EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF02885 - Glycos_trans_3N)
FAM PF02885
PID Glycos_trans_3N
DES Glycosyl transferase family, helical bundle domain
IPR IPR000312
ANO 25
ALN 80
AID 0.285687
APH ((((((((((TRPD_ARATH/107-171:0.68203,TRPD_HALVO/1-65:0.80569):0.09529,((((TRPD_ACIAD/2-67:0.29748,TRPD_PSEAE/2-67:0.25363):0.13873,TRPD_LACCA/1-66:0.58995):0.11603,TRPD_AZOBR/13-78:0.53958):0.10314,(TRPG_THEMA/249-314:0.38038,TRPD_MYCTU/26-91:0.72499):0.06830):0.07444):0.08528,((TRPD_BACPU/1-65:0.35018,TRPD_BACSU/1-65:0.47014):0.37103,TRPD_METTM/2-67:0.41440):0.07744):0.10623,YBIB_ECOLI/2-71:1.12461):0.01161,(TRPD_SULSO/2-67:0.41445,TRPD_LACLA/1-65:0.45907):0.07592):0.21658,(TRPD_HAEIN/2-67:0.53433,((TRPD_BUCAP/1-65:0.68245,TRPD_CORGL/5-70:1.02753):0.06148,(TRPD_VIBPA/1-65:0.33563,TRPG_ECOLI/198-263:0.33254):0.12644):0.11840):0.24262):0.15042,TRPD_YEAST/5-84:1.65865):0.65613,TYPH_HUMAN/35-100:0.69683):0.17665,(TYPH_MYCGE/2-67:0.36436,TYPH_MYCPI/2-67:0.30604):0.09843):0.28815,PDP_BACSU/2-67:0.20463,TYPH_ECOLI/3-68:0.52892);
ATP ((((((((((TRPD_ARATH/107-171,TRPD_HALVO/1-65),((((TRPD_ACIAD/2-67,TRPD_PSEAE/2-67),TRPD_LACCA/1-66),TRPD_AZOBR/13-78),(TRPG_THEMA/249-314,TRPD_MYCTU/26-91))),((TRPD_BACPU/1-65,TRPD_BACSU/1-65),TRPD_METTM/2-67)),YBIB_ECOLI/2-71),(TRPD_SULSO/2-67,TRPD_LACLA/1-65)),(TRPD_HAEIN/2-67,((TRPD_BUCAP/1-65,TRPD_CORGL/5-70),(TRPD_VIBPA/1-65,TRPG_ECOLI/198-263)))),TRPD_YEAST/5-84),TYPH_HUMAN/35-100),(TYPH_MYCGE/2-67,TYPH_MYCPI/2-67)),PDP_BACSU/2-67,TYPH_ECOLI/3-68);
ATL 17.5184
DNO 25
DLN 240
DID 0.414213
DPH ((((TRPD_SULSO/2-67:0.36170,TRPD_LACLA/1-65:0.32967):0.07981,YBIB_ECOLI/2-71:0.65331):0.01414,(TRPD_CORGL/5-70:0.67782,((TRPD_BUCAP/1-65:0.45751,(TRPD_VIBPA/1-65:0.26813,TRPG_ECOLI/198-263:0.41551):0.10292):0.04247,TRPD_HAEIN/2-67:0.52033):0.12438):0.17963):0.06816,(((TYPH_HUMAN/35-100:0.54993,((PDP_BACSU/2-67:0.24038,TYPH_ECOLI/3-68:0.42434):0.16426,(TYPH_MYCGE/2-67:0.17163,TYPH_MYCPI/2-67:0.31007):0.12910):0.17398):0.31756,TRPD_METTM/2-67:0.33844):0.08618,((TRPD_BACPU/1-65:0.38119,TRPD_BACSU/1-65:0.36288):0.15110,TRPD_ARATH/107-171:0.47751):0.12372):0.12277,(((TRPD_YEAST/5-84:1.05288,TRPG_THEMA/249-314:0.22795):0.14526,((TRPD_ACIAD/2-67:0.34145,TRPD_PSEAE/2-67:0.24421):0.10261,((TRPD_AZOBR/13-78:0.24520,TRPD_MYCTU/26-91:0.45718):0.03607,TRPD_HALVO/1-65:0.44634):0.10727):0.13558):0.09970,TRPD_LACCA/1-66:0.40187):0.09066);
DTP ((((TRPD_SULSO/2-67,TRPD_LACLA/1-65),YBIB_ECOLI/2-71),(TRPD_CORGL/5-70,((TRPD_BUCAP/1-65,(TRPD_VIBPA/1-65,TRPG_ECOLI/198-263)),TRPD_HAEIN/2-67))),(((TYPH_HUMAN/35-100,((PDP_BACSU/2-67,TYPH_ECOLI/3-68),(TYPH_MYCGE/2-67,TYPH_MYCPI/2-67))),TRPD_METTM/2-67),((TRPD_BACPU/1-65,TRPD_BACSU/1-65),TRPD_ARATH/107-171)),(((TRPD_YEAST/5-84,TRPG_THEMA/249-314),((TRPD_ACIAD/2-67,TRPD_PSEAE/2-67),((TRPD_AZOBR/13-78,TRPD_MYCTU/26-91),TRPD_HALVO/1-65))),TRPD_LACCA/1-66));
DTL 12.9327
RID 0.285687
RPH ((((((((((TRPD_ARATH/107-171:0.68203,TRPD_HALVO/1-65:0.80569):0.09529,((((TRPD_ACIAD/2-67:0.29748,TRPD_PSEAE/2-67:0.25363):0.13873,TRPD_LACCA/1-66:0.58995):0.11603,TRPD_AZOBR/13-78:0.53958):0.10314,(TRPG_THEMA/249-314:0.38038,TRPD_MYCTU/26-91:0.72499):0.06830):0.07444):0.08528,((TRPD_BACPU/1-65:0.35018,TRPD_BACSU/1-65:0.47014):0.37103,TRPD_METTM/2-67:0.41440):0.07744):0.10623,YBIB_ECOLI/2-71:1.12461):0.01161,(TRPD_SULSO/2-67:0.41445,TRPD_LACLA/1-65:0.45907):0.07592):0.21658,(TRPD_HAEIN/2-67:0.53433,((TRPD_BUCAP/1-65:0.68245,TRPD_CORGL/5-70:1.02753):0.06148,(TRPD_VIBPA/1-65:0.33563,TRPG_ECOLI/198-263:0.33254):0.12644):0.11840):0.24262):0.15042,TRPD_YEAST/5-84:1.65865):0.65613,TYPH_HUMAN/35-100:0.69683):0.17665,(TYPH_MYCGE/2-67:0.36436,TYPH_MYCPI/2-67:0.30604):0.09843):0.28815,PDP_BACSU/2-67:0.20463,TYPH_ECOLI/3-68:0.52892);
RTP ((((((((((TRPD_ARATH/107-171,TRPD_HALVO/1-65),((((TRPD_ACIAD/2-67,TRPD_PSEAE/2-67),TRPD_LACCA/1-66),TRPD_AZOBR/13-78),(TRPG_THEMA/249-314,TRPD_MYCTU/26-91))),((TRPD_BACPU/1-65,TRPD_BACSU/1-65),TRPD_METTM/2-67)),YBIB_ECOLI/2-71),(TRPD_SULSO/2-67,TRPD_LACLA/1-65)),(TRPD_HAEIN/2-67,((TRPD_BUCAP/1-65,TRPD_CORGL/5-70),(TRPD_VIBPA/1-65,TRPG_ECOLI/198-263)))),TRPD_YEAST/5-84),TYPH_HUMAN/35-100),(TYPH_MYCGE/2-67,TYPH_MYCPI/2-67)),PDP_BACSU/2-67,TYPH_ECOLI/3-68);
RTL 17.5184
LNK PDP_BACSU/2-67:P39142:X82174
LNK TRPD_ACIAD/2-67:P00500:M36636
LNK TRPD_ARATH/107-171:Q02166:M96073
LNK TRPD_AZOBR/13-78:P26924:X57853
LNK TRPD_BACPU/1-65:P18261:M36468
LNK TRPD_BACSU/1-65:P03947:K01391
LNK TRPD_BUCAP/1-65:P42392:Z19055
LNK TRPD_CORGL/5-70:P06559:X04960
LNK TRPD_HAEIN/2-67:P43858:U32819
LNK TRPD_HALVO/1-65:P52562:M83788
LNK TRPD_LACCA/1-66:P17170:D00496
LNK TRPD_LACLA/1-65:Q02000:M87483
LNK TRPD_METTM/2-67:P26925:M65060
LNK TRPD_MYCTU/26-91:P66992:BX842579
LNK TRPD_PSEAE/2-67:P20574:M33814
LNK TRPD_SULSO/2-67:P50384:Z50014
LNK TRPD_VIBPA/1-65:P22096:X17149
LNK TRPD_YEAST/5-84:P07285:X04273
LNK TRPG_ECOLI/198-263:P00904:V00367
LNK TRPG_THEMA/249-314:Q08654:X74075
LNK TYPH_ECOLI/3-68:P07650:U14003
LNK TYPH_HUMAN/35-100:P19971:M63193
LNK TYPH_MYCGE/2-67:P47297:U39684
LNK TYPH_MYCPI/2-67:P47717:L13289
LNK YBIB_ECOLI/2-71:P30177:L02123
AMK .xxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx
DMK ...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM YBIB_ECOLI/2-71
ASQ dYRKIIKEIGRGkNHaRDLDRDTARGLYAHMLNGEVPD........LELGGVLIALRIKGEG-.EAEMLGFYEAMQNHTI
DSQ gacTATCGCAAAATCATTAAAGAGATCGGGCGCGGGaaaAACCACgcgCGCGATTTAGACCGGGATACTGCGCGCGGTCTGTATGCTCATATGCTCAATGGTGAAGTCCCTGAC........................CTTGAGTTGGGCGGCGTATTGATTGCGCTGCGTATCAAAGGAGAAGGG---...GAAGCAGAGATGCTCGGCTTTTACGAAGCCATGCAAAATCACACCATC
TRN 11011101101011010
NAM TRPG_ECOLI/198-263
ASQ tLQPILEKLYQA.--.QTLSQQESHQLFSAVVRGELKP........EQLAAALVSMKIRGEH-.PNEIAGAATALLENAA
DSQ acgCTGCAACCGATTCTGGAAAAACTGTATCAGGCG...------...CAGACGCTTAGCCAACAAGAAAGCCACCAGCTGTTTTCAGCGGTGGTGCGTGGCGAGCTGAAGCCG........................GAACAACTGGCGGCGGCGCTGGTGAGCATGAAAATTCGCGGTGAGCAC---...CCGAACGAGATCGCCGGGGCAGCAACCGCGCTACTGGAAAACGCAGCG
TRN 11011101101011001
NAM TRPD_VIBPA/1-65
ASQ mEA-IINKLYEQ.--.QSLTQEESQQLFDIIIRGELDP........ILMASALTALKIKGET-.PDEIAGAAKALLANAN
DSQ atgGAAGCA---ATCATCAACAAACTGTACGAACAG...------...CAATCACTGACTCAAGAAGAAAGCCAACAGCTATTCGACATTATTATTCGCGGCGAGCTTGATCCA........................ATTTTAATGGCATCGGCATTAACAGCATTAAAGATCAAAGGCGAAACG---...CCTGATGAAATTGCCGGTGCAGCAAAAGCCCTACTGGCGAATGCGAAC
TRN 11011101101011000
NAM TRPD_HAEIN/2-67
ASQ qHNQLLEQLYSG.--.HSLSTSESTALFNAVIQGELSN........EQIAAMLIALKVRGAN-.TEEISGAVAASLQNAK
DSQ caaCACAACCAATTATTAGAACAACTTTATAGCGGA...------...CATTCACTTTCAACCTCAGAAAGCACCGCTCTTTTTAATGCAGTCATCCAAGGTGAGCTTTCCAAT........................GAACAAATTGCTGCAATGCTTATTGCTTTAAAAGTGCGGGGAGCAAAT---...ACTGAGGAAATTTCGGGTGCCGTTGCCGCCTCATTACAAAATGCCAAA
TRN 11011101111011000
NAM TRPD_BUCAP/1-65
ASQ .MQNIFNKIYES.--.KSLNQEESYQLFKSIALGKINE........IQLSSILTAMQMHGES-.EKEILGAIYAFSERMK
DSQ ...ATGCAAAATATTTTTAATAAAATTTATGAATCA...------...AAATCCTTAAATCAAGAGGAAAGCTATCAACTTTTTAAATCAATTGCATTAGGTAAAATCAATGAA........................ATACAATTATCATCTATTTTAACAGCAATGCAAATGCATGGTGAATCA---...GAAAAAGAAATATTAGGTGCAATATATGCATTTTCAGAAAGAATGAAA
TRN 10010101110011000
NAM TRPD_CORGL/5-70
ASQ aTLKVLNAYLDN.--.PTPTLEEAIEVFTPLTVGEYDD........VHIAALLATIRTRGEQ-.FADIAGAAKAFLAAAR
DSQ gcaACACTGAAAGTTCTCAACGCCTACTTGGATAAC...------...CCCACTCCAACCCTGGAGGAGGCAATTGAGGTGTTCACCCCGCTGACCGTGGGTGAATACGATGAC........................GTGCACATCGCAGCGCTGCTTGCGACCATCCGTACTCGCGGTGAGCAG---...TTCGCTGATATTGCCGGCGCTGCCAAGGCATTCCTCGCGGCGGCTCGT
TRN 11011101101011011
NAM TRPD_MYCTU/26-91
ASQ sWPQILGRLTDN.--.RDLARGQAAWAMDQIMTGNARP........AQIAAFAVAMTMKAPT-.ADEVGELAGVMLSHAH
DSQ tccTGGCCGCAGATTTTGGGGCGGTTGACCGACAAC...------...CGCGATCTGGCGCGGGGCCAGGCTGCCTGGGCCATGGACCAGATCATGACCGGCAATGCGCGGCCG........................GCGCAGATCGCCGCCTTCGCGGTGGCGATGACGATGAAGGCTCCGACC---...GCCGACGAAGTCGGTGAGCTCGCTGGCGTCATGCTCAGCCACGCGCAT
TRN 11011111101111111
NAM TRPD_HALVO/1-65
ASQ .MQDYIERVTGG.--.ADLTVEEARRPPRGRSSEDATE........AQIGALLAALRAKGET-.EAEIAGFAQGMRDAAL
DSQ ...ATGCAGGATTATATCGAACGTGTGACCGGCGGT...------...GCGGACCTGACTGTCGAGGAGGCGCGCCGACCGCCGCGCGGGCGGTCTTCGGAGGACGCGACCGAG........................GCGCAAATCGGCGCGCTCCTCGCCGCGCTCCGGGCGAAAGGCGAGACC---...GAGGCCGAAATCGCGGGGTTCGCGCAGGGGATGCGCGACGCCGCCCTG
TRN 11011101101011011
NAM TRPD_LACCA/1-66
ASQ mIKQAIEKVVNH.--.ENLTFEETEAVLDEIMNGEASE........VQTASLLTALTAKNPT-.IDEIAGAAASMRSHAL
DSQ atgATTAAACAAGCCATTGAAAAAGTCGTGAACCAC...------...GAAAACCTAACGTTTGAAGAAACGGAAGCCGTTTTGGATGAAATCATGAACGGTGAAGCATCTGAG........................GTGCAAACTGCCAGCTTACTGACCGCGTTAACCGCCAAGAATCCAACG---...ATTGATGAAATCGCCGGTGCAGCTGCTTCTATGAGAAGCCACGCGCTT
TRN 10010101100011010
NAM TRPD_AZOBR/13-78
ASQ dMKAILAKVAAG.--.NALNEAEASLAFDIIMSGNATP........SQMGGFLMALRVRGET-.VDEITGAARVMRAKAI
DSQ gacATGAAGGCGATCCTCGCCAAGGTCGCCGCCGGC...------...AACGCCCTGAACGAAGCGGAGGCCTCGCTGGCCTTCGACATCATCATGTCGGGCAACGCCACCCCG........................TCGCAGATGGGCGGCTTCCTGATGGCGCTGCGCGTGCGCGGCGAGACG---...GTGGACGAGATCACCGGGGCCGCCCGCGTCATGCGCGCCAAGGCGATC
TRN 11011111101111111
NAM TRPD_PSEAE/2-67
ASQ dIKGALNRIVNQ.--.LDLTTEEMQAVMRQIMTGQCTD........AQIGAFLMGMRMKSET-.IDEIVGAVAVMRELAD
DSQ gatATCAAGGGAGCCCTCAATCGCATCGTCAACCAG...------...CTCGACCTGACCACCGAGGAAATGCAGGCGGTCATGCGCCAGATCATGACCGGGCAGTGCACCGAC........................GCGCAGATCGGCGCCTTCCTGATGGGCATGCGGATGAAGAGCGAAACC---...ATCGACGAGATCGTCGGCGCGGTGGCAGTGATGCGCGAACTGGCCGAC
TRN 11011111101111111
NAM TRPD_ACIAD/2-67
ASQ nIQQALNHITKN.--.IHLTQAQMEDVMRSIMQGEATE........AQIGALMMGLRMKGES-.IDEITAAARVMRELAI
DSQ aatATTCAACAAGCATTAAACCATATCACCAAAAAT...------...ATTCATCTGACCCAAGCGCAAATGGAAGATGTGATGCGTAGCATCATGCAAGGCGAAGCCACTGAA........................GCACAAATTGGTGCGTTAATGATGGGTTTGCGCATGAAGGGTGAAAGT---...ATCGATGAAATTACCGCAGCCGCACGGGTTATGCGTGAGCTGGCGATT
TRN 11011101101011010
NAM TRPG_THEMA/249-314
ASQ dIVSALKKLVEF.--.EDLTFEESRQVMNFIMSGNATD........AQIAGFLVALRMKEET-.GDELGGMASVMREKSI
DSQ gacATCGTTTCCGCTCTCAAGAAACTCGTAGAATTT...------...GAAGATCTCACTTTTGAAGAGAGCCGTCAGGTGATGAACTTCATCATGTCCGGGAATGCCACGGAC........................GCTCAAATTGCAGGTTTCCTTGTGGCACTCAGGATGAAAGAGGAAACG---...GGAGACGAACTCGGTGGAATGGCCAGCGTCATGCGAGAAAAATCGATT
TRN 10010101110011011
NAM TRPD_LACLA/1-65
ASQ mKNE-LEKVMSG.--.RDMTENEMNMLANSIIQGELSE........VQIASFLVALKMKGEA-.ASELTGLARALQKAAI
DSQ atgAAAAATGAA---CTTGAAAAAGTGATGTCAGGT...------...CGTGACATGACCGAAAATGAAATGAATATGCTTGCTAATTCAATTATCCAAGGTGAATTAAGCGAG........................GTCCAAATTGCCAGCTTTTTAGTAGCATTAAAAATGAAAGGTGAAGCA---...GCAAGCGAATTGACTGGTTTGGCTCGAGCTTTACAAAAAGCAGCGATT
TRN 11011101111011000
NAM TRPD_SULSO/2-67
ASQ nINEILKKLINK.--.SDLEINEAEELAKAIIRGEVPE........ILVSAILVALRMKGES-.KNEIVGFARAMRELAI
DSQ aatATAAATGAGATTCTTAAAAAACTCATAAATAAA...------...TCAGATTTAGAAATTAATGAGGCTGAAGAATTAGCTAAAGCTATAATTAGAGGAGAAGTTCCAGAG........................ATTTTAGTATCAGCAATTTTAGTAGCATTAAGAATGAAAGGTGAAAGT---...AAAAATGAAATAGTAGGTTTTGCTAGAGCAATGAGAGAATTAGCGATC
TRN 10010101110011000
NAM TRPD_ARATH/107-171
ASQ sFNQLIETLIDR.--.VDLSETEAESSLEFLLN-EANE........ALISAFLVLLRAKGET-.YEEIVGLARAMMKHAR
DSQ tctTTCAACCAGTTGATTGAAACCTTGATTGATCGG...------...GTTGATCTATCTGAAACTGAGGCTGAATCATCTCTTGAGTTTTTGCTGAAT---GAGGCAAACGAG........................GCGCTGATCAGTGCCTTTCTAGTTCTTCTGAGAGCTAAAGGAGAGACA---...TACGAAGAGATTGTGGGGTTAGCTAGGGCAATGATGAAGCATGCCAGG
TRN 10010101100011000
NAM TRPD_METTM/2-67
ASQ rFEGIMNDIMDF.--.RNLSEDEAHDLMEMIMDGEMGD........VQIAALLTALAMKGET-.VDEITGFARAMRERAV
DSQ aggTTTGAGGGGATAATGAATGATATAATGGACTTC...------...AGGAACCTCAGTGAGGATGAGGCCCACGATTTAATGGAGATGATAATGGATGGTGAAATGGGGGAT........................GTGCAGATCGCCGCATTACTCACAGCCCTTGCAATGAAGGGGGAGACC---...GTGGATGAGATCACAGGGTTTGCAAGGGCAATGAGGGAGAGGGCAGTG
TRN 10010101110011010
NAM TRPD_BACSU/1-65
ASQ .MNRFLQLCVDG.--.KTLTAGEAETLMNMMMAAEMTP........SEMGGILSILAHRGET-.PEELAGFVKAMRAHAL
DSQ ...ATGAACAGATTTCTACAATTGTGCGTTGACGGA...------...AAAACCCTTACTGCCGGTGAGGCTGAAACGCTGATGAATATGATGATGGCAGCGGAAATGACTCCT........................TCTGAAATGGGGGGGATATTGTCAATTCTTGCTCATCGGGGGGAGACG---...CCAGAAGAGCTTGCGGGTTTTGTGAAGGCAATGCGGGCACACGCTCTT
TRN 10010101100011001
NAM TRPD_BACPU/1-65
ASQ .MNHRLSALVNG.--.GFLSENEANKLMHDMMSGFLTD........AEVAASLSILAHRGET-.AEEMTGFVKAMRQNAA
DSQ ...ATGAATCACCGACTATCAGCTCTTGTTAATGGA...------...GGCTTTCTATCAGAAAATGAAGCAAATAAACTCATGCATGATATGATGAGCGGCTTTTTAACAGAT........................GCTGAAGTCGCTGCTAGTCTCTCGATTTTAGCGCATAGAGGAGAAACC---...GCTGAAGAAATGACGGGTTTTGTGAAAGCTATGCGGCAAAATGCAGCA
TRN 10010101110011000
NAM TYPH_MYCPI/2-67
ASQ nIIEIIELKKNK.--.KKLSQDQINFCISGLVNKSIPD........YQISALLMAIWFNGLD-.DNELYFLTKAMIDSGK
DSQ aatATTATAGAAATTATTGAATTAAAAAAAAATAAA...------...AAAAAATTGTCTCAAGATCAAATTAATTTTTGTATTTCAGGATTAGTAAACAAATCAATTCCAGAT........................TATCAAATTAGTGCATTGTTAATGGCTATATGATTTAACGGATTAGAT---...GATAATGAATTATATTTTTTAACAAAAGCAATGATTGATTCGGGAAAA
TRN 00010000000000000
NAM TYPH_MYCGE/2-67
ASQ nIINLINKKQRG.--.KALNLAEINWFVNAVLNKTIAD........YQITAFLMAIWFKGMN-.PNELFLLTKAMVDTGE
DSQ aatATCATTAATTTAATTAATAAAAAACAACGCGGA...------...AAAGCTTTAAATTTAGCTGAAATCAATTGGTTTGTTAATGCTGTTTTAAACAAAACCATTGCTGAT........................TATCAAATTACTGCATTTTTGATGGCTATTTGGTTTAAAGGGATGAAC---...CCAAATGAACTTTTTTTATTAACAAAAGCAATGGTGGATACTGGTGAA
TRN 11011101111011010
NAM TYPH_ECOLI/3-68
ASQ lAQEIIRKKRDG.--.HALSDEEIRFFINGIRDNTISE........GQIAALAMTIFFHDMT-.MPERVSLTMAMRDSGT
DSQ ctcGCACAAGAAATTATTCGTAAAAAACGTGATGGT...------...CATGCGCTGAGCGATGAAGAAATTCGTTTCTTTATCAACGGTATTCGCGACAACACTATCTCCGAA........................GGGCAGATTGCCGCCCTCGCGATGACCATTTTCTTCCACGATATGACA---...ATGCCTGAGCGTGTCTCGCTGACCATGGCGATGCGAGATTCAGGAACC
TRN 11011101101011001
NAM PDP_BACSU/2-67
ASQ rMVDIIIKKQNG.--.KELTTEEIQFFVNGYTDGSIPD........YQASALAMAIFFQDMS-.DRERADLTMAMVNSGE
DSQ agaATGGTAGATATCATCATCAAAAAACAAAACGGA...------...AAAGAACTCACCACTGAAGAAATTCAATTTTTTGTGAACGGCTATACAGATGGAAGCATTCCTGAT........................TATCAGGCAAGCGCGCTTGCTATGGCGATTTTCTTCCAGGATATGAGT---...GACCGTGAACGCGCGGACTTGACGATGGCTATGGTGAACTCCGGTGAA
TRN 10010101110011011
NAM TYPH_HUMAN/35-100
ASQ qLPELIRMKRDG.--.GRLSEADIRGFVAAVVNGSAQG........AQIGAMLMAIRLRGMD-.LEETSVLTQALAQSGQ
DSQ cagCTCCCGGAGCTGATCCGCATGAAGCGAGACGGA...------...GGCCGCCTGAGCGAAGCGGACATCAGGGGCTTCGTGGCCGCTGTGGTGAATGGGAGCGCGCAGGGC........................GCACAGATCGGGGCCATGCTGATGGCCATCCGACTTCGGGGCATGGAT---...CTGGAGGAGACCTCGGTGCTGACCCAGGCCCTGGCTCAGTCGGGACAG
TRN 10010101100011011
NAM TRPD_YEAST/5-84
ASQ tLLSYTKKLLASpPQlSSTDLHDALLVILSLLQKCDTNsdeslsiyTKVSSFLTALRVTKLDHkAEYIAEAAKAVLRHSD
DSQ actTTGCTATCTTACACCAAGAAATTATTGGCTTCTccgCCGCAAttgAGTAGCACAGACCTACACGATGCGTTGCTGGTTATATTAAGTCTTTTGCAAAAATGTGATACAAATagcgatgagagtctttccatctatACCAAAGTTTCGAGTTTTCTCACGGCCTTGAGAGTTACTAAACTTGATCACaagGCTGAATACATTGCGGAAGCTGCAAAGGCTGTGCTCAGACATTCCGAC
TRN 10010101100011010
//