPHSTHLLQPLDLGIFGPIKYGYKVKLSKLAHALGTDPVK..............--.-.-----------QQLFLSNYYEARQEKLTKERIIRSW
DSQ ATTCCCAACGAAAACATATTTAATTATGATGAATCTGGGTTTATTATGGGTCAGGGTAAGAGTTCAAGAGTGGCTGTACCTAGCTATAAAAATAGAACTTACGTTAAGTCTACTGAG---------GGCAGAGATAGTTGCACTGTTATCGAAGCAATCAGCATGAGTGGAGAAAAATTAATTCCGGGGATAATTTTTAAAGGACAAACTCTAAGAACCGGCTGGTTT---.......................................------------AATGATGATGCTTCAGACTACTACTACTCAGTCTCCAAATGTGGATATACTTCTTATTGGTTGTCTTGGCGTTGGTTGGAGGAGGTTTTTATTCCCCAAGTGAAA.........---------------GAAAAAACTAATCAAGGAAAAGTTTTGCTAATAATGGATGGGCATGGAAGCCACAAA---ACTAAGAAGTTC------AGAGAAACCTGTGAGGACAATAATATCATTCCATTGTATTTACCGCCTCATTCAACCCATTTGTTACAGCCTTTGGACCTTGGAATCTTTGGACCAATAAAATATGGATACAAAGTAAAATTGTCAAAATTGGCCCATGCCCTTGGGACAGATCCAGTTAAG..........................................------...---...---------------------------------CAGCAGTTATTTTTACTGAACTACTATGAAGCAAGACAGGAAAAGTTAACCAAAGAAAGAATCATTCGATCCTGG
TRN 00000000010000000
NAM Q92205_BOTCI/152-364
ASQ IKPENRWNMDEAGIIEGQGLNGMVLGSS---KRRFIQKKQPGSRTWTSFIECISATGRALLPLVIFKGKTLQQQWF-.............-PIKLDNYEGWEFTATDNGWTTDSTGLEWLKEVFIPQSA...-----PTRPKEARLLVLDGHGSHE-TTQF--MLECFKNNIHLLFLPPHTSHVLQPPDLSIFSPLKKEYRYHLNTLDSLADSTPID..............--.-.-----------KRNFLACYQKARLKALTLRNITSGW
DSQ ATCAAGCCCGAAAACAGATGGAATATGGATGAAGCTGGTATAATAGAAGGCCAGGGTCTCAATGGTATGGTACTTGGGAGTTCA---------AAGCGACGTTTTATTCAGAAAAAGCAACCCGGTTCAAGAACGTGGACCTCTTTTATTGAGTGTATCTCAGCTACGGGAAGAGCACTTTTACCTTTGGTTATATTCAAAGGTAAAACACTTCAACAACAATGGTTT---.......................................---CCCATTAAACTTGATAACTATGAAGGGTGGGAGTTCACTGCTACAGATAATGGGTGGACTACGGATTCTACAGGTTTGGAATGGCTAAAAGAGGTGTTTATACCACAATCAGCA.........---------------CCAACTCGACCGAAAGAAGCAAGACTCCTTGTTTTGGATGGGCATGGAAGCCATGAA---ACCACTCAATTT------ATGCTTGAATGCTTCAAGAATAATATACACCTCTTATTTTTACCACCCCATACATCGCATGTACTACAACCTCCTGATTTATCAATATTTTCACCTCTGAAAAAAGAATATCGATACCACCTCAATACTCTCGATTCATTGGCGGATTCTACTCCCATTGAC..........................................------...---...---------------------------------AAAAGAAACTTTCTTGCCTGCTATCAGAAAGCTAGATTAAAAGCTTTAACACTTCGAAATATCACTTCTGGGTGG
TRN 10010101100011000
NAM Q01165_MAGGR/151-362
ASQ IKPENRWNMDETGIMEGKGSNGLVLGLN---GIRPLQRKEPGTRGWTTIIECISATGVALPPLVIFKGKNVQQQWF-.............-PTDLSPFDNWQFHATENGWTNNQTAIEWLKKVFIPYTQ...-----PLTP-EKRLLVLDGHGSHI-TDEF--MLLCLQNNIQLLYLPPHSSHVLQPLDLSVFGPLKEAYRRQLGFVSQFCCSTVIG..............--.-.-----------KRNFLLCYRKARLKAFIAKTIQSGW
DSQ ATTAAACCGGAAAACCGTTGGAATATGGACGAAACCGGTATAATGGAAGGCAAAGGATCTAATGGCCTAGTATTAGGGCTTAAC---------GGGATCCGGCCGTTGCAACGAAAAGAGCCCGGAACGCGTGGTTGGACGACTATAATCGAATGTATATCGGCTACGGGCGTTGCCCTCCCTCCCCTCGTTATATTTAAGGGAAAAAACGTACAACAACAATGGTTT---.......................................---CCCACGGATTTAAGCCCTTTCGATAATTGGCAATTTCATGCAACCGAAAACGGGTGGACAAATAACCAAACGGCTATCGAATGGTTAAAAAAGGTGTTTATTCCGTATACCCAA.........---------------CCTTTAACCCCT---GAAAAGCGGTTATTAGTTTTGGATGGCCATGGATCACATATA---ACGGACGAATTT------ATGCTTCTTTGCTTGCAAAATAATATTCAACTCCTATATTTACCCCCTCATTCGTCACACGTTCTTCAACCATTGGATCTATCGGTTTTTGGGCCGTTAAAAGAAGCTTATCGACGTCAACTTGGATTTGTTAGCCAATTTTGCTGTTCAACAGTTATTGGA..........................................------...---...---------------------------------AAACGAAATTTCCTACTTTGTTATCGAAAAGCCAGATTAAAAGCATTTATAGCAAAAACCATTCAATCTGGTTGG
TRN 10010101110011000
NAM Q00832_FUSOX/149-364
ASQ IPPERRYNADEGGIMEGQGVNGLVIGSSQESPNAVPVKTAT-VRTWTSIIECISAVGVVLHPLVIFKAKTIQEQWF-.............RREFLQKHLGWQVTFSKNGWTSNSIALEWLEKVFLPQTA...-----PADPADARLLIVDGHGSHA-TEQF--MAKCYLNNVYLLFLPAHCSHVLQPLDLGCFSSLKAAYRTLVGEHTALTDSTRVG..............--.-.-----------KQRFLDFYARAREIGFRKVNIRSGW
DSQ ATCCCCCCCGAACGACGGTATAACGCCGACGAGGGCGGCATTATGGAAGGCCAGGGCGTTAACGGCCTCGTGATCGGCTCGTCACAGGAGAGCCCTAACGCGGTACCAGTCAAAACAGCGACC---GTACGTACGTGGACTTCCATTATTGAGTGTATATCAGCGGTCGGGGTTGTCCTCCATCCGCTCGTTATATTCAAAGCGAAAACGATTCAAGAGCAATGGTTC---.......................................CGACGCGAATTTTTACAGAAGCACCTTGGTTGGCAAGTTACCTTCTCAAAAAATGGCTGGACGAGCAACTCTATTGCGTTAGAGTGGCTTGAGAAGGTATTCCTTCCCCAAACGGCT.........---------------CCTGCAGATCCAGCTGATGCCCGTTTATTAATCGTTGACGGCCATGGCTCGCATGCA---ACCGAGCAATTC------ATGGCCAAGTGTTACCTGAACAATGTTTATCTTCTCTTTTTACCGGCACATTGTTCTCATGTACTCCAGCCTTTAGATCTCGGTTGCTTTTCTAGTCTGAAGGCGGCGTACCGTACTTTGGTTGGCGAGCATACCGCTCTGACGGATTCTACCCGGGTTGGG..........................................------...---...---------------------------------AAGCAAAGGTTTCTCGATTTTTATGCGAGAGCCCGCGAAATCGGTTTCCGGAAGGTAAATATTCGATCTGGATGG
TRN 10010101100011000
NAM O14419_NECHA/157-370
ASQ IKPENTVNVDEGGIMTGFGLDSLVVGSADPRRKAFLKGPQ--TRNWTSFIEAVTADGRALIPGIIFKGKELQKQWF-.............-VEEFKEIADWYYITSPNGWTDDHIGVEWLERVYLPQTM...-----PADDSDARLIILDGHGSHA-TDEW--MATCFLNNVYCCYLPAHCSHGLQPLDNGVFNASKAAYRRELENFASLTDSTPMD..............--.-.-----------KVNFIRAYAKARRVGMTEKNILSGW
DSQ ATCAAGCCTGAAAACACCGTCAACGTTGACGAAGGGGGTATTATGACTGGTTTCGGCTTAGATAGCCTGGTTGTTGGAAGCGCGGACCCAAGGCGGAAGGCATTTCTCAAGGGACCACAA------ACTCGAAACTGGACTTCATTTATCGAAGCTGTCACTGCTGACGGCCGCGCCTTAATCCCTGGCATAATCTTCAAGGGGAAAGAACTGCAGAAACAGTGGTTT---.......................................---GTTGAGGAATTCAAGGAGATAGCAGACTGGTATTACATAACTTCGCCTAACGGGTGGACTGACGACCACATTGGCGTTGAATGGCTTGAAAGAGTCTATCTGCCCCAGACAATG.........---------------CCGGCCGACGACTCTGATGCGCGTCTGATCATATTAGATGGCCATGGAAGTCATGCA---ACGGATGAATGG------ATGGCCACGTGCTTTTTGAATAACGTTTATTGTTGCTATCTGCCAGCACACTGCTCTCATGGGCTCCAGCCGTTGGACAATGGAGTATTCAATGCCTCCAAAGCCGCATATCGACGAGAGTTGGAGAATTTCGCTTCACTGACTGATTCCACTCCAATGGAC..........................................------...---...---------------------------------AAGGTCAATTTCATCAGGGCCTACGCTAAGGCGCGTCGAGTTGGAATGACTGAGAAGAACATACTCTCCGGCTGG
TRN 10010101100011000
NAM Q01169_MAGGR/154-364
ASQ IQDCDMYSFDETGFMMGQICAGMVVTGSERRGRRKKVQPG--NREWATAICCISGDGYDIPPYIIVKGFYHLSNWY-.............--TEGGLPDTWRLKPTVNGWTDNETGLDWV-QHFDNHTK...-----SRTKGVYRMLVLDGHGSHR-SPEF--EGYCKDYNIIPLYLPAHSSHLTQPLDVGVFNVLKRAYGQKINDFIRAHITNISK..............--.-.------------VDFFLAFAAAYKKSMTKENMAGGF
DSQ ATCCAAGACTGCGACATGTACAGCTTCGACGAAACCGGCTTTATGATGGGCCAGATTTGCGCTGGAATGGTCGTAACTGGGTCCGAAAGACGCGGAAGAAGGAAAAAAGTACAGCCTGGC------AATCGAGAATGGGCGACTGCAATTTGTTGCATCAGTGGCGACGGTTACGATATACCCCCGTATATCATCGTCAAAGGCTTTTACCATTTGTCCAATTGGTAT---.......................................------ACAGAAGGCGGTCTTCCCGACACGTGGCGCCTCAAACCCACCGTTAATGGATGGACCGACAACGAGACTGGCCTCGACTGGGTT---CAGCATTTCGACAACCATACAAAA.........---------------TCGCGGACAAAAGGCGTATATCGGATGTTAGTGCTCGATGGGCACGGCAGTCATCGA---TCCCCTGAATTC------GAGGGCTATTGCAAAGATTACAATATTATTCCACTTTACCTGCCTGCTCATTCATCTCATTTAACCCAGCCACTTGATGTCGGAGTGTTTAACGTCCTTAAGCGGGCGTACGGTCAAAAAATTAACGACTTTATCCGGGCCCACATCACTAACATCAGCAAA..........................................------...---...------------------------------------GTCGACTTCTTTTTGGCTTTTGCAGCGGCTTACAAAAAGTCAATGACAAAAGAAAATATGGCCGGGGGTTTT
TRN 10010101100011000
NAM P79026_EMENI/166-375
ASQ ILPDDIYNFDETGFAMGLCAHQKVITKSESCGRRPVLQPG--NREWVTAIESISASGWALPPTLIFKGKQYNQAWF-.............----TGLPPDWRFEISTNGWTTNEISLRWLQKQFIPSTE...-----HRTRGRYQLLVLDGHGSHL-TPEF--DQICTDHNIIPLCMPAHSSHLLQPLDIGCFAVLKRSYASLVDQKMRLGISHIDK..............--.-.------------LDFLAAYPQARISTFKLDTIRNSF
DSQ ATCCTACCGGACGATATCTACAACTTTGATGAGACTGGCTTTGCAATGGGCCTTTGTGCACATCAGAAAGTGATTACCAAGTCAGAATCATGTGGCCGAAGACCAGTTCTACAGCCAGGA------AACCGTGAATGGGTTACTGCAATTGAGTCAATCAGTGCTTCTGGATGGGCACTTCCACCAACACTTATCTTTAAGGGCAAGCAGTATAACCAAGCATGGTTT---.......................................------------ACAGGCCTTCCGCCCGACTGGCGATTTGAAATTAGTACAAATGGATGGACAACTAATGAAATTAGCCTTCGCTGGCTTCAGAAGCAATTTATCCCGTCAACAGAG.........---------------CATCGTACGCGCGGAAGATATCAACTTCTAGTTCTTGATGGCCATGGAAGCCATCTT---ACACCAGAGTTT------GATCAAATCTGTACAGATCATAATATTATACCACTCTGCATGCCGGCACATTCCTCCCATCTTCTACAACCACTTGATATTGGATGTTTTGCAGTTTTGAAGCGCTCGTACGCCAGCTTGGTTGATCAGAAAATGCGGCTTGGCATCAGCCATATTGACAAA..........................................------...---...------------------------------------CTTGATTTCCTTGCAGCCTATCCACAAGCTCGAATCAGCACATTTAAGCTGGATACAATCAGAAACAGTTTT
TRN 10010101100011001
NAM O00050_ASPAW/166-377
ASQ ISSDDIYNFDETGFAMGMIATYKVVTSSQRAGRPSLVQPG--NREWVTAIECIRSNGEVLPSTLIFKGKTHLKAWY-.............--EGQSIPPTWRFEVSDNGWTTDKIGLRWLQKHFIPLIR...-----GKSVGKYSLLVLDGHGSHL-TPEF--DQSCAENEVIPICMPAHSSHLLQPLDVGCFSVLKRTYGGMVQKQMQYGRNHIDK..............--.-.------------LDFLEVYPKAHQCALSKSNIISGF
DSQ ATCTCATCAGATGATATATACAATTTCGATGAAACAGGGTTTGCTATGGGAATGATTGCTACATATAAAGTAGTAACTAGTTCCCAGAGGGCAGGTCGGCCGTCCCTAGTTCAACCAGGG------AATCGGGAATGGGTCACTGCAATTGAGTGTATTCGCTCTAATGGAGAGGTTCTACCTTCGACCCTGATCTTTAAAGGCAAAACACATCTAAAGGCATGGTAT---.......................................------GAAGGTCAATCTATTCCTCCTACCTGGAGATTTGAAGTCAGTGATAATGGTTGGACTACTGATAAAATTGGACTTCGATGGCTTCAAAAACACTTCATTCCCTTGATTAGA.........---------------GGCAAATCAGTAGGCAAATATAGCCTCCTAGTCCTCGATGGCCACGGTAGTCATTTG---ACACCTGAATTC------GACCAATCCTGTGCTGAAAATGAGGTTATACCTATTTGTATGCCTGCTCATTCGTCCCATCTACTTCAGCCTCTTGATGTTGGTTGTTTTAGTGTGCTTAAACGCACGTACGGAGGCATGGTTCAAAAGCAGATGCAATACGGCCGCAATCATATCGACAAG..........................................------...---...------------------------------------CTTGACTTCTTAGAGGTCTATCCTAAAGCTCACCAGTGTGCTTTATCAAAGTCGAATATAATCAGTGGTTTT
TRN 10010101100011000
NAM Q01072_KLULA/166-393
ASQ IPEDSLFTLDETFLAYNLPLDYAQYETNSIQKR---------LEVITVMLCANLSGTEKMNPLVIGRYENYNTFKNYmgedshigtndvhLGEKTGKRFGIVYQSNRKSWLTSTVFHDWL-VAFDKRLV...-------SDNRKIWIILDDSCSHR-IVNL------NLQNILLIY--TSANSRFLPFNWGVLEEFKARYRVQQYKALIDLQKNISQ..............SLtDfKLLTYEQSCLTMTNAFKFIKIAWD-AIPKERINSNW
DSQ ATTCCGGAAGATTCTCTATTTACCTTGGATGAAACATTTCTTGCATACAACCTTCCTTTAGATTATGCGCAGTATGAAACTAATAGTATACAGAAGAGA---------------------------TTAGAGGTAATTACTGTCATGCTTTGTGCAAACTTGAGTGGCACTGAAAAAATGAACCCCTTGGTAATAGGTAGATACGAAAATTACAACACTTTCAAAAATTATatgggggaagatagccatatcggtactaatgatgtccatCTAGGTGAGAAAACAGGTAAGCGGTTTGGGATTGTATATCAAAGTAACAGAAAATCTTGGTTGACTAGTACTGTATTCCATGATTGGTTG---GTGGCATTTGACAAAAGGTTAGTC.........---------------------TCAGATAACAGAAAAATTTGGATTATACTTGATGATTCATGCTCTCACAGA---ATTGTCAATTTA------------------AACCTTCAAAATATCCTGCTAATTTAC------ACGTCTGCTAATTCAAGATTTTTACCGTTCAATTGGGGGGTATTAGAAGAATTTAAGGCAAGATATAGGGTACAACAATACAAAGCCTTAATTGATCTCCAGAAAAATATTTCACAA..........................................AGTCTTacgGATttcAAACTACTCACATATGAACAAAGTTGTTTAACTATGACAAATGCATTTAAATTCATTAAAATTGCATGGGAT---GCTATACCTAAAGAACGAATCAATTCTAACTGG
TRN 10010101100011000
NAM PDC2_YEAST/165-406
ASQ IPPKDLFTLIEAFLSYNLPLDYAQYEASSIQRR---------IEVATVMLCSNLDGSEKLKPVVVGKYDSYKSFRNYfpnepndpvsqsmLGTKMAKKFDISYHSNRKAWLTSNLFHNWL-VRWDKRLV...-------AVNRKIWIVLDDSCCHR-IINL------RLQNIKLVY--TSSNSKFLPFNWGVWDEFKTRYRIQQYQALIDLQNRISKniqnknkserneciPNgKkCLISFEQSQLTMSNAFKFIKKAWD-DIPVDAIKANW
DSQ ATTCCTCCAAAGGATTTATTCACTTTGATAGAAGCGTTTCTCTCCTACAACCTACCGTTGGATTATGCTCAATATGAAGCAAGTAGCATTCAAAGGCGT---------------------------ATAGAGGTGGCAACTGTCATGCTGTGCTCCAATTTAGATGGCTCTGAAAAGTTAAAACCTGTTGTCGTGGGCAAATATGATAGTTACAAATCATTCAGGAATTATttccccaatgaaccgaatgatcctgtgtcacaatcaatgTTGGGTACTAAGATGGCTAAGAAATTTGATATCTCATACCATAGTAACAGGAAAGCATGGCTAACGAGCAATCTTTTCCACAACTGGTTA---GTCAGGTGGGATAAGAGGTTGGTT.........---------------------GCTGTGAATAGGAAGATTTGGATTGTTTTGGATGATTCTTGCTGTCATCGA---ATAATTAATTTG------------------CGCCTTCAAAATATAAAACTTGTATAC------ACTTCCTCAAATTCAAAGTTTTTGCCATTTAACTGGGGTGTCTGGGATGAATTCAAAACACGATACAGAATACAACAGTATCAGGCGCTCATTGACTTGCAAAATAGAATTTCGAAGaatatccaaaataaaaataaatcagaacggaacgaatgcataCCCAATggtAAAaaaTGTTTGATTAGCTTTGAGCAGAGTCAACTCACAATGTCAAATGCATTCAAATTTATTAAAAAAGCTTGGGAT---GATATACCCGTTGATGCTATCAAAGCAAATTGG
TRN 10010101100011000
NAM Q13537_HUMAN/178-403
ASQ YTKQQIFNVDETAFYWKKMPSRT---FIAREEKSMPGFKAS-KDRLTLLLGANAAGDFKLKPMLIYHSENPRALKN-.............---YAKSTLPVLYKWNNKAWMTAHLFTAWFTEYFKPTVE...-TYCSEKKISFKILLLIDNAPGHPRALME------MYKEINVVFMPANTTSILQPMDQGVISTFKSYYLRNTFRKAIAAIDSDSS..............DGsGqSKLKTFWKGFTILDAIKNIRDSWE-EVKISTLTGVW
DSQ TACACTAAACAACAGATTTTCAATGTAGACGAAACAGCCTTCTATTGGAAGAAGATGCCATCTAGGACT---------TTCATAGCTAGAGAGGAGAAGTCAATGCCTGGCTTCAAAGCTTCA---AAGGACAGGCTGACTCTCTTGTTAGGGGCTAATGCAGCTGGTGACTTTAAGTTGAAGCCAATGCTCATTTACCATTCCGAAAATCCTAGGGCCCTTAAGAAT---.......................................---------TATGCTAAATCTACTCTGCCTGTGCTCTATAAATGGAACAACAAAGCCTGGATGACAGCACATCTGTTTACAGCATGGTTTACTGAATATTTTAAGCCCACTGTTGAG.........---ACCTACTGCTCAGAAAAAAAGATTTCTTTCAAAATATTACTGCTCATTGACAATGCACCTGGTCACCCAAGAGCTCTGATGGAG------------------ATGTACAAGGAGATTAATGTTGTTTTCATGCCTGCTAACACAACATCCATTCTGCAGCCCATGGATCAAGGAGTAATTTCGACTTTCAAGTCTTATTATTTAAGAAATACATTTCGTAAGGCTATAGCTGCCATAGATAGTGATTCCTCT..........................................GATGGAtctGGGcaaAGTAAATTGAAAACCTTCTGGAAAGGATTCACCATTCTAGATGCCATTAAGAACATTCGTGATTCATGGGAG---GAGGTCAAAATATCAACATTAACAGGAGTTTGG
TRN 10010101100011000
NAM Q9H0X7_HUMAN/170-372
ASQ YSPDDIFNADETGVFFQLLPQHT----LAAKGDHCRGGKKA-KQRLTALFCCNASGTEKMRPLIVGRSASPHCLKN-.............-----IHSLPCDYRANQWAWMTRDLFNEWL-MQVDARMK...-------RAERRILLLIDNCSAHN--------MLPHLERIQVGYLPSNCTAVLQPLNLGIIHTMKVLYQSHLLKQILLKLNSSED..............--.-.------QEEVDIKQAIDMIAAAWW-SVKPSTVVKCW
DSQ TACAGCCCAGATGATATCTTTAATGCTGATGAGACAGGAGTGTTTTTCCAGTTGCTTCCCCAGCACACA------------CTTGCTGCTAAAGGAGACCACTGTAGAGGGGGCAAGAAAGCA---AAGCAGCGGTTGACAGCACTCTTTTGTTGCAATGCCTCGGGGACTGAAAAAATGAGACCATTGATTGTTGGTAGGTCAGCCAGCCCACACTGCCTCAAGAAC---.......................................---------------ATTCATTCCCTCCCTTGTGATTACCGAGCCAACCAGTGGGCTTGGATGACAAGGGATCTGTTTAATGAGTGGCTG---ATGCAAGTGGATGCCAGGATGAAG.........---------------------AGGGCGGAACGCCGGATCCTCTTGCTCATAGACAACTGCTCTGCTCATAAC------------------------ATGCTTCCACACTTGGAAAGGATTCAGGTTGGGTATCTGCCCTCCAACTGTACTGCTGTCCTGCAGCCACTGAATCTTGGCATAATTCACACCATGAAAGTACTGTACCAGAGCCACCTTCTAAAACAGATCCTCCTCAAGCTCAACAGCAGTGAGGAT..........................................------...---...------------------CAAGAAGAGGTGGACATCAAGCAGGCCATCGACATGATTGCTGCAGCGTGGTGG---TCAGTCAAGCCATCCACAGTGGTGAAATGTTGG
TRN 10010101100011001
NAM Q9BXZ0_HUMAN/169-399
ASQ LCLAQLYSGDETDLFWKSMPENS---QASRKDICLPGKKIN-TERLSAFLCANADGTHKLKSIIIGKSKLPKSVKE-.............----DTSTLPVIYKPSKDVWFTRELFSEWFFQNFVPEVRhfqLNVLRFHDEDVRALLLLDSCPAHP-SSES---LTSEDGRIKCMFFPHNSSTLIQPMNQGVILSCKRLYRWKQLEESLVIFEESDD..............EQeKgDKGVSKIKIYNIKSAIFNWAKSWE-EVKQITIANAW
DSQ CTGTGTCTAGCTCAGCTATACAGTGGGGATGAAACAGACCTCTTTTGGAAGTCAATGCCAGAAAATTCT---------CAGGCAAGTAGGAAAGATATCTGCCTACCAGGGAAGAAAATAAAC---ACAGAAAGGTTGTCTGCCTTTTTATGTGCAAATGCAGACGGAACTCATAAATTAAAGTCAATCATTATTGGAAAATCAAAACTGCCCAAAAGTGTGAAAGAG---.......................................------------GACACAAGTACATTGCCTGTGATATATAAACCCAGTAAAGATGTTTGGTTCACCAGAGAATTGTTTTCAGAATGGTTTTTTCAAAACTTTGTTCCTGAGGTCCGAcattttcaaCTTAATGTTCTAAGATTTCATGACGAGGACGTCAGGGCATTGTTACTTCTGGACAGTTGCCCGGCTCATCCT---TCCTCTGAATCC---------CTAACCAGTGAGGATGGTCGAATAAAATGTATGTTCTTCCCCCATAACAGTTCAACCTTGATTCAACCAATGAATCAAGGTGTGATCTTGAGCTGCAAACGGCTGTATAGATGGAAGCAACTTGAAGAGAGTCTTGTAATATTTGAAGAAAGTGATGAT..........................................GAGCAAgagAAAggaGATAAAGGAGTTTCCAAAATTAAAATCTACAATATAAAAAGTGCAATTTTTAACTGGGCAAAAAGTTGGGAA---GAAGTAAAACAAATAACCATAGCAAATGCATGG
TRN 10010101100011000
NAM JERKL_HUMAN/86-303
ASQ LQPEQIYNADETGLFWKCLPSRI---SVIKGKCTVPGHKSI-EERVTIMCCANATGLHKLKLCVVGKAKKPRSFKS-.............---TDTLNLPVSYFSQKGAWMDLSIFRQWFDKIFVPQVR...-EYLRSKGLQEKAVLLLDNSPTHPNENVL----RSDDGQIFAKYLPPNVASLIQPSDQGVIATMKRNYRAGLLQNNLEEGNDLKS..............--.-.-----FWKKLTLLDALYEIAMAWN-LVKPVTISRAW
DSQ TTACAGCCTGAACAAATCTACAATGCAGATGAAACTGGACTCTTTTGGAAGTGCTTGCCTTCTAGGATT---------TCAGTAATCAAAGGTAAATGCACTGTCCCTGGGCACAAATCAATT---GAAGAAAGAGTCACAATCATGTGTTGTGCCAATGCAACAGGTTTACACAAACTTAAACTTTGTGTTGTGGGGAAAGCAAAGAAACCTCGCTCCTTTAAATCA---.......................................---------ACTGACACCTTAAACCTGCCAGTCTCTTATTTCAGCCAAAAAGGTGCATGGATGGATCTTTCCATTTTCCGACAATGGTTTGATAAAATTTTTGTGCCGCAAGTTCGA.........---GAGTATTTAAGATCTAAAGGCTTGCAGGAAAAGGCTGTGCTCTTGTTGGATAATTCACCAACACATCCAAATGAAAATGTCCTA------------AGGTCAGATGATGGCCAAATATTTGCTAAATATTTACCACCTAATGTGGCCTCATTGATTCAGCCTTCAGATCAGGGAGTCATAGCAACGATGAAGAGAAATTATCGTGCAGGTCTTCTCCAGAACAACTTGGAAGAAGGTAATGACCTGAAATCA..........................................------...---...---------------TTCTGGAAGAAGCTAACTCTGTTGGATGCACTTTATGAAATAGCAATGGCATGGAAC---TTAGTAAAACCAGTTACCATTAGCAGAGCATGG
TRN 10010101100011000
NAM JERKY_HUMAN/130-334
ASQ LSAEQVYNADETGLFWRCLPNPT------PEGGAVPGPKQG-KDRLTVLMCANATGSHRLKPLAIGKCSGPRAFKG-.............-----IQHLPVAYKAQGNAWVDKEIFSDWFHHIFVPSVR..eHFRTIGLPEDSKAVLLLDSSRAHPQEAEL------VSSNVFTIFLPASVASLVQPMEQGI--------RRDFMRNFINPPVPLQG..............--.-.-----PHARYNMNDAIFSVACAWN-AVPSHVFRRAW
NAM Q9ZU57_ARATH/72-275
ASQ FPLKDVFNMDETGLFYKLQADHS------LATKQLEGRKQD-KERLTVVICCNADGSEKVPLWIIGKYAKPRCFKN-.............---VNMSGLNCEYRSNKRAWMTSVIFEEYM-RWFDNKMH...---------GRRVLFVVDNGPAHPKIIEG-------LQNVELFFLPPNMTSKIQPCDAGIIRAFKMHYRRRFYREILEGYELGQS..............--.-.-----DPGTINVLDAISFAVSAWTINVRRETILNCF
DSQ TTTCCATTGAAAGATGTTTTTAATATGGACGAAACTGGTTTGTTTTACAAGTTACAAGCTGATCATTCT------------------CTTGCTACGAAACAACTTGAAGGAAGAAAACAAGAT---AAAGAAAGGTTGACAGTTGTTATTTGCTGCAATGCAGATGGCTCTGAAAAAGTTCCTTTGTGGATTATTGGAAAATATGCAAAACCACGTTGTTTTAAGAAT---.......................................---------GTCAACATGAGTGGCTTGAATTGTGAGTATCGGTCCAACAAAAGGGCTTGGATGACAAGTGTGATTTTTGAAGAATATATG---CGTTGGTTTGATAACAAGATGCAT.........---------------------------GGTAGAAGAGTTTTGTTTGTGGTAGATAATGGTCCAGCACATCCAAAAATTATTGAAGGG---------------------TTACAAAATGTTGAGTTGTTCTTCTTGCCACCTAACATGACGTCAAAAATTCAACCTTGTGATGCTGGAATAATAAGAGCTTTTAAGATGCATTACCGTAGGAGATTTTACCGTGAGATTTTAGAAGGCTATGAGTTGGGACAATCT..........................................------...---...---------------GATCCAGGTACGATCAATGTTTTAGATGCTATTAGTTTTGCAGTCTCGGCTTGGACAATTAATGTTCGACGAGAGACAATATTAAATTGTTTT
TRN 10010101110011000
NAM CBH1_SCHPO/171-384
ASQ YAQKDIFCVGGTSLFWKLTPNKQ-----NLDYQEIQGMKRG-KAKVSLIMCCNADGSERLPLWIVGYAQNPRSFEQ-.............-CGIFPKSMNFEWKWNGRASISPIIMEEWL-RWFDTRMQ...---------GRKVLLMLESNDTYQFGVESVRRFKGGFQNTSVFRIPEKTLDIKSPFEQGIVDTFKANYRRYWLQYSLNQINILRD..............--.-.-----PLKAVNVLKAIRWMLWSWNFGVSEKTIQASF
DSQ TATGCCCAAAAAGATATATTTTGCGTTGGAGGGACAAGCCTTTTTTGGAAACTCACTCCTAATAAACAA---------------AACTTGGATTATCAGGAAATCCAGGGAATGAAGCGTGGA---AAAGCCAAAGTGTCTTTAATTATGTGTTGCAATGCCGATGGGTCAGAACGACTACCTTTATGGATCGTGGGTTATGCACAAAACCCAAGATCTTTTGAGCAG---.......................................---TGCGGTATTTTCCCTAAAAGTATGAACTTCGAATGGAAGTGGAATGGCCGAGCTTCAATTTCACCAATTATTATGGAGGAATGGCTT---CGGTGGTTTGACACACGTATGCAA.........---------------------------GGACGCAAGGTCCTATTGATGTTAGAGAGCAATGACACATATCAGTTCGGTGTTGAAAGTGTTCGACGGTTTAAAGGTGGTTTTCAGAACACCTCTGTATTTCGAATTCCAGAAAAAACATTGGACATTAAGTCTCCGTTTGAACAAGGAATAGTCGATACATTTAAAGCGAATTATCGAAGATACTGGTTGCAATACTCCCTTAATCAAATCAACATATTGAGAGAT..........................................------...---...---------------CCTCTAAAAGCCGTTAATGTTTTAAAAGCCATTCGGTGGATGCTTTGGTCTTGGAATTTTGGGGTGAGTGAAAAGACTATTCAAGCATCTTTT
TRN 10010101110011000
NAM CBH2_SCHPO/172-384
ASQ FDPKDIFNMDETGLCWKLIPNQS------PASERVKGITRD-KARVTVTICCNATGSEKAPLWVIGYAKSPRAFRQ-.............-ANAHPDSMDFHWRYNGTARMTTSIMEEWL-RWFDDLMK...---------GRKVLLILDKFVAHECALENIRNSERKLVNTTVVFLPVNSTEIYHPCGQEIVYAFKSYYRKYWLNYMLEEIRLGKN..............--.-.-----PSKTMNVLKAVRWMIRSWNVDFEPSIIYNCF
DSQ TTTGATCCAAAAGACATCTTTAATATGGATGAGACGGGGCTATGCTGGAAACTTATTCCCAATCAATCT------------------CCTGCGAGTGAACGAGTAAAAGGAATTACGAGAGAT---AAGGCTCGTGTCACCGTCACTATTTGTTGTAATGCTACAGGTTCTGAAAAGGCCCCTCTTTGGGTGATTGGATATGCTAAAAGTCCAAGGGCCTTTCGGCAA---.......................................---GCAAATGCTCATCCTGATTCCATGGATTTTCATTGGCGATATAATGGAACCGCTAGGATGACCACTTCCATTATGGAAGAATGGCTT---CGTTGGTTTGACGATTTGATGAAG.........---------------------------GGTAGGAAAGTTCTACTTATACTGGATAAGTTTGTCGCTCATGAATGCGCTTTGGAAAATATTCGCAATTCCGAGCGAAAGTTGGTAAACACGACTGTTGTTTTCCTTCCTGTAAATTCTACAGAAATTTACCATCCTTGTGGCCAAGAGATAGTCTACGCTTTTAAATCATACTACAGAAAATACTGGCTTAATTACATGCTTGAGGAGATTCGATTGGGAAAGAAC..........................................------...---...---------------CCCAGTAAGACAATGAATGTACTAAAAGCAGTTAGATGGATGATTCGTTCTTGGAACGTTGACTTTGAACCATCTATAATATACAATTGTTTC
TRN 10010101100011001
NAM ABP1_SCHPO/173-385
ASQ TNINDIFTMQETGLFWKLVPNGT------PEVEDIKGITRF-KARITLTVCCNASGTERLPLWVIGYSQSPRVFRA-.............-ANVKPEVMNFKWRSNGKASMTTAIMEEWL-RWFDACME...---------GRKVILLIDSYTPHLRAVENIRNSGNDLRNTTVITLPSTSASISQPCSEGVIYALKACYRKHWVQYILEQNELGRN..............--.-.-----PYNTTNVLRAILWLVKAWTTDISPEIIENAF
DSQ ACGAATATTAATGATATCTTCACAATGCAAGAGACCGGTCTTTTTTGGAAATTGGTTCCAAATGGCACT------------------CCCGAAGTCGAAGATATAAAAGGTATTACTCGATTC---AAAGCTCGTATTACACTAACCGTGTGTTGTAATGCTTCGGGAACCGAACGTTTGCCTTTATGGGTTATTGGATACTCACAATCTCCCAGAGTGTTTCGGGCT---.......................................---GCTAATGTAAAACCCGAAGTAATGAATTTCAAATGGAGAAGTAATGGTAAGGCATCCATGACCACAGCTATAATGGAGGAATGGCTA---CGTTGGTTTGATGCGTGTATGGAA.........---------------------------GGTCGCAAAGTCATACTTCTTATTGATAGCTATACTCCACATTTGCGTGCTGTTGAAAACATTCGAAACTCTGGTAATGACCTCAGAAATACAACTGTAATTACTTTACCATCTACTTCAGCCTCTATTTCCCAGCCTTGTAGTGAGGGTGTGATCTATGCTCTAAAAGCATGCTATCGCAAACACTGGGTTCAATATATATTGGAACAAAATGAGTTGGGACGCAAT..........................................------...---...---------------CCCTATAATACTACTAATGTTTTAAGAGCTATTTTATGGTTGGTGAAAGCATGGACGACAGACATATCACCAGAAATTATTGAAAATGCCTTC
TRN 10010101110011000
NAM Q9TT39_PIG/1-185
ASQ MLPTNTFAFKGETCSVGKLC----------------------KDRITLVVGANMDGSEKLPLLVIGKNRNPHCFKG-.............-----IKSLPVCYEANKMACMTSDVFEQWM-QKLDEKFQ...-------AQQRRVVIFVESFPAHP-EVKN-------LKSIELAFFPSCLSPKFVAMKQGVIKSLKIKYRHCLIKKFLSSVEGSKE..............--.-.-------FTFSLFDAIDTLHVCWR-AVTQETIVKSY
DSQ ATGCTACCGACAAATACGTTTGCATTTAAAGGAGAAACGTGCTCAGTTGGAAAGTTATGC------------------------------------------------------------------AAAGACAGAATAACTCTGGTGGTGGGGGCAAACATGGACGGCTCAGAGAAACTTCCTTTGCTTGTCATTGGAAAAAACAGGAACCCACATTGTTTCAAAGGC---.......................................---------------ATAAAATCACTGCCTGTGTGTTATGAAGCTAACAAAATGGCATGCATGACCTCTGATGTGTTTGAACAATGGATG---CAGAAGCTGGATGAGAAATTTCAA.........---------------------GCCCAGCAAAGAAGAGTGGTGATTTTTGTTGAGTCTTTTCCTGCACATCCA---GAGGTAAAAAAC---------------------CTCAAGTCCATTGAGTTAGCGTTCTTTCCATCATGTTTATCTCCCAAATTTGTAGCTATGAAACAAGGTGTTATTAAAAGCCTTAAAATCAAATATCGGCATTGTCTTATTAAGAAATTTTTAAGCTCCGTTGAAGGCAGCAAAGAA..........................................------...---...---------------------TTTACATTTTCCCTGTTCGATGCCATTGATACATTACATGTCTGTTGGAGG---GCTGTGACCCAAGAGACTATTGTTAAGAGCTAT
TRN 10010101100011000
NAM CENPB_CRIGR/186-384
ASQ YASQDVFSATETSLWYDFLSDQA------SGLWGGDGTARQATQRLSVLLCANRDGSEKLPPLVAGKSAKPRASQG-.............-------GLPCDYTANSKGGVTTQALAKYL-KALDTRMA...-------AESRRVLLLAGRLAAQSLDTSG-------LRHVQLAFFP---PGTVHPLERGVVQQVKGHYRQAMLLKAMAALEGQDP..............--.-.-----SGLQLGLVEALHFVAAAWQ-AVEPADIATCF
DSQ TACGCCTCGCAGGACGTGTTCAGCGCCACCGAGACCAGCCTGTGGTACGACTTTCTGTCCGACCAGGCC------------------TCGGGGCTGTGGGGAGGTGATGGAACGGCTCGCCAGGCCACCCAGCGTCTTAGCGTTTTGCTGTGCGCCAACCGCGATGGCAGCGAAAAGCTTCCCCCACTGGTTGCAGGCAAGTCCGCCAAGCCCCGTGCAAGCCAGGGT---.......................................---------------------GGTCTGCCCTGCGACTACACTGCCAACTCTAAGGGTGGAGTCACCACCCAGGCCCTGGCTAAGTACTTG---AAAGCTCTGGACACCCGAATGGCT.........---------------------GCAGAATCTCGTCGGGTCCTTCTGCTTGCAGGCCGTCTGGCTGCCCAGTCCTTGGACACCTCGGGC---------------------CTGCGGCACGTGCAGCTGGCCTTCTTCCCC---------CCCGGCACCGTGCATCCTTTGGAGCGAGGAGTGGTCCAGCAGGTGAAGGGCCACTACCGCCAGGCTATGTTGCTCAAGGCCATGGCAGCACTCGAGGGCCAGGATCCC..........................................------...---...---------------TCAGGCCTGCAGCTGGGCCTAGTGGAGGCCTTACACTTTGTGGCTGCAGCCTGGCAG---GCAGTGGAGCCCGCGGACATAGCAACTTGCTTT
TRN 10010101100011000
//