EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF02822 - Antistasin)
FAM PF02822
PID Antistasin
DES Antistasin family
IPR IPR004094
ANO 11
ALN 31
AID 0.465074
APH ((((((((ANTA_HYDMA/183-208:0.06753,ANTA_HYDMA/120-145:0.21256):0.33983,ANTA_HYDMA/154-180:0.20535):0.08877,ANTA_HYDMA/21-46:0.36245):0.00000,O44131_CAEEL/905-931:0.78266):0.27274,O44131_CAEEL/623-648:0.58302):0.35259,ANTA_HYDMA/54-79:0.24566):0.28461,(O44131_CAEEL/1774-1799:0.26021,O44131_CAEEL/320-346:0.88783):0.47015):0.36474,O44131_CAEEL/1550-1578:0.49312,O44131_CAEEL/1211-1236:0.27292);
ATP ((((((((ANTA_HYDMA/183-208,ANTA_HYDMA/120-145),ANTA_HYDMA/154-180),ANTA_HYDMA/21-46),O44131_CAEEL/905-931),O44131_CAEEL/623-648),ANTA_HYDMA/54-79),(O44131_CAEEL/1774-1799,O44131_CAEEL/320-346)),O44131_CAEEL/1550-1578,O44131_CAEEL/1211-1236);
ATL 6.67281
DNO 11
DLN 93
DID 0.523495
DPH ((O44131_CAEEL/905-931:0.33270,O44131_CAEEL/623-648:0.29068):0.10908,(((ANTA_HYDMA/154-180:0.20483,ANTA_HYDMA/21-46:0.21590):0.03525,(ANTA_HYDMA/183-208:0.21719,ANTA_HYDMA/120-145:0.16449):0.10954):0.15802,ANTA_HYDMA/54-79:0.28145):0.21235,(((O44131_CAEEL/1550-1578:0.34927,O44131_CAEEL/1211-1236:0.17957):0.07972,O44131_CAEEL/320-346:0.46158):0.18539,O44131_CAEEL/1774-1799:0.22367):0.14328);
DTP ((O44131_CAEEL/905-931,O44131_CAEEL/623-648),(((ANTA_HYDMA/154-180,ANTA_HYDMA/21-46),(ANTA_HYDMA/183-208,ANTA_HYDMA/120-145)),ANTA_HYDMA/54-79),(((O44131_CAEEL/1550-1578,O44131_CAEEL/1211-1236),O44131_CAEEL/320-346),O44131_CAEEL/1774-1799));
DTL 3.95025
RID 0.465074
RPH ((((((((ANTA_HYDMA/183-208:0.06753,ANTA_HYDMA/120-145:0.21256):0.33983,ANTA_HYDMA/154-180:0.20535):0.08877,ANTA_HYDMA/21-46:0.36245):0.00000,O44131_CAEEL/905-931:0.78266):0.27274,O44131_CAEEL/623-648:0.58302):0.35259,ANTA_HYDMA/54-79:0.24566):0.28461,(O44131_CAEEL/1774-1799:0.26021,O44131_CAEEL/320-346:0.88783):0.47015):0.36474,O44131_CAEEL/1550-1578:0.49312,O44131_CAEEL/1211-1236:0.27292);
RTP ((((((((ANTA_HYDMA/183-208,ANTA_HYDMA/120-145),ANTA_HYDMA/154-180),ANTA_HYDMA/21-46),O44131_CAEEL/905-931),O44131_CAEEL/623-648),ANTA_HYDMA/54-79),(O44131_CAEEL/1774-1799,O44131_CAEEL/320-346)),O44131_CAEEL/1550-1578,O44131_CAEEL/1211-1236);
RTL 6.67281
LNK ANTA_HYDMA/120-145:P38977:X67590
LNK ANTA_HYDMA/154-180:P38977:X67590
LNK ANTA_HYDMA/183-208:P38977:X67590
LNK ANTA_HYDMA/21-46:P38977:X67590
LNK ANTA_HYDMA/54-79:P38977:X67590
LNK O44131_CAEEL/1211-1236:O44131:AF036687
LNK O44131_CAEEL/1550-1578:O44131:AF036687
LNK O44131_CAEEL/1774-1799:O44131:AF036687
LNK O44131_CAEEL/320-346:O44131:AF036687
LNK O44131_CAEEL/623-648:O44131:AF036687
LNK O44131_CAEEL/905-931:O44131:AF036687
AMK xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM O44131_CAEEL/623-648
ASQ CEPL.VC-KVACPFGFERGSNSCP---TCKC
DSQ TGTGAACCACTG...GTTTGT---AAAGTAGCATGCCCATTTGGTTTTGAAAGAGGATCAAACTCCTGTCCA---------ACCTGTAAATGC
TRN 10010101100011001
NAM ANTA_HYDMA/54-79
ASQ CSNR.YC-KMLCPEGFQVDANGCQ---ICRC
DSQ TGTAGCAATAGA...TATTGC---AAAATGCTTTGTCCTGAAGGTTTTCAAGTAGATGCTAACGGTTGCCAG---------ATATGCCGCTGC
TRN 10010101110011011
NAM ANTA_HYDMA/120-145
ASQ CKQF.QC-LIFCPHGNEVDENGCK---TCKC
DSQ TGCAAACAATTC...CAATGT---TTGATATTTTGTCCCCACGGAAATGAAGTCGACGAAAACGGTTGCAAA---------ACATGCAAGTGC
TRN 10010101110011011
NAM ANTA_HYDMA/183-208
ASQ CKNF.IC-QIFCEYGNVVDENGCK---TCKC
DSQ TGCAAAAATTTC...ATTTGT---CAAATTTTTTGCGAATACGGAAACGTTGTTGATGAAAATGGCTGTAAA---------ACATGCAAGTGT
TRN 11111101111011011
NAM ANTA_HYDMA/21-46
ASQ CNKI.QC-RMFCKFGFQQDENGCD---ICKC
DSQ TGCAACAAAATA...CAATGT---CGCATGTTTTGCAAATTTGGATTTCAACAGGATGAAAATGGTTGCGAC---------ATCTGCAAATGC
TRN 10010101110011011
NAM ANTA_HYDMA/154-180
ASQ CDDLkQC-RMFCENGFVRDENGCK---KCEC
DSQ TGCGACGACTTAaaaCAATGT---AGAATGTTCTGCGAAAACGGATTCGTCAGAGATGAAAATGGTTGCAAG---------AAATGCGAGTGC
TRN 10110101110011010
NAM O44131_CAEEL/320-346
ASQ CTKK.-C-HNQCTHGHVMDIFGCP-IASCSC
DSQ TGTACGAAAAAG...---TGC---CACAATCAATGTACTCATGGACACGTTATGGACATTTTCGGATGTCCT---ATTGCATCATGTTCTTGT
TRN 11111101111011001
NAM O44131_CAEEL/905-931
ASQ CEKL.ECGTIGCEYGHKKDKRGCA---TCDC
DSQ TGTGAAAAACTT...GAATGTGGTACAATTGGATGCGAGTATGGACATAAAAAAGATAAAAGAGGATGTGCA---------ACGTGTGATTGT
TRN 10010101110011011
NAM O44131_CAEEL/1774-1799
ASQ CLSK.-CSTSLCPYGLVLDSIGCP---RSEC
DSQ TGTCTATCAAAA...---TGTTCGACCAGTCTTTGCCCATACGGTCTTGTTCTTGATTCAATCGGTTGTCCA---------AGATCAGAATGT
TRN 10010101110011001
NAM O44131_CAEEL/1211-1236
ASQ CPTR.FC-AEQCPYGFNSDNEGCP---ICDC
DSQ TGTCCAACAAGA...TTTTGC---GCCGAACAATGTCCGTACGGATTCAACAGTGATAATGAAGGATGTCCA---------ATTTGTGACTGC
TRN 10110101110011011
NAM O44131_CAEEL/1550-1578
ASQ CPTQ.-CIGSRCPYGIRTDGSGCPANGVCEC
DSQ TGTCCCACTCAA...---TGCATTGGAAGTAGATGTCCTTACGGCATCAGAACTGATGGAAGTGGATGTCCAGCAAACGGGGTTTGCGAGTGT
TRN 10110101110011011
//