EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF03114 - BAR)
FAM PF03114
PID BAR
DES BAR domain
IPR IPR004148
ANO 29
ALN 277
AID 0.221588
APH (Q9DDR3_LAMFL/6-242:0.18213,(Q7ZWA0_BRARE/6-242:0.22698,Q8IZ09_HUMAN/6-242:0.19545):0.05233,((((((((((HOB1_SCHPO/6-247:0.38028,Q8NJ03_NEUCR/6-247:0.20969):0.00891,RV167_YEAST/6-247:0.36706):0.99869,(RV161_YEAST/6-232:0.40877,Q8X0D7_NEUCR/18-242:0.15343):0.62591):0.16161,(Q21004_CAEEL/9-230:0.59702,(Q8WQ54_GEOCY/24-244:0.62831,(AMPH1_RAT/13-233:0.39729,(Q803I3_BRARE/25-245:0.22394,Q86VV0_HUMAN/17-237:0.15939):0.10782):0.17705):0.18442):0.56518):0.22842,((DNMBP_HUMAN/997-1207:0.60038,Q95K31_MACFA/140-339:0.72993):0.24189,Q8C0M3_MOUSE/103-305:1.03779):0.56793):0.43654,(Q94211_CAEEL/24-258:0.13345,Q9XW43_CAEEL/24-258:0.26419):1.72616):0.21674,(O75160_HUMAN/7-248:0.18619,Q8R506_RAT/1-239:0.36118):0.71973):0.32743,((Q8SYD9_DROME/13-268:0.38805,(SHLB1_HUMAN/11-254:0.31546,Q20005_CAEEL/8-266:0.43547):0.10206):0.63431,(Q8X0D6_NEUCR/3-231:0.47860,Q9UUD0_SCHPO/1-230:0.82848):0.49697):0.20474):0.47256,(O61843_CAEEL/6-240:0.43123,Q8T390_DROME/6-241:0.29656):0.09026):0.10659,(Q7ZVM8_BRARE/6-242:0.37015,Q8R0B7_MOUSE/6-242:0.09342):0.10184):0.05147);
ATP (Q9DDR3_LAMFL/6-242,(Q7ZWA0_BRARE/6-242,Q8IZ09_HUMAN/6-242),((((((((((HOB1_SCHPO/6-247,Q8NJ03_NEUCR/6-247),RV167_YEAST/6-247),(RV161_YEAST/6-232,Q8X0D7_NEUCR/18-242)),(Q21004_CAEEL/9-230,(Q8WQ54_GEOCY/24-244,(AMPH1_RAT/13-233,(Q803I3_BRARE/25-245,Q86VV0_HUMAN/17-237))))),((DNMBP_HUMAN/997-1207,Q95K31_MACFA/140-339),Q8C0M3_MOUSE/103-305)),(Q94211_CAEEL/24-258,Q9XW43_CAEEL/24-258)),(O75160_HUMAN/7-248,Q8R506_RAT/1-239)),((Q8SYD9_DROME/13-268,(SHLB1_HUMAN/11-254,Q20005_CAEEL/8-266)),(Q8X0D6_NEUCR/3-231,Q9UUD0_SCHPO/1-230))),(O61843_CAEEL/6-240,Q8T390_DROME/6-241)),(Q7ZVM8_BRARE/6-242,Q8R0B7_MOUSE/6-242)));
ATL 20.6878
DNO 28
DLN 831
DID 0.387
DPH (Q9DDR3_LAMFL/6-242:0.18973,((Q7ZVM8_BRARE/6-242:0.28823,Q8R0B7_MOUSE/6-242:0.16118):0.08620,(Q7ZWA0_BRARE/6-242:0.22175,Q8IZ09_HUMAN/6-242:0.17874):0.06682):0.06788,((((((((HOB1_SCHPO/6-247:0.32016,RV167_YEAST/6-247:0.37196):0.16015,Q8NJ03_NEUCR/6-247:0.15536):0.41991,(RV161_YEAST/6-232:0.42697,Q8X0D7_NEUCR/18-242:0.18009):0.31944):0.09849,((Q21004_CAEEL/9-230:0.57902,(AMPH1_RAT/13-233:0.28089,(Q803I3_BRARE/25-245:0.24498,Q86VV0_HUMAN/17-237:0.17944):0.10116):0.07985):0.08145,Q8WQ54_GEOCY/24-244:0.48604):0.31613):0.11969,((DNMBP_HUMAN/997-1207:0.33721,Q95K31_MACFA/140-339:0.49499):0.17276,Q8C0M3_MOUSE/103-305:0.58011):0.23841):0.17179,(O75160_HUMAN/7-248:0.19663,Q8R506_RAT/1-239:0.32249):0.40808):0.15366,(((Q8SYD9_DROME/13-268:0.32015,SHLB1_HUMAN/11-254:0.40615):0.17781,(Q94211_CAEEL/24-258:0.11247,Q9XW43_CAEEL/24-258:0.20901):0.89777):0.15545,(Q8X0D6_NEUCR/3-231:0.35980,Q9UUD0_SCHPO/1-230:0.60908):0.24936):0.08561):0.26023,(O61843_CAEEL/6-240:0.41021,Q8T390_DROME/6-241:0.26163):0.07168):0.08386);
DTP (Q9DDR3_LAMFL/6-242,((Q7ZVM8_BRARE/6-242,Q8R0B7_MOUSE/6-242),(Q7ZWA0_BRARE/6-242,Q8IZ09_HUMAN/6-242)),((((((((HOB1_SCHPO/6-247,RV167_YEAST/6-247),Q8NJ03_NEUCR/6-247),(RV161_YEAST/6-232,Q8X0D7_NEUCR/18-242)),((Q21004_CAEEL/9-230,(AMPH1_RAT/13-233,(Q803I3_BRARE/25-245,Q86VV0_HUMAN/17-237))),Q8WQ54_GEOCY/24-244)),((DNMBP_HUMAN/997-1207,Q95K31_MACFA/140-339),Q8C0M3_MOUSE/103-305)),(O75160_HUMAN/7-248,Q8R506_RAT/1-239)),(((Q8SYD9_DROME/13-268,SHLB1_HUMAN/11-254),(Q94211_CAEEL/24-258,Q9XW43_CAEEL/24-258)),(Q8X0D6_NEUCR/3-231,Q9UUD0_SCHPO/1-230))),(O61843_CAEEL/6-240,Q8T390_DROME/6-241)));
DTL 13.9281
RID 0.221652
RPH (Q9DDR3_LAMFL/6-242:0.18144,(Q7ZWA0_BRARE/6-242:0.22783,Q8IZ09_HUMAN/6-242:0.19448):0.05366,((((((((((HOB1_SCHPO/6-247:0.38059,Q8NJ03_NEUCR/6-247:0.20973):0.00965,RV167_YEAST/6-247:0.36598):1.00183,(RV161_YEAST/6-232:0.40566,Q8X0D7_NEUCR/18-242:0.15650):0.62314):0.16179,(Q21004_CAEEL/9-230:0.59944,(Q8WQ54_GEOCY/24-244:0.62919,(AMPH1_RAT/13-233:0.39721,(Q803I3_BRARE/25-245:0.22388,Q86VV0_HUMAN/17-237:0.15957):0.10788):0.17690):0.18268):0.56134):0.24608,((DNMBP_HUMAN/997-1207:0.59875,Q95K31_MACFA/140-339:0.73002):0.24418,Q8C0M3_MOUSE/103-305:1.03589):0.55721):0.42492,(Q94211_CAEEL/24-258:0.13802,Q9XW43_CAEEL/24-258:0.25963):1.72646):0.20139,(O75160_HUMAN/7-248:0.19794,Q8R506_RAT/1-239:0.34934):0.73167):0.33079,((Q8SYD9_DROME/13-268:0.43089,SHLB1_HUMAN/11-254:0.33763):0.64996,(Q8X0D6_NEUCR/3-231:0.51591,Q9UUD0_SCHPO/1-230:0.79223):0.52158):0.16053):0.45796,(O61843_CAEEL/6-240:0.43318,Q8T390_DROME/6-241:0.29639):0.08705):0.11025,(Q7ZVM8_BRARE/6-242:0.37073,Q8R0B7_MOUSE/6-242:0.09283):0.10286):0.05116);
RTP (Q9DDR3_LAMFL/6-242,(Q7ZWA0_BRARE/6-242,Q8IZ09_HUMAN/6-242),((((((((((HOB1_SCHPO/6-247,Q8NJ03_NEUCR/6-247),RV167_YEAST/6-247),(RV161_YEAST/6-232,Q8X0D7_NEUCR/18-242)),(Q21004_CAEEL/9-230,(Q8WQ54_GEOCY/24-244,(AMPH1_RAT/13-233,(Q803I3_BRARE/25-245,Q86VV0_HUMAN/17-237))))),((DNMBP_HUMAN/997-1207,Q95K31_MACFA/140-339),Q8C0M3_MOUSE/103-305)),(Q94211_CAEEL/24-258,Q9XW43_CAEEL/24-258)),(O75160_HUMAN/7-248,Q8R506_RAT/1-239)),((Q8SYD9_DROME/13-268,SHLB1_HUMAN/11-254),(Q8X0D6_NEUCR/3-231,Q9UUD0_SCHPO/1-230))),(O61843_CAEEL/6-240,Q8T390_DROME/6-241)),(Q7ZVM8_BRARE/6-242,Q8R0B7_MOUSE/6-242)));
RTL 20.1938
LNK AMPH1_RAT/13-233:O08838:Y13381
LNK DNMBP_HUMAN/997-1207:Q6XZF7:AY196211
LNK HOB1_SCHPO/6-247:O74352:AF275637
LNK O61843_CAEEL/6-240:O61843:AF067617
LNK O75160_HUMAN/7-248:O75160:AB014572
LNK Q20005_CAEEL/8-266:Q20005:
LNK Q21004_CAEEL/9-230:Q21004:Z68217
LNK Q7ZVM8_BRARE/6-242:Q7ZVM8:BC045483
LNK Q7ZWA0_BRARE/6-242:Q7ZWA0:BC049513
LNK Q803I3_BRARE/25-245:Q803I3:BC044473
LNK Q86VV0_HUMAN/17-237:Q86VV0:BC047686
LNK Q8C0M3_MOUSE/103-305:Q8C0M3:AK030242
LNK Q8IZ09_HUMAN/6-242:Q8IZ09:BC032825
LNK Q8NJ03_NEUCR/6-247:Q8NJ03:AL807371
LNK Q8R0B7_MOUSE/6-242:Q8R0B7:BC027096
LNK Q8R506_RAT/1-239:Q8R506:AB080637
LNK Q8SYD9_DROME/13-268:Q8SYD9:AY071608
LNK Q8T390_DROME/6-241:Q8T390:AJ437141
LNK Q8WQ54_GEOCY/24-244:Q8WQ54:AJ311598
LNK Q8X0D6_NEUCR/3-231:Q8X0D6:AL670007
LNK Q8X0D7_NEUCR/18-242:Q8X0D7:AL670007
LNK Q94211_CAEEL/24-258:Q94211:U70854
LNK Q95K31_MACFA/140-339:Q95K31:AB069996
LNK Q9DDR3_LAMFL/6-242:Q9DDR3:AF304353
LNK Q9UUD0_SCHPO/1-230:Q9UUD0:AL109731
LNK Q9XW43_CAEEL/24-258:Q9XW43:AL034364
LNK RV161_YEAST/6-232:P25343:X59720
LNK RV167_YEAST/6-247:P39743:M92092
LNK SHLB1_HUMAN/11-254:Q9Y371:AF350371
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q9XW43_CAEEL/24-258
ASQ AAKA--GLFNRIYVTVGQKVGIVELTK-LEPRFERNIEKLTTYHNIIYNMVNAIELQVQVDPKAIVKNQVLCDPDESPWE-----------LLGGWINYMGTYHFNGPQ---S..........KILDAYSIACGKI.GQKERQLQKRTRSHCIKKMRMYTADESVELNNHVAHLKDLLIAIDDSRHQLKSSRTTKEVKAK--------..---GEIYRKNIQAFNCTANEVQARLDEV-PMIVPHHENELLKFSREVSIFNNSVENLLKEVVFRLGY
DSQ GCCGCAAAAGCT------GGACTTTTTAATCGAATCTACGTAACTGTTGGACAAAAAGTTGGTATCGTAGAATTGACAAAG---TTAGAACCACGATTTGAGAGAAACATTGAGAAGCTTACCACCTACCACAATATAATTTACAATATGGTGAACGCTATCGAACTTCAAGTTCAAGTTGATCCAAAGGCAATAGTAAAGAATCAAGTTTTGTGTGATCCCGATGAAAGTCCATGGGAA---------------------------------TTGCTTGGAGGATGGATCAATTATATGGGTACATATCATTTTAATGGTCCCCAA---------TCA..............................AAAATACTCGATGCCTACAGTATTGCTTGTGGAAAAATT...GGTCAAAAAGAGCGACAGCTCCAGAAAAGAACACGGTCTCATTGTATCAAAAAGATGAGGATGTACACTGCAGATGAAAGCGTTGAATTGAACAATCATGTCGCTCATCTCAAGGATCTTCTTATTGCAATTGATGATTCACGACATCAACTGAAATCATCAAGAACAACAAAAGAAGTTAAAGCAAAA------------------------......---------GGTGAAATCTACCGTAAGAACATTCAAGCTTTCAATTGTACCGCAAACGAAGTTCAAGCCAGGTTGGATGAAGTT---CCAATGATTGTTCCACATCATGAGAATGAACTTTTGAAGTTTTCCCGTGAAGTGTCGATTTTCAACAATTCTGTGGAAAACTTGCTGAAAGAAGTGGTCTTCCGTCTTGGATAT
TRN 10010101100011000
NAM Q94211_CAEEL/24-258
ASQ AAKA--GFVNRLYVNIGQKVGVVELTK-LEPRFERNIDKLTSYHNLIYKIVNVIELQVQFMPKAMAKKAVLCAPGENPWE-----------VLGGWLNYLGKNQFDGQH---S..........KMLEKYSSACGRI.AQKEIQVQKRTRSHLIKKMRLYTGEESEILNSNVENLNNLLHAIDDSRHHVKSSKTTKEVKAK--------..---GETYRKAINAFNETANEVQALIDEV-AMVVPLHENEFLKFSREASVYHDTVHNSLSEVIFRLGY
DSQ GCAGCAAAGGCT------GGATTTGTCAACCGACTTTATGTGAACATCGGACAAAAAGTTGGAGTTGTCGAGCTGACTAAG---TTAGAGCCACGTTTTGAGAGGAACATCGATAAGCTCACCTCCTACCACAACTTAATCTACAAAATTGTGAATGTAATCGAACTTCAAGTTCAATTCATGCCCAAGGCAATGGCAAAGAAAGCAGTTTTGTGTGCTCCCGGCGAGAATCCATGGGAA---------------------------------GTTCTTGGAGGATGGTTGAATTATTTGGGAAAAAATCAGTTTGATGGGCAACAT---------TCT..............................AAAATGCTGGAAAAATACAGTAGCGCCTGTGGAAGAATT...GCTCAAAAGGAGATCCAGGTGCAGAAAAGAACTCGTTCTCATCTGATTAAAAAGATGCGTTTGTACACTGGAGAGGAAAGTGAGATATTGAATTCGAACGTAGAAAATTTGAATAACTTGCTCCATGCAATCGATGATTCTCGTCACCATGTGAAGTCTTCAAAAACCACGAAAGAGGTGAAAGCAAAA------------------------......---------GGCGAAACGTATCGTAAAGCCATCAATGCTTTCAACGAAACGGCAAATGAAGTTCAAGCATTGATTGACGAAGTT---GCAATGGTTGTCCCACTTCACGAAAATGAATTTCTGAAGTTTTCACGTGAAGCTTCGGTTTACCACGACACTGTACACAATTCTCTGAGCGAAGTGATCTTCCGTCTTGGTTAT
TRN 10010101100011000
NAM Q9UUD0_SCHPO/1-230
ASQ MNKH----FAKLSQWTGEKFGFDRQKTTLSDDFCSLKGETDAWLVGMDKIHRSCTRWVR-------------NMDKRKGLLDEKDKQLPVTHVGSSFVELGQALSHSSS--NS..........HTYIMYGKSMVEI.GHLQEEFMDYLNNSFLANLENSL-AEFKALDVKEKKMENRRLVFDALSTKIQKAKKEESKL----------..---EEDLRNARAKYEESLEEFEDRMVQLKELEPDRV-ENVVRLLQMQIRFHQKSLDLLKGLEMNGFS
DSQ ATGAACAAACAT------------TTTGCAAAGCTTTCACAATGGACCGGTGAAAAATTTGGTTTTGATCGTCAGAAGACTACATTATCTGATGATTTTTGTTCCTTGAAAGGTGAAACGGATGCCTGGCTTGTGGGAATGGATAAAATTCATAGAAGTTGCACAAGATGGGTACGG---------------------------------------AATATGGATAAACGAAAGGGCCTGCTCGACGAGAAAGATAAGCAATTACCTGTTACTCACGTTGGATCGTCTTTTGTAGAGTTAGGGCAAGCATTATCGCATTCTTCAAGC------AATTCG..............................CACACTTATATCATGTACGGAAAAAGCATGGTTGAAATA...GGGCACCTACAGGAGGAGTTTATGGATTATTTGAACAATTCTTTTTTGGCAAATCTAGAAAATTCTTTA---GCCGAGTTTAAGGCTTTAGATGTGAAGGAAAAGAAGATGGAAAATCGACGACTTGTCTTTGACGCGCTTTCTACAAAAATACAGAAGGCCAAAAAAGAAGAGTCAAAGCTT------------------------------......---------GAAGAAGATTTACGGAATGCTCGCGCAAAATACGAGGAGTCTCTGGAAGAGTTTGAAGACAGAATGGTTCAATTGAAAGAATTAGAGCCTGATCGTGTC---GAAAACGTTGTACGACTCCTACAGATGCAAATACGATTTCATCAAAAAAGTCTCGATTTGTTAAAGGGACTTGAGATGAACGGATTTTCC
TRN 10010101100011000
NAM Q8X0D6_NEUCR/3-231
ASQ ITKK----FDRAFQWAGEKMGAEQKTT-MSEDFKQLEMEMALRFEGMDRLQKSMNLYVK-------------WLGRRCDSYEDKDKSIPTTYLGKTMIGHGEDFASDSE--FG..........SCLISMGRANERI.GQFQETFVGEATTTWLESLERSL-AMMKEYQAARKKLESRRLAYDATATKIQKARRDDFRI----------..---EEELRGAKAKYEEASEDVGRRMQDIRDSEVDSV-RDLTQFLDAELEYHERCADELRRVRQSWAG
DSQ ATCACCAAAAAG------------TTCGACCGCGCCTTTCAATGGGCCGGCGAAAAGATGGGTGCCGAGCAAAAGACGACT---ATGTCTGAGGACTTCAAGCAGCTGGAGATGGAGATGGCACTTCGCTTTGAAGGCATGGACCGACTGCAAAAGTCTATGAACCTCTATGTCAAG---------------------------------------TGGCTTGGCCGTCGCTGCGACTCGTACGAAGACAAGGACAAGTCCATTCCCACCACTTATCTCGGAAAGACTATGATCGGACATGGCGAAGACTTTGCATCCGACTCTGAA------TTCGGA..............................AGCTGCCTTATCTCAATGGGCCGTGCCAATGAGAGGATT...GGGCAGTTCCAGGAGACCTTCGTCGGTGAGGCGACAACTACGTGGCTTGAGTCTCTCGAGAGGTCTCTA---GCCATGATGAAGGAGTACCAGGCTGCTCGTAAGAAGCTCGAGAGCCGGCGTCTGGCCTACGATGCAACGGCGACCAAGATCCAAAAAGCACGTCGTGATGACTTCCGTATC------------------------------......---------GAGGAAGAGCTTCGGGGCGCCAAGGCCAAGTACGAAGAAGCCTCCGAAGATGTCGGCCGCAGAATGCAGGATATCCGCGACAGCGAGGTCGATAGCGTC---CGCGATTTGACCCAATTCCTTGACGCCGAGCTCGAATATCACGAAAGATGCGCCGATGAGTTGCGTAGGGTGCGCCAAAGCTGGGCCGGT
TRN 10010101100011001
NAM Q9DDR3_LAMFL/6-242
ASQ FKKQ----FYKASQFVSEKVGGAEGTK-LDDDFTEMEKKYDTTNKAVMDIITKTQEYLQPNPASRAKLGMLNTMSKIRGQVKSTGYPQPEGLLGEAMAKYGKDMGTESC--FG..........LALADVGESMKQM.AEIKDSLDIDVKQNFLDPMQALQDKELKEIGHHLKKLEGRRLDFDYKKKRLGKIP----------------..---DEEIRQAEEKFEESREVAASSMHNLVESEIEQV-SQLAALVDAQLEYHQRSAAVLQDLQAALHE
DSQ TTCAAGAAGCAG------------TTCTACAAAGCGAGCCAGTTTGTCAGTGAAAAGGTGGGAGGAGCGGAGGGCACCAAG---TTGGACGATGACTTTACAGAGATGGAAAAGAAATATGACACTACCAACAAAGCAGTTATGGACATTATCACTAAAACACAAGAATACCTGCAACCAAACCCAGCATCAAGAGCAAAGTTGGGGATGTTGAACACCATGTCAAAGATCCGTGGGCAGGTTAAGTCTACGGGCTACCCCCAGCCTGAGGGCTTATTGGGAGAAGCCATGGCCAAGTATGGCAAAGACATGGGCACAGAATCTTGC------TTTGGA..............................TTGGCATTGGCGGATGTTGGAGAATCGATGAAACAGATG...GCAGAAATAAAAGATTCCCTGGATATTGATGTCAAACAAAACTTCCTCGATCCAATGCAAGCACTTCAAGATAAAGAGCTCAAAGAGATTGGGCATCACCTTAAGAAGCTGGAAGGACGTCGCCTGGACTTCGATTACAAGAAGAAGCGTCTGGGAAAGATCCCA------------------------------------------------......---------GATGAGGAGATTCGGCAGGCAGAGGAGAAGTTTGAGGAGTCGCGGGAGGTAGCGGCCAGCAGCATGCACAACTTGGTGGAGAGTGAGATTGAACAAGTA---TCTCAACTAGCAGCCCTGGTCGATGCACAGCTTGAATATCATCAAAGATCTGCTGCTGTGCTGCAGGATTTGCAAGCGGCTCTCCATGAG
TRN 10010101100011000
NAM Q8IZ09_HUMAN/6-242
ASQ LKKQ----FHKATQKVSEKVGGAEGTK-LDDDFKEMERKVDVTSRAVMEIMTKTIEYLQPNPASRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCN--FG..........PALGEVGEAMREL.SEVKDSLDIEVKQNFIDPLQNLHDKDLREIQHHLKKLEGRRLDFDYKKERQGKIP----------------..---DEELRQALEKFDESKEIAESSMFNLLEMDIEQV-SQLSALVQAQLEYHKQAVQILQQVTVRLEE
DSQ CTCAAGAAGCAG------------TTCCATAAAGCCACTCAGAAAGTGAGTGAGAAGGTTGGAGGAGCTGAAGGAACCAAG---CTAGATGATGACTTCAAAGAGATGGAAAGGAAAGTGGATGTCACCAGCAGGGCTGTGATGGAAATAATGACTAAAACAATTGAATACCTTCAACCCAATCCAGCTTCCAGAGCTAAGCTCAGCATGATCAACACCATGTCAAAAATCCGTGGCCAGGAGAAGGGGCCAGGCTATCCTCAGGCAGAGGCGCTGCTGGCAGAGGCCATGCTCAAATTTGGAAGAGAGCTTGGAGATGATTGCAAC------TTTGGC..............................CCAGCACTTGGTGAGGTCGGGGAGGCCATGCGGGAACTG...TCGGAGGTCAAAGACTCTTTGGACATAGAAGTGAAGCAGAACTTCATTGACCCTCTTCAGAATCTTCATGACAAAGATCTTAGGGAAATTCAACATCATCTAAAGAAGTTGGAGGGTCGACGCCTGGATTTTGATTATAAGAAGGAACGACAAGGCAAGATTCCG------------------------------------------------......---------GATGAAGAGCTTCGTCAAGCTCTAGAGAAATTTGATGAGTCTAAGGAAATTGCTGAGTCAAGCATGTTCAATCTCTTGGAGATGGATATTGAACAAGTG---AGCCAGCTCTCTGCACTTGTGCAAGCTCAGCTGGAGTACCACAAGCAGGCAGTCCAGATCCTGCAGCAAGTCACGGTCAGACTGGAAGAA
TRN 10010101100011001
NAM Q7ZWA0_BRARE/6-242
ASQ LKKQ----FYKASQLMSEKVGGAEGTK-LDEDFKDLERKADITSKAISDVLCKTTEYLQPNPASRARLTMANAMSKMRGQVKSLGYPQAEGLLGECMLKYGRDMGEDTN--FG..........GALVEMGEAMKRL.AEVKDSLDIDVKQNFIDPFQTIVDKDLKDIQHHLKKLEGRRLDYDYKKKRQGKIA----------------..---DEELRMAMEKFEESRDAAETSMQNLLDTDVEQV-SQLCALVGSQLQFHKQSMQVLEELAGAMRE
DSQ CTGAAGAAACAG------------TTTTACAAAGCCAGTCAGTTGATGAGTGAGAAGGTTGGAGGAGCAGAAGGAACCAAA---CTGGACGAGGACTTCAAAGATCTGGAGAGGAAAGCTGACATCACCAGTAAAGCCATATCAGATGTGCTCTGCAAAACTACTGAATACCTGCAGCCAAATCCAGCATCGAGAGCGAGGCTGACGATGGCAAACGCCATGTCTAAGATGCGCGGGCAGGTTAAGAGTCTTGGTTATCCACAGGCAGAGGGCCTTCTGGGAGAATGCATGCTGAAATACGGTCGAGACATGGGAGAAGACACCAAC------TTCGGC..............................GGTGCTTTAGTGGAGATGGGGGAGGCCATGAAGAGATTG...GCAGAAGTCAAAGACTCTCTAGACATTGACGTCAAGCAGAACTTCATCGACCCTTTCCAAACGATAGTCGACAAGGACCTGAAAGACATTCAGCATCATTTGAAGAAACTGGAGGGCCGTCGACTGGATTACGACTACAAGAAGAAACGTCAGGGGAAAATTGCT------------------------------------------------......---------GATGAGGAGCTCCGGATGGCAATGGAGAAGTTTGAGGAGTCCAGAGACGCAGCAGAAACCAGCATGCAGAACCTGCTGGATACTGACGTGGAGCAGGTC---AGTCAACTCTGTGCTCTGGTGGGATCTCAGCTGCAGTTTCACAAACAGTCGATGCAGGTCCTGGAGGAGCTGGCAGGGGCCATGAGAGAA
TRN 10010101100011000
NAM Q8R0B7_MOUSE/6-242
ASQ LKKQ----FHKASQLFSEKISGAEGTK-LDEEFLNMEKKIDITSKAVAEILSKATEYLQPNPAYRAKLGMLNTVSKLRGQVKATGYPQTEGLLGDCMLKYGKELGEDSA--FG..........NSLVDVGEALKLM.AEVKDSLDINVKQTFIDPLQLLQDKDLKEIGHHLRKLEGRRLDYDYKKRRVGKIP----------------..---EEEIRQAVEKFEESKELAERSMFNFLENDVEQV-SQLAVFVEAALDYHRQSTEILQELQSKLEL
DSQ CTCAAGAAGCAG------------TTCCACAAAGCCAGCCAGCTGTTTAGTGAAAAAATAAGTGGTGCCGAAGGAACGAAG---CTAGATGAAGAATTTCTGAACATGGAAAAGAAAATAGATATCACCAGTAAAGCTGTTGCAGAAATCCTTTCAAAAGCCACAGAGTATCTCCAACCCAATCCAGCATACAGAGCTAAGCTAGGAATGCTGAACACTGTGTCGAAGCTCCGAGGGCAGGTGAAGGCCACCGGCTACCCACAGACGGAAGGCTTGCTGGGGGACTGCATGCTGAAGTATGGCAAGGAGCTCGGAGAAGACTCTGCT------TTTGGC..............................AACTCGTTGGTAGATGTTGGTGAGGCCCTGAAACTCATG...GCTGAGGTGAAAGACTCTCTGGATATTAATGTGAAGCAAACTTTTATTGACCCACTGCAGCTACTGCAAGACAAAGATTTAAAGGAGATCGGGCACCACCTGAGAAAGCTGGAAGGCCGTCGCCTGGATTATGATTATAAAAAGCGGCGGGTAGGTAAGATCCCC------------------------------------------------......---------GAGGAAGAAATCAGACAAGCAGTAGAGAAGTTTGAAGAGTCAAAGGAGTTGGCCGAAAGGAGCATGTTTAATTTTTTAGAAAATGATGTAGAGCAAGTG---AGCCAGCTGGCTGTGTTTGTAGAGGCGGCATTAGACTATCACAGGCAGTCCACAGAGATCCTCCAGGAGCTGCAGAGCAAGCTGGAGTTG
TRN 10010101100011000
NAM Q7ZVM8_BRARE/6-242
ASQ FKKQ----FHKASQLLKEKINGVEGTK-LDEEFLSMERKTEITHKLILDIVPKTIGYLQPNPAYRAKLSMLSTVSRIRGHVKAVGYPQTEGILGDCMLQYGSELGAESG--FG..........FALLEMGEALKQV.AQARDCMDVRVKRAFIDPLQSLQQKELKEIGFHLRKLEGRRLDFDYKKRRKGKIA----------------..---DSEIKKAFDKFEESKEMAERCMFNLLEKDVQRL-QHLSGLLEAVIDYHRQSSQILENLRSNLQT
DSQ TTTAAGAAACAG------------TTTCACAAAGCTAGTCAGTTGCTAAAAGAAAAGATCAATGGCGTTGAAGGAACAAAA---CTGGATGAGGAGTTCCTCAGCATGGAAAGGAAAACTGAAATTACCCACAAACTCATTCTTGATATTGTTCCAAAAACGATTGGATATCTTCAGCCGAACCCAGCTTACAGGGCGAAGCTCAGCATGCTCAGCACGGTGTCTAGAATTCGTGGACATGTGAAGGCAGTGGGTTACCCTCAGACAGAGGGCATTCTGGGAGACTGCATGCTGCAGTACGGCAGTGAGCTTGGAGCTGAATCTGGC------TTTGGT..............................TTTGCTTTGCTTGAAATGGGAGAGGCGTTGAAACAAGTC...GCCCAGGCCAGAGACTGTATGGACGTCCGAGTGAAACGAGCCTTCATCGATCCTCTGCAATCCCTTCAGCAGAAAGAACTGAAGGAAATTGGGTTTCATCTGAGAAAACTTGAAGGTCGGCGTCTGGATTTTGATTACAAGAAGAGACGTAAAGGAAAGATTGCA------------------------------------------------......---------GACTCTGAAATTAAGAAAGCGTTCGACAAGTTTGAAGAATCCAAAGAAATGGCTGAAAGATGCATGTTTAATCTCTTAGAGAAAGATGTCCAGCGGCTG---CAGCACCTCTCAGGTCTTTTAGAAGCAGTAATAGACTATCATCGCCAGTCAAGTCAGATTCTGGAAAACCTCAGGAGTAATTTACAGACC
TRN 10010101100011000
NAM Q8T390_DROME/6-241
ASQ LKKQ----INKANQYMTEKMGGAEGTK-LDMDFMEMERKTDVTVELVEELQLKTKEFLQPNPTARAKMAAVKGISKLSGQAKSNTYPQPEGLLAECMLTYGKKLGEDNSV-FA..........QALVEFGEALKQM.ADVKYSLDDNIKQNFLEPLHHMQTKDLKEVMHHRKKLQGRRLDFDCKRRRQAK------------------..---DDEIRGAEDKFGESLQLAQVGMFNLLENDTEHV-SQLVTFAEALYDFHSQCADVLRGLQETLQE
DSQ CTCAAAAAGCAG------------ATCAACAAGGCCAACCAGTATATGACGGAGAAGATGGGCGGTGCCGAGGGCACCAAA---CTGGACATGGACTTCATGGAGATGGAACGCAAGACGGACGTCACCGTGGAGCTAGTGGAGGAGCTGCAGCTAAAGACGAAGGAGTTCCTGCAGCCGAATCCAACGGCACGGGCCAAAATGGCAGCGGTCAAGGGCATCTCGAAGCTGTCCGGACAGGCCAAGTCCAATACGTATCCGCAACCGGAGGGCCTGCTCGCGGAATGCATGCTGACTTATGGGAAGAAGCTCGGCGAGGACAACAGCGTG---TTCGCG..............................CAGGCGCTCGTCGAATTCGGCGAAGCGCTGAAACAGATG...GCCGACGTCAAGTATTCGCTGGACGACAACATCAAGCAGAACTTTTTGGAGCCACTGCATCATATGCAGACCAAAGACCTCAAGGAGGTAATGCATCATCGCAAGAAGCTGCAGGGCCGGCGGCTAGACTTTGACTGCAAGCGTCGCCGACAGGCCAAG------------------------------------------------------......---------GACGATGAGATTCGTGGTGCCGAGGACAAGTTCGGTGAATCGCTCCAGCTGGCCCAGGTGGGCATGTTCAATTTGCTCGAGAACGATACGGAGCATGTC---TCCCAGCTGGTCACCTTTGCCGAGGCACTATACGATTTTCATTCGCAATGCGCGGATGTCCTTCGAGGCCTGCAGGAGACACTGCAGGAG
TRN 11011101101011011
NAM O61843_CAEEL/6-240
ASQ LRKQ----FNKANQYLSETMGAAEPTK-LDDVFNEMEKNVDTTYNLITDLVAGTNEYLQPNPATRAKMATQVALSKVRGTTKTSPYPQTEGMLADVMQKYGQQLGDNSD--LG..........KSLNDAAETYRQM.ADIKYQMEDNVKQNFLDPLTHLQNNELKDVNHHRTKLKGRRLDYDCKKRQQRR------------------..---DDEMIQAEEKLEESKRLAEMSMFNVLSNDVEQI-SQLRALIEAQLDFHRQTAQCLENLQQQLGH
DSQ TTACGTAAGCAA------------TTCAACAAGGCGAATCAATACCTTTCGGAGACGATGGGCGCCGCAGAGCCAACAAAA---CTTGACGATGTGTTCAATGAAATGGAGAAAAATGTGGATACAACGTATAATTTAATTACGGATCTCGTCGCCGGAACAAATGAATATCTTCAACCAAATCCAGCTACTCGAGCAAAAATGGCCACACAAGTTGCCCTGTCAAAAGTTCGTGGAACTACAAAAACGTCACCGTATCCACAAACAGAAGGAATGTTGGCTGACGTCATGCAGAAATATGGACAACAATTGGGTGATAACAGCGAT------TTGGGA..............................AAGAGCCTAAACGATGCTGCAGAAACGTATCGACAAATG...GCTGATATCAAGTATCAAATGGAGGATAATGTTAAACAAAACTTTCTCGATCCATTAACACATTTGCAGAATAATGAGCTGAAAGATGTGAATCACCACCGCACAAAACTGAAAGGACGTCGACTTGACTACGACTGCAAAAAGCGTCAGCAACGACGT------------------------------------------------------......---------GATGATGAGATGATTCAGGCGGAGGAGAAGCTGGAAGAATCAAAGCGACTCGCTGAAATGTCAATGTTCAATGTGCTTAGTAATGATGTCGAGCAAATA---TCTCAACTACGAGCCCTCATTGAAGCCCAACTCGATTTCCACCGACAAACAGCCCAATGTCTCGAAAATCTACAGCAACAACTTGGCCAT
TRN 10010101100011000
NAM Q20005_CAEEL/8-266
ASQ IASDAGGFFSRAKQLTEETFLKAERTE-LDSHFENLLQRADKTEDHTRRLLSAIEGYLQPNPTVRMEEVFYEKLELKKDGAIRQNNLE---QLSTAMTEAGEQFGETTP--YG..........SALLKVAQTENRL.GQAERELCGQAATNTLLPIRRFLEGDMKTIQKERKVLNSKRLDLDACKSRLKKAKTVDLQTVTNSKTSGGFtiEQAEADVRVAQAEFDKQSEITKLLLEGIQTAHNNQL-KCLRDFVEAQMSFYAQSHQLMADLQRELSG
NAM SHLB1_HUMAN/11-254
ASQ LAADAGTFLSRAVQFTEEKLGQAEKTE-LDAHLENLLSKAECTKIWTEKIMKQTEVLLQPNPNARIEEFVYEKLD--RKAPSRINNPE---LLGQYMIDAGTEFGPGTA--YG..........NALIKCGETQKRI.GTADRELIQTSALNFLTPLRNFIEGDYKTIAKERKLLQNKRLDLDAAKTRLKKAKAAETRNSS--------..---EQELRITQSEFDRQAEITRLLLEGISSTHAHHL-RCLNDFVEAQMTYYAQCYQYMLDLQKQLGS
DSQ CTGGCGGCCGACGCAGGCACCTTCCTCAGTCGCGCCGTGCAGTTCACAGAAGAAAAGCTTGGCCAGGCTGAGAAGACAGAA---TTGGATGCTCACTTAGAGAACCTCCTTAGCAAAGCTGAATGTACCAAAATATGGACAGAAAAAATAATGAAACAAACTGAAGTGTTATTGCAGCCAAATCCAAATGCCAGGATAGAAGAATTTGTTTATGAGAAACTGGAT------AGAAAAGCTCCAAGTCGTATAAACAACCCAGAA---------CTTTTGGGACAATATATGATTGATGCAGGGACTGAGTTTGGCCCAGGAACAGCT------TATGGT..............................AATGCCCTTATTAAATGTGGAGAAACCCAAAAAAGAATT...GGAACAGCAGACAGAGAACTGATTCAAACGTCAGCCTTAAATTTTCTTACTCCTTTAAGAAACTTTATAGAAGGAGATTACAAAACAATTGCTAAAGAAAGGAAACTATTGCAAAATAAGAGACTGGATTTGGATGCTGCAAAAACGAGACTAAAAAAGGCAAAAGCTGCAGAAACTAGAAATTCATCT------------------------......---------GAACAGGAATTAAGAATAACTCAAAGTGAATTTGATCGTCAAGCAGAGATTACCAGACTTCTGCTAGAGGGAATCAGCAGTACACATGCCCATCACCTT---CGCTGTCTGAATGACTTTGTAGAAGCCCAGATGACTTACTATGCACAGTGTTACCAGTATATGTTGGACCTCCAGAAACAACTGGGAAGT
TRN 10010101100011000
NAM Q8SYD9_DROME/13-268
ASQ LVKEAGSTISRVVQLTEEKLGTTERTE-YDLHFQNLAERADVTKTWTEKIVRDTESVLIPNPQNRVEDFIFEKIE--KSKPKRLSNLE---HLALDMIEAGGDFGQDLP--YG..........QALIKVGQAEQKL.GQCEHDFIATSGICFTQPLRKFLDGEMKTIGKERGILETKRLDLDACKNRVKKARSMLGQQSKDGISPEAVl.EQAERDLRVAQAEFDRQAEITKLLLDGISTSQASHL-RHLHAFIQTQVRYYKQCGDVMEQLQRELAN
DSQ CTGGTGAAGGAGGCGGGCAGCACAATATCACGAGTGGTGCAGCTCACGGAGGAGAAACTGGGCACCACGGAGCGCACCGAG---TACGACTTGCACTTCCAGAATCTCGCCGAGCGGGCTGATGTGACCAAGACATGGACGGAGAAGATAGTGCGCGACACAGAGTCGGTGCTGATACCCAATCCTCAGAACCGGGTCGAAGACTTCATCTTCGAGAAGATTGAA------AAGTCGAAGCCAAAAAGGTTGAGCAACCTAGAG---------CACCTGGCTCTGGACATGATCGAGGCTGGGGGCGATTTCGGGCAGGATTTACCC------TATGGT..............................CAGGCTCTGATCAAGGTCGGCCAAGCGGAACAGAAACTG...GGCCAGTGCGAGCACGACTTTATAGCCACCTCGGGCATTTGCTTTACACAGCCGTTGCGCAAGTTCCTAGACGGCGAAATGAAGACAATTGGCAAGGAGCGAGGCATCCTGGAGACCAAGCGCCTGGATCTGGACGCCTGCAAGAACAGGGTGAAGAAAGCGCGCAGCATGCTGGGTCAGCAATCGAAAGATGGCATCTCGCCAGAGGCCGTCttg...GAACAGGCGGAACGGGACTTGCGGGTGGCTCAGGCCGAGTTCGACCGGCAGGCGGAGATTACCAAGCTGCTGCTGGACGGGATCAGCACATCGCAGGCATCTCATTTG---CGCCACTTGCACGCCTTCATCCAGACGCAAGTGCGCTACTACAAGCAGTGCGGCGATGTCATGGAGCAGCTGCAGCGTGAACTGGCCAAC
TRN 10010101100011000
NAM Q8R506_RAT/1-239
ASQ MKKQ----FNRMKQLANQTVGRAEKTEVLSEDLLQIERRLDTVRSMCHHSHKRLIACFQGQHGTDAERR---------------HKKLPLTALAQNMQEASAQL-EESL--LG..........KMLETCGDAENQL.AFELSQHEVFVEKEIMDPLYGIAEVEIPNIQKQRKQLARLVLDWDSVRARWNQAHKSSG--TNFQGLPSKI..DTLKEEMDEAGNKVEQCKDQLAADMYNFMAKEGEYG-KFFVTLLEAQADYHRKALAVLEKALPEMRA
DSQ ATGAAGAAGCAA------------TTCAACCGCATGAAGCAGCTGGCCAACCAGACTGTCGGCAGAGCTGAGAAGACAGAAGTCCTCAGTGAAGATCTGCTACAGATTGAACGTCGACTGGACACTGTGCGGTCAATGTGCCACCATTCACATAAGCGTTTGATAGCCTGCTTCCAAGGTCAGCATGGCACCGATGCTGAGAGGAGA---------------------------------------------CATAAAAAGCTTCCTCTGACAGCTCTCGCCCAGAACATGCAGGAAGCTTCAGCCCAGCTG---GAAGAGTCTCTC------TTGGGG..............................AAGATGCTGGAAACCTGTGGGGATGCTGAGAATCAGCTG...GCTTTTGAACTCTCTCAGCATGAGGTCTTTGTGGAGAAGGAGATCATGGACCCTCTCTACGGCATAGCGGAGGTGGAGATTCCCAACATCCAAAAGCAAAGGAAACAGCTTGCTAGATTGGTGCTGGACTGGGATTCAGTCAGAGCAAGATGGAACCAAGCACACAAGTCTTCAGGA------ACCAACTTTCAGGGACTTCCATCTAAAATA......GATACCCTAAAGGAAGAGATGGATGAAGCTGGAAATAAAGTCGAGCAGTGCAAGGATCAACTTGCAGCAGACATGTACAACTTCATGGCCAAAGAAGGGGAATACGGC---AAGTTCTTTGTGACGTTATTAGAAGCCCAAGCAGATTACCATAGAAAAGCATTAGCAGTCTTAGAAAAGGCCCTTCCCGAAATGCGCGCC
TRN 10010101100011000
NAM O75160_HUMAN/7-248
ASQ MKKQ----FNRMRQLANQTVGRAEKTEVLSEDLLQVEKRLELVKQVSHSTHKKLTACLQGQQGAEADKR---------------SKKLPLTTLAQCLMEGSAILGDDTL--LG..........KMLKLCGETEDKL.AQELIHFELQVERDVIEPLFLLAEVEIPNIQKQRKHLAKLVLDMDSSRTRWQ--QTSKSSGLSSSLQPAGAkaDALREEMEEAANRVEICRDQLSADMYSFVAKEIDYA-NYFQTLIEVQAEYHRKSLTLLQAVLPQIKA
DSQ ATGAAGAAGCAG------------TTCAATCGCATGCGCCAGCTGGCCAACCAGACGGTGGGCAGGGCTGAAAAGACAGAAGTTTTGAGTGAAGACCTTCTTCAGGTGGAGAAGCGTCTGGAGCTGGTGAAACAGGTGTCCCACAGCACGCACAAGAAGCTCACCGCATGTCTGCAGGGCCAGCAAGGGGCAGAGGCTGACAAGCGC---------------------------------------------TCCAAAAAGTTGCCTTTGACAACACTGGCTCAGTGTCTGATGGAGGGGTCAGCTATCCTGGGAGATGACACACTT------CTTGGG..............................AAGATGCTGAAACTCTGTGGAGAGACGGAGGACAAGCTG...GCTCAGGAGCTGATACATTTTGAGTTGCAAGTAGAGAGAGACGTGATTGAGCCCCTGTTTTTGCTGGCGGAGGTGGAAATCCCAAATATTCAAAAGCAGAGGAAACACTTAGCCAAGTTGGTGCTGGACATGGATTCCTCACGAACCAGGTGGCAG------CAGACTTCCAAGTCTTCAGGTTTGTCCAGCAGCTTACAGCCTGCGGGTGCCaaggctGATGCCCTCAGGGAAGAAATGGAAGAGGCTGCCAACAGAGTGGAGATTTGCAGGGACCAGCTCTCAGCTGATATGTACAGTTTTGTGGCCAAAGAAATTGACTATGCA---AACTACTTTCAAACGCTAATAGAAGTGCAAGCTGAATACCACAGGAAGTCCCTGACACTATTGCAGGCTGTATTGCCTCAGATCAAAGCA
TRN 10010101100011000
NAM Q8C0M3_MOUSE/103-305
ASQ LSKK----TTRLSQMLKQEAGLVSRTE--DKEFDDLEERFQWVSLCVKELRNNVVDFMGNLEVFLSFRP----------------------------------HERSLDIPGG..........PAEQYCSLARDLQ.LHAFLQFKQRLRSLVWQPLCSLA-RALAGPQNLIKKRLDKLLDFDRVEEKLLDVGSV--------------..---TWEEEAARHEYQALNSLLVAELPQFNQLVMQWLGQILCTFVVLQRDLADQV---LRRAESTMAL
DSQ CTTTCCAAGAAG------------ACCACCAGACTGAGCCAGATGCTGAAGCAGGAGGCGGGGCTTGTATCCCGGACAGAA------GACAAGGAATTTGATGACCTGGAGGAGAGATTCCAGTGGGTGTCTCTGTGTGTGAAGGAGCTCAGAAACAATGTGGTCGATTTCATGGGTAATCTGGAGGTTTTCCTCAGCTTCCGGCCA------------------------------------------------------------------------------------------------------CACGAACGGAGCCTGGATATCCCTGGGGGA..............................CCTGCGGAGCAGTACTGCAGCCTAGCGAGGGACCTTCAG...CTCCATGCCTTTCTGCAGTTTAAGCAGCGGTTAAGAAGCCTGGTGTGGCAACCATTGTGCAGTCTGGCC---AGAGCCCTGGCTGGTCCTCAGAACTTGATCAAGAAGCGCCTGGACAAACTCCTGGACTTCGATCGAGTAGAGGAGAAGCTGTTAGATGTGGGCAGCGTG------------------------------------------......---------ACCTGGGAGGAGGAGGCAGCCCGGCACGAATACCAGGCGCTCAACTCCTTACTAGTGGCCGAGCTCCCACAGTTTAACCAACTCGTCATGCAGTGGCTGGGTCAGATCCTGTGCACATTTGTGGTCCTCCAGAGAGACCTCGCCGATCAAGTG---------CTACGAAGGGCAGAGAGCACCATGGCTCTG
TRN 10010101100011010
NAM Q95K31_MACFA/140-339
ASQ ISKK----SKRVTNHLKILTRGESQVK--DNTFNREEKLFRALEKTVRLCVKNISLCLQHIQDAMPLAL----------------------QSVMDLQEISYNKDDEMG----..........-----YSETLSNA.LNSCHDFASHLQRLILTPLSALL-SLFPGPHKLIQKRYDKLLDCNSYLQRSA-------------------..---GEESDLAKKEYEALNAQLVEELQAFNQAARKILLNCLCSFI----TLLRDLMLVAQQAYSTLVP
DSQ ATTAGCAAGAAA------------TCAAAAAGAGTGACAAATCATTTGAAGATTCTGACCAGAGGAGAATCACAGGTTAAA------GACAATACCTTTAACAGAGAAGAAAAGCTGTTTAGAGCTTTAGAAAAGACTGTGAGGCTTTGTGTGAAGAACATTTCACTCTGTCTTCAACACATACAGGATGCCATGCCCCTGGCTCTG------------------------------------------------------------------CAGAGTGTAATGGACCTTCAGGAGATTTCATACAACAAAGACGATGAGATGGGC------------..............................---------------TATTCTGAGACCCTAAGTAATGCC...TTAAATTCGTGTCATGACTTTGCATCTCACTTACAGAGACTCATCCTGACGCCCTTGTCAGCCCTGCTG---TCCTTATTCCCAGGGCCTCACAAGCTCATCCAGAAACGCTATGACAAACTGCTGGATTGCAACAGCTACCTGCAGCGATCAGCA---------------------------------------------------------......---------GGAGAGGAGTCAGACTTGGCCAAAAAGGAGTATGAGGCCCTCAATGCCCAGCTTGTGGAGGAGCTCCAGGCGTTCAACCAGGCTGCTCGGAAGATTCTGTTGAACTGTCTGTGCAGCTTTATC------------ACCCTCCTTAGGGACCTGATGCTCGTGGCACAGCAGGCTTACTCCACACTTGTGCCG
TRN 10010101100011000
NAM DNMBP_HUMAN/997-1207
ASQ IIKK----SNRVSSHLKHLTGFAPQIK--DEVFEETEKNFRMQERLIKSFIRDLSLYLQHIRESACVKV----------------------VAAVSMWDVCMERGHRDL----..........---EQFERVHRYIsDQLFTNFKERTERLVISPLNQLL-SMFTGPHKLVQKRFDKLLDFYNCTERAEKLKDKKT------------..---LEELQSARNNYEALNAQLLDELPKFHQYAQGLFTNCVHGYAEAHCDFVHQA---LEQLKPLLSL
DSQ ATCATCAAGAAA------------TCCAACCGAGTTAGCAGTCACCTGAAGCATCTCACTGGCTTTGCTCCTCAGATAAAA------GATGAAGTATTTGAAGAAACAGAAAAAAACTTCCGAATGCAAGAAAGATTGATTAAGTCTTTTATCCGAGACCTGTCTCTCTACCTCCAGCACATCCGGGAGTCCGCATGTGTGAAAGTG------------------------------------------------------------------GTGGCTGCTGTGAGCATGTGGGATGTGTGCATGGAGAGAGGACACCGGGACCTG------------..............................---------GAGCAGTTTGAGAGGGTGCATCGCTACATCagtGACCAGCTCTTCACAAACTTTAAGGAGAGGACAGAGCGGCTTGTCATCTCCCCCTTAAATCAGTTACTG---AGCATGTTTACAGGGCCCCATAAGCTGGTACAGAAACGCTTTGACAAGCTCCTGGACTTCTATAACTGTACAGAACGGGCAGAAAAGCTAAAGGACAAGAAGACC------------------------------------......---------CTGGAGGAGCTGCAGTCGGCCCGGAACAACTATGAGGCCCTGAATGCACAGCTGCTGGATGAGCTGCCCAAGTTCCACCAGTACGCCCAGGGCCTCTTCACCAACTGTGTCCACGGCTATGCTGAAGCCCACTGTGACTTTGTGCACCAGGCT---------CTGGAGCAATTAAAGCCACTGCTTTCGTTA
TRN 10010101100011010
NAM Q86VV0_HUMAN/17-237
ASQ VQKK----FSRAQEKVLQKLGKAVETK--DERFEQSASNFYQQQAEGHKLYKDLKNFLSAVKVMHESSK----------------------RVSETLQEIYSSEWDGHE----..........----ELKAIVWNN.DLLWEDYEEKLADQAVRTMEIYV-AQFSEIKERIAKRGRKLVDYDSARHHLEAVQ---NAKKKDEAKTAKA..---EEEFNKAQTVFEDLNQELLEELPILYNSRIGCYVTIFQNISNLRDVFYREMSKLNHNLYEVMSK
DSQ GTGCAGAAGAAG------------TTTAGCAGGGCCCAGGAGAAGGTGCTGCAGAAATTGGGGAAAGCTGTAGAAACCAAA------GATGAACGATTTGAACAAAGCGCTAGCAACTTCTACCAACAACAGGCAGAAGGCCACAAGCTGTACAAGGACCTGAAGAACTTCCTTAGTGCAGTCAAAGTGATGCATGAAAGTTCAAAA------------------------------------------------------------------AGAGTGTCAGAAACCCTGCAGGAGATCTACAGCAGCGAGTGGGACGGTCATGAG------------..............................------------GAGCTGAAGGCCATCGTATGGAATAAT...GATCTCCTTTGGGAAGACTACGAGGAGAAACTGGCTGACCAGGCTGTAAGGACCATGGAAATCTATGTT---GCCCAGTTCAGTGAAATTAAGGAGAGAATTGCCAAGCGGGGTCGGAAACTCGTGGACTATGACAGTGCCCGACACCACCTGGAGGCAGTGCAG---------AATGCCAAGAAGAAAGATGAGGCCAAGACTGCCAAGGCA......---------GAGGAAGAGTTCAACAAAGCCCAGACTGTGTTTGAAGATCTGAACCAAGAACTACTAGAGGAGCTGCCTATTCTTTATAATAGTCGTATTGGCTGCTATGTGACCATCTTCCAAAACATTTCCAACTTGAGGGATGTCTTCTACAGGGAAATGAGCAAGCTGAACCACAATCTCTACGAGGTGATGAGCAAA
TRN 10010101100011001
NAM Q803I3_BRARE/25-245
ASQ FQKS----MNRAQEKVLQKLGKTMETK--DEQFEECSANLNKQQTDGIRLYKDVKAYYNAVKVMHESSK----------------------RLSQTLKDIYEPDWHGVE----..........----DLTVIMESE.DLLWNDYEEKLNDQVVRTMENYT-AQFQDVKERVAKRGRKLVDYDSTRHHLEALQ---SAKKRDDAKVNKA..---EEEFNKAQEVFEDINKELREELPVLYQSRISCYVTMFQNISNLRDVFYKEMSMLNHNIYNMMKK
DSQ TTTCAGAAATCA------------ATGAATCGAGCACAAGAGAAGGTCCTGCAGAAGCTGGGAAAAACCATGGAGACCAAA------GATGAGCAGTTTGAGGAGTGCTCTGCCAATCTGAACAAACAGCAGACAGATGGCATCAGACTCTACAAGGACGTTAAAGCTTACTACAATGCGGTTAAAGTGATGCATGAATCATCCAAA------------------------------------------------------------------CGGCTGTCCCAGACTCTTAAAGATATCTATGAACCAGACTGGCATGGTGTAGAA------------..............................------------GATCTTACTGTCATAATGGAGAGTGAG...GATCTTCTGTGGAATGACTACGAGGAGAAGCTAAACGATCAAGTCGTTCGAACAATGGAGAACTATACC---GCACAGTTCCAAGATGTCAAAGAAAGAGTAGCTAAACGAGGAAGGAAACTAGTTGATTATGATTCGACCCGTCATCATCTGGAGGCGTTACAA---------AGCGCCAAGAAGAGAGATGATGCCAAAGTAAATAAGGCT......---------GAGGAAGAGTTTAACAAAGCCCAGGAGGTATTTGAAGACATTAACAAAGAGTTGAGAGAGGAACTGCCTGTTCTCTATCAAAGTCGTATCAGTTGCTATGTCACCATGTTCCAGAACATCTCAAACCTGCGGGATGTTTTCTACAAGGAGATGAGTATGTTGAATCACAACATTTATAATATGATGAAGAAG
TRN 10010101100011000
NAM AMPH1_RAT/13-233
ASQ VQKR----LNRAQEKVLQKLGKADETK--DEQFEEYVQNFKRQEAEGTRLQRELRGYLAAIKGMQEASM----------------------KLTESLHEVYEPDWYGRE----..........----DVKMVGEKC.DVLWEDFHQKLVDGSLLTLDTYL-GQFPDIKNRIAKRSRKLVDYDSARHHLEALQ---SSKRKDESRISKA..---EEEFQKAQKVFEEFNVDLQEELPSLWSRRVGFYVNTFKNVSSLEAKFHKEIAVLCHKLYEVMTK
DSQ GTGCAAAAGCGG------------CTCAACCGGGCACAGGAAAAGGTCCTCCAGAAGCTGGGAAAGGCAGATGAAACAAAA------GATGAACAGTTTGAAGAATATGTTCAGAACTTCAAGCGGCAAGAGGCAGAGGGTACCAGACTTCAGCGAGAACTGCGAGGATATTTAGCGGCAATCAAAGGTATGCAGGAGGCCTCAATG------------------------------------------------------------------AAGCTTACCGAGTCACTACATGAAGTCTACGAGCCAGATTGGTATGGACGGGAA------------..............................------------GATGTAAAGATGGTTGGTGAGAAGTGT...GATGTGCTGTGGGAAGACTTCCATCAAAAGCTAGTGGATGGGTCCTTGCTGACACTGGACACGTACCTG---GGCCAGTTTCCTGACATAAAGAATCGCATCGCTAAGCGCAGCAGGAAGCTCGTGGATTACGACAGTGCCCGCCATCACCTGGAGGCTCTGCAG---------AGTTCCAAAAGGAAGGATGAGAGTCGGATCTCTAAGGCA......---------GAAGAGGAGTTTCAGAAAGCACAGAAAGTGTTTGAAGAGTTCAATGTTGACTTACAAGAAGAATTGCCATCACTATGGTCAAGACGAGTTGGGTTTTATGTCAATACTTTCAAAAACGTCTCTAGCCTTGAGGCCAAGTTTCACAAGGAAATCGCAGTGCTTTGCCACAAGCTTTATGAAGTGATGACGAAA
TRN 10010101100011000
NAM Q8WQ54_GEOCY/24-244
ASQ TVKR----AQRVQEKMMQKLGKSDQTR--DEVFEEFVNNFHKQNASAIKLQKELMKYMNSIRVLYQNTK----------------------SMSDTLKELYEEDWDGCE----..........----KQRELMEQR.ILLWEDLLTSLTSRTVEPMTNYI-SRFSDVKTRIQKRERKMVDYDLRRRELEHAK---SKAKVNDQKVQQA..---EDTHTQAKQLYDEITDELYEELPTLYDSRIQFYGQIFQSIAAAETRFHAEISKVDEDLARVMDG
DSQ ACGGTGAAACGG------------GCTCAGCGAGTACAAGAGAAGATGATGCAGAAACTGGGCAAGTCAGATCAGACAAGG------GACGAAGTTTTTGAGGAGTTTGTGAACAACTTCCACAAACAGAACGCATCTGCAATCAAGCTGCAAAAGGAGCTAATGAAGTACATGAACAGCATTAGAGTTCTATACCAGAACACTAAA------------------------------------------------------------------TCCATGTCTGACACTCTGAAGGAGCTGTACGAAGAAGATTGGGACGGCTGCGAG------------..............................------------AAACAACGAGAACTAATGGAGCAACGC...ATTCTCTTATGGGAGGACCTACTTACTTCACTTACGTCAAGAACAGTAGAGCCAATGACCAACTACATT---TCAAGGTTCTCCGATGTCAAGACTCGAATCCAGAAGAGAGAGAGAAAAATGGTGGACTACGACCTCCGAAGACGAGAGCTGGAACATGCCAAA---------TCGAAAGCGAAAGTAAACGACCAGAAAGTTCAACAGGCA......---------GAAGATACACATACGCAAGCCAAGCAGCTTTATGACGAGATTACAGACGAACTTTATGAAGAACTACCTACTCTATATGATAGTCGAATCCAGTTTTATGGCCAGATTTTTCAGAGCATAGCAGCGGCAGAAACAAGGTTTCATGCTGAAATCTCAAAGGTTGATGAAGATCTTGCTAGAGTGATGGACGGG
TRN 10010101100011000
NAM Q21004_CAEEL/9-230
ASQ LKKA----TNRTKEKLLEGIGKAKATQ--DEVFDQHAANLNKQSKSCEKLHKDVKNYSSALRTLLSAEK----------------------QLRDTIRDAYEPEWPDRE----..........----HLTAIFDNL.DIQTNELEKTVCDDLPQTVTQYV-NQFPDLKKKIEKRGRKLVDYDSAKNSFNSVKA--SSKKDNDPKLAKA..---TMELQAAEQMYTEMNNELLEILPAVFDSRITFFVDTLQTLFNANSVYQTDASKFHKQIVMQLDK
DSQ CTGAAAAAAGCA------------ACGAATCGTACCAAGGAAAAACTTCTCGAAGGAATCGGAAAGGCAAAAGCAACACAA------GATGAGGTATTTGATCAACATGCCGCTAATTTGAATAAACAGAGCAAATCATGTGAAAAGTTGCACAAGGACGTTAAGAACTACTCATCTGCTCTTCGGACCCTTTTGTCAGCTGAAAAA------------------------------------------------------------------CAGTTGCGAGACACAATACGAGATGCTTATGAGCCAGAATGGCCTGATCGAGAG------------..............................------------CATCTTACTGCTATTTTTGATAATTTG...GACATTCAAACAAATGAGCTCGAGAAGACTGTATGTGATGACTTGCCACAAACTGTTACGCAATATGTG---AACCAATTTCCAGATCTTAAGAAGAAGATTGAAAAACGTGGCCGCAAACTTGTTGATTATGACAGTGCCAAGAACTCGTTTAACAGTGTGAAAGCG------TCGAGCAAAAAGGATAATGATCCAAAACTTGCGAAAGCA......---------ACAATGGAGCTTCAAGCTGCTGAGCAAATGTACACAGAAATGAATAATGAGTTACTTGAAATTTTACCAGCTGTATTTGACAGTCGTATCACATTCTTCGTTGACACTCTTCAGACTCTTTTCAATGCCAACAGCGTTTATCAAACTGATGCCAGCAAGTTCCACAAGCAAATCGTTATGCAATTGGATAAA
TRN 10010101100011000
NAM Q8X0D7_NEUCR/18-242
ASQ FKKN----VNRATTQVMMKTGHVEKTN--DRDYEVEERRFKTMEAASLRLQKEAKGYLDSLRAMTASQM----------------------RIAETIDAFYGEAGAKDG----..........VSKSYKQAVEDLD.AETIKALDGPYRTTVLDPITRFC-AYFPDVNECIKKRGHKLLDYDALRAKVKKLV---EKPDKDVTKLPRA..---EKEMEMAKAAYEQLNEQLCTELPQLIDLRVPYLDPSFEALVKIQLRFCAEAYSRMAQVQQYLDP
DSQ TTCAAGAAAAAT------------GTCAACCGGGCAACGACCCAGGTGATGATGAAGACGGGTCATGTCGAGAAGACCAAC------GATCGCGACTATGAGGTTGAGGAGAGACGATTCAAGACTATGGAGGCGGCATCCCTACGACTACAAAAAGAGGCCAAGGGTTATCTTGATTCACTACGAGCAATGACGGCCTCACAGATG------------------------------------------------------------------CGCATCGCCGAAACTATTGACGCTTTCTACGGTGAAGCTGGTGCTAAAGACGGA------------..............................GTCAGCAAGAGTTACAAGCAAGCAGTGGAAGACTTGGAC...GCCGAAACGATCAAGGCCTTGGACGGACCATATCGAACAACAGTCCTAGATCCCATTACCCGATTTTGT---GCCTATTTCCCCGACGTTAACGAATGCATCAAGAAGCGCGGCCACAAACTCCTCGACTACGACGCCCTCCGCGCCAAAGTCAAGAAACTGGTC---------GAGAAGCCCGACAAGGATGTGACGAAGCTCCCACGCGCC......---------GAGAAGGAAATGGAGATGGCCAAAGCAGCCTACGAGCAGCTCAATGAGCAGTTGTGTACCGAGCTACCGCAGCTTATCGACCTCCGCGTCCCTTACCTCGACCCATCGTTCGAGGCTCTTGTCAAGATTCAGCTCCGATTCTGCGCCGAAGCCTACAGCCGCATGGCTCAAGTACAGCAATACCTCGATCCA
TRN 10010101100011001
NAM RV161_YEAST/6-232
ASQ FKKA----INRAGHSVIIK--NVDKTI--DKEYDMEERRYKVLQRAGEALQKEAKGFLDSLRAVTASQT----------------------TIAEVISNLYDDSKYVAGGGYN..........VGNYYLQCVQDFD.SETVKQLDGPLRETVLDPITKFS-TYFKEIEEAIKKRDHKKQDFDAAKAKVRRLV---DKPAKDASKLPRA..---EKELSLAKDIFENLNNQLKTELPQLVSLRVPYFDPSFEALIKIQLRFCTDGYTRLAQIQQYLDQ
DSQ TTTAAGAAAGCT------------ATCAACAGAGCTGGTCACAGTGTGATAATTAAG------AATGTCGACAAGACCATT------GATAAAGAGTATGACATGGAAGAACGTCGTTATAAAGTTCTTCAAAGAGCAGGTGAGGCATTACAAAAGGAAGCCAAAGGTTTCTTGGACTCATTGAGAGCTGTGACAGCATCACAGACT------------------------------------------------------------------ACCATTGCCGAGGTCATCTCTAACCTCTATGACGATTCAAAATATGTTGCTGGTGGTGGTTACAAC..............................GTTGGTAACTATTATTTGCAATGTGTTCAAGATTTTGAT...AGCGAAACTGTTAAGCAATTAGACGGGCCCTTAAGAGAAACCGTACTAGATCCAATAACAAAGTTTTCG---ACGTATTTCAAAGAAATTGAGGAGGCCATAAAAAAGAGAGACCATAAGAAACAAGACTTCGATGCTGCGAAGGCAAAAGTTCGTAGATTAGTG---------GACAAACCTGCTAAAGATGCCTCTAAACTGCCAAGGGCT......---------GAAAAAGAATTGAGCTTAGCTAAAGATATTTTCGAAAATCTTAATAACCAATTGAAAACTGAACTACCACAGTTAGTTTCATTAAGAGTACCTTACTTTGACCCAAGTTTTGAAGCTTTAATCAAGATTCAGCTAAGGTTCTGTACTGATGGTTACACTCGTTTAGCGCAGATTCAACAATATTTGGACCAA
TRN 10010101100011000
NAM RV167_YEAST/6-247
ASQ FTKA----VSRAPQSFRQKFKMGEQTE--DPVYEDAERRFQELEQETKKLSEESKRYSTAVNGMLTHQI----------------------GFAKSMEEIFKPISGKMSDPNAtipednpqgiEASEQYRAIVAEL.QETLKPDLALVEEKIVTPCQELL-KIITYIRKMATKRNHKKLDLDRHLNTYNKHEKKKEPTAKDEERLYKA..---QAQVEVAQQEYDYYNDLLKTQLPILFSLEAEFVKPLFVSFYFMQLNIFYTLYNRLQDMKIPYFD
DSQ TTTACCAAGGCT------------GTTAGTAGGGCTCCTCAGTCCTTCCGTCAAAAGTTCAAGATGGGTGAGCAGACAGAG------GATCCTGTTTACGAGGATGCAGAACGTCGTTTTCAAGAATTGGAGCAGGAGACAAAAAAATTAAGTGAGGAATCGAAGAGATACTCGACTGCGGTGAATGGAATGCTGACACACCAAATT------------------------------------------------------------------GGATTTGCCAAATCCATGGAGGAAATTTTCAAACCTATCAGTGGTAAAATGAGTGACCCTAACGCTaccataccagaggacaacccacaaggtattGAAGCAAGTGAACAGTATAGGGCAATTGTCGCAGAATTA...CAGGAAACATTGAAACCGGATCTGGCTTTGGTGGAAGAAAAAATTGTTACGCCATGCCAGGAACTGTTG---AAGATTATTACTTATATTCGTAAAATGGCCACCAAGAGAAATCACAAAAAATTAGATTTAGATAGACATCTAAACACTTATAACAAGCATGAAAAGAAGAAGGAACCAACCGCCAAAGACGAAGAAAGATTGTATAAAGCA......---------CAAGCTCAAGTGGAAGTGGCTCAACAAGAATATGATTACTATAACGACTTGCTAAAGACTCAATTACCAATACTGTTCAGTTTGGAAGCTGAATTTGTGAAACCATTATTTGTCTCATTTTATTTCATGCAATTGAACATTTTTTACACTTTGTATAATAGACTTCAAGACATGAAGATTCCATATTTTGAT
TRN 10010101100011000
NAM Q8NJ03_NEUCR/6-247
ASQ FQKS----VVRAPQQFKQKFNLGEHTK--DPVYIDSERRFQELETETKRLHDESKKYFEAINGMLQHQI----------------------EFSKAMTEIYKPISGRMSDPDSlvphgnyegiAACEEYEAVVKDL.QETLAPELEMIEARVIRPANELL-DVIKVIRKTAVKREHKKLDYDRHRATLKKLQDKKDRSAKDEKAMWKA..---ENEVEQATQEYNYFNDLLKDELPKLFALERQFIQPLFQSFYYMQLNIFYTLHEKMQHCDIGYFD
DSQ TTCCAAAAAAGC------------GTGGTCCGCGCACCACAACAATTCAAGCAAAAGTTTAACCTCGGCGAGCATACCAAA------GACCCTGTCTACATCGACTCGGAGCGCAGATTCCAGGAGCTCGAAACCGAGACCAAACGCCTTCACGATGAAAGCAAAAAGTACTTTGAGGCCATCAATGGCATGCTGCAACACCAAATC------------------------------------------------------------------GAGTTCTCAAAGGCAATGACCGAAATCTACAAGCCCATCAGCGGCCGCATGTCCGATCCCGATTCGctcgttccccatggcaactatgagggtattGCCGCCTGCGAGGAGTACGAGGCCGTTGTCAAGGACCTG...CAGGAAACACTGGCGCCAGAGTTGGAAATGATTGAGGCTAGGGTTATTCGGCCAGCGAACGAGCTCCTC---GATGTGATCAAGGTCATTCGCAAAACGGCCGTGAAGCGCGAGCACAAGAAGCTGGACTACGACAGACACCGCGCCACCCTCAAGAAGCTCCAGGACAAGAAAGACCGGTCGGCAAAGGACGAGAAGGCCATGTGGAAGGCT......---------GAGAACGAAGTTGAGCAGGCCACGCAAGAGTACAATTACTTCAACGATCTGCTTAAGGACGAGCTACCCAAGCTGTTTGCCCTCGAACGCCAGTTCATTCAGCCGCTTTTCCAGTCCTTCTACTACATGCAGCTCAACATCTTCTACACCTTGCACGAGAAGATGCAGCACTGCGACATTGGCTACTTCGAC
TRN 10010101100011001
NAM HOB1_SCHPO/6-247
ASQ FTKA----LARTPQTLRSKFNVGEITK--DPIYEDAGRRFKSLETEAKKLAEDAKKYTDAINGLLNHQI----------------------GFADACIEIYKPISGRASDPESyeqegnaegiEAAEAYKEIVYDL.QKNLASEMDVINTRIVNPTGELL-KIVKDVDKLLLKRDHKQLDYDRHRSSFKKLQEKKDKSLKDEKKLYEA..---ETAFEQSSQEYEYYNEMLKEELPKLFALAQSFIAPLFQGFYYMQLNVYYVLYEKMSHCEIQYFD
DSQ TTTACAAAGGCA------------CTTGCGCGTACGCCGCAGACTCTACGCAGCAAGTTTAATGTTGGAGAGATTACCAAA------GATCCTATTTATGAGGATGCTGGAAGACGGTTTAAGTCTTTAGAAACGGAAGCGAAAAAGCTGGCTGAAGACGCCAAAAAGTATACTGATGCTATTAATGGGTTATTGAATCATCAAATT------------------------------------------------------------------GGATTTGCCGATGCTTGTATTGAAATTTACAAGCCTATTAGTGGGCGTGCTTCGGATCCTGAATCGtatgagcaagaaggcaatgcggaaggtattGAGGCTGCCGAGGCTTACAAGGAAATTGTATACGATCTC...CAAAAGAATTTGGCTTCTGAAATGGATGTTATCAACACTCGCATTGTCAATCCAACTGGTGAACTGCTC---AAGATTGTTAAGGATGTAGATAAGCTTTTGTTGAAACGCGATCATAAGCAGCTGGATTATGATCGTCATCGTTCATCTTTCAAGAAACTTCAGGAAAAGAAGGATAAAAGCCTTAAAGATGAGAAGAAGCTTTATGAAGCT......---------GAAACCGCCTTTGAACAATCTTCCCAAGAATATGAATATTATAATGAAATGCTGAAGGAGGAGTTACCTAAACTATTTGCATTGGCTCAGAGCTTCATTGCTCCCTTATTCCAAGGATTTTACTATATGCAATTAAATGTCTATTACGTTCTTTATGAAAAGATGAGTCACTGCGAAATTCAGTACTTTGAT
TRN 10010101100011000
//